...og små investeringsprosjekter innen bygningsforvaltningen. Byggdrift har i dag ansvaret for forvaltning, drift og vedlikehold av kommunes bygningsmasse som for tiden er på 213 581 m². Byggdrift er organisert med administrasjon pr. tiden plassert i Mellomvika. Driftsteknikere... 

Rana Kommune

Mo
5 dager siden
 ...gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT. Referanser må oppgis i søknaden, der en må være fra arbeidsgiver. Rana kommune er en åpen og inkluderende arbeidsgiver, hvor søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer alle kvalifiserte til å søke. Kommunen... 

RANA KOMMUNE BYGGDRIFT

Mo
5 dager siden
 ...Utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT. Referanser må oppgis i søknaden, der en må være fra arbeidsgiver. Rana kommune er en åpen og inkluderende arbeidsgiver, hvor søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer alle kvalifiserte til å søke. Kommunen... 

Rana Kommune

Mo
5 dager siden
 ...institusjonsplasser og ca. 400 dyktige medarbeidere. Vår visjon er åpenhet- respekt – samarbeid og tillit. Vi skal sørge for at Rana Kommunes innbyggere med behov for heldøgns pleie, rehabilitering og omsorg mottar et godt tjenestetilbud. Vi arbeider kontinuerlig med økt... 

Rana Kommune

Mo
10 dager siden
 ...integrering og kvalifisering av flyktninger som har fått bosetting i kommunen. Praktisk oppfølging og bistand via kontorsamtaler og...  ...herunder bosetting og introduksjonsprogram ~Kunnskap knyttet til kommunal forvaltning på flyktningeområdet   Ønskede kvalifikasjoner:... 

Rana Kommune

Mo
3 dager siden
 ...Utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT. Referanser må oppgis i søknaden, der en må være fra arbeidsgiver. Rana kommune er en åpen og inkluderende arbeidsgiver, hvor søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer alle kvalifiserte til å søke. Kommunen... 

Rana Kommune

Mo
5 dager siden
 ...Rana Lokalmedisinske senter er et kommunalt legesenter med syv fastleger og tre LIS1-leger. Alle legene på legesenteret er ansatt i kommunen og har fast lønn. Legesenteret holder til i nye store lokaler og er godt bemannet med helsesekretærer og sykepleiere. Vi har fokus... 

Rana Kommune

Mo
6 dager siden
 ...institusjonsplasser og ca. 400 dyktige medarbeidere. Vår visjon er åpenhet- respekt – samarbeid og tillit. Vi skal sørge for at Rana Kommunes innbyggere med behov for heldøgns pleie, rehabilitering og omsorg mottar et godt tjenestetilbud. Vi arbeider kontinuerlig med økt... 

Rana Kommune

Mo
11 dager siden
 ...institusjonsplasser og ca. 400 dyktige medarbeidere. Vår visjon er åpenhet- respekt – samarbeid og tillit. Vi skal sørge for at Rana Kommunes innbyggere med behov for heldøgns pleie, rehabilitering og omsorg mottar et godt tjenestetilbud. Vi arbeider kontinuerlig med økt... 

Rana Kommune

Mo
12 dager siden
 ...Utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT. Referanser må oppgis i søknaden, der en må være fra arbeidsgiver. Rana kommune er en åpen og inkluderende arbeidsgiver, hvor søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer alle kvalifiserte til å søke. Kommunen... 

Rana Kommune

Mo
11 dager siden
 ...gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT. Referanser må oppgis i søknaden, der en må være fra arbeidsgiver. Rana kommune er en åpen og inkluderende arbeidsgiver, hvor søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer alle kvalifiserte til å søke. Kommunen... 

SELFORS BARNESKOLE

Mo
3 dager siden
 ...forutsetning av at attesten ikke viser anmerkninger som enten fører til utelukkelse fra ansettelse, eller at søker finnes uegnet etter Rana kommunes vurderinger. Rana kommune er en åpen og inkluderende arbeidsgiver, hvor søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer alle... 

RANA KOMMUNE YTTEREN SENTRALKJØKKEN

Mo
7 dager siden
 ...Utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT. Referanser må oppgis i søknaden, der en må være fra arbeidsgiver. Rana kommune er en åpen og inkluderende arbeidsgiver, hvor søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer alle kvalifiserte til å søke. Kommunen... 

Rana Kommune

Mo
25 dager siden
 ...sykepleier evt. annen bachelor innen helse. Tiltredelse etter avtale. Rana interkommunale legevakt er et samarbeid mellom Rana og Hemnes kommune. I tillegg har vi legevaktsformidling for Rødøy, Lurøy og Træna kommune. Legevaktas arbeidsoppgaver er i hovedsak å betjene 116117... 

Rana Kommune

Mo
3 dager siden
 ...pedagogisk leder i Barnas hus fra august 2024. Barnas Hus er en kommunal barnehage. Barnehagen har 47 barn i alderen 0-6 år og 15...  ...må oppgis i søknaden, der en må være fra arbeidsgiver. Rana kommune er en åpen og inkluderende arbeidsgiver, hvor søkere blir vurdert... 

BARNAS HUS

Mo
10 dager siden
 ...institusjonsplasser og ca. 400 dyktige medarbeidere. Vår visjon er åpenhet- respekt – samarbeid og tillit. Vi skal sørge for at Rana Kommunes innbyggere med behov for heldøgns pleie, rehabilitering og omsorg mottar et godt tjenestetilbud. Vi arbeider kontinuerlig med økt... 

Rana Kommune

Mo
Én måned siden
 ...Utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT. Referanser må oppgis i søknaden, der en må være fra arbeidsgiver. Rana kommune er en åpen og inkluderende arbeidsgiver, hvor søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer alle kvalifiserte til å søke. Kommunen... 

Rana Kommune

Mo
Én måned siden
Vil du ha en spennende og lærerik sommerjobb? Hjemmetjenesten er en døgntjeneste som legger til rette for at innbyggerne i Rana kommune kan være mest mulig selvhjulpen og bo hjemme så lenge som mulig. Vårt fokus er tilpassede tjenester, hverdagsmestring og velferdsteknologi... 

Rana Kommune

Mo
2 måneder siden
 ...forutsetning av at attesten ikke viser anmerkninger som enten fører til utelukkelse fra ansettelse, eller at søker finnes uegnet etter Rana kommunes vurderinger. Rana kommune praktiserer mer offentlighet. I henhold til Offentlighetsloven §25 kan opplysninger om søker bli... 

Rana Kommune

Mo
Én måned siden
Barn og familieavdelingen i Rana kommune består av jordmortjenesten, helsestasjon og skolehelsetjenesten, familietjenesten, barneverntjenesten og flyktningetjenesten.   I forbindelse med den nye oppvekstreformen og Tidlig inn – Rana er familietjenesten på jakt etter deg... 

Rana Kommune

Mo
16 timer siden
 ...Utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT. Referanser må oppgis i søknaden, der en må være fra arbeidsgiver. Rana kommune er en åpen og inkluderende arbeidsgiver, hvor søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer alle kvalifiserte til å søke. Kommunen... 

Rana Kommune

Mo
Én måned siden
 ...arbeidsom. ~tilstrekkelige norskkunnskaper. Informasjon om de kommunale barnehagene, beliggenhet og lignende finner du på Rana kommunes hjemmesider. To referanser må oppgis i søknaden, der den ene må være fra arbeidsgiver. Aktuelle søkere blir innkalt til intervju.... 

Rana Kommune

Mo
2 måneder siden
 ...ansatte. Vi er landsdekkende med 89 butikker, hvorav 58 er egeneid. Selskapene er lokalisert med hovedkontor på Berger i Lillestrøm kommune.  Kesko building and technical trade (BTT) er en av de største aktørene innen byggevare og tekniskhandel i Nord-Europa, og... 
Mo
24 dager siden
 .... Vi er i vekst og søker nå etter tilkallingshjelp som operatør på vår Ladebil tilknyttet vår råvarestasjon på Mo i Rana i Rana kommune. Noe reisevirksomhet og overtidsarbeid må påregnes. Arbeidsoppgaver Operatør på mobile produksjonsenheter som produserer og leverer... 

FORCIT Norway

Mo
Én måned siden
 ...tilgang til fellesareal samt døgnkontinuerlige tjenester etter behov. Virksomheten er regulert ved Lov om helse- og omsorgstjenester i kommunene. Arbeidsområde / arbeidsoppgaver: • Medisinutdeling • Følge opp beboere i forhold til mestring av dagliglivet • Praktisk... 

Rana Kommune

Mo
Én måned siden
 ...Når det gjelder bolig for personer med ruslidelser: Avdelingsleder Mats Pedersen, tlf. (***) ***-**** eller e-post: ****@*****.***.kommune.no Når det gjelder bolig for personer med psykiske lidelser: Avdelingsleder Lena Stensland, tlf.: (***) ***-**** eller e-post: lena.stensland... 

Rana Kommune

Mo
2 måneder siden
 ...Det søkes etter 2 stillinger. En i Mo i Rana og en i Hemnes kommune.  Mo i Rana og Korgen er et felles vaktområde. Det er egen kommuneveterinærstilling i Hemnes kommune , mens i Rana er det Veterinærkontor på Mo med for tiden 4-5 veterinærer. Det jobbes nå med å reetablere... 

HEMNES KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Mo
10 dager siden
 ...Vi søker nå etter intervjuere til å utføre spennende oppdrag i Rana kommune. Undersøkelsene foretas rundt om i hele landet, men du jobber kun i området du bor i. Jobben kan innebære å gjennomnføre forhåndsvtale intervjuer eller oppsøke respondenten selv. Du bruker... 

NORSTAT NORGE AS AVD VULKAN OSLO

Mo
10 dager siden
 ...kontakte både eksisterende forhandlere og nye potensielle kunder. Fabrikken ligger i naturskjønne omgivelser på Hemnesberget i Hemnes kommune i Nordland. Ditt kontorsted vil vær sentralt i Horten. Arbeidsoppgaver: Proaktivt kontakte eksisterende forhandlere og... 

NEW COMFORT PRODUCTS AS

Hemnesberget
11 dager siden
 ...politiske prosesser. Stillingen er sentral i samhandling mellom politikk og administrasjon og du blir en viktig støttespiller for kommunens politiske og administrative ledelse. I stillingen inngår også administrative oppgaver som kjøretøy koordinator. Politiske møter... 

HEMNES KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Korgen
7 dager siden