// English will follow Leger Uten Grenser rykker ut og redder liv der behovene er størst. I over 70 land gir vi gratis medisinsk hjelp til mennesker i nød - uansett hvem, uansett hvor. Siden vi ikke søker statlige midler, er økonomisk støtte fra privatpersoner helt avgjørende... 

Fundraiser for Leger Uten Grenser in Lillehammer

Lillehammer
9 dager siden
Lillehammer har en middels stor røntgenavdeling med hyggelig arbeidsmiljø, faglig dyktige og engasjerte radiologer og stabil arbeidsstokk. Vi har 8 laboratorier, inkludert bl.a. to moderne CT-maskiner, en MR-maskin, to ultralydlaboratorier og et nytt gjennomlysningsapparat...

Bildediagnostikk Lillehammer, Sykehuset Innlandet HF

Lillehammer
2 dager siden
 ...dyktige medarbeidere. Her er det varierte oppgaver og spennende utfordringer. I arbeid hos oss jobber du i team med sykepleiere og leger som spiller hverandre gode. To av våre faste medarbeidere trenger nå vikar for en periode, og det er mulig behovet forlenges og kan... 

SYKEHUSET INNLANDET HF LILLEHAMMER - SOMATIKK

Lillehammer
5 dager siden
 ...legekontor ligger midt i Lillehammer, like ved jernbane og busstasjon. Legekontoret er et 3-legesenter med en næringsdrivende og to kommunal leger. Vi bruker Webmed som journalsystem med nye PC-er på alle kontorer med mulighet for videokonsultasjoner. Laboratoriet er moderne og... 

Kommunalt ansatt fastlege søkes til Sentrum legekontor - Lil...

Lillehammer
10 dager siden
 ...hus og hjem Personlig hygiene Bistå ved matlaging ved behov Motivere og igangsette fysisk aktivitet Bistå med timer hos lege, sykehus o.l. Bistå med familiesamvær, venner og selskap Bistå med kjøring (klasse B) Bistå på ferieturer Ved spørsmål rundt... 

Søker flere assistenter til Lillehammer

Lillehammer
9 dager siden
 ...behov for assistanse, etter gjeldene lov,- og regelverk Observere og  iverksette tiltak ut fra behov, samt etter forordning fra lege og sykepleier Dokumentasjon av helsehjelp i journalsystemet Gerica Kommunikasjon med pasient og pårørende Benytte kartleggingsverktøy... 

Helsefagarbeider med interesse for rehabilitering 100% fast ...

Lillehammer
9 dager siden
 ...pasienter er basert på avtale med Helse Sørøst RHF for både døgn- og dagplasser. Institusjonen har helsefaglige stillinger fordelt på leger, psykologer, fysioterapeuter, syke- og hjelpepleiere, ergoterapeuter, ernæringsfysiolog, sosionom/attføringskonsulent og... 

SKOGLI HELSE OG REHABILITERINGSSENTER AS

Lillehammer
4 dager siden
 ...sju kliniske enheter. Behandlerteamet består av to overleger og en psykolog under spesialisering, samt nyopprettet stilling for lege i spesialisering. Miljøpersonalet er en tverrfaglig gruppe hvor flere har videreutdanninger innen psykiatri. Enheten er godkjent for... 

SYKEHUSET INNLANDET HF DPS GJØVIK DØGNENHET GJØVIK

Gjøvik
5 dager siden
 ...løsning. Samarbeid med andre sykehus/HF som har liknende løsninger.  Kvalifikasjoner Organisasjonspsykolog eller  psykolog/lege med spesialisering/erfaring innen psykisk helsevern og rus og erfaring innenfor digitale løsninger. Det åpnes også opp for høyskoleutdannede... 

SYKEHUSET INNLANDET HF BRUMUNDDAL - SOMATIKK

Brumunddal
4 dager siden
 ...Sekretærfunksjoner :  GAT og Personalportalen: Vedlikeholde tjenesteplaner, ajourføre vaktbok og administrere arbeidsforhold for legene  DIPS: Henvisninger, oppgjør og rapporter Elektronisk kvalitetshåndbok: EK-ansvar/strukturansvarlig iProcurement: Bestille... 

SYKEHUSET INNLANDET HF GJØVIK - SOMATIKK

Gjøvik
3 dager siden
 ...samarbeid innad i egen tjeneste og med andre instanser.  Helsestasjonstjenestens ansatte er helsesykepleiere, jordmødre, fysioterapeuter, leger, psykologer og merkantil personell som er organisert i ulike faggrupper med fokus på fag- og tjenesteutvikling. Vi legger til rette... 

BRUMUNDDAL HELSESTASJON

Brumunddal
4 dager siden
 ...Vi søker ny medarbeider til vår faggruppe i Helsestasjon 0-5 år. Helsestasjonstjenesten består av jordmødre, helsesykepleiere, leger, fysioterapeuter og merkantilt personell. Vi samarbeider tett innad i tjenesten og med andre instanser. Tjenesten har fokus på fag- og kompetanseutvikling... 

RINGSAKER KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Brumunddal
3 dager siden
 ...næringsdrift i gruppepraksis. Capio Fastleger i Gjøvik har som målsetning å være Norges mest innovative fastlegekontor. Her tilbys du som lege en all-inclusive løsning som gjør at du kan konsentrere deg om pasientlisten og legejobben. Legen vil være selvstendig... 

Fastlege i selvstendig næringsdrift driftet av Capio Fastleg...

Gjøvik
3 dager siden
 ...Vi er opptatt av at du som kunde skal føle deg trygg og ivaretatt, før, under og etter hvert besøk hos oss. Vårt team består av lege, kosmetiske sykepleiere, fotterapeuter, hudpleiere, negledesigner, kroppsterapeut mm. Kompetanse og erfaring er viktige faktorer for... 

Vi utvider teamet -- Bli vår nye stjernefrisør!

Gjøvik
9 dager siden
 ...rullerende bemanning mellom enhetene 2C og 2D, for å sikre god kompetanse og godt samarbeid. Avdelingen har legetilsyn med fast lege minst 1 gang/uke og har mulighet til ytterligere legetilsyn ved oppstått behov. Vi tilbyr kurs for ansatte, blant annet innen "TKH... 

Sykepleier 100 % og 70 % fast stilling ved Haugtun omsorgsse...

Gjøvik
9 dager siden
 ...Lillekollen  legesenter er e et veldrevet legekontor som flyttet i 2013 til nye , velutstyrte og godt tilrettelagte lokaler  for 7 leger. Det er rikelig med behandlingsrom, et moderne og velutstyrt laboratorium  og et ultralydapparat i eget behandlingsrom.  Kontoret har... 

GJØVIK KOMMUNE TJENESTEOMRÅDE HELSE OG VELDERD

Gjøvik
3 dager siden
 ...komme i gang med opplæring. Som helsesekretær hos oss jobber du i et tverrfaglig miljø, og er en del av et primærhelseteam med 11 leger, 3 sykepleiere og 8 helsesekretærer med vikarer, samt bioingeniør, psykolog, klinisk ernæringsfysiolog og administrasjonssekretær.... 

BRUMUNDDAL LEGESENTER AS

Brumunddal
14 timer sidenNy
 ...helsefagarbeidere med og uten etterutdannelse som er opptatt av å skape gode hverdager for pasientene. Avdelingen har tett samarbeid med lege og har legevisitt 2 dager i uken. Er du sykepleier og liker å jobbe i eldreomsorgen, og brenner for profesjonell og verdig... 

SYKEHJEM HAUGTUN

Gjøvik
3 dager siden