Beklager, men en feil oppstod og serveren kan ikke behandle din forespørsel for øyeblikket. Prøv igjen om noen minutter.
Ifølge statistikken vil sjansene dine for å finne en jobb øke med 83.7% hvis du fyller inn stedsnavnet ditt i boksen "sted".

Vernepleier jobb

1-20 fra 458 søkeresultater

Færder kommune

 ...med arbeid p.t. hver 4.helg. Nærmere opplysninger: Øyvind Henry Hansen tlf. 414 56 096   Kvalifikasjoner til stillingene:  ~Vernepleier eller sykepleier ~God kunnskap og erfaring fra arbeid med mennesker med utviklingshemming ~Interesse for alternativ kommunikasjon... 
5 dager siden

Manpower  -  Akershus

 ...du lyst til å bidra til å øke livskvaliteten til de som trenger bistand i det daglige?  Vi søker etter en fleksibel og tålmodig vernepleier til snarlig tiltredelse i Ullensakerområdet (nord for Oslo). Det vil være en spennende mulighet i en skreddersydd og todelt... 
7 dager siden

Norddal kommune  -  Valldal

 ...Arbeidsoppgåver ~ Vernepleiar har ansvar for miljøterapeutiske tiltak, medisin, koordinator individuell plan og kontakt med blant andre pårørande og spesialhelsetenesta. Vernepleiar skal vere pådrivar for utvikling av tilbod og innhald i tenesta. Kvalifikasjonar... 
12 dager siden

Eigersund kommune  -  Egersund

 ...Arbeidsoppgaver Som vernepleier inngår du i et team som arbeider med 4 brukere som er etablert i egne leiligheter der Eigersund kommune har personalansvar og drifter boligen. Du må inngå i teamarbeid og kunne arbeide både selvstendig og i team og kunne følge de lover... 
16 dager siden

Våler kommune  -  Våler

 ...75% stilling som miljøterapeut i Bergskrenten fra d.d. Kvalifikasjonskrav: ~3-årig høyskole, fortrinnsvis sykepleier eller vernepleier gjerne med videreutdanning. ~Erfaring innen området psykisk helse og rus.   Stillingens hovedoppgaver: ~Planlegge, vurdere... 
1 dag siden

Hvasser

Sykepleier/vernepleier natt 56 % Tjøme omsorgssenter søker sykepleier/vernepleier i 56% fast nattstilling ved Tjøme omsorgssenter. Natt-turnus med arbeid hver pt  3 helg og 24 vakter på  12 uker , med en uke fri mellom vaktperiodene.  Det er team på natt av en sykepleier... 
5 dager siden

LDS  -  Oslo

 ...innbyggere. Vår visjon er å være et dynamisk og inkluderende DPS med fokus på likeverd, mangfold og utvikling av storbykompetanse. Vernepleier / Sykepleier – 100% stilling i 2 delt turnus dag/kveld, med arbeid hver tredje helg. Seksjon døgn er en allmennpsykiatrisk... 
4 dager siden

Bærum kommune  -  Haslum

 ....9 • Ha hovedansvar for utarbeidelse og oppfølging av tiltak etter vedtak om tjenester Kvalifikasjoner Som vernepleier: • er du utdannet med norsk autorisasjon. HPR-nr registreres i CV • må du være fortrolig med bruk av relevante IT verktøy... 
1 dag siden

Tønsberg kommune

Virksomhet psykisk helse og miljøarbeid tilbyr tjenester på områdene psykisk helse og rus, i tillegg tjenester til mennesker med ulike funksjonshemminger, BPA, privat avlastning og ambulerende tjenester. Vårt botilbud til personer med rus og psykiske helseutfordringer ...
14 dager siden

Bergen kommune  -  Fyllingsdalen

Arbeidsoppgaver Delta i et ambulerende tverrfaglig behandlingsteam Oppsøkende pasientkontakt Bruke terapeutiske samtaler i behandling av bruker, samt individuell oppfølging etter Fact-modellen. Dokumentasjon, tiltaksplaner, rapporter og individuell plan. ...
1 dag siden

Nesodden kommune

 ...som skal leveres. Du må like å jobbe i en travel hverdag. Skoklefallåsen omsorgsboliger har en ledig 100 % fast stilling som vernepleier i todelt turnus med arbeid hver 3. helg Arbeidsoppgaver Legge forholdene til rette så brukerne av tjenesten, så langt som mulig... 
1 dag siden

Selje Kommune  -  Sogn og Fjordane

Vi har ledige stillingar som vernepleiar innan pleie og omsorg.  Selje kommune ønskjer fleire miljøterapeutar/miljøarbeidarar på laget, og søkjer difor etter nye medarbeidarar til 6 nybygde omsorgsbustader/burettslag i Selje sentrum. Du vil yte tenester til aktive unge... 
Jooble-søknad 12 dager siden

Trondheim kommune  -  Trondheim

 ...tjenesteapparatet rundt den enkelte bruker. Spesifikke oppgaver etter kompetanse og erfaring. Kvalifikasjoner Autorisasjon som vernepleier eller sykepleier Det er ønskelig med erfaring med psykiatri og/eller rusarbeid. Beherske godt norsk, både muntlig og... 
8 dager siden

Framtidsfylket  -  Selje

Vernepleiar - inntil 100 % fast stilling Selje kommune ønskjer fleire miljøterapeutar/miljøarbeidarar på laget, og søkjer difor etter nye medarbeidarar til 6 nybygde omsorgsbustader/burettslag i Selje sentrum. Du vil yte tenester til aktive unge vaksne, med utviklingshemming... 
Jooble-søknad 4 dager siden

Universitetssykehuset Nord-Norge HF  -  Tromsø

 ...Behandlingsansvar i miniteam (pasient/lege/psykolog) Medikamentansvar Noe fysisk aktivitet/friluftsliv Kvalifikasjoner Sykepleier/vernepleier Videreutdanning i psykisk helse/rus er en fordel. Kompetanse og erfaring fra rus/psykisk helse Kulturkompetanse er en... 
16 dager siden

Sarpsborg

Beskrivelse Beskrivelse av arbeidssted Enhet helse er organisert under kommuneområde Velferd. Enheten vil fra 1.1.2019 bestå av to team; team legevakt og team kommunale legetjenester. Enheten har dessuten ansvar for fastlegeordningen, miljørettet helsevern, smittevern...
16 dager siden

Trondheim Kommune  -  Trondheim

Ved Enhet for rustjenester er det i Uteteamet ledig en fast 100 prosent stilling som vernepleier. Sykepleiere med relevant erfaring kan bli vurdert for stillingen. Enhet for rustjenester yter tjenester til personer med alvorlig og langvarig rus avhengighet, ofte i kombinasjon... 
7 dager siden

Ås kommune  -  Ås

 ...Vernepleier/miljøterapeut Kvalifikasjoner: Det kreves bachelor i vernepleie eller tilsvarende helse-sosial relatert bachelor. Opplysninger om arbeidssted og stilling: Stillingen er fast. Dagtilbudet for personer med funksjonshemninger gir tjenester til... 
7 dager siden

Moss

 ...Vi har ledig 90 % fast stilling som sykepleier/vernepleier ved Forebyggende virksomhet.Stillingen er ledig fra d.d. Om oss Psykisk helse og rus er en avdeling i Forebyggende virksomhet som gir tjenester til mennesker med psykiske lidelser og/ eller rusproblemer.... 
8 dager siden

Hvasser

 ...informasjon for å sikre den enkelte verdighet og en meningsfylt hverdag. Krav til stillingen: Norsk autorisasjon som sykepleier eller vernepleier. Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig. Gode dataferdigheter. Ønskede egenskaper: Nytenkende, kreativ og evne til å... 
5 dager siden