...på Danmarksplass/Kronstad, nær kollektivtransport.  Vi søker en vernepleier/sykepleier/miljøterapeut til vårt dyktige team.  Du vil jobbe i en av avdelingene, men vi har stort fokus på å samarbeide og å hjelpe hverandre på tvers. Vi søker deg som er jobber faglig målrettet... 

ENHET FOR PRIVATINITIERTE BOGRUPPER OG HJEMMETEAM

Bergen
10 dager siden
 ...med omfattende bistandsbehov og høy bemanningsfaktor. Vi...  ...ergoterapeut og to ledende miljøterapeuter. Arbeidsoppgaver Yte praktisk...  ...med kolleger og ledende miljøterapeut  Gi og motta veiledning...  ...det fortrinnsvis ønskelig med vernepleier, men vi oppfordrer også barnevernspedagoger... 

Hestehagen gruppebolig, Oslo kommune, Bydel Grorud

Oslo
2 dager siden
 ...profesjonelt læringsmiljø med faglig dyktige og sosialt gode kollegaer?  Da bør du...  ...som barnevernspedagog, sosionom, vernepleier eller annen relevant utdanning Vi ønsker...  ...dynamisk skolehverdag Vi søker etter en miljøterapeut som aktivt bidrar i skolens utvikling for... 

FRAMTUN SKOLE

Auli
6 timer sidenNy
 ...tilbud er individuelt tilpasset den enkelte persons ønsker og behov. Kommunikasjon, meningsfulle aktiviteter og gode relasjoner...  ...og konflikthåndtering. Kvalifikasjoner Bachelor i vernepleie eller miljøterapeut med bachelor innen helse, sosial og pedagogiske fag.... 

BATERØD SERVICEBASE

Sarpsborg
11 dager siden
 ...etater under byrådsavdeling BEHO - Byrådsavdeling, eldre, helse og omsorg. BEHO - har ansvaret for kommunens samfunnsoppgaver...  ...arbeidsoppgaver fra leder Kvalifikasjoner Utdannelse som vernepleier. 3-årig helse- og sosialfaglig eller pedagogisk høyskoleutdanning... 

Tjønnen dagsenter, Bergen kommune

Laksevåg
6 timer sidenNy
 ...Ønskjer du ein spennande kvardag med gode kollegaer og varierte arbeidsoppgåver? Har du interesse for, og kunnskap...  ...og rettleiing.  Me har ledige stillingar som vernepleiar / sjukepleiar / miljøterapeut. Avdeling 1 i Miljøterapitenesta gir tenester til heimebuande... 

ÅL KOMMUNE MILJØTERAPITENESTA

Ål
3 dager siden
 ...aldersgruppen 6 til 16 år. Opplæring og SFO er organisert som et helhetlig tilbud...  ...sammensatt med pedagoger, miljøterapeuter, fagarbeidere og fysioterapeut. Skolen...  ...Vi har ledig et 100 % vikariat som miljøterapeut/vernepleier med tiltredelse 01.07.2024. Stillingen... 

MORTENSTUA SKOLE

Mysen
10 dager siden
 ...Sykepleier/vernepleier/miljøterapeut på akuttpsykiatrisk døgnenhet. Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen Ved Voksenpsykiatrisk avdeling, Akuttpsykiatrisk...  ...Vi ønsker søknad fra deg som har interesse for sykepleie og miljøterapi til psykisk syke pasienter i akutt sykdomsfase.... 

DIAKONHJEMMET SYKEHUS VOKSENPSYKIATRISK AVDELING VINDEREN - ...

Oslo
10 dager siden
 ...virksomhet i Sola kommune. Vi består av Miljøtjenesten, psykisk helse og rus. Avdelingene jobber både selvstendig og samarbeider med...  ...norsk autorisasjon som helsefagarbeider / sykepleier / vernepleier gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig førerkort for bil... 

SOLA KOMMUNE MILJØTJENESTEN

Tananger
9 dager siden
 ...deg i Trondheim! Vi ordner din reise og bolig, god mulighet for sommerbonus!...  ...nå etter vernepleiere og andre miljøterapeuter med relevant kompetanse til oppdrag...  ...aften vakter gjennom sommeren.  Som vernepleier eller miljøterapeut vil du ha en sentral rolle i teamet.... 

DEDICARE AS

Trondheim
9 dager siden
 ...Ser du etter nye faglige utfordringer og å kunne styre egen arbeidshverdag? Vi søker en faglig dyktig og engasjert ledende miljøterapeut i 100% stilling utdannet som vernepleier eller sykepleier. Fortrinnsvis søker vi deg som er vernepleier. 2-delt turnus med veiledningsvakter... 

NORDRE AASEN BO- OG AVLASTNING

Oslo
5 dager siden
Ønsker du å arbeide i et aktivt miljø og bruke dine pedagogiske evner i arbeid med gårdsdrift, hest, barn og ungdom?   Søndre Aas Gård og Miljøsenter ligger på Holmlia i Bydel Søndre Nordstrand. Gården eies og drives av bydel Søndre Nordstrand. Vi er en fritidsklubb,... 

Søndre Aas gård og miljøsenter, Oslo kommune, Bydel Søndre N...

Oslo
2 dager siden
 ...består av 76 plasser på sykehjemmet, 22 plasser på dagsenteret og 16 omsorgsboliger i bokollektiv for personer med demens. På sykehjemmet...  .... Vi har ledig 4 stillinger som sykepleier og 1 stilling som vernepleier. Søknadene vil bli behandlet fortløpende. Tiltredelse etter... 

BERGÅSTJERN SYKEHJEM

Stavanger
9 dager siden
 ...brukergruppen, trives i fysisk aktivitet og med kreativitet, er en positiv person...  ...Kvalifikasjoner Offentlig godkjent vernepleier/annen relevant bachelorgrad innen helse...  ...Personlige egenskaper Er du en vernepleier/miljøterapeut som brenner for å gi tjenestemottakerne... 

UNIK BEDRIFT

Drammen
6 dager siden
 ...omsorgstjenester etter helse- og omsorgstjeneste Vi jobber...  ...etter stødige og engasjerte miljøterapeuter til vår rus- og psykiatriavdeling...  .... Vi søker etter: en fast miljøterapeut i 100% stilling, medleverturnus. Primært syke/vernepleier med erfaring innen rus og... 

ABERIA OMSORG AS AVD OLSVIK OMSORG

Olsvik
11 dager siden
 ...Vi søker en dyktig miljøterapeut til en 80% stilling ved Sportsplassen Bofelleskap. Et bofellesskap som gir omsorg og støtte til mennesker med psykisk utviklingshemming og andre...  ...utviklingshemming. Kvalifikasjoner Vernepleier med autorisasjon eller annen 3.årig... 

SPORTSPLASSEN BOFELLESSKAP

Skien
3 dager siden
 ...Våre avdelinger på Varaldsøy i Hardanger og på Voss leter etter dyktige ferie avløsere i våre tiltak. Vi driver omsorgsboliger med...  ...med 3 årig helse og sosialfaglig utdanning som eksempelvis: vernepleier og sykepleier. Vi ønsker gjerne å komme i kontakt med studenter... 

Stendi AS

Bergen
9 dager siden
 ...tjenestetilbud innen heldøgns tjenester og avlastning for barn, ungdom/voksne. I den...  ...!  Stilling som er ledig ~1 x 100% miljøterapeut i medleverturnus ~1 x 75 % miljøterapeut...  ...Kompetansekrav:   Bachelor i vernepleie  Bachelor i sykepleie  Eller bachelor... 

Ecura Bo og Habilitering

Heggedal
3 dager siden
 ...Vi ser etter deg som ønsker å jobbe som miljøterapeut i et nytt omsorgskonsept for beboere med...  ...Vi skal tilby meningsfulle aktiviteter og opplevelser som gjør at beboerne kan leve...  ...Utdanningskrav: 3-årig høyskoleutdanning; vernepleie/sykepleie/ergoterapi eller annen... 

Furuset Hageby Oslo kommune, Sykehjemsetaten

Oslo
2 dager siden
 ...Miljøterapeut Om arbeidsstaden Kommunalområdet Oppvekst er ei eining med omlag 145 tilsette, og blir leia av kommunalsjefen. I denne eininga inngår Austevoll ungdomsskule,...  ...Minimum treårig høgskuleutdanning innan vernepleie, pedagogikk eller anna relevant... 
Storebø
7 dager siden
 ...Er du glad i å jobbe med mennesker og ønsker å bidra til å skape en god og meningsfylt...  ...heldøgnsboliger i Oslo og Bærum søker miljøterapeuter som ønsker å jobbe i turnus. Vi har for...  ...bachelor med relevant utdanning i fortrinnsvis vernepleie, sosialt arbeid eller barnevern... 

UNICARE NORGE ADMINISTRASJON

Oslo
10 dager siden
 ...Enhet for mestring søker etter dyktig og engasjert medarbeider til Åsenhagen avlastning og barnebolig. Åsenhagen ligger...  ...helhetlig tilbud Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon som vernepleier/miljøterapeut (minimum 3 årlig relevant bachelorgrad). Ønskelig med... 

Åsenhagen avlastningsboliger, Sola kommune

Sola
2 dager siden
 ...Om jobben: Aberia er i stadig vekst og søker etter engasjerte og dyktige miljøterapeuter og miljøarbeidere til en av våre boliger på Senja. Vi søker etter...  .... Det er fortrinnsvis ønskelig med vernepleier, men andre med helse, sosialfaglig eller pedagogiske... 

ABERIA OMSORG AS AVD SENJA

Finnsnes
3 dager siden
 ...Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) er 1 av 6 hovedavdelinger i Psykisk...  ...stillinger i stab og 20,5 stillinger for miljøterapeuter/sykepleiere. Den som får tilbud om...  ...bachelorgrad (sosionom, barnevernpedagog, vernepleier e.l) Erfaring fra arbeid med barn og... 

NORDLANDSSYKEHUSET HF BUP AVDELING BODØ

Bodø
11 dager siden
 ...Om stillinga Bu- og avlastningstenesta gjer tenester til menneske med utviklingshemming...  ...har no ledig ei fast 100% stilling som vernepleiar på Solplassen bustad. Stillinga har for...  ...omsorgstenestelova kapittel 9. Som miljøterapeut hos oss vil du og rettleie og følgje opp... 

OSTERØY KOMMUNE AVLASTINGSTILTAK

Lonevåg
6 dager siden
 ...Regional Sikkerhetsavdeling (RSA) søker en handlekraftig og tydelig sykepleier/vernepleier med solid fagbakgrunn som ønsker å være en del av et målrettet team. På RSA blir du en integrert del av et sterkt fagmiljø. Vi tilbyr stabilisering, utredning og behandling til... 

Sikkerhetspsykiatrisk døgnenhet, Oslo universitetssykehus HF

Asker
2 dager siden
 ...Vi styrker avdeling for habilitering og søker etter 100% vernepleier i fast stilling! Avdeling for habilitering er en av seks avdelinger i Barne- og ungdomsklinikken. Vi gir spesialiserte habiliteringstjenester til barn og unge til og med 17 år som har medfødte eller... 

AHUS NORDBYHAGEN SOMATIKK

Lørenskog
9 dager siden
 ...Fagkoordinatoren vår går ut i pensjon, og vi gleder oss til å ønske vår nye kollega velkommen! Vi søker i hovedsak etter vernepleier, men andre relevante bahelorgrader innen helse- og sosialfag med mye og relevant erfaring og stor faglig interesse vil vurderes. Dr.... 

ÅS KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Ås
6 dager siden
 ...Miljøterapeuter til Montenegro bo- og lavterskelsenter Montenegro bo- og lavterskelsenter Montenegro er et tilbud for personer med rusproblematikk...  .... Utdanning Autorisasjon som sykepleier eller vernepleier, eller bachelor i sosialt arbeid Har du annen... 
Hammerfest
12 dager siden
 ...etater under byrådsavdeling BEHO - Byrådsavdeling, eldre, helse og omsorg. BEHO - har ansvaret for kommunens samfunnsoppgaver...  ...dagsentertjenesten ~ En givende og meningsfull jobb ~ Årslønn som miljøterapeut i en 100% stilling er fra 488 400 - 579 100 kr, avhengig av... 

LAXEVAAG DAGSENTER

Laksevåg
3 dager siden