...somatisk langtid. Avdelingen har en stabil og engasjert personalgruppe. Soltun sykehjem er en del av virksomhet institusjon i Sola kommune. Ledergruppen institusjon består av 13 avdelingsledere, en fagleder, virksomhetslederen og en merkantil. Soltun sykehjem har fokus... 

Avdelingsleder Soltun sykehjem

Sola
5 dager siden
 ...arbeidsmiljø med engasjerte og hyggelige ansatte. Kompetanseutvikling og samarbeid på tvers er sentrale satsinger i virksomheten og i kommunen. Helsestasjon - og skolehelsetjenesten har 24 årsverk, ledes av teamleder og virksomhetsleder, og er en del av Barn, ungdom og... 

Helsesykepleier på helsestasjonen

Sola
16 dager siden
 ...du har kunnskap om eller erfaring med HMS og beredskap i kommunal sektor erfaring med å holde kurs og gi opplæring erfaring...  ...Sola jobber vi etter verdiene RAUSHET - MESTRING - MOT. Sola kommune er en spennende arbeidsgiver med mange og ulike virksomheter,... 

HMS og beredskapsrådgiver 100 % fast stilling

Sola
2 dager siden
 ...engasjert medarbeider til Åsenhagen avlastning og barnebolig. Åsenhagen ligger under Enhet for mestring som er en virksomhet i Sola kommune. Avdelingene jobber både selvstendig og samarbeider med hverandre og er fordelt på 19 avdelinger. DU blir en viktig del av laget.... 

Tilkallingsvikar og helgestilling

Sola
9 dager siden
 ...TABO sykehjem, ressurssykehjem for personer med demens i Sola kommune, ønsker å styrke personalgruppen på forsterket skjermet enhet med en dyktig og kompetent helsefagarbeider i 100% fast stilling. Avdelingen har fleks-a-turnus (ønsketurnus). TABO sykehjem består... 

Helsefagarbeider, forsterket skjermet enhet TABO sykehjem

Sola
9 dager siden
 ...kunnskapssøkende - ansvarsbevisst og fleksibel Vi tilbyr - mulighet for bonus ved å inngå bindingsavtale med Sola kommune - støtte til fag - og videreutdanning  - gode hvile- og treningsfasiliteter - velferdsordninger og gode... 

Sykepleier/vernepleier i langturnus

Sola
9 dager siden
 ...åpent 07.30-16.30. SFO er stengt i juli, så ferie legges i stor grad da. Sande skole er en barneskole som ligger sentralt i Sola kommune, skolen feirer 25årsjubileum høsten 2024! For tiden har skolen ca. 320 elever, av disse er det ca.150 av barna som benytter seg av... 

Miljøterapeut/ Barne- og ungdomsarbeider ved Sande skole SFO

Sola
13 dager siden
 ...Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund. ~ I Sola kommune er det godt samarbeid mellom avtalefysioterapeuter og kommunale...  ...Forskrift om funksjons- og kvalitetskrav for fysioterapeuter med kommunal driftsavtale ~ Det gjøres oppmerksom på at kandidater til... 

Driftsavtale fysioterapi 80%

Sola
5 dager siden
 ...privat leverandør av private helse og omsorgstjenester. Vi har hovedkontor i Sola kommune. Abri Dialogue har levert helse og omsorgstjenester siden 2007, og har i dag avtaler med 57 kommuner i Norge. Vi tilbyr hjelp til mennesker med nedsatt fysisk eller psykisk... 

Abri Dialogue Bo- og omsorg felles våren 2024

Sola
26 dager siden
 ...Interesse for mat Gode samarbeidsevner Nøyaktig Vi tilbyr Hjem-jobb-hjem avtale Gratis svømming for alle ansatte i kommunens svømmehaller Bedriftsidrettslag og bedriftskunstforening Gode pensjons- og forsikringsordninger Kontaktinformasjon Roar... 

Assistent

Sandnes
7 dager siden
 ...Arbeidsmiljø preget av positivitet og entusiasme  Lønn og stillingskode etter gjeldende tariffavtale  Hjem-jobb-hjem Stavanger kommunes pensjon- og velferdsordning  Kontaktinformasjon Marcel Totolici, AVdelingsleder korps,  Logg inn for å se kontaktinformasjon... 

Korpsdirigent og messingpedagog Hafrsfjord og Mastrafjord sk...

Stavanger
14 dager siden
 ...Vil du være med å bidra til gode barnevernstjenester i Stavanger kommune? Administrasjonsavdelingen søker etter en saksbehandler i 100% vikarstilling, med mulighet for forlengelse, som skal jobbe med innsynssaker. Rollen som saksbehandler for innsynssaker innebærer... 

Saksbehandler - Innsyn

Stavanger
5 dager siden
 ...om el-bysykkel  ~ Kort reisetid fra Stavanger sentrum  ~ Randaberg kommune er IA-bedrift  Lønn/pensjon  Lønns- og arbeidsvilkår iht. lokale og sentrale avtaler. Pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse KLP  Annen Informasjon Attester og vitnemål må... 

Pedagogisk leder

Randaberg
5 dager siden
 ...er fleksibel. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Vi tilbyr Hjem-jobb-hjem avtale Gratis svømming for alle ansatte i kommunens svømmehaller Bedriftsidrettslag og bedriftskunstforening Gode pensjons- og forsikringsordninger Kontaktinformasjon Siri... 

Miljøveileder

Sandnes
5 dager siden
 ...Personlig egnethet blir vektlagt ved alle ansettelser.  Vi tilbyr Hjem-jobb-hjem avtale Gratis svømming for alle ansatte i kommunens svømmehaller Bedriftsidrettslag og bedriftskunstforening Gode pensjons- og forsikringsordninger Godt arbeidsmiljø og... 

Fagarbeider og baseleder søkes

Sandnes
7 dager siden
 ...Rektor/Virksomhetsleder,  Logg inn for å se kontaktinformasjon Arbeidssted Skaraveien 100 4326 Sandnes Nøkkelinformasjon: Arbeidsgiver: Sandnes kommune Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 09.06.2024 Logg inn for å se kontaktinformasjon... 

Enestående. Sammen på Kleivane skole høsten 2024. Blir du me...

Sandnes
5 dager siden
 ...Logg inn for å se kontaktinformasjon Arbeidssted Kristines vei 1 4311 Hommersåk Nøkkelinformasjon: Arbeidsgiver: Sandnes kommune Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 02.06.2024 Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon Logg inn for å se... 

Maudland skole søker engasjerte lærere med hjerte for eleven...

Sandnes
7 dager siden
 ...Hagen, Virksomhetsleder,  Logg inn for å se kontaktinformasjon Arbeidssted Skeiehagen 37 4085 Hundvåg Nøkkelinformasjon: Arbeidsgiver: Stavanger kommune Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 05.06.2024 Logg inn for å se kontaktinformasjon... 

Pedagogisk leder/barnehagelærer

Stavanger
7 dager siden
 ...musikk, dans, teater og visuelle kunstfag ved skolens hovedbygg i Bjergsted, fem kulturskolestasjoner samt en rekke av skolebyggene i kommunen. Kulturskolen har utarbeidet egen kvalitetsplan, hvor målet er at undervisningen og arbeidsmiljøet skal kjennetegnes av vår visjon... 

Teaterlærer

Stavanger
13 dager siden
 ...kontaktinformasjon ,  Logg inn for å se kontaktinformasjon Logg inn for å se kontaktinformasjon Arbeidssted Randabergveien 378 4070 Randaberg Nøkkelinformasjon: Arbeidsgiver: Randaberg kommune Stillingsprosent: 0% Annet Søknadsfrist: 30.06.2024... 

Fritidskontakter

Randaberg
Én måned siden
 ...Stavanger kommune har per tid 135 fastlegehjemler fordelt på 39 legekontor. Hjemlene er i hovedsak tilknyttet næringsdrift.  Det lyses nå ut 2 ledige stillinger ved Stavangerdoktoren. 1 ledig fastlegehjemmel med næringsdrift og 1 midlertidig 2- årig introduksjonsstilling... 

Fastlegehjemmel og introduksjonsstilling for Alis ved Stavan...

Stavanger
23 dager siden
 ...aktivitet Det legges stor vekt på personlig egnethet. Vi tilbyr Hjem-jobb-hjem avtale Gratis svømming for alle ansatte i kommunens svømmehaller Bedriftsidrettslag og bedriftskunstforening Gode pensjons- og forsikringsordninger Kontaktinformasjon... 

Barne- og ungdomsarbeider

Sandnes
14 dager siden
 ...arbeidsoppgaver. Det satses stort på fagutvikling og kompetansehevende tiltak, spennende fagprosjekter og undervisning i enheten og i kommunen. Vi ser etter deg som har et engasjement for brukergruppen!  Ansattgruppen er sammensatt av forskjellige yrkesgrupper og... 

100% fast stilling - vernepleier/sykepleier - Sandnes ressur...

Sandnes
5 dager siden
 ...utdanningsinstitusjonene samt sikre et godt praksisløp for alle elever og studenter i helse og velferd.  Med dette arbeidet vil Stavanger kommune vil være blant de første kommunene i Norge som starter opp et eget praksiskontor. Stillingene har en varighet på et år fra... 

Praksiskoordinator

Stavanger
13 dager siden
 ...foreta rutinemessig besøk hos alle i målgruppen som er bosatt i kommunal bolig. Målet er å tidlig kunne oppdage eventuelle skader på...  ...med muligheter til å bedre hverdagen til innbyggere i Randaberg Kommune? Da ønsker vi å høre fra deg! Vi tilbyr Kjekke kollegaer... 

Miljøvaktmester

Randaberg
7 dager siden
 ...prioritere Du har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne Vi tilbyr Hos oss får du mulighet til å utgjøre en forskjell for kommunen og innbyggerne Du blir del av et tverrfaglig arbeidsmiljø Gode pensjon- og forsikringsordninger i KLP Fleksibel... 

Simuleringskoordinator

Stavanger
14 dager siden
 ...Egen avlønning for verne- sykepleiestudenter Velferdsordninger som Hjem-jobb-hjem avtale, gratis svømming for alle ansatte i kommunens svømmehaller, bedriftsidrettslag og bedriftskunstforening Gode pensjons- og forsikringsordninger Kontaktinformasjon Oddny... 

Helgestillinger dag/kveld

Sandnes
2 dager siden
 ...Vi planlegger derfor for en organisering der helsefagarbeiderne får spisset sitt ansvarsområde i avdelingene, Vi er Stavanger kommunes eneste rene korttidsykehjem med 70 enerom fordelt på 3 avdelinger. Vi har senger til korttid demens, etterbehandling og ordinær korttid... 

Helsefagarbeider til korttidssykehjem

Stavanger
29 dager siden
 ...Sandnes kommune har ledig en 50 % stilling som rådgiver jordbruk.  Arbeidsoppgave Rådgiving og saksbehandling etter lover og forskrifter knyttet til landbruksforvaltning Behandle ulike tilskuddsordninger som produksjons- og avløsertilskudd, SMIL midler,... 

Rådgiver jordbruk

Sandnes
5 dager siden
 ...med andre tjenester Lønn etter avtale Fleksitid Tjenestebil Hjem-jobb-hjem avtale Gratis svømming for alle ansatte i kommunens svømmehaller Bedriftsidrettslag og bedriftskunstforening Gode pensjons- og forsikringsordninger Kontaktinformasjon... 

Veileder i Inntaksteam

Sandnes
14 dager siden