...ungdommer som har behov for trygge og omsorgsfulle voksne. 2 stillinger som  miljøterapeut ønskes besatt av ansvarsfulle, dyktige og fleksible medarbeidere. Stillingene fordeler seg slik: ~1 stilling i fast tiltredelse ved Sjøly minikollektiv ~1 stilling i 12 mnd... 

KLOKKERGÅRDSTIFTELSEN SJØLY MINIKOLLEKTIV

Kinn
12 timer sidenNy
 ...Ønsker du deg en meningsfull arbeidshverdag? Broen- ettervern i avdeling rus og psykisk helsehjelp har ledig 100% stilling som miljøterapeut.  Broen er et ettervernstilbud for personer over 18 år, som er i eller har fullført behandling for sin rusmiddelavhengighet.... 

LARVIK KOMMUNE PSYKISK HELSE OG AVHENGIGHET

Larvik
8 dager siden
 ...stillingsannonsen du bør fortsette å lese. Vi har ledig: 1 fast 100 %  stilling med arbeid i turnus, langvakter hver 4. helg...  ...Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon som vernepleier/miljøterapeut (minimum 3 årlig relevant bachelorgrad). Ønskelig med minimum... 

SOLA KOMMUNE ÅSENHAGEN AVLASTNINGSBOLIG

Sola
4 dager siden
 ...uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Øvre Eiker kommune har 20.000 innbyggere og er en virksomhet  med ca 1.200 ansatte. Sammen skaper vi et livskraftig Øvre Eiker. Øvre Eiker kommune praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer... 

ØVRE EIKER KOMMUNE PSYKISK HELSE OG RUS

Hokksund
7 dager siden
 ...Toranesgata 69? I Toranesgata bor det 6 fantastiske personer med ulike hjelpebehov som trenger en reflektert, omsorgsfull og engasjert miljøterapeut sammen med seg. Som terapeut i Toranesgata får du et godt og tverrfaglig arbeidsmiljø og du får være en del av vårt team med... 

Rana Kommune

Mo
14 dager siden
 ...omsorgsinstitusjon med to avdelingar og 8 plassar. Minde 1 er for barn mellom 8 og 13 år, mens Minde...  ...). Avdelingane har eigne fagansvarlege miljøterapeuter som følgje opp modellen i det daglege. Vi har no ledig ei stilling som miljøterapeut i fast 100 % stilling, avdeling Minde 1 (... 

BUFETAT VEST SANDNES UNGDOMSSENTER

Sandnes
12 timer sidenNy
 ...Koordinerande miljøterapeut Om stillinga Ålesund fengsel ønsker å styrke teamet som aktiviserer og jobbar med tilbakeføringsarbeid...  ...samansett.  Teamet vil bestå av fengselsbetjentar, verksbetjentar og 1. betjent. Du vil jobbe tett med skuletenestane, friomsorga, nav... 
Ålesund
2 dager siden
 ...Om jobben: Aberia er i stadig vekst og søker etter engasjerte og dyktige miljøterapeuter og miljøarbeidere til en av våre boliger på Senja. Vi søker etter en deg som ønsker deg nye utfordringer og som har et ønske om å være med på å utgjøre en forskjell. Aberia... 

ABERIA OMSORG AS AVD SENJA

Finnsnes
5 dager siden
 ...pedagoger, ergoterapeut og tre ledende miljøterapeuter Arbeidsoppgaver ~ Direkte miljøarbeid...  ...lønnsramme 007 . Stillingsstørrelser: Miljøarbeider stillinger i 23,94% (ltr...  ...stilling i  17,25% (ltr 04-16), 1 Miljøterapeut stilling i 27,46%, (ltr 12-22) med mulighet... 

HESTEHAGEN GRUPPEBOLIG

Oslo
4 dager siden
 ...Vi søker en dyktig miljøterapeut til en 80% stilling ved Sportsplassen Bofelleskap. Et bofellesskap som gir omsorg og støtte til mennesker med psykisk utviklingshemming og andre kognitive utfordringer. Med en struktur bestående av 6 leiligheter, gir denne rollen deg... 

SPORTSPLASSEN BOFELLESSKAP

Skien
5 dager siden
Stavanger skal være en god by å bo i for alle. Som ansatt i Stavanger Kommune får du gjøre en forskjell for byen vår og menneskene som bor her. Med i overkant av 11000 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Sammen bygger vi felleskap.  Bo og aktivitet sør...

KYRKJEHAUGEN BOFELLESSKAP

Stavanger
12 timer sidenNy
 ...sju avdelingar. Her arbeider sjukepleiarar, vernepleiarar, miljøterapeutar, fagarbeidarar og assistentar saman for å tilby tenester av...  ...kvalitet.  Barneavlastninga har ledig 60 % fast stilling som miljøterapeut. Arbeidet er  lagt til to kveldar i veka og kvar 6 helg.... 

Miljøarbeidertenesta, Gloppen kommune

Sandane
1 dag siden
 ...rett utenfor. Ønsker du en spennende hverdag hvor du er med på skape en trygg og god skole? Da er dette jobben for deg. Miljøterapeuten skal bidra til at tilbudet til elevene blir helhetlig og i tråd med faglige tilrådninger. Miljøterapeuten vil bidra med å planlegge... 

KJELSÅS SKOLE

Oslo
4 dager siden
 ...Botiltak og treffsted for psykisk helse er det fra 13. mai 2024 til 3. august 2025 ledig fire vikariater i 100 prosent stilling som miljøterapeut.  Arbeidet i teamet ved samlokaliserte adresser er organisert hovedsakelig på dagtid, med 20 prosent av stillingen i ubekvem... 

TRONDHEIM KOMMUNE BOTILTAK OG TREFFSTED FOR PSYKISK HELSE

Trondheim
1 dag siden
 ...Miljøterapeut - hvilende nattevakt Vi søker deg med et klokt hode, stort hjerte og en sterk ryggrad. Med det mener vi at du: evner...  ...Barnevernloven; §§ 3-2, 4-2 (med tanke på langtidsplassering) og 5-1. Vi har delt inn våre avdelinger i målgruppe barn og målgruppe... 
Skedsmokorset
2 dager siden
 ...utviklingshemmede i deres hjem? Da vil vi gjerne ha deg med på laget.  Unicare sine heldøgnsboliger i Oslo og Bærum søker miljøterapeuter som ønsker å jobbe i turnus. Vi har for øyeblikket fire ledige 100% stillinger i ulike turnuserordninger. Vi tilbyr turnus med... 

UNICARE NORGE ADMINISTRASJON

Oslo
12 dager siden
 ...Vi ser etter deg som ønsker å jobbe som miljøterapeut i et nytt omsorgskonsept for beboere med demens. I Furuset Hageby skal beboerne kunne bevege seg uten hindringer ved hjelp av velferdsteknologi. Vi skal tilby meningsfulle aktiviteter og opplevelser som gjør at beboerne... 

OSLO KOMMUNE SYKEHJEMSETATEN ADMINISTRASJON

Oslo
4 dager siden
 ...og med et oppriktig ønske om å bidra til høy grad av medbestemmelse for dem som bor i boligen. Vi søker: En MTP 3-årig 100%, i 1 års vikariat. Neptunveien kan skilte med fagbevisst og godt arbeidsmiljø, bestående av flere vernepleiere, sosionom, helsefagarbeidere... 

NEPTUNVEIEN 24 BOLIG

Oslo
8 dager siden
 ...Miljøterapeut Om arbeidsstaden Kommunalområdet Oppvekst er ei eining med omlag 145 tilsette, og blir leia av kommunalsjefen. I denne eininga inngår Austevoll ungdomsskule, Storebø skule, Selbjørn skule, private barnehagar, PPT-kontor, helsestasjon, barnevern, vaksenopplæring... 
Storebø
9 dager siden
 ...arbeidsplass du kan være med på å utvikle videre? HAVA Omsorg søker nye miljøterapeuter til våre omsorgsboliger. HAVA Omsorg gir tjenester til...  ...har vedtak etter Helse- og omsorgstjensteloven kap.9, og 2:1 bemanning. Avdelingene våre ligger blant annet i Nordre Follo,... 

HAVA OMSORG AS

Lillestrøm
5 dager siden
 ...problemutvikling, plassert etter lov om barnevernstjenester §§ 6-1 og 6-2. Avdelingen benytter forløp for behandlingsinstitusjoner...  ...i Fredrikstad har vi ledig 1 fast 100 % stilling som ledende miljøterapeut. Som ledende miljøterapeut vil du styrke behandlingstilbudet... 

BUFETAT BEHANDLINGSSENTER AKERSHUS ØSTFOLD AVD ØSTHEIM

Gamle Fredrikstad
12 timer sidenNy
 ...Miljøterapeut Om Frelsesarmeens behandlingssenter Frelsesarmeens behandlingssenter (FAB) har avtale med Helse Vest og en del av tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i regionen. FAB gir et behandlingstilbud til kvinner og menn med alvorlig rusbruk og samtidig... 
Stavanger
13 dager siden
 ...informasjon om skolen henvises til vår hjemmeside; Avdeling for særskilt tilrettelagt opplæring har følgende stillinger ledig: Miljøterapeuter- Inntil 500% fast og inntil 300% vikariat. Arbeidsoppgaver Tilsatte i avdelingen gir opplæring til elever med... 

BYÅSEN VIDEREGÅENDE SKOLE

Trondheim
4 dager siden
 ...ved Fergeland bo- og aktivitet ønsker å styrke laget med en ny miljøterapeut. Vi søker etter en miljøterapeut, gjerne med pedagogisk utdanning...  ...om stilling i hht. helse- og omsorgstjenestelovens § 5-4, 1.ledd. Personlige egenskaper ~ Du er løsningsorientert, kreativ... 

FERGELAND

Steinkjer
8 dager siden
 ...utviklende og uavhengige liv. Vårt hovedmål er å tilby tjenester du selv ville hatt. Bohab vokser stadig, og søker nå engasjerte miljøterapeuter til medleverstilling i Drammen. Vårt faglige arbeid skal være preget av høy etisk og faglig kompetanse. Bohab benytter seg... 

BoHab AS

Krokstadelva
14 dager siden
Rælingen aktivitetssenter gir dagtilbud til tjenestemottakere som har medfødt eller tidlige ervervet funksjonsnedsettelse. Vår mission er "en god hverdag gjennom god samhandling", der oppgaver og aktiviteter tilpasses den enkelstes brukers interesse og behov. Vi skal...

Dagaktivitetstilbud, Rælingen kommune

Fjerdingby
1 dag siden
 ...skriftlig og muntlig Kvalifikasjoner ~3-årig høyere utdanning innen helse- og sosialfag - avlønnes som miljøterapeut ~ Fagbrev som helsefagarbeider - avlønnes som 1-årig miljøterapeut ~ Søkere uten utdanning, kan også komme i betraktning - avlønnes som miljøarbeider... 

GREFSENKOLLEN AVLASTNING

Oslo
11 dager siden
 ...finnes alltid muligheter», og våre kjerneverdier er: Helhjertet og Raus. Dristig og Solid. Vi har nå ledig en fast stilling som miljøterapeut på inntil 100%. Har du lyst til å jobbe hos oss? Arbeidsoppgaver Miljøterapi – det vil si samtaler og oppfølging av... 

CRUX HUSET OPPFØLGINGSSENTER

Tromsø
7 dager siden
 ...undervisningsopplegg med barnehagegrupper og skoleklasser, og samarbeid om tiltak med både barnevern, Oslohjelpa og NAV.   Vi har nå ledig et 1-årig vikariat, med mulighet for forlengelse. Vi tilbyr den rette en aktiv og interessant jobb.   Arbeidsoppgaver Miljøterapeutisk... 

SØNDRE AAS GÅRD OG MILJØSENTER

Oslo
4 dager siden
 ...vernepleiere, sosionomer, pedagoger, ergoterapeut og to ledende miljøterapeuter. Arbeidsoppgaver Yte praktisk bistand og opplæring i...  ...system (FAS)  Samarbeide tett med kolleger og ledende miljøterapeut  Gi og motta veiledning  Ta ansvar for et godt samarbeid... 

HESTEHAGEN GRUPPEBOLIG

Oslo
4 dager siden