Ifølge statistikken vil sjansene dine for å finne en jobb øke med 83.7% hvis du fyller inn stedsnavnet ditt i boksen "sted".

Psykiatrisk sykepleier/sykepleier/vernepleier jobb

1-20 fra 1172 søkeresultater

Moss
Psykiatrisk sykepleier/vernepleier Vi har ledig vikariat i dagtidsstilling som psykiatrisk sykepleier/vernepleier ved Forebyggende virksomhet, avd. psykisk helse. Stillingen er ledig fra 01.01.2018.Om stillingen Stillingen inngår i Forebyggende virksomhet, Psykisk helse... 
Én måned siden
Helse Nord, Finnmarkssykehuset HF  -  Hammerfest (kommune)
 ...100% fast stilling som behandler ved Voksen Psykiatrisk Poliklinikk Hammerfest med tiltredelse snarest...  ..., psykologer, psykiatrisk sykepleier, klinisk sosionom, klinisk barnevernspedagog og klinisk vernepleier. Vi har legedekning av tre ambulerende psykiatere... 
19 timer siden
Hammerfest (kommune)
 ...psykiatritjenesten består av miljøarbeidere, ruskonsulenter og psykiatriske sykepleiere. Virksomheten har et dagsenter for pasienter med...  ...du ikke har master i psykisk helsearbeid, men en bachelor i sykepleie og har et ønske om videreutdanning til master i psykisk helse... 
16 dager siden
Enebakk Kommune  -  Enebakk kommune
 ...Psykiatrisk sykepleier søkes til enhet for psykisk helsearbeid og rus. Sentrale arbeidsoppgaver vil være Individuelle samtaler Gruppevirksomhet og KID-kurs Ønskede kvalifikasjoner På grunn av enhetens ønske om best mulig tverrfaglig sammensetning søkes... 
5 dager siden
Ski (tettsted)
 ...tid, og vi har fokus på psykosebehandling. Vi ønsker oss en psykiatrisk sykepleier eller en spesialvernepleier som kan være med i arbeidet...  ...Kvalifikasjoner ~3-årig høyskoleutdanning (sykepleier eller vernepleier) og relevant videreutdanning ~ Førerkort klasse B ~... 
4 dager siden
Nordlandssykehuset  -  Bodø
 ...Psykiatrisk sykepleier/sykepleier - Nordlandssykehuset Psykiatrisk sykepleier/sykepleier 75,1% stilling Natt. Arbeid hver 3. helg. 1 års vikariat. Akuttenhet Salten er en akutt mottakspost for den voksne befolkningen i Nordland. Enheten har 12 plasser, ca 400 innleggelser... 
10 dager siden
Helse Nord, Universitetssykehuset Nord-Norge HF  -  Tromsø
 ...Universitetssykehuset Nord-Norge HF Ved Akuttpost sør er det ledig 2 faste stillinger og ett vikariat på 1 år for psykiatrisk sykepleier/ sykepleier/ vernepleier. Enheten er en 12-sengs lukket akuttpsykiatrisk sengepost. Tilbudet består av et strukturert, trygt og... 
22 dager siden
Oslo universitetssykehus HF  -  Oslo
 ...har nå to ledige faste stillinger for psykiatriskesykepleier / sykepleier. Stillingene er 100 % med arbeid på dag, kveld og hver...  ...Miljøterapeutiske samtaler og måltidsstøtte Somatiske og psykiatriske observasjoner og behandling Støtte og veilede familier til... 
4 dager siden
Helse Nord, Universitetssykehuset Nord-Norge HF  -  Tromsø
 ...poliklinikker, 5 ambulante team og 14 døgnbaserte enheter. Psykiatrisk avdeling er en av 5 avdelinger i Psykisk helse- og rusklinikken...  ...Akuttpost Nord har ledige faste stillinger for psykiatrisk sykepleier/sykepleier Akuttpost Nord har 13 sengeplasser og ivaretar øyeblikkelig... 
9 dager siden
Helse Nord, Universitetssykehuset Nord-Norge HF  -  Tromsø
 ...Psykiatrisk sykepleier/sykepleier, Psykiatrisk avdeling - Akuttpost Nord Psykisk helse- og rusklinikken omfatter UNNs samlede tilbud innenfor psykisk helsevern og rusbehandling for voksne. Innenfor psykisk helsevern omfatter virksomheten 6 voksenpsykiatriske poliklinikker... 
9 dager siden
Oslo universitetssykehus HF  -  Asker kommune
 ...enhet. Vi har nå ledig fast 100 % stilling som spesialutdannet sykepleier. Det kreves fremleggelse av ordinær politiattest, jf...  ...er ønskelig med snarlig tiltredelse. Arbeidsoppgaver: Psykiatrisk sykepleie Miljøterapi Tverrfaglig samarbeid Oppfølging... 
10 dager siden
Helse Nord, Universitetssykehuset Nord-Norge HF  -  Narvik
 ...Helse Nord, Universitetssykehuset Nord-Norge HF Vi søker etter psykiatrisk sykepleier som har gode samarbeidsevner, som er fleksibel og selvstendig, har godt humør, har lyst til å ta initiativ og liker utfordringer i arbeidet. Beskriver dette deg vil vi veldig gjerne... 
24 dager siden
Divisjon Psykisk Helsevern  -  Orkdal
 ...Psykiatrisk sykepleier, svangerskapsvikariat - Orkdal DPS, Orkdal Døgnseksjon Orkdal DPS er lokalsykehus for 13 kommuner fra Frøya i vest til Røros i øst. Vårt behandlingstilbud bygger på et nært og godt samarbeid med helse- og sosialtjenesten i kommunene og spesialisthelsetjenesten... 
18 dager siden
Oslo universitetssykehus HF  -  Oslo
 ...Ha ansvarsvakt Bistå med praktiske gjøremål i enheten. Holde seg faglig oppdatert Kvalifikasjoner: Autorisert sykepleier Ønskelig med videreutdanning i psykisk helsearbeid og/eller familieterapi Ønskelig med erfaring fra familiearbeid/familieterapi... 
10 dager siden
Moss
Sykepleier/vernepleier Vi har ledig 100 % fast stilling i turnus som sykepleier/vernepleier ved avd. Psykisk helse og rus, Bjerget. Stillingen er ledig fra 01.01.18.Om stillingen Stillingen inngår i Forebyggende virksomhet som består av 3 avdelinger. Psykiske helse,... 
16 dager siden
Oslo universitetssykehus HF  -  Oslo
 ...Sykepleier / psykiatrisk sykepleier - Døgnenhet voksne - Oslo universitetssykehus HF Vi søker deg som er trygg i faget, byr på deg selv, og er åpen for nye ideer og faglig utvikling. Vi er en døgnenhet som behandler pasienter over 18 år med alvorlig spiseforstyrrelser... 
2 dager siden
Lovisenberg Diakonale Sykehus  -  Oslo
 ...Sykepleier/vernepleier Org.nr.: Stillingsident: 2017-123 Presentasjon av stillingen : Psykiatrisk klinikk består av psykiatrisk akuttmottak og seks sengeposter. Vi behandler hovedsakelig pasienter med schizofreni, langvarige psykoser, alvorlige personlighetsforstyrrelser... 
4 dager siden
Sandefjord (kommune)
 ...bidra til at effektmålene til Boligtjenesten nås. ~Veiledning/opplæring av medarbeidere. Kvalifikasjoner ~Autorisert vernepleier eller sykepleier, gjerne med erfaring med eldre. ~Erfaring og kunnskap om målrettet miljøarbeid. ~Være robust og rolig, kunne stå i... 
15 dager siden
Sørlandet sykehus HF  -  Kristiansand
 ...Spesialutdannet sykepleier/sykepleier - Psykiatrisk sykehusavdeling, Akuttenhet 6.2, Kristiansand Sørlandet sykehus HF har ansvar for behandlingstilbudet innen somatikk og psykiatri i Aust-Agder og Vest-Agder. Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA) har enheter både i... 
4 dager siden
Oslo universitetssykehus HF  -  Oslo
 ...Psykiatrisk sykepleier / sykepleier søkes til Intensivpsykiatrisk døgnenhet - Oslo universitetssykehus HF Regional seksjon for spiseforstyrrelser (RASP) tilbyr et høyspesialisert behandlingstilbud til barn, ungdom og voksne med alvorlig spiseforstyrrelse i Helse Sør... 
4 dager siden