...opprydding av avløp i spredt bebyggelse, for å kunne nå målene i Eu vanndirektiv om god økologisk tilstand i alle vassdrag i Sandefjord kommune innen 2027/2033. Oppryddingsarbeidet styrkes med denne stillingen for at kommunen skal nå de krav og miljømål som settes for... 

Har du interesse for avløp i spredt bebyggelse, kan dette væ...

Sandefjord
7 dager siden
 ...Om Sandefjordskolen Sandefjord kommune har ca 62 000 innbyggere og 28 skoler, hvorav 6 er ungdomsskoler, 21 barneskoler og voksenopplæringen. Kommunen ønsker barn og unge som er fremtidsrettede, nyskapende, kritiske og undrende slik at de er klare til å møte fremtidens... 

Vil du bli med på laget?

Sandefjord
14 dager siden
 ...Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement Lønn Stillingen er plassert i kommunens lønnsregulativ i henhold til gjeldende tariffavtale og i stillingskode. Som sykepleier er du medlem av KLP, som vernepleier er du... 

Ledig fast stilling

Sandefjord
14 dager siden
 ...og forsikringsordninger   Bedriftsidrettslag med stor bredde i tilbudene   Personalhytter   Lønn Stillingen er plassert i kommunens lønnsregulativ i henhold til gjeldende tariffavtale og stillingskode. Som ansatt er du medlem av Sandefjord kommunale... 

Lyst på en deltidsjobb med mening?

Sandefjord
Én måned siden
 ...kompetanseheving Gode pensjons- og forsikringsordninger Bedriftsidrettslag Bedriftshelsetjeneste Lønn Stillingen er plassert i kommunens lønnsregulativ i henhold til gjeldende tariffavtale og i stillingskode 9453. Som ansatt er du medlem av Sandefjord kommunale... 

Er du vår nye avdelingsleder

Sandefjord
9 dager siden
 ...Stillingsinformasjon Stillingsstørrelse: 100% Stillingstype: Fast Stilling ledig fra: Etter avtale Arbeidsoppgaver Styre kommunens entrepriseanlegg, økonomisk og kvalitetsmessig Følge opp private anlegg som skal overtas til kommunalt eie og drift... 

Har du bakgrunn innen bygg- og anleggsvirksomhet?

Sandefjord
2 dager siden
 ...barnehagene:  Frydenberg barnehage, Tuften barnehage, Feen barnehage, Trekanten barnehage, Barnas Hus og Elverhøy barnehage. Se kommunens hjemmeside for mer informasjon om barnehagene og kontaktinformasjon til styrer dersom du har spørsmål om den enkelte barnehage.... 

Tilkallingsvikarer søkes til barnehagene i Stokke

Sandefjord
19 dager siden
 ...Om tjenestested Vi skal styrke kommunens planavdeling og søker flere planleggere/prosjektledere. En av stillingene er en seniorstilling med overordnet ansvar for Sandefjords neste kommuneplan (arealdel), samt annet plan- og utredningsarbeid. Øvrige stillinger er rådgiverstillinger... 

Vil du være med å planlegge framtidas Sandefjord?

Sandefjord
23 dager siden
 ...hverandre gode Bedriftsidrettslag Gode pensjons- og forsikringsordninger Personalhytter Lønn Stillingen er plassert i kommunens lønnsregulativ i henhold til gjeldende tariffavtale og i stillingskode. Vernepleiere og sykepleiere får lokalt... 

SANDEFJORD KOMMUNE MØYLANDTUNET

Sandefjord
22 dager siden
 ...hjemmesykepleie er en del av Seksjon senter og hjemmetjenester i Sandefjord kommune. Seksjonens hovedmål er «Best hjemme lengst mulig». Tjenesten...  ..., løsningsorientert og åpen for endring Erfaring fra kommunal forvaltning og kjennskap til kommunale datasystemer vil være en... 

Er det deg vi ser etter?

Sandefjord
23 dager siden
 ...Porsgrunn kommune står overfor store og spennende oppgaver innenfor klima, energi og miljø, og vi søker nå en dyktig og engasjert miljørådgiver i 100 % fast stilling som skal bidra i dette arbeidet.  Som miljørådgiver vil du få mulighet til å påvirke utviklingen av en... 

Miljørådgiver

Porsgrunn
7 dager siden
 ...treningsavtaler Gode pensjonsordninger. Her kan du lære mer om pensjonsordningen i KLP:  Logg inn for å se kontaktinformasjon Porsgrunn kommune jobber for å fremme et Inkluderende Arbeidsliv Kontaktinformasjon Morten Hagevik, Virksomhetsleder,  Logg inn for å se... 

Kulturskolelærer slagverk, 40% fast stilling

Porsgrunn
7 dager siden
 ...Bydrift har ansvar for drift av kommunens veger, gatelys, gang- og sykkelveger, fortau, parker og torg, badeplasser, lekeplasser, fotballbaner, uteområder tilhørende skoler og barnehager, uteområder tilhørende sykehjem og boliger, friområder og bynære friluftsområder.... 

Spesialkonsulent/rådgiver kontraktsoppfølging og anskaffelse...

Skien
2 dager siden
 ...Bydrift har ansvar for drift av kommunens veger, gang- og sykkelveger, fortau, parker og torg, badeplasser, lekeplasser, fotballbaner, uteområder tilhørende skoler og barnehager, uteområder tilhørende sykehjem og boliger, friområder og bynære friluftsområder. Enheten har... 

Arbeidende formann park

Skien
24 dager siden
 ...Enhetsleder,  Logg inn for å se kontaktinformasjon Arbeidssted Einartun 28 3744 Skien Nøkkelinformasjon: Arbeidsgiver: Skien kommune Stillingsprosent: 100% Tilkallingsvikar Startdato: 03.06.2024 Søknadsfrist: 03.06.2024 Logg inn for å se... 

SOMMERVIKAR EINARTUN

Skien
9 dager siden
 ...Kirkevoll skole er en barneskole, 1.-7. trinn, beliggende landlig til i Tønsberg kommune. Skolen har 240 elever og 55 ansatte neste skoleår. Skolen har SFO og en Forsterket avdeling. På Kirkevoll skole er vi opptatt av godt skolemiljø hvor alle trives, opplever læringsglede... 

Kirkevoll skole Forsterket avdeling søker

Tønsberg
5 dager siden
 ...Ellen Wille, Enhetsleder,  Logg inn for å se kontaktinformasjon Arbeidssted Ulefossvegen 51 3730 Skien Nøkkelinformasjon: Arbeidsgiver: Skien kommune Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 02.06.2024 Logg inn for å se kontaktinformasjon... 

Lege, Skien Helsehus, fast

Skien
14 dager siden
 ...Porsgrunn kommune tilbyr 100 % vikariat stilling i 6-12 mnd som kommunal ansatt lege. Stillingen er tilknyttet kommunale helsetilbud på akutte døgnplasser (KAD) og sykehjem. Dersom det skulle være ønskelig å jobbe opp mot andre kommunale tjenester slik som helsestasjon... 

KAD- og sykehjemslege, 100% vikariat

Porsgrunn
7 dager siden
 ...sykepleier her får du varierte og utfordrende arbeidsoppgaver og muligheter for å utvikle faglig kompetanse. Du vil samarbeide med andre i kommunen for å sikre gode pasientforløp. Vi tar imot pasienter fra sykehuset eller hjemmefra for kartlegging og vurdering av helsetilstand... 

Er du en sykepleier med hjerte for demens i eldreomsorgen? V...

Tønsberg
16 dager siden
 ...Fagteam barnehage gir spesialpedagogisk hjelp og støtte til barn under skolepliktig alder i Siljan kommune.   Kommunen skal gjennom fagteam sikre at barn med funksjonsnedsettelser får et egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud. Fagteam har per i dag ledig 40... 

Støttepedagog, 40% vikariat i fagteam barnehage

Siljan
5 dager siden
 ...svært omfattende helsetilbud som oftest løses innenfor rammene av heldøgns tjenester. Enheten utøver heletjenester i hele Skien kommune.  Tjenestetilbudet er sammensatt- og kan omfatte både omsorgs- og komplekse medisinske helsetjenester. Vi ønsker å levere god faglig... 

Sommervikar - Forsterket Hjemmetjeneste

Skien
23 dager siden
 ...miljøarbeid og anvendt atferdsanslyse?  Da kan det være nettopp deg Fogdhaven er på utkikk etter! Enhet for Voksenhabiltering i Horten Kommune består av 10 avdelinger fordelt på 13 lokasjoner, som tilbyr tjenester til mennesker over 19 år med ulik grad av funksjonshemming.... 

Vernepleier / Sosialfaglig Miljøterapeut med fagansvar

Horten
13 dager siden
 ...Logg inn for å se kontaktinformasjon Arbeidssted Gråtenmoen Terrasse 3735 Skien Nøkkelinformasjon: Arbeidsgiver: Skien kommune Stillingsprosent: 23% Fast Søknadsfrist: 31.05.2024 Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon Logg inn for å se kontaktinformasjon... 

Helgestillinger

Skien
24 dager siden
 ...Tønsberg kommunale Eiendom (TkE) har ansvaret for forvaltning, drift og vedlikehold av Tønsberg kommunes bygninger, bestående av 280.000 m2 formålsbygg og 1050 boliger. Virksomheten har ca. 180 ansatte og har hovedkontor i lokaler på Gunnarsbø. TkE er en av Vestfolds... 

Ledig stilling som

Tønsberg
Én måned siden
 ...dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge vil søkeren varsles om dette. Kommunen ber aldri om kontaktinformasjon eller kontoopplysninger irekrutteringsfasen, verken over SMS, e-post eller brev via Digipost.... 

Tilkallingsvikar

Tønsberg
14 dager siden
 ...dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge vil søkeren varsles om dette. Kommunen ber aldri om kontaktinformasjon eller kontoopplysninger i rekrutteringsfasen, verken over SMS, e-post eller i brev via Digipost... 

Nes sykehjem søker

Tønsberg
14 dager siden
 ...Tønsberg kommunale Eiendom (TkE) har ansvar for Forvaltning, drift og vedlikehold av Tønsberg kommunes eiendommer, bestående av 270.000 m2 formålsbygg og 1050 boliger. Virksomheten har ca 180 ansatte, er en av Vestfolds største eiendomsaktører og har et meget sterkt faglig... 

2 faste stillinger ledig som

Tønsberg
Én måned siden
 ...egnethet vil bli vektlagt Arbeidsvilkår Arbeidstiden er turnus med dag, kveld og natt  Lønn etter kommunalt avtaleverk Kommunen ber aldri om kontaktinformasjon eller kontoopplysninger i rekrutteringsfasen, verken over SMS, e-post eller i brev via Digipost... 

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Tønsberg
7 dager siden
 ...dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge vil søkeren varsles om dette. Kommunen ber aldri om kontaktinformasjon eller kontoopplysninger i rekrutteringsfasen, verken over SMS, e-post eller i brev via Digipost... 

Sommer vikarer / vikarer lang tid og korttid

Tønsberg
Én måned siden
 ...Vi søker etter engasjerte sommervikarer for våre boliger i PHA. Virksomhet Psykisk Helse og Miljøarbeid i Tønsberg kommune tilbyr tjenester til mennesker med ulike utfordringer i forhold til rus og psykiatri.  Vi har behov for sommervikariater til våre botiltak. Det... 

Psykisk Helse og Avhengighet ønsker Ferie/tilkallingsvikarer

Tønsberg
Én måned siden