Søkeresultater: 60 ledige stillinger

 ...Skolen er inne i en spennende etablering av et nytt senter for flyktningetjenester og voksenopplæring i Gjøvik, Østre og Vestre Toten kommuner. Skolens ledelse består av rektor og undervisningsinspektør.  Voksenopplæringen i Gjøvik kommune skjer på GLS. Vi gir... 

Undervisningsinspektør i 100 % årsvikariat ved Gjøvik læring...

Gjøvik
2 dager siden
 ...til lov- og avtaleverk Personlig egnethet Krav om godkjent politiattest. Vi kan tilby: Veiledning og oppfølging gjennom kommunens eget program for skoleledere Godt organiserte skoler med dyktige ansatte Nettverk og fellesskap Unntatt offentlighet må... 

Rektor 2 x 100 % faste stillinger ved Biri barneskole og Lun...

Gjøvik
11 dager siden
 ...ergoterapeut. Sterkt ønskelig med lengre relevant erfaring innen kommunal ergoterapi; kartlegginger, ferdighetstrening og kompenserende...  ...HMS arbeid. Unntatt offentlighet må begrunnes: Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. offentleglova § 11. Dette... 

Ergoterapeut 100 % vikariat ved Helsefremmende tjenester

Gjøvik
2 dager siden
 ...Mosjordet barnehage er en kommunal barnehage med 3 avdelinger og driver ca. 54 plasser for barn i alderen 1-6 år. Barnehagen ligger på...  ...være med på å prege hverdagen med det de er opptatt av.  Øyer kommunes styrende verdier er respekt, åpenhet og raushet og ledere på alle... 

Styrer

Øyer
11 dager siden
 ...inn for å se kontaktinformasjon Arbeidssted Fossvegen 18 2609 LILLEHAMMER Nøkkelinformasjon: Arbeidsgiver: Lillehammer kommune Stillingsprosent: 100% Fast Startdato: 01.08.2024 Søknadsfrist: 26.05.2024 Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon... 

Veileder og kursholder for arbeidsrettet introduksjonsprogra...

Lillehammer
2 dager siden
 ...fagmiljø med dyktige fagpersoner og høy kompetanse. Byggesak er organisert under sektor for samfunnsutvikling, og har bl.a. ansvaret for kommunens behandling av bygge- og delesøknader samt tilsynsarbeid etter plan- og bygningsloven. Videre behandler seksjonen dispensasjoner og... 

Kvikk saksbehandler søkes

Gjøvik
20 dager siden
 ...for personer med demenssykdom. Her bor det 24 personer på 3 avdelinger i samme bygning med en flott sanshage utenfor. Vi er en av kommunens hjemmetjenesteavdelinger som gir heldøgns omsorg. Beboerne leier sine leiligheter/rom og er å regne som hjemmeboende. Avdelingen består... 

Sykepleier 75 % fast stilling ved Bjørkelia bokollektiv

Gjøvik
12 dager siden
 ...Monika Brügger, Tjenesteleder,  Logg inn for å se kontaktinformasjon Arbeidssted Nøkkelinformasjon: Arbeidsgiver: Øyer kommune Stillingsprosent: 100% Vikariat Startdato: 01.08.2024 Søknadsfrist: 21.05.2024 Logg inn for å se kontaktinformasjon... 

Pedagogisk leder

Øyer
12 dager siden
 ...innebærer tett samarbeid med kollegaer, pårørende og eksterne samarbeidspartnere. Turnus med langvakter hver 4.helg.I Lillehammer kommune jobber alle i helse og velferdssektoren etter visjonen hele livet. Dette skal være førende for både tjenestetilbudet og tjenesteutførelsen... 

Helsefagarbeider

Lillehammer
18 dager siden
 ...Beskrivelse av arbeidsstedet: Bofellesskap og inkludering (BOFIN) drifter bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger i Gjøvik kommune, og gir også oppfølging på egen hybel. Det arbeides for å gi ungdommene en god plattform for selvstendig liv i nytt land. Vår... 

Vil du gjøre en forskjell for enslige mindreårige flykninger

Gjøvik
11 dager siden
 ...Tjenesteområdeleder,  Logg inn for å se kontaktinformasjon Arbeidssted Storgata 51, 2609 Lillehammer Nøkkelinformasjon: Arbeidsgiver: Lillehammer kommune Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 23.05.2024 Logg inn for å se kontaktinformasjon... 

Maskinfører/graver på kirkegårdene

Lillehammer
12 dager siden
 ...Anita Marie Sanli, Avdelingsleder,  Logg inn for å se kontaktinformasjon Arbeidssted Tunfaret 1 2636 Øyer Nøkkelinformasjon: Arbeidsgiver: Øyer kommune Stillingsprosent: 80% Fast Søknadsfrist: 19.05.2024 Logg inn for å se kontaktinformasjon... 

Helsefagarbeider/personlig assistent

Øyer
24 dager siden
 ...Ansettelse skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder i kommunal sektor. Kontaktinformasjon Stine M.S.Hage, Leder Jeistad...  ...Lillehammer Nøkkelinformasjon: Arbeidsgiver: Lillehammer kommune Stillingsprosent: 0% Sommerjobb Søknadsfrist: 23.05.2024... 

Sommervikarer/vikarer

Lillehammer
11 dager siden
 ...vernepleier, helsefagarbeider og assistenter. Ved behov for sykepleier så kontakter man sykepleietjenesten på helsehuset.  I Lillehammer kommune jobber alle ansatte i helse- og omsorgssektoren etter visjonen «Mestring hele livet». Dette skal være førende for både... 

Vernepleier 100% fast

Lillehammer
18 dager siden
Barneverntjenesten i Lillehammer hjelper barn med særlige behov, og deres familier, med mange ulike frivillige hjelpetiltak. Vi har i den forbindelse av og til behov for å engasjere flere støttekontakter/miljøarbeider, som kan jobbe med barn i alderen 6 til 25 år. Arbeidsoppgaver...

Støttekontakter

Lillehammer
Én måned siden
 ...Beskrivelse av arbeidsstedet: Gjøvik kommune er opptatt av å utvikle bærekraftige helse- og omsorgstjenester for våre innbyggere og søker innovative løsninger på det som ligger foran oss. Hjemmetjenester har en sentral rolle i utviklingsarbeidet og er i stadig endring... 

Virksomhetsleder ved hjemmetjenesten Hunndalen

Gjøvik
18 dager siden
 ...retningslinjer Ansettelse på kommunale vilkår, herunder pliktig pensjonsordning med 2% trekk og 6 måneders prøvetid. Gjøvik kommune har god offentlig pensjonsordning gjennom KLP. Pensjonen inkluderer også uføre- og etterlattepensjon hvis noe uventet skulle skje.... 

Økonomisk veileder i 100 % fast stilling ved NAV Gjøvik

Gjøvik
1 dag siden
 ...Lillehammer kommune har 11 kommunale barnehager og er organisert under sektor for Oppvekst, utdanning og kultur. Sektoren har en felles visjon: God samordnet innsats gir trygghet, kompetanse og livsmestringVerdier vi bygger vårt arbeid på: Profesjonalitet - Ansvarlighet... 

Barne- og ungdomsarbeider

Lillehammer
16 dager siden
 ...Beskrivelse av arbeidsstedet: Gjøvik kommune drifter pr i dag fem legekontor; Sørbyen legegruppe med 5 legehjemler, Biri legesenter med 3 legehjemler, Snertingdal helsesenter med 1,5 legehjemler, Gjøvik legesenter med 7 legehjemler, og Gjøvik kommunale legegruppe med... 

Vi søker etter en dyktig, engasjert og fremoverlent helsesek...

Gjøvik
2 dager siden
 ...Kontaktinformasjon Nina Brandsæter, Avdelingsleder,  Logg inn for å se kontaktinformasjon Arbeidssted Nøkkelinformasjon: Arbeidsgiver: Øyer kommune Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 01.06.2024 Logg inn for å se kontaktinformasjon... 

Sommervikar ungdom

Øyer
Én måned siden