...Ønsker du å jobbe som vernepleier på Gulset sykehjem og bokollektiv?  Vi ser etter engasjerte, omsorgsfulle og fleksible helsefagarbeidere som vil være med på å påvirke det daglige tilbudet til våre beboere. Vi har ledig en ledig stilling i 80% Gulset sykehjem er det... 

GULSET SYKEHJEM

Skien
14 dager siden
Vi søker etter sykepleier eller vernepleier, gjerne med videreutdanning innen psykisk helse og rus i 100% fast stilling. FACT er en arbeidsmetode som kan oversettes til norsk som et fleksibelt, aktivt oppsøkende behandlingsteam. Asker kommune og Asker DPS samarbeider... 

ASKER KOMMUNE OPPFØLGINGSTJENESTEN PSYKISK HELSE OG RUS 1 OG...

Asker
1 dag siden
 ...funksjonsnedsettelse og seksuell orientering. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet. Arbeidsoppgaver Som sykepleier/ vernepleier i avdelingen vil du ha ansvar for:  Gjennomføre individuelle behandlingstiltak i tråd med pasientens behandlingsplan og behov.... 

VESTRE VIKEN HF DRAMMEN DPS RUSPOLIKLINIKK

Drammen
3 dager siden
 ...Vernepleier/miljøterapeut Stormtunet omsorgsboliger 1, 3 og 5 Stormtunet Omsorgsboliger er en virksomhet i tilrettelagte tjenester i Hammerfest kommune hvor det bor 15 mennesker med ulikt tjenestebehov. Vi yter tjenester til mennesker med ulike funksjonshemminger... 
Hammerfest
10 dager siden
 ...Stillinger: 1 stk. 100% stilling som vernepleier per tiden 13 helger i året, tilsvarende hver 4. helg. 1 stk. 100% stilling som vernepleier/miljøterapeut per tiden 15/16 helger i året, tilsvarende 3. hver helg. Team 1 gir tjenester til 4 brukere med ulik grad av... 

SARPSBORG KOMMUNE ADMINISTRASJON TUNE

Sarpsborg
7 dager siden
 ...faglige tiltaksplaner Ansvar for legemiddelhåndtering  Saksbehandling HOL kap.9 vedtak Kvalifikasjoner Autorisasjon som Vernepleier Autorisert Sykepleier med erfaring innen miljøarbeid for utviklingshemmede kan også bli vurdert Tredje års... 

AUSTBØVEGEN BOFELLESSKAP

Karmsund
7 dager siden
 ...Vi ser etter ein vernepleiar for ei fast 100% stilling i bustad for menneske med utviklingshemming. Andre med helse-, sosialfagleg eller pedagogisk høgskuleutdanning kan også søke. Det er ønskjeleg med oppstart frå mai/juni. Avdelinga har komprimert turnus med 14 timers... 
Ulsteinvik
1 dag siden
 ...interesse for tjenesteutvikling. Du medvirker til et åpent og positivt arbeidsmiljø, har «stå på vilje» og humor Autorisert vernepleier Personlige egenskaper Positiv innstilling og et godt humør Åpenhet, respekt og ærlighet Opptatt av fagutvikling... 

LILLEHAMMER HELSEHUS

Lillehammer
2 dager siden
 ...Ved Lerkendal bo- og aktivitetstilbud er det ledig en fast 100 prosent stilling for vernepleier. Lerkendal bo- og aktivitetstilbud tilbyr heldøgns tjenester til voksne personer med nedsatt funksjonsevne som trenger et tilrettelagt bo- eller aktivitetstilbud. Vi søker... 

LERKENDAL BO- OG AKTIVITETSTILBUD VIKINGVEGEN 22

Klæbu
6 dager siden
 ...Tilrettelagte tenester, for tida ved avdeling Kuhnletunet bufellesskap rekke 2, har ledig 100% stilling for vernepleiar/sjukepleiar Arbeidsstad Tilrettelagte tenester i Bjørnafjorden kommune gjev tenester til personar med ulike funksjonsnedsettingar. Tenestene består... 

KUHNLETUNET DAGSENTER

Os
1 dag siden
 ...vedtatte budsjettrammer. Det jobbes for tiden turnus med langvakter på 14 timer med arbeid hver 3. helg Kvalifikasjoner Vernepleier med norsk autorisasjon. Studenter som har påbegynt avsluttende semester har anledning til å søke. Ønskelig med erfaring fra... 
Haugesund
1 dag siden
 ...Vernepleier 100% Einebu/Lensmannssvingen omsorgsboliger søker vernepleier 100%. Einebu er en heldøgnebmannet omsorgsbolig hvor det bor 10 mennesker med nedsatt funksjonsevne, i egen leiligheter. Omsorgboligen ligger sentralt i Drøbak, med nærhet til buss, treningssentre... 

Frogn Kommune

Frogn kommune
16 dager siden
 ...Er du vernepleier, og har lyst til å jobbe målrettet for å skape en god hverdag for mennesker? Da ønsker vi deg med på laget i Aulerødveien! Vi søker etter 100% vernepleier, med langvakter i turnus og arbeid hver 4. helg. Aulerødveien er et nyopprettet botiltak i... 

TØNSBERG KOMMUNE AULERØDVEIEN BOTILTAK

Sem
6 dager siden
 ...Ladesletta helse- og velferdssenter trenger flere vernepleiere ved vår flotte enhet. Til sykehjemmet søker vi etter en engasjert vernepleier til en fast 100 prosent stilling i todelt eller tredelt turnus etter eget ønske. Stillingen innebærer fast arbeidshelg hver tredje... 

LADESLETTA HELSE- OG VELFERDSSENTER

Trondheim
9 dager siden
 ...Samarbeid med brukere og pårørende Samarbeid med andre samarbeidspartnere og aktører Ansvar for legemiddelhåndtering Vernepleier rapporterer til avdelingsleder Kvalifikasjoner Autorisasjon som Vernepleier Det åpnes opp for at 3.års Vernepleie-studenter... 

KARMØY KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Åkrehamn
10 dager siden
100% stilling som vernepleier/ sykepleier. Turnusarbeid hver 3. helg, eller langvakter hver 6. helg. Arbeidsoppgaver Miljøterapeutisk arbeid. Ansvar for å sikre god behandling og godt tverrfaglig samarbeid. Faglig ansvar for flere av beboerne, ansvar for at behandling... 

DRANGEDAL KOMMUNE MYRVEIEN BOFELLESSKAP

Drangedal
8 dager siden
 ...stilling på 75-90 % innen rus og psykiatri Fugleveien omsorgsbolig har en ledig stilling på 100 % Kvalifikasjoner Sykepleier/Vernepleier God relasjonskompetanse, og god evne til tverrfaglig samarbeid God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne.... 

Frogn Kommune

Frogn kommune
6 dager siden
 ...kommunale helse- og omsorgstjenesten Aktiv deltakelse i internt utviklingsarbeid og planlegging Kvalifikasjoner Sykepleier/Vernepleier med norsk autorisasjon Videreutdanning i rus og/ eller psykisk helsearbeid er ønskelig, men ikke et krav Må beherske norsk... 

SYKEHUSET ØSTFOLD HF KALNES - SOMATIKK

Halden
10 dager siden
Er du sykepleier eller vernepleier og ønsker å jobbe på et hyggelig bosenter med høy trivsel og mange hyggelige medarbeidere? Hos oss er det høyt under taket og mye latter i gangene. Vi drifter 1 sykehjemsavdeling med 30 langtidsbeboere og 34 omsorgsboliger. Bosenteret... 

ODINSVEI BOSENTER

Nesttun
9 dager siden
Avdeling for habilitering er en av seks avdelinger i Barne- og ungdomsklinikken. Vi gir spesialiserte habiliteringstjenester til barn og unge til og med 17 år som har medfødte eller tidlig ervervete, komplekse funksjonsnedsettelser. Dette inkluderer barn og unge med utviklingshemming...

AHUS NORDBYHAGEN SOMATIKK

Lørenskog
8 dager siden
 ...Om stillinga Har du eit klokt hovud og eit varmt hjarte? Har du og interesse for miljøarbeid? Me ser etter vernepleiar til langvaktsturnus i Reigstad bustad!  Bu- og avlastningstenesta gjer tenester til menneske med utviklingshemming og andre funksjonshemningar. Eininga... 

OSTERØY KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Valestrandsfossen
6 dager siden
 ...Bruke egen kompetanse slik at andre lærer nye verktøy og hever sin kompetanse Kvalifikasjoner Høyskolekompetanse, gjerne som vernepleier Erfaring med ulike sosiale vansker og krevende atferd hos ungdommer Erfaring fra forebyggende arbeid med ungdommer som har... 

KLEPPESTØ UNGDOMSSKOLE

Kleppestø
8 dager siden
 ...innebærer arbeid på dag, kveld, i helger og helligdager Kvalifikasjoner For stillingen stilles det krav om norsk autorisasjon som vernepleier. Videre er det et ønskelig med relevant erfaring med det å bistå personer med utviklingshemning, med det å bistå personer med... 

LADE BO- OG AKTIVITETSTILBUD

Trondheim
10 dager siden
 ...Grøndalsbakken bofellesskap søker vernepleier til fast ansettelse i 100 prosent stilling. Grøndalsbakken bofellesskap er en avdeling i enhet for tilrettelagte tjenester. Enhet for tilrettelagte tjenester består av sju bofellesskap, én avlastningsbolig for barn og... 

ELVERUM KOMMUNE GRØNDALSBAKKEN BOFELLESSKAP

Elverum
14 dager siden
 ...observasjonskompetanse og rapportering ~Faglig ansvar for medisin og miljøterapi.   Kvalifikasjoner ~Fortrinnsvis ønskes vernepleier. Sykepleier oppfordres også til å søke. ~Medikamenthåndtering ~Førerkort klasse B ~Beherske norsk, både skriftlig og muntlig,... 

Rana Kommune

Mo
1 dag siden
 ...Vi har faste fagmøter i turnus. Vi ser etter deg som er løsningsorientert, nytenkende og som byr på deg selv.   Er du vår nye vernepleier eller sykepleier? Stilling Stillingen er i Sarpsborg kommune, p.t. Virksomhet Boveiledning Skjeberg og det må påregnes at... 
Hafslundsøy
2 dager siden
 ...Lyst til å være med på å styrke «laget rundt barnet»?  Det er behov for å rekruttere en vernepleier i 100% fast stilling for å styrke laget rundt barnet ved Verdalsøra barneskole, Verdalsøra skolefritidsordning og Verdal kommunale avlastningsbolig. Våre verdier er... 

VERDAL KOMMUNE VERDAL AVLASTNINGSBOLIG

Verdal
7 dager siden
 ...HABU har ledig fast 100% stilling for vernepleier, primært knyttet til barn i alderen 8-17 år. Ved intern rekruttering kan det bli ledig vikariat for vernepleier/klinisk vernepleier eller annen 3 årig helse-/sosialfaglig utdannet med relevant erfaring for målgruppen og... 

SØRLANDET SYKEHUS HF SOMATIKK KRISTIANSAND

Kristiansand S
7 dager siden
 ...musikkterapi samt sosialfagleg oppfølging av klinisk sosionom og pårørandeoppfølging av familieterapeut. Vi søker sjukepleiar/vernepleiar på Kvinneposten i vikariat frå snarast, varigheit ca 8 månader med mogleg forlenging. Arbeidsoppgåver Rusbehandling Medisinering... 
Tertnes
2 dager siden
 ...Sykepleier / Vernepleier Om stillingen CRUX Kalfaret behandlingssenter er en klinikk på spesialist-helsetjenestenivå som drifter i samarbeid med og på oppdrag fra Helse Vest. Til oss henvises pasienter for behandling av rusavhengighet og psykiske lidelser. Vi vektlegger... 
Bergen
7 dager siden