2 x 100% SYKEPLEIER/VERNEPLEIER/HELSEFAGAREBIDER I RESSURSTEAMET  Vi har ledig to X 100% stillinger som sykepleier/vernepleier/helsefagarbeider for tiden i Ressursteamet for sykehjem/bokollektiv. Stillingen innebærer turnus med 35,5 timers arbeidsuke med arbeid hver... 

KRAGERØ KOMMUNE OMSORG ADMINISTRASJON

Kragerø
3 dager siden
 ...Vernepleier/helsefagarbeider i medleverturnus 100 % i Boligtjensten funksjonshemmede avd. Midttun Om Balsfjord kommune Balsfjord kommune har vilje og muskler for vekst! Kommunen strekker seg over et område på 1493 km2, hvor landskapet varierer fra flatt fruktbart... 
Storsteinnes
13 dager siden
 ...sykehjem søker etter 3 nye helsefagarbeidere i 100 % fast stilling til et sykehjem under utvikling. Vi leter etter deg som er helsefagarbeider med et hjerte og kompetanse som banker for de eldre. Du brenner for eldreomsorgen og er opptatt av å vise det i ord og... 

SALTDAL SYKEHJEM

Rognan
8 dager siden
 ...Fagkoordinatoren vår går ut i pensjon, og vi gleder oss til å ønske vår nye kollega velkommen! Vi søker i hovedsak etter vernepleier, men andre relevante bahelorgrader innen helse- og sosialfag med mye og relevant erfaring og stor faglig interesse vil vurderes. Dr.... 

ÅS KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Ås
6 dager siden
 ...Det er ledig fast stilling som vernepleier i 100% stilling. Stillingen innebærer 3-delt turnus med f.t. arbeid hver 3. helg.    Vi er også interessert i vernepleiere som kan jobbe i kortere perioder. Arbeidsoppgaver Legge til rette for godt samarbeid... 

LAVANGEN KOMMUNE HELSE OG SOSIAL

Tennevoll
3 dager siden
 ...livskvalitet for våre pasienter. Vi har ledig faste stillinger som helsefagarbeider, med turnus dag/aften.  Tiltredelse etter avtale....  ...har ajourført pleieplan i CosDoc i samarbeid med sykepleier/vernepleier. Legemiddelansvarlig i avdeling. Ansvar for å veilede... 

BERGÅSTJERN SYKEHJEM

Stavanger
3 dager siden
 ...Brundalen helse- og velferdssenter har ledig en fast 100 prosent stillinger for vernepleier, stillingen kan tilpasses ønsket stillingsprosent. Brundalen er et veletablert og svært velfungerende helse- og velferdssenter med mange dyktige og dedikerte medarbeidere. Vi... 

BRUNDALEN HELSE- OG VELFERDSSENTER

Trondheim
9 dager siden
 ...Helsefagarbeidar institusjon Om stillinga Me har ledig eit vikariat i 100% stilling som helsefagarbeidar ved Aurland helsetun frå snarast. Helsetunet har 24 plassar fordelt på tre avdelingar, korttid/langtid, sjukeheimsavdeling og avdeling for personar med kognitiv... 
Aurland
11 dager siden
 ...LEDIG FAST 100%  STILLING SOM VERNEPLEIER med videreutdanning - Stillingen er primært knyttet til barneteamet. Habiliteringspoliklinikken har samorganisert voksen- og barnehabilitering i 2 kliniske enheter basert på overordnet målsetting om tjenester i et livsløpsperspektiv... 

SYKEHUSET I VESTFOLD HF, SOMATIKK, TØNSBERG

Tønsberg
3 dager siden
 ...Ved Breidablikk skole er det fra 1. august 2024 ledig en fast 80 prosent stilling som vernepleier i vårt byomfattende tilbud, Smia. Breidablikk skole ligger i Heimdal bydel og er en skole med ca 300 elever og 60 ansatte. I tillegg til ordinær skole har vi ei byomfattende... 

Breidablikk skole, Trondheim kommune

Heimdal
3 dager siden
 ...eksternt Veilede og undervise andre ansatte og studenter både internt og eksternt Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon som vernepleier Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller... 

STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS PSYK HELSE VOKSNE STAVANGER D...

Stavanger
5 dager siden
 ...du lyst på en spennende og lærerik jobb innen helse og omsorg? Byåsen hjemmetjeneste har ledig en fast 100 prosent stilling som vernepleier. Oppstart etter avtale. Som vernepleier ved Byåsen hjemmetjeneste vil du være en viktig del av et team bestående av... 

BYÅSEN HJEMMETJENESTE

Trondheim
5 dager siden
 ...bruker Gerica)  Oppdatere og utarbeide tiltaksplaner Livsgledearbeid og miljøtiltak  Kvalifikasjoner Autorisasjon som helsefagarbeider/helsefaglig bakgrunn, gjerne med videreutdanning i demens eller ønske om å ta det i nær fremtid Ønskelig med erfaring fra... 

FRIVOLLTUN BO- OG OMSORGSSENTER

Grimstad
3 dager siden
 ...hals området, netthinneløsning, neseblødning, ansiktsskader og pasienter med postoperative infeksjoner i hode/hals området. Som helsefagarbeider ved vår sengepost, blir du tildelt en mentor som vil følge deg ekstra godt i oppstartsfasen. Det vil bli gitt jevnlig... 

ST OLAVS HOSPITAL HF UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM

Trondheim
5 dager siden
 ...Vi søker vernepleier i 100% fast stilling på Solbergtun Bolig for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Solbergtun er organisert innen fagområdet Tilrettelagte tjenester. Dette fagområdet gir tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne eller utviklingshemming.... 

SOLBERGTUN BOFELLESSKAP

Skien
10 dager siden
 ...helsefaglig oppfølging av beboerne på tjenestestedet  Andre delegerte oppgaver Kvalifikasjoner Fagbrev/autorisasjon som helsefagarbeider/omsorgsarbeider/hjelpepleier   Erfaring fra målrettet miljøarbeid  Erfaring fra arbeid med personer med utviklingshemning... 

Hestehagen gruppebolig, Oslo kommune, Bydel Grorud

Oslo
2 dager siden
 ...Helsefagarbeider Om stillingen Lyngen kommune har ledig 100 % stilling som helsefagarbeider fra 01.07.2024 ved Lyngstunet helse- og omsorgssenter, hjemmetjenesten.  Helsefagarbeiderstillingen jobber for tiden todelt-turnus med jobb hver tredje helg. Den som... 
Lyngseidet
1 dag siden
 ...Habilitering barn og ungdom ved Ålesund sjukehus har ledig 100% vikariat for vernepleiar i perioda 05.08.24-16.03.25 Habilitering av barn og ungdom i Ålesund har tilsett faggrupper som lege, psykolog/psykologspesialist, fysioterapeut, ergoterapeut, vernepleiar, pedagog... 

HELSE MØRE OG ROMSDAL HF ADM/STØTTEFUNSKJONER - MOLDE

Ålesund
10 dager siden
 ...og pårørende Dokumentasjon Tilrettelegge for brukermedvirkning og selvbestemmelse Kvalifikasjoner Autorisasjon som helsefagarbeider med HPR-nr. registrert i CV God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne Søkere fra land utenfor Skandinavia må... 

BÆRUM KOMMUNE DAGTILBUD FAGNATUN

Sandvika
3 dager siden
 ...fagmøter i turnus. Vi ser etter deg som er løsningsorientert, nytenkende og som byr på deg selv. Er du vår nye sykepleier eller vernepleier? Stilling & arbeidsoppgaver Stillingen er i Virksomhet Boveiledning Skjeberg og det må påregnes at det er Virksomhetens... 

SARPSBORG KOMMUNE HELSE OG SOSIALADMINISTRASJON

Borgenhaugen
3 dager siden
Vi har ledig stilling som helsefagarbeider til vår skjermede enhet med 17 beboere og dagsenter for demente med 25 brukere. Nå søker vi etter deg som brenner for en god og verdig omsorg i trygge omgivelser, hvor også aktivitet og sosialisering står i sentrum. Hos oss vil... 

VINDERENHJEMMET

Oslo
5 dager siden
Evje og Hornnes kommune får ledig en 100 % fast stilling som vernepleier / miljøveileder ved Habiliteringstjenestens bofellesskap i Hovslagerveien. Hovslagerveien er et bofellesskap som består av 8 omsorgsleiligheter der man yter tjenester til personer med funksjonsnedsettelser... 

EVJE OG HORNNES KOMMUNE HOVSLAGERVEGEN BOFELLESSKAP

Evje
10 dager siden
 ...Er du ein engasjert helsefagarbeidar som ønsker å gjere ein forskjell? Vi har ei ledig fast, 80 prosents stilling ved Myrvåg omsorgssenter, seksjon A. Her kan du bidra til å gi god pleie og omsorg til pasientane våre. Stillinga er ledig frå 06.05.2024, og har for tida... 

MYRVÅG OMSORGSSENTER

Gurskøy
10 dager siden
 ...for å saman finna dei gode løysingane i arbeidskvardagen. Vi treng å styrkja arbeidsstaben vår og har to ledige stillingar som helsefagarbeidar i 21%, med arbeid kvar fjerde helg. Arbeidsoppgåver Sikre at tenestemottakar får kvalitativt gode tenester i tråd med... 

VAKSDAL KOMMUNE BUEINING FOR FUNKSJONSHEMMA

Dalekvam
10 dager siden
 ...Er du helsefagarbeider og på leting etter ny jobb? Har du lyst til å være med på å videreutvikle et godt bomiljø for våre beboere, og et godt arbeidsmiljø for dine kommende kolleger? Enheten Bolig med bistand i Ullensaker kommune er fordelt på ti tjenestesteder. Tjenestestedene... 

Bolig med bistand, Ullensaker kommune

Jessheim
6 dager siden
 ...modig og raus- og vil bli en av vårt team? - Er du sykepleier/vernepleier student, kan dette være noe for deg? - Søk da vel!...  ...Stillingen er i turnus dag/kveld, med arbeid hver 3. helg Helsefagarbeider, SKO 7076 årslønn i 100 % stilling fra kr 415.300 til kr 487... 

ULLENSAKER KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN

Jessheim
10 dager siden
 ...frivillighetskoordinator og fysioterapeuter. Sykehjemmet har eget kjøkken som produserer lunsj og middag til beboerne. Nå har vi ledig en 100% helsefagarbeider stilling ved avdeling C1, korttidsavdeling. Avdelingen er en korttidsavdeling med 14 senger og ca.15 årsverk med sykepleiere,... 

NESODDEN KOMMUNE NESODDTUNET HELSE OG OMSORGSSENTER

Bjørnemyr
8 dager siden
Evje og Hornnes kommune får ledig en fast 100 % stilling som vernepleier / miljøveileder ved Habiliteringstjenestens arbeids- og aktivitetstilbud på Soltun. I denne stillingen vil du få rollen som teamleder. Dette innebærer å ha daglig ansvar for tjenesten, tjenestens... 

EVJE OG HORNNES KOMMUNE ENHET FOR HELSE

Evje
9 dager siden
 ...humørfylt og fagbevisst tverrfaglig m iljø? DPS døgn psykisk helsevern og rusbehandling (døgn B) får en ledig stilling som sykepleier/vernepleier i 26,06% stilling med arbeid hver 3. helg på natt. Helsefagarbeidere som søker vil også blir vurdert. Vi søker deg som ønsker... 

SYKEHUSET TELEMARK HF DPS NEDRE TELEMARK AVD PORSGRUNN

Porsgrunn
9 dager siden
 ...faglig interesse, selvstendig som også liker å jobbe i team.   Vi tilbyr en plass der du kan få benytte din faglige  tyngde som vernepleier gjennom godt og tett samarbeid med kollegaer der arbeidsmiljø settes svært høyt.  Avdeling for Tilrettelagte tjenester og... 

STORÅSVEIEN BOKOLLEKTIV

Oslo
3 dager siden