...retningslinjer Ansettelse på kommunale vilkår, herunder pliktig pensjonsordning med 2% trekk og 6 måneders prøvetid. Gjøvik kommune har god offentlig pensjonsordning gjennom KLP. Pensjonen inkluderer også uføre- og etterlattepensjon hvis noe uventet skulle skje.... 

Økonomisk veileder i 100 % fast stilling ved NAV Gjøvik

Gjøvik
2 dager siden
 ...Skolen er inne i en spennende etablering av et nytt senter for flyktningetjenester og voksenopplæring i Gjøvik, Østre og Vestre Toten kommuner. Skolens ledelse består av rektor og undervisningsinspektør.  Voksenopplæringen i Gjøvik kommune skjer på GLS. Vi gir... 

Undervisningsinspektør i 100 % årsvikariat ved Gjøvik læring...

Gjøvik
3 dager siden
 ...Beskrivelse av arbeidsstedet: Gjøvik kommune drifter pr i dag fem legekontor; Sørbyen legegruppe med 5 legehjemler, Biri legesenter med 3 legehjemler, Snertingdal helsesenter med 1,5 legehjemler, Gjøvik legesenter med 7 legehjemler, og Gjøvik kommunale legegruppe med... 

Vi søker etter en dyktig, engasjert og fremoverlent helsesek...

Gjøvik
3 dager siden
 ...ergoterapeut. Sterkt ønskelig med lengre relevant erfaring innen kommunal ergoterapi; kartlegginger, ferdighetstrening og kompenserende...  ...HMS arbeid. Unntatt offentlighet må begrunnes: Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. offentleglova § 11. Dette... 

Ergoterapeut 100 % vikariat ved Helsefremmende tjenester

Gjøvik
3 dager siden
 ...til lov- og avtaleverk Personlig egnethet Krav om godkjent politiattest. Vi kan tilby: Veiledning og oppfølging gjennom kommunens eget program for skoleledere Godt organiserte skoler med dyktige ansatte Nettverk og fellesskap Unntatt offentlighet må... 

Rektor 2 x 100 % faste stillinger ved Biri barneskole og Lun...

Gjøvik
12 dager siden
 ...fagmiljø med dyktige fagpersoner og høy kompetanse. Byggesak er organisert under sektor for samfunnsutvikling, og har bl.a. ansvaret for kommunens behandling av bygge- og delesøknader samt tilsynsarbeid etter plan- og bygningsloven. Videre behandler seksjonen dispensasjoner og... 

Kvikk saksbehandler søkes

Gjøvik
21 dager siden
 ...for personer med demenssykdom. Her bor det 24 personer på 3 avdelinger i samme bygning med en flott sanshage utenfor. Vi er en av kommunens hjemmetjenesteavdelinger som gir heldøgns omsorg. Beboerne leier sine leiligheter/rom og er å regne som hjemmeboende. Avdelingen består... 

Sykepleier 75 % fast stilling ved Bjørkelia bokollektiv

Gjøvik
13 dager siden
 ...Beskrivelse av arbeidsstedet: Bofellesskap og inkludering (BOFIN) drifter bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger i Gjøvik kommune, og gir også oppfølging på egen hybel. Det arbeides for å gi ungdommene en god plattform for selvstendig liv i nytt land. Vår... 

Vil du gjøre en forskjell for enslige mindreårige flykninger

Gjøvik
12 dager siden
Dette er en fellesannonse der du som ønsker å være tilkallingsvikar innen skole (undervisning) i Løten kommune kan melde din interesse. Dersom din søknad er av interesse for tilkallingsvikariat vil du bli kontaktet for samtale/intervju ved den enkelte skole. I Løten... 

Vil du være tilkallingsvikar i undervisningsstilling i Løten...

Løten
8 dager siden
 ...Dette er en fellesannonse der du som ønsker å være tilkallingsvikar innen barnehage i Løten kommune kan melde din interesse. Dersom din søknad er av interesse for tilkallingsvikariat vil du bli kontaktet for samtale/intervju hos aktuell barnehagestyrer. Løten kommune... 

Vil du være tilkallingsvikar innen barnehage i Løten kommune...

Løten
8 dager siden
 ...Løten kommune søker nå etter næringsrådgiver. Dette er en nyopprettet stilling som skal arbeide med strategisk næringsutvikling i tråd med kommunens næringsplan og øvrige overordna planer. Næringsrådgiver skal bidra til å skape samarbeid og gode møteplasser for næringslivet... 

Næringsrådgiver - vil du være med å utvikle Løten?

Løten
13 dager siden
 ...skolen. Virksomheten helsestasjonen ligger under kommunalsjefområdet Oppvekst. Vårt overordnede mål er å sikre at barn og unge i Stange kommune får en solid start på livet, hvor de føler seg sett, hørt, og ivaretatt.  Hvis du - som oss - ønsker å skape en trygg og... 

Vi søker helsesykepleier

Stange
2 dager siden
 ...du være den vi er ute etter! Helse og omsorgsavdelingen i Hamar kommune søker etter ferievikarer til våre sykehjem og omsorgsboliger...  ...tar imot pasienter som er i livets siste fase, samt at de har kommunal-akutte døgnplasser; Her er kompetansekravet sykepleier, helsefagarbeider... 

Vi søker engasjerte ferievikarer til institusjonstjeneste og...

Hamar
3 dager siden
 ...I Hamar kommunes Dokumentsenter er det ledig 100 % fast stilling som konsulent/spesialkonsulent, da en av våre trofaste medarbeidere går...  ...arkivfaglige oppgaver godt fagmiljø medlemskap i Kommunal Landspensjonskasse IA-bedrift tilsetting skjer på de vilkår... 

Konsulent / spesialkonsulent arkiv

Hamar
19 dager siden
 ...Dette er en fellesannonse der du som ønsker å være tilkallingsvikar innen barnehage i Hamar kommune, kan melde din interesse. Dersom din søknad er av interesse for tilkallingsvikariat, vil du bli kontaktet for samtale/intervju hos aktuell styrer eller barnehageadministrasjonen... 

Tilkallingsvikar

Hamar
8 dager siden
 ...Dette er en fellesannonse der du som ønsker å være tilkallingsvikar innen skole og SFO i Løten kommune kan melde din interesse.  Aktuelle søkere vil bli kontaktet av hver enkelt skole ved behov for vikarer gjennom hele skoleåret. I Løten kommune har vi fire barneskoler... 

Vil du være tilkallingsvikar innen skole og/eller SFO i Løte...

Løten
13 dager siden
 ...Gode forsikrings- og pensjonsordninger. Fleksitidsordning. Tjenestebiler, busskort og El-sykler til felles benyttelse. Hamar kommune er IA bedrift. Kontaktinformasjon Flaa, Gunhild Sunita Arbeidssted Vangsvegen 51 2317 Hamar Nøkkelinformasjon:... 

Barnevernskonsulent

Hamar
13 dager siden
“Hamarskolen åpner dører mot verden”. Hamar kommune har som mål å være en av landets beste kommuner for barn og unge – da er skole viktig! Vi er en ambisiøs skolekommune med stabilt gode resultater på kommunebarometeret. Hos oss blir du en del av et kompetent skoleledernettverk... 

Rektor Prestrud skole

Hamar
19 dager siden
 ...Solvang skole ligger i Hamar kommune. Skolen ligger sentralt i villastrøkene Solvang og Smeby med gangavstand for alle våre elever. Vi ønsker å være en god skole for elever, ansatte og foreldre og verdsetter felleskapet. Solvang skole har behov for fagarbeider i 46... 

Fagarbeider i skole

Hamar
2 dager siden
 ...inn for å se kontaktinformasjon Arbeidssted Fossvegen 18 2609 LILLEHAMMER Nøkkelinformasjon: Arbeidsgiver: Lillehammer kommune Stillingsprosent: 100% Fast Startdato: 01.08.2024 Søknadsfrist: 26.05.2024 Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon... 

Veileder og kursholder for arbeidsrettet introduksjonsprogra...

Lillehammer
3 dager siden
 ...med, virksomhetsleder og ledergruppa Ansvar for personalledelse og å disponere personalressurser forsvarlig i samsvar med Løten Kommunes verdier og mål Ansvar for sykefraværsoppfølging Ansvar for å jobbe i trå med budsjett og økonomiske føringer og innenfor... 

Liker du å være leder? Vi søker avdelingsleder for Hjemmetje...

Løten
5 dager siden
 ...kontaktinformasjon Logg inn for å se kontaktinformasjon Arbeidssted Postboks 4063 2306 Hamar Nøkkelinformasjon: Arbeidsgiver: Hamar Kommune Stillingsprosent: 100% Fast Startdato: 01.08.2024 Søknadsfrist: 26.05.2024 Epost: Logg inn for å se... 

Barne- og ungdomsarbeidere ved Lunden skole, spesialpedagogi...

Hamar
13 dager siden
 ...læring og utvikling For mer informasjon om skolen vår, besøk:  Logg inn for å se kontaktinformasjon Tilsetting i kommunen på lønns- og arbeidsvilkår etter gjeldende regulativ og avtaleverk Hamar kommune er en IA-bedrift Kontaktinformasjon... 

Vi søker pedagog til Lovisenberg SFO i 50% stilling

Hamar
13 dager siden
 ...nivå B2). Yte forsvarlig helsehjelp. Beherske medisinske termer. Dokumentere- og rapportere i de verktøy som Lillehammer kommune benytter. Gode dataferdigheter. Stillingene krever førerkort Personlige egenskaper Du må være trygg i rollen som helsefagarbeider... 

Helsefagarbeider

Lillehammer
19 dager siden
 ...Avdeling A er en ordinær langtidsavdeling hvor hovedtyngden av pasientgruppen er geriatri.  Helse- og omsorgstjenesten i Hamar kommune har som mål å legge til rette for økt mestring for brukeren og gi tjenester av god kvalitet til de som trenger det. Våre verdier er... 

Er du autorisert helsefagarbeider / helsefagarbeider med vid...

Hamar
13 dager siden
 ...inn for å se kontaktinformasjon Arbeidssted Storgata 51, 2609 Lillehammer Nøkkelinformasjon: Arbeidsgiver: Lillehammer kommune Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 23.05.2024 Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon Logg inn for å se... 

Sommerhjelp Park og idrett

Lillehammer
13 dager siden
 ...har behov for videre behandling og/eller rehabilitering hos oss.  Vi søker sykepleier/spesialsykepleier i 75 % stilling. Hamar kommune har egen lønnsstige for sykepleiere, vernepleiere og 3-årig med krav til ytterligere spesialisering som gir kr. 35 000,- over... 

Sykepleier/spesialsykepleier på Finsalsenteret avdeling B

Hamar
12 dager siden
 ...Tjenesteområdeleder,  Logg inn for å se kontaktinformasjon Arbeidssted Storgata 51, 2609 Lillehammer Nøkkelinformasjon: Arbeidsgiver: Lillehammer kommune Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 23.05.2024 Logg inn for å se kontaktinformasjon... 

Maskinfører/graver på kirkegårdene

Lillehammer
13 dager siden
 ...utvikling Et trivelig arbeidsmiljø For mer informasjon om skolen vår, besøk:  Logg inn for å se kontaktinformasjon Tilsetting i kommunen på lønns- og arbeidsvilkår etter gjeldende regulativ og avtaleverk Hamar kommune er en IA-bedrift Kontaktinformasjon... 

Vi søker fagarbeider/assistent til Lovisenberg SFO i 40% sti...

Hamar
13 dager siden
 ...Ansettelse skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder i kommunal sektor. Kontaktinformasjon Stine M.S.Hage, Leder Jeistad...  ...Lillehammer Nøkkelinformasjon: Arbeidsgiver: Lillehammer kommune Stillingsprosent: 0% Sommerjobb Søknadsfrist: 23.05.2024... 

Sommervikarer/vikarer

Lillehammer
12 dager siden