Søkeresultater: 291 ledige stillinger

 ...gruppe- og ulykkesforsikring både i jobb og fritid Øvrige opplysninger og vilkår Ønsker du flere opplysninger om skolen, se kommunes hjemmesider:  Logg inn for å se kontaktinformasjon Arbeidstakere ansettes i Eidsvoll kommune på de vilkår som til enhver tid gjelder... 

Vilberg skole - Lærerstillinger

Eidsvoll (tettsted)
1 dag siden
 ...andre nyutdannede. I Lillestrømskolen satses det også på videreutdanning og utviklingsmuligheter gjennom hele yrkeslivet.Lillestrøm kommune ligger sentralt på Romerike med gode buss- og togforbindelser. Mer informasjon om skolene finner du på kommunens hjemmeside. Sørum... 

Lærer - Sørum skole

Lillestrøm
1 dag siden
 ...tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon , stedfortreder Randi E Braaten på tlf Logg inn for å se kontaktinformasjon eller se kommunens nettsider:  Logg inn for å se kontaktinformasjon Minst to referanser skal oppgis i søknaden. Det er ønskelig med siste leder... 

Barne- og ungdomsarbeider - Stensby barnehage

Eidsvoll (tettsted)
18 dager siden
Arbeidsoppgaver Skape et positivt og støttende læringsmiljø   Planlegge og gjennomføre undervisning i tråd med gjeldende læreplan  Evaluere elevenes progresjon og tilpasse undervisningen etter individuelle behov  Samarbeide med andre lærere og skolens ledelse ...

Lærervikariater til barnetrinn

Lunner
5 dager siden
 ...Vi søker rådgiver innen sikkerhet, helse og arbeidsmiljø til Oslobygg KFs byggeprosjekter. Oslobygg KF er Oslo kommune sitt eiendomsforetak for formålsbygg. Vi eier, forvalter, bygger og utvikler offentlige bygg i hovedstaden. Det omfatter barnehager, skoler, omsorgsboliger... 

Vil du være med å følge opp arbeidet med sikkerhet, helse og...

Oslo
4 dager siden
 ...kompetanse, høyt tempo, humor og mangfold • En meningsfylt og samfunnsnyttig jobb • Fleksibel arbeidstid og fleksitidsordning• Oslo kommunes fordelaktige pensjons- og forsikringsordninger• Stillingen lønnes i lønnstrinn 38 - 42 (for tiden mellom kr 605 300,- og 649 400,-... 

Er du vår nye teknisk forvalter servicebil

Oslo
4 dager siden
 ...utviklingsmuligheter gjennom hele yrkeslivet. Vi ønsker oss både nyutdannede og erfarne lærere. Den gode skole skaper vi sammen!Lillestrøm kommune ligger sentralt på Romerike med gode buss- og togforbindelser. Lillestrøm stasjon ligger kun ti minutter med tog fra Oslo S. Mer... 

Realfagslærer - Stav skole

Lillestrøm
8 dager siden
 ...Eidsvoll kommune er i en spennende tid med fokus på tjenesteutvikling og endringsprosesser for å sikre sammenhengende og effektive tjenester. Tilrettelagte tjenester er en ny sammensatt virksomhet hvor det gis praktisk bistand til hjemmeboende, tilrettelagte boliger, avlastning... 

En, to, tre - vi har etablert ny ambulant tjeneste. Vil du o...

Eidsvoll (tettsted)
1 dag siden
 ...Eidsvoll kommune er en kommune i vekst og sammen jobber vi mot krevende og ambisiøse mål.  Vi gir praktisk bistand til mennesker med psykisk utviklingshemming og/ eller andre funksjonsnedsettelser i døgnbemannede boliger, ambulante tjenester, avlastning og arbeid- og aktivitet... 

Helsefagarbeider 50% natt - Frankens

Eidsvoll (tettsted)
1 dag siden
 ...august 2024 har vi ledig fast stilling som spesialrådgiver i seksjon for styring, ledelse og beredskap ved Byrådslederens kontor i Oslo kommune. Hos oss vil du arbeide tett sammen med seks fagsterke og utviklingsorienterte kollegaer. Vi er pådrivere på strategisk nivå med å... 

Spesialrådgiver

Oslo
7 dager siden
 ...kontaktinformasjon Logg inn for å se kontaktinformasjon Arbeidssted Skullerudveien 45 1188 Oslo Nøkkelinformasjon: Arbeidsgiver: Oslo kommune Stillingsprosent: 100% Vikariat Startdato: 16.09.2024 Sluttdato: 16.05.2025 Søknadsfrist: 26.05.2024 Epost: Logg... 

Ergoterapeut

Oslo
17 dager siden
 ...Lillestrøm kommune er i stadig utvikling. I kommunalområdet Bo- og miljøtjenester vektlegger vi betydningen av tverrfaglig samarbeid...  ...omsorgstjenester til personer med utviklingshemming".   Utsikten er en kommunal heldøgnstjeneste som ivaretar ungdom uavhengig av diagnose og... 

Vi søker engasjerte Miljøterapeut i 100% vikariat til Utsikt...

Lillestrøm
1 dag siden
 ...innenfor det geriatriske og psykiatriske fagfeltet Gode pensjonsrettigheter, Logg inn for å se kontaktinformasjon Lønn ihht Oslo kommunes lønnsregulativ Kontaktinformasjon Anna Erica Kristina Georgsson Bratlie, Avdelingsleder,  Logg inn for å se... 

Sykepleier 100 % vikariat - søkes til Ellingsrudhjemmet avde...

Oslo
8 dager siden
 ...for tiden  Økern, Romsås, Nordtvedt, Furuset, Bøler og Holmlia bad . Idrettsavdelingen har ansvar for drift og forvaltning av kommunens idrettsanlegg, herunder idrettshaller, ishaller, fotballbaner og svømmeanlegg. Som idrettsoperatør har du ansvar for drift av disse... 

Idrettsoperatør/badebetjening.

Oslo
7 dager siden
 ...innen arbeidet med bedring av vannkvaliteten i resipientene i kommunen og andre miljømessige saker i kommunen. Saksbehandling og forvaltning...  ...til lovverk, forskrifter, normer og retningslinjer innen kommunal forvaltning. God kjennskap til bruk av IT-systemer Svært... 

Avdelingsingeniør

Eidsvoll (tettsted)
22 dager siden
14:I[16442,["956","static/chunks/538ff4e4-07f686ea67fb7f74.js","174","static/chunks/174-1a22bc58d97df6f0.js","496","static/chunks/496-f306a69a0da01aac.js","285","static/chunks/285-b4c3e04a52cfb675.js","9","static/chunks/9-f3c56bae08527d27.js","878","static/chunks/(***) ***-****a739d5a70ff...

Sykepleiere til Eidsvoll legevakt

Eidsvoll (tettsted)
29 dager siden
 ...en stor forskjell En topp moderne skole En variert arbeidshverdag Lønns- og avtalevilkår i hht lov- og avtaleverk for Oslo kommune Kontaktinformasjon Ane Torper, Undervisningsinspektør,  Logg inn for å se kontaktinformasjon ,  Logg inn for å se... 

Spesialpedagog

Oslo
1 dag siden
 ...Logg inn for å se kontaktinformasjon Logg inn for å se kontaktinformasjon Arbeidssted Nøkkelinformasjon: Arbeidsgiver: Oslo kommune Stillingsprosent: 100% Fast Startdato: 01.08.2024 Søknadsfrist: 27.05.2024 Epost: Logg inn for å se... 

Lærer til fantastiske Rosenholm skole

Oslo
1 dag siden
 ...Kontaktinformasjon Christer Sundby,  Logg inn for å se kontaktinformasjon Arbeidssted Nøkkelinformasjon: Arbeidsgiver: Oslo kommune Stillingsprosent: 100% Vikariat Startdato: 01.08.2024 Sluttdato: 31.07.2025 Søknadsfrist: 03.06.2024 Logg inn for å... 

Lærer 1.-7. trinn

Oslo
4 dager siden
 ...Logg inn for å se kontaktinformasjon Logg inn for å se kontaktinformasjon Arbeidssted Nøkkelinformasjon: Arbeidsgiver: Oslo kommune Stillingsprosent: 80% Fast Startdato: 01.08.2024 Sluttdato: 31.07.2025 Søknadsfrist: 31.05.2024 Epost: Logg inn... 

Baseleder

Oslo
4 dager siden