Søkeresultater: 99 ledige stillinger

 ...ungdomsarbeidere og barnehagelærere til kortere eller lengre vikariater i barnehagene i Vennesla kommune. Er du interessert i å være tilkallingsvikar må...  ...søkere når behov for vikar oppstår.Ved tilsetting i vikariat må det leveres politiattest av nyere dato (ikke eldre... 

Tilkallingsvikar i barnehage 2023/24

Vennesla
10 dager siden
 ...muligheter for å jobbe på timetilkalling, og både kortere og lengre vikariater som oppstår. I helse- og omsorgtjenesten jobber man både dag/...  ...Logg inn for å se kontaktinformasjon 45 Stillingsprosent: 1% Vikariat Søknadsfrist: 31.05.2024 Epost: Logg inn for å se... 

Tilkallingsvikarer i helse og omsorgssektoren

Vennesla
10 dager siden
 ...skape et læringsmiljø med god faglig kompetanse og jobbe med ungdom i en viktig livsfase? Da kan dette være stillingen for deg! Vikariatets varighet er for skoleåret 2024-2025. Stillingen er på 90%. Stillingen innbefatter kontaktlærer på vg1. Tiltredelse: ønsket... 

BLÅ KORS VIDEREGÅENDE SKOLE GRIMSTAD AS

Grimstad
21 dager siden
 ...og fire er kombinerte barne- og ungdomsskoler. Kristiansand kommune vil i løpet av skoleåret 2022/2023 ha behov for vikarer for korte...  ...slik at rektorer ved behov vil ta kontakt med kandidater for vikariat.   Søknaden må inneholde: Navn på to referanser Kopi av... 

Vikarpool for skolene i Kristiansand kommune

Kristiansand kommune
10 dager siden
 ...100% fast - Barnevernkurator ~1 x 100% vikariat ut mai 2025 - Barnevernkurator...  ...barnevernsloven § 15-6  ~ Ønskelig med erfaring fra kommunal barneverntjeneste og ungdomsarbeid ~...  ...i hht. retningslinjer for Kristiansand kommune Tilfredsstillende politiattest må... 

Barnevernkurator i barneverntjenesten

Kristiansand kommune
14 dager siden
 ...Arena, og er en av 14 hjemmetjeneste-avdelinger i Kristiansand kommune. Vi søker etter 1 autorisert Helsefagarbeider til fast stilling...  ...kan andre stillingsstørrelser bli ledig.Det vil også bli ledig vikariat på ca 60% stilling. Vennligst presiser hvilken stilling du... 

Helsefagarbeider 100% fast og 60% vikariat, avd. Lund

Kristiansand kommune
16 timer siden
 ...Grimstad kommune søker en dyktig kommunalsjef for investeringer og teknisk drift. Stillingen inngår i kommunedirektørens ledergruppe. Stillingen er nyopprettet etter en organisasjonsendring, og vi tilbyr en virkelig god mulighet til å utvikle den nye sektoren investeringer... 

Kommunalsjef investeringer og teknisk drift

Grimstad
4 dager siden
 ...hjemmeside: minskole.no/dvergsnes Stilling 1 - 50% fast og 50% vikariat Stilling 2- 100% vikariat fra 010824 - 310725 Stilling 3 -...  ...S Nøkkelinformasjon: Arbeidsgiver: Kristiansand kommune Stillingsprosent: 100% Fast Startdato: 01.08.2024 Søknadsfrist... 

Barne- og ungdomsarbeider

Kristiansand kommune
13 dager siden
 ...Boligenheten i Eiendom har ansvar for å utvikle, bygge og forvalte kommunens utleieboliger for eldre, funksjonshemmede og...  ...fellesskap vi er stolte av.  Vi har nå ledig inntil to ett års vikariater med mulighet for forlengelse og/ eller omgjørelse til fast ansettelse... 

Fagarbeider

Kristiansand kommune
5 dager siden
 ...kombinert barne- og ungdomsskole og tre er barneskoler. Lillesand kommune vil i løpet av skoleåret 2023/2024 har behov for vikarer...  ...å se kontaktinformasjon 81 Stillingsprosent: 80, 10, 100, 20% Vikariat Startdato: 01.11.2023 Sluttdato: 20.06.2024 Søknadsfrist: 19.06... 

Miljøarbeider - vikarer til skolene i Lillesand kommune

Lillesand
10 dager siden
 ...kombinert barne- og ungdomsskole og tre er barneskoler. Lillesand kommune vil i løpet av skoleåret 2023/2024 ha behov for vikarer for...  ...inn for å se kontaktinformasjon 00 Stillingsprosent: 50, 100% Vikariat Startdato: 01.11.2023 Sluttdato: 20.06.2024 Søknadsfrist: 19.06... 

Lærere - vikarer for skolene i Lillesand

Lillesand
10 dager siden
 ...I Kristiansand kommune har vi 15 avdelinger for hjemmetjenester hvor de aller fleste er samlokaliserte to-tre sammen. Vi skal nå ansette 2 helsesekretærer i to svangerskaps vikariat. Oppmøtested vil være Strømme og Kirstens park i Vågsbygd.   Arbeidstid er dagtid... 

Helsesekretær

Kristiansand kommune
13 dager siden
 ...vil det bli behov for lærere til kortere eller lengre vikariater i skolene i Vennesla kommune. Vikaroppdragene består av undervisning av elever fra 1...  ...inn for å se kontaktinformasjon 28 Stillingsprosent: 20% Vikariat Startdato: 17.08.2023 Sluttdato: 21.06.2024... 

Tilkallingsvikar - Lærer skoleår 2022/24

Vennesla
10 dager siden
 ...arealutvikling (KA) har et overordnet ansvar for kommunens fysiske utvikling og er kommunens...  ...områder ligger i front nasjonalt. Vikariat klima- og miljørådgiver – 1 år Vi...  ...Miljøvernenheten skal bidra til at all kommunal virksomhet er miljøsertifisert og at kommunen... 

Miljø - og klimarådgiver

Kristiansand kommune
20 dager siden
 ...ESO). Vi søker etter sykepleier eller vernepleier:  ~100 % vikariat med arbeid hver 3. helg. Ledig snarest til 31.04.25. Menn...  ...Kristiansand Nøkkelinformasjon: Arbeidsgiver: Kristiansand kommune Stillingsprosent: 100% Vikar Søknadsfrist: 23.05.2024... 

Sykepleier/Vernepleier 100 % vikariat ved Storebølgen Eg

Kristiansand kommune
16 timer siden
 ...tilkallingsvikar i skoler og SFO i Vennesla kommune? Gjennom hele skoleåret 2023/24 vil...  .../assistenter til kortere eller lengre vikariater i kommunens grunnskoler.  Vikaroppdrag...  ...56 Stillingsprosent: 20% Vikariat Søknadsfrist: 31.05.2024 Logg inn for... 

Tilkallingsvikar fagarbeider/assistent i grunnskolen og SFO ...

Vennesla
2 måneder siden
 ...Vi søker tilkallingsvikar baker! For kunde i Kristiansand søker vi baker til kortere og lengre vikariat. Det vil i perioder være på tilkalling ved behov og andre perioder være vikariat over lengre tid. Du har god erfaring fra baker yrket, behersker norsk eller engelsk... 
Kristiansand kommune
2 måneder siden
 ...der du er forberedt på en roterende timeplan med skift på kvelder og i helgene. Ytterligere informasjon Vi utlyser nå to vikariater på 30 timer på H&M Sørlandssenteret. Det ene vikariatet har varighet til september 2024 og det andre til november 2024. Oppstart... 

H&M

Kristiansand kommune
25 dager siden
 ...Logg inn for å se kontaktinformasjon ligger i kommunalområdet Kultur og innbyggerdialog i Kristiansand kommune. Ansvarsområdene dekker fritidsklubb, tilrettelagte gruppetilbud, BUA, og forvaltning av bydelshus/grendehus. Enheten har 103 ansatte. Lærlinger, praksisplasser... 

Fritidsledere i Fritidsenheten

Kristiansand kommune
20 dager siden
 ...pårørende, kolleger og innbyggere?   Omsorg og mestring i Lillesand kommune består av Lillesand bo- og aktivitetssenter, Høvåg bo- og...  ...12,5 timer eller arbeid hver andre helg.  Vi har ledig 100% vikariat på dag/kveld med arbeid hver 2. helg ved Høvåg bo og aktivitetssenter... 

Helsefagarbeider 100% vikariat x 2

Lillesand
4 dager siden