Søkeresultater: 45 ledige stillinger

 ...stillinger. En i Mo i Rana og en i Hemnes kommune.  Mo i Rana og Korgen er et felles...  ...eller hvis ønskelig starte senere og jobbe fast etter sommeren i Korgen eller ved Rana Veterinærkontor...  ...kommune har veterinærstilling med fast kommunal lønn. Korgen ligger midt i Hemnes... 

HEMNES KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Korgen
11 dager siden
 ...Ved Team unge voksne er det ledig ~100% fast stilling som miljøterapeut. Stillingen er ledig for snarlig tiltredelse etter nærmere...  ..., ~rusmidler/ avhengighet har vært hovedtema. ~Kjennskap til kommunens øvrige hjelpeapparat/ tilbud til mennesker med utfordringer ~knyttet... 

Rana Kommune

Mo
9 dager siden
Ved Mjølan Sykehjem 1 etg. er det ledig • 100% fast stilling som Helsefagarbeider, fra 01.08.2024. Mjølan Sykehjem 1 etg. er en avdeling...  ...være med å utvikle og påvirke fremtidens omsorgstjeneste i Rana Kommune. • Du er løsningsorientert, handlekraftig og faglig sterk og... 

Rana Kommune

Mo
11 dager siden
 ...Ved tildelingskontoret er det ledig ~100 % fast stilling som rådgiver (saksbehandler), fra 01.09.2024. Kommunes helse- og omsorgsavdeling består av 5 fagavdelinger...  ...§ 5-4 Ønskede kvalifikasjoner Erfaring fra kommunal forvaltning og saksbehandling, og kjennskap til... 

Rana Kommune

Mo
15 dager siden
50% fast stilling som slagverkslærer fra 01.08.2024 Ved Rana kulturskole er det ledig 50% fast stilling som slagverkslærer fra 01.08...  ...Referanser må oppgis i søknaden, der en må være fra arbeidsgiver. Rana kommune er en åpen og inkluderende arbeidsgiver, hvor søkere blir... 

Rana Kommune

Mo
3 dager siden
I helse og mestring i Rana kommune har vi ledig en 100 % fast stilling som driftsansvarlig tekniker, som primært skal jobbe med velferdsteknologi. Stillingen er i dag organisert i innsatsteamet. Siden vi i stadig større grad tar i bruk teknologi som en større del av tjenesteutøvelsen... 

Rana Kommune

Mo
15 dager siden
 ...alltid beboeren i fokus.   Ved Ytteren bosenter har vi ledig 75 % fast stilling for helsefagarbeider   Arbeidsområde /...  ...framskaffes først når søkeren har fått tilbud om stilling. Rana kommune er en åpen og inkluderende arbeidsgiver, hvor søkere blir vurdert... 

Rana Kommune

Mo
29 dager siden
 ...kommunale veinettet. Seksjonen har også ansvar for trafikksikkerhet og kommunens parkeringsenhet er en del av seksjonen. Per i dag har...  ...avdeling for bydrift, seksjon for samferdsel er det ledig: • 100 % fast stilling som kontrollør & saksbehandler til Samferdsel... 

Rana Kommune

Mo
11 dager siden
 ...opplæringsvakter. Ved Selfors sykehjem, Kårstua er det ledig: ~100% fast stilling som sykepleier 1 uten stedfortrederfunksjon, fra 01.06....  ...må oppgis i søknaden, der en må være fra arbeidsgiver. Rana kommune er en åpen og inkluderende arbeidsgiver, hvor søkere blir... 

Rana Kommune

Mo
17 dager siden
 ...fagavdeling i helse- og mestringssektoren. Rana kommune har et samarbeid med Hemnes kommune og...  ...er midlertidig og tilskuddsfinansiert. Faste årsverk psykiater og psykiatrisk...  ...det en målsetting å innlemme også øvrige kommuner på Nord Helgeland i FACT-samarbeidet. Arbeidsoppgaver... 

Rana Kommune

Mo
19 dager siden
 ...utelukkelse fra ansettelse, eller at søker finnes uegnet etter Rana kommunes vurderinger. Rana kommune praktiserer mer offentlighet. I...  ...Flytteutgifter kan dekkes etter eget reglement. Dette gjelder faste stillinger og stillinger som har minst to års varighet. Kommunen... 

Rana Kommune

Mo
2 måneder siden
 ...en døgntjeneste som legger til rette for at innbyggerne i Rana kommune kan være mest mulig selvhjulpen og bo hjemme så lenge som mulig....  ...Flytteutgifter kan dekkes etter eget reglement. Dette gjelder faste stillinger og stillinger som har minst to års varighet.  Spørsmål... 

Rana Kommune

Mo
2 måneder siden
 ...Vi søker deg som er ferdig med LIS 1-tjeneste til fast stilling som LIS 3 i psykiatri. Vi har i dag tre ledige stillinger på Mo i...  ...undersøkelser og medikamentelle vurderinger. Samhandling med kommunene, bistå med rådgivning og veiledning. Pårørende- og familiesamtaler... 

HELGELANDSSYKEHUSET HF MO I RANA - SOMATIKK

Mo
11 dager siden
Ved hjemmetjenesten, sentrum 1 er det ledig 22,7 % fast rekrutteringsstilling som helsefagarbeider fra 01.09.2024 2 x 17,14 % rekrutteringsstilling...  ...må oppgis i søknaden, der en må være fra arbeidsgiver. Rana kommune er en åpen og inkluderende arbeidsgiver, hvor søkere blir... 

Rana Kommune

Mo
10 dager siden
 ...kommunale barnehagene, beliggenhet og lignende finner du på Rana kommunes hjemmesider. To referanser må oppgis i søknaden, der den ene...  ...Flytteutgifter kan dekkes etter eget reglement. Dette gjelder faste stillinger og stillinger som har minst to års varighet.  Spørsmål... 

Rana Kommune

Mo
2 måneder siden
Vi har ledig 100% fast stilling som pedagogisk leder i Barnas hus fra august 2024. Barnas Hus er en kommunal barnehage. Barnehagen har 47 barn i alderen 0-6 år og 15 ansatte....  ...søknaden, der en må være fra arbeidsgiver. Rana kommune er en åpen og inkluderende arbeidsgiver,... 

Rana Kommune

Mo
Én måned siden
 ...pensjon etter 30 år hos oss og søker derfor etter ny styrer i 100% fast stilling fra og med den 1.9.24. Vi søker etter en engasjert,...  ...foreldre Godt samarbeid med alle barnehager i Rana Kommune. Styrerne i de private barnehagene har et eget støttende nettverk... 

STIFTELSEN KIRKEBAKKEN BARNEHAGE

Mo
25 dager siden
I innsatsteamet har vi ledig en 100 % fast stilling som tekniker, som primært skal jobbe med velferdsteknologi. Ønsker du en spennende...  ...må oppgis i søknaden, der en må være fra arbeidsgiver. Rana kommune er en åpen og inkluderende arbeidsgiver, hvor søkere blir vurdert... 

Rana Kommune

Mo
2 måneder siden
Rana kommune - Nord-Norges tredje største kommune med 26 000 innbyggere ligger ypperlig plassert med nærhet til både fjell og fjord. Her er gode kommunikasjoner med flyplass, jernbane, hovedtrafikkåren E6 gjennom Nordland og med noen få mils avstand til Sverige. Byen har... 

Rana Kommune

Mo
4 dager siden
 ...ferrosilisium siden årsskiftet 1989-1990. Mo i Rana ligger i naturskjønne omgivelser nær fjellområder og helgelandskysten, og har gode kommunikasjonsforbindelser. Med sine drøyt 26.000 innbyggere er det i kommunen et rikt og variert omfang av tjenester og tilbud for befolkningen.

ELKEM ASA RANA

Mo
12 dager siden