...arbeidsmiljø På Østsiden sykehjem vil du jobbe tverrfaglig, i samarbeid med andre sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere og leger Arbeidsoppgaver Kartlegge sykepleiebehov, prioritere og iverksette sykepleietiltak Dokumentasjon Utføre... 

Omsorgssentre Øst, Østsiden sykehjem

Fredrikstad
3 dager siden
 ...samhandlingskompetansen til fremtidige sykehusspesialister. I tillegg håper vi dette kan bidra til økt interesse for et karriereløp som lege i primærhelsetjenesten. Samtidig vet man at det er økende behov til samhandling mellom nivåene hvor pasienter behandles. Stadig mer... 

Lege i spesialisering - Kombinasjonsstillinger mellom Fredri...

Fredrikstad
26 dager siden
 ...kvalitetsarbeid og forbedringsarbeid Oppgaver knyttet til behandling av akutt og kronisk smerte  Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon som lege Må beherske norsk/skandinavisk språk skriftlig og muntlig Personlige egenskaper Gode samarbeidsevner og evne til god... 

SYKEHUSET ØSTFOLD HF KALNES - SOMATIKK

Grålum
5 dager siden
 ...Vi har ledig: 100 % vikariat lege i spesialisering . Spesialitet: Øre-nese-hals Øre-nese-halsseksjon er en del av kirurgisk klinikk. Seksjonen behandler pasienter med sykdommer, skader og anomalier i øre-nese-halsområdet. Seksjonen utreder og behandler en stor... 

SYKEHUSET I VESTFOLD HF, SOMATIKK, TØNSBERG

Tønsberg
4 dager siden
 ...preparater fra ulike organgrupper Delta på relevante møter Bidra på internundervisninger  Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon som lege, gjennomført LIS 1 Patologifaget krever solid kunnskap innenfor de medisinske basalfag anatomi, histologi, fysiologi,... 

SYKEHUSET ØSTFOLD HF KALNES - SOMATIKK

Grålum
10 dager siden
 ...å hjelpe til ved visitt. Du vil få opplæring til å kunne gå visitt på en travel sengepost, under supervisjon av en mer erfaren LIS lege eller overlege. Stillingen er utlyst som ferievikar, arbeidstid mandag til fredag og i perioden uke 25 til 34 eller etter avtale. Tjenesten... 

SYKEHUSET I VESTFOLD HF, SOMATIKK, TØNSBERG

Tønsberg
5 dager siden
 ...for LIS 2 ønskelig med klinisk erfaring innen fagområdet Det er en fordel om søker har gjennomført ATLS (avansert traumekurs for leger) Norsk autorisasjon som lege Søke må beherske norsk (skandinavisk språk muntlig og skriftlig) for forsvarlig yrkesutøvelse Forskningskompetanse... 

SYKEHUSET I VESTFOLD HF, SOMATIKK, TØNSBERG

Tønsberg
4 dager siden
 ...internt og i samarbeid med forsknings- og utviklingsavdelingen i Unicare Rehabilitering. Arbeidsoppgaver Medisinsk ansvarlig lege I samarbeid med øvrige legespesialister på Bakke, daglig ansvar og koordinering av det medisinskfaglige tilbudet ved senteret... 

UNICARE BAKKE AS

Halden
1 dag siden
 ...Opptaksområdet har tilsvarende ca. 230.000 innbyggere. Avdelingen har ca. 275 årsverk fordelt på ca. 350 ansatte, inklusiv 25 overleger og 10 leger i spesialisering, samt 35 psykologspesialister og 35 psykologer under spesialisering. DPS Vestfold har to allmennpsykiatriske... 

SYKEHUSET I VESTFOLD HF, DPS VESTFOLD, TØNSBERG - BJELLANDÅS...

Vear (Tønsberg)
2 dager siden
 ...som blant annet består av tre familiesentre. Familiesentrene er tverrfaglig sammensatt av helsesekretær, jordmor, helsesykepleier, lege, barnefysioterapeut, familierådgiver, psykiatrisk sykepleier og ungdomskontakt. I tillegg består virksomheten av ergoterapi- og fysioterapitjeneste... 

SARPSBORG KOMMUNE HELSE - OG SENTRALADMINISTRASJON

Sarpsborg
3 dager siden
 ...andre tilbud til risikofødende samt inneliggende gravide. De normale fødslene er jordmorstyrt, og ved risiko jobber vi tett i team med legene. Totalt har vi 9 fødestuer. Observasjonsposten for gravide har 8 enerom. På barsel har vi 29 enerom med mulighet for at ledsager... 

SYKEHUSET ØSTFOLD HF KALNES - SOMATIKK

Grålum
11 dager siden
 ...planer og etter brukerens behov bidra til å skape et bevisst, konstruktivt og utviklende arbeidsmiljø samhandle med pårørende, leger, sykehus og andre samarbeidspartnere påse at brukerrettet dokumentasjon i fagsystemene er korrekt og oppdatert  holde deg... 

Flere stillinger som Helsefagarbeider til hjemmesykepleien R...

Moss
6 dager siden
 ...vil være stell, pleie og ivaretakelse av våre pasienter. Du vil samarbeide mye med pasienter og pårørende, andre fagarbeidere, leger, sykepleiere, ledere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, spesialiserte team, hjemmebaserte tjenester og helse og omsorgsforvaltningen.... 

Helgestillinger, Peer Gynt helsehus, lindrende og korttid

Moss
6 dager siden
 ...ansatte, studenter, elever og lærlinger bidra til å skape et konstruktivt og utviklende arbeidsmiljø samhandle med pårørende, leger, sykehus og andre sikre korrekt og oppdatert dokumentasjon i fagsystemer holde deg faglig oppdatert og ta i bruk relevant teknologi... 

Sykepleiere og vernepleiere til faste stillinger (100%), hje...

Moss
9 dager siden
 ...avhengighet, sosiale problemer, samt somatiske og psykiske lidelser. Seksjonen jobber tverrfaglig med spesialist i rus og avhengighet, leger i spesialisering, sosionomer, sykepleiere, vernepleiere med og uten videreutdanning og miljøpersonell. Vi har også merkantile... 

Seksjon for avrusning

Moss
2 dager siden
 ...Opptaksområdet har tilsvarende ca. 230.000 innbyggere. Avdelingen har ca. 275 årsverk fordelt på ca. 350 ansatte, inklusiv 25 overleger og 12 leger i spesialisering, samt 38 psykologspesialister og 35 psykologer under spesialisering. DPS Vestfold har to allmennpsykiatriske... 

SYKEHUSET I VESTFOLD HF, AVDELING RUS OG AVHENGIGHET, TØNSBE...

Sem
6 dager siden
 ...helhetlig tilnærming til brukeren. Vi holder i alle tråder, og sikrer alle tjenester rundt brukeren, slik som å formidle behov til lege, fysio- og ergoterapi. Det innebærer at man lærer mye om alle sider av yrket hos oss Dine arbeidsoppgaver vil være:  brukernært... 

Sykepleiere, Omsorgsboliger nord

Moss
9 dager siden
 ...Helse Sør-Øst. Arbeidstiden er i all hovedsak i kontortid (08.00-16.00), stengt røde dager, ingen vakter. Det er solopraksis med en lege, en sykepleier og en helsefagarbeider i tillegg til den stillingenen som utlyses. Vi er et veldrevet, lite legekontor med godt og stabilt... 

Hudlegekontoret i Halden søker medarbeider

Halden
3 dager siden
 ...Stillingen er i turnus med arbeid hver 3. helg. Arbeidsoppgaver Direkte tjenesteyting til pasientene Samarbeide med lege, pårørende og andre aktuelle instanser rundt pasienten Veiledning av annet personell i avdelingen Ansvar for sykepleiefaglige... 

Sykepleier 60% nattstilling

Råde
6 dager siden
 ...etter. Vi tilbyr: Godt arbeidsmiljø i en moderne klinikk. Gode kollegaer og høy fagkompetanse. Jobbe tett med ansvarlig lege. En trygg og stabil arbeidsplass. Gode utviklingsmuligheter. Kvalifikasjoner: Sertifisert hudterapeut Genuin interesse... 

ER DU VÅR NYE HUDTERAPEUT?

Halden
26 dager siden
 ...Tønsbergregionen legevakt Andre allmennmedisinske oppgaver kan være aktuelt, men ikke tilpliktning  Kvalifikasjonskrav Autorisasjon som lege og gjennomført LIS1/turnustjeneste (minimumskrav) Digitale ferdigheter  Språkkrav for helsepersonell Ønskede kvalifikasjoner... 

SLAGEN LEGEKONTOR ANS

Tolvsrød
10 dager siden
 ...kollegene dine gode, være en problemløser som tilrettelegger for forbedring og effektive prosesser, samtidig som du er med på å la leger ha en sømløs hverdag ved hjelp av ny teknologi? Er du nysgjerrig på hvordan leger forskriver elektroniske resepter, hvordan kommunene... 

Har du lyst til å jobbe i et utviklermiljø med et sterkt fag...

Tønsberg
9 dager siden
 ..., Eplehagen, Thranesgate og Karl Johansgate. Kruseløkka er et sykehjem for 27 pasienter med langtidsvedtak. Avdelingen består av lege, fagsykepleier, sykepleiere, helsefagarbeidere, assistenter, servicemedarbeidere, kokk og aktivitør. Virksomheten har et overordnet... 

KRUSELØKKA SYKEHJEM AVD SYKEHJEM

Sarpsborg
2 dager siden
 ...fastlegeavtalen nå utlyses for tredje gang. Det har vært gode og stabile vikarløsninger. Kommune og fastlegekontor ønsker å få på plass leger i faste avtaler og næringsdrift.  Re legegruppe har 5 fastlegeavtaler samt stilling for LIS1. To av legene er spesialister i... 

Utlysning av to fastlegeavtaler - fastlegepraksis/næringsdri...

Tønsberg
3 dager siden
 ...tverrfaglig miljø som samlet gir et helhetlig tilbud til gravide, sped-, småbarn og barn. Du vil jobbe sammen med helsesykepleiere, lege, jordmor, fysioterapeut, helsesekretær, psykolog, helsekoordinator for flyktninger og familieveileder. I vår enhet er vi opptatt av... 

SKIPTVET HELSESTASJON

Skiptvet
2 dager siden
 ...Selvstendige konsultasjoner Akutt vurdering og mottak av pasienter i poliklinikk Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon som lege Gjennomført LIS 1 iht helsedirektoratets regler Søkere må beherske norsk (skandinavisk) språk muntlig og skriftlig for forsvarlig... 

Senter for kreft og blodsykdommer, Sykehuset i Vestfold HF

Tønsberg
1 dag siden
 ...for legespesialist i Fysikalsk medisin og Rehabilitering, tiltredelse omgående.  Vi søker etter en faglig oppdatert og engasjert lege som har interesse av å lede og utvikle rehabiliteringen som vi tilbyr våre pasienter. Du vil inngå i et legeteam med to andre legespesialister... 

UNICARE BAKKE AS

Halden
6 dager siden
 ...Tønsberg kommune søker tre leger med interesse for allmennmedisin og som ønsker å bidra til etablering og utvikling av egen arbeidsplass.  Kilen legekontor har tre fastlegeavtaler med til sammen ca 3000 listepasienter. Fastlegekontoret er nylig etablert i nye og moderne... 

TØNSBERG KOMMUNE KILEN LEGEKONTOR

Tønsberg
10 dager siden
 ...behandlingsansvaret for alle kvinner i Vestfold med underlivssykdommer. Avdelingen har 10 overleger med 9-delt tilstedevakt og 8 leger i spesialisering. Vi har litt over 1900 fødsler i året, 1300 innleggelser på gynekologisk seksjon og 15.000 polikliniske konsultasjoner... 

Overlege

Tønsberg
9 dager siden
 ...oppfølging av pasienter Medikamenthåndtering Sykepleiefaglige oppgaver Dokumentasjon  Tverrfaglig samarbeid med kolleger og lege Kvalifikasjonskrav Autorisasjon som sykepleier, vernepleier, spesialsykepleier, evt relevant viderutdanning Digitale... 

Vi søker etter

Tønsberg
25 dager siden