...eksternt Veilede og undervise andre ansatte og studenter både internt og eksternt Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon som vernepleier Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller... 

STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS PSYK HELSE VOKSNE STAVANGER D...

Stavanger
7 dager siden
 ...at beboerne får en meningsfull og innholdsrik hverdag, og bistå dem i praktiske og sosiale gjøremål. Vi har nå en ledig 100% vernepleier/sykepleierstilling med langvakter hver 4. helg Aktuelle kandidater vil innkalles til intervju fortløpende. Arbeidsoppgaver... 

KYRKJEHAUGEN BOFELLESSKAP

Stavanger
5 dager siden
 ...stimulerer til en aktiv hverdag med god livskvalitet for våre pasienter. Vi har ledig 4 stillinger som sykepleier og 1 stilling som vernepleier. Søknadene vil bli behandlet fortløpende. Tiltredelse etter avtale. Arbeidsoppgaver Ansvarlig for den daglige sykepleie... 

BERGÅSTJERN SYKEHJEM

Stavanger
11 dager siden
 ...samhold og et høyt faglig fokus. Vi får nå en ledig nattevaktstilling på 50%. Vi søker etter deg som er ferdig utdannet sykepleier, vernepleier, gjerne med videreutdanning innen psykiatri. Vi har årsplan i avdelingen og som hovedregel arbeid hver 3. helg. Ved tilbud om... 

STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS PSYK HELSE BARN UNGE OG RUSAV...

Stavanger
4 dager siden
 ...oppfølging av beboere Deltagelse i Boa psykisk helse sine ressursgrupper Kvalifikasjoner ~ Autorisasjon som sykepleier eller vernepleier ~ Det er en fordel men ikke et krav med erfaring innen psykisk helsearbeid ~ Du har gode fremstillingsevner verbalt og... 

STAVANGER KOMMUNE BO OG AKTIVITET

Stavanger
5 dager siden
 ...journalsystemet DIPS Arena Lettere mattilbereding Forefallende arbeidsoppgaver Kvalifikasjoner ~ Du må være sykepleie, vernepleie eller paramedisinstudent, fortrinnsvis 2. eller 3. års student ~1.års studenter vurderes etter erfaring innenfor psykiatri ~... 

STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS PSYK HELSE VOKSNE STAVANGER D...

Stavanger
7 dager siden
 ...håndtering Organisering og administrasjon av testmedikament Kvalifikasjoner Må være minimum autorisert sykepleier eller vernepleier med kompetanse til blodprøvetaking og –håndtering samt administrering av medikament Må ha grunnleggende IKT-kompetanse. Må... 

STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS PSYK HELSE VOKSNE VÅLAND DØGN...

Stavanger
12 dager siden
 ...Er du barnevernspedagog, sosionom/vernepleier eller har annen relevant treårig sosialfaglig utdanning med klinisk videreutdanning og vil jobbe som seniorrådgiver ved Statens barnehus Stavanger ? Ved Statens barnehus Stavanger er det ledig 100 % fast stilling som seniorrådgiver... 

STATENS BARNEHUS STAVANGER

Stavanger
15 timer sidenNy
 ...viktige instansar. Kvalifikasjonar Krav til stillinga: Minimum fullført bachelor som barnevernspedagog, sosionom eller vernepleiar (180 studiepoeng). Anna relevant bachelorgrad kan vurderast. Relevant leiarerfaring, gjerne innan offentleg sektor samt institusjonsdrift... 

BUFETAT VEST STAVANGER UNGDOMSSENTER AVD LINDØY

Stavanger
5 dager siden
 ...foreligger. Pleie og omsorg til våre beboere. Ansvar for at beboerne har ajourført pleieplan i CosDoc i samarbeid med sykepleier/vernepleier. Legemiddelansvarlig i avdeling. Ansvar for å veilede og undervise annet personell og lærlinger/elever. Være... 

BERGÅSTJERN SYKEHJEM

Stavanger
5 dager siden
 ...tåler høyere arbeidspress i perioder God fysisk og psykisk helse Kvalifikasjoner: Minimum 3-årig høyere utdanning som vernepleier, barnevernspedagog, sosionom eller tilsvarende Relevant arbeidserfaring kan kompensere for utdanning Erfaring fra psykisk helsearbeid... 

Miljøterapeutisk personell med erfaring rus og psykiatri

Stavanger
8 dager siden
 ...For alle faste stillinger, gjelder kravet om fullført treårig helse- og sosialfaglig utdanning (barnevernspedagog, sosionom eller vernepleier) Erfaring fra barnevern- og institusjonsfeltet er ønskelig Kjennskap til aktuelt lovverk, rammeverk og forvaltningssystemet... 

Ledige miljøterapeut- stillinger ved Josephines Stiftelse Ba...

Stavanger
2 dager siden
 ...stilling etter utlysning og behov.  Lønn etter ansiennitet og utdanning: Student: årslønn kr 354.100 - 436.900. Student vernepleier/sykepleier: årslønn kr 364.100 - 436.900 (lønn etter hvor en er i studieløpet). Helsefagarbeider/hjelpepleier: årslønn kr 415.... 

STAVANGER KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Stavanger
5 dager siden
 ...Skal du bli sykepleier eller vernepleier? Kunne du tenkt deg erfaring fra psykiatri? Vi har ledige helgestillinger for syke- og vernepleierstudenter på post A3, utredningspost for psykose, ved Stavanger universitetssykehus. Vi tilbyr bonusavtaler for syke- og vernepleierstudenter... 

STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS SOMATIKK VÅLAND

Stavanger
12 dager siden
 ...kommunikasjon, samarbeid, brukermedvirkning, pårørende, psykiatri og lovverk. Kvalifikasjoner: Høyere utdanning, sykepleier, vernepleier, fysioterapeut, ergoterapeut m. fl.  Det er ønskelig med PPU Det er ønskelig med undervisningserfaring Gode digitale... 

AOF Vestlandet-Agder

Stavanger
2 måneder siden
 ...foretas og gjelder bare for den som får tilbud om ansettelse. Vi søker etter deg med helse faglig bachelorgrad innen sykepleier/vernepleier faget, gjerne med erfaring fra psykiatri feltet med ungdom.  Stillingsprosent vil være 21,13 % med helgearbeid. Denne... 

STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS PSYK HELSE BARN UNGE OG RUS B...

Stavanger
15 timer sidenNy
 ...Ved Ævestvollmarka omsorgsbolig på Varhaug er det ledig fast stilling som vernepleier / sykepleier 100 % og vikariat i 100 %. Vikariatet er fra dags dato og varer til 01.04.25.  Vi ber om at du oppgir i søknaden hvilken du søker på, eller om du søker på begge.  Ævestvollmarka... 

HÅ KOMMUNE ÆVESTVOLLMARKA PU

Varhaug
7 dager siden
 ...mennesker, da dette er en stor del av jobben. Kvalifikasjoner: ~3-årig helse- og sosialfaglig høyskoleutdanning; Barnevernspedagog, vernepleier eller sosionom. ~ Skriver og snakker godt norsk(tilsvarende nivå B1) ~ Førerkort klasse B er et krav ~ Det er et krav om... 

Stendi AS

Stavanger
2 måneder siden
 ...binder man seg til å jobbe i gjennomsnitt 3. hver helg samt 5 uker etter endt studie. Etter endt studie gis avlønning som sykepleier/ vernepleier. Bekreftelse på bestått eksamen må leveres. Avlønning som sykepleier gis fra den dato en har oppnådd grad som fremgår av... 

STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS SOMATIKK VÅLAND

Stavanger
8 dager siden
 ...ressurser. Gi omsorg/behandling i et tverrfaglig samarbeid. Dokumentasjon i journalsystemet DIPS.  Kvalifikasjoner Sykepleier/vernepleier Studenter med påbegynt utdanning innen helse- og sosialfag Andre med interesse for arbeid med mennesker. Erfaring med... 

Sikkerhetspost B1 søker ferievikarer til sommeren 2024

Stavanger
8 dager siden
 ...og eksterne samarbeidspartnere om et helhetlig tilbud Kvalifikasjoner norsk autorisasjon som helsefagarbeider / sykepleier / vernepleier gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig førerkort for bil Du må laste opp relevante vitnemål og attester. Vitnemål og... 

SOLA KOMMUNE MILJØTJENESTEN

Tananger
11 dager siden
 ...delegerte oppgåver frå leiar Følge bebuar på faste aktivitetar, som eksempel bading Kvalifikasjonar Norsk autorisasjon som vernepleiar/sjukepleiar/helsefagarbeidar/ anna høgskuleutdanning innan helse- og sosialfag Erfaring frå miljøarbeid og utfordrande adferd,... 

TIME KOMMUNE HELSE OG VELFERD ADMINISTRASJON

Kvernaland
11 timer sidenNy
 ...kjent for høg faglighet og et godt arbeidsmiljø. Sammen bidrar vi til det Gratis parkering Studentlønn/Stipend for sykepleier/vernepleier studenter ved arbeid hver 2., 3.helg og ved langvakter+ 5 uker på sommeren Kontaktinformasjon Ingvild Gabrielsen Byrkjedal,... 

KLEPP KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Kleppe
4 dager siden
 ...muligheter for å justere noe ned på stillingsprosenten dersom det er ønskelig.  Kvalifikasjoner: Autorisasjon som sykepleier/vernepleier.  Gode kommunikasjonsevner på norsk Godkjent politiattest. Denne blir innhentet i forbindelse med signering av... 

Ønsker du å jobbe 1:1? Vi har en 100% fast dagtidsstilling s...

Sola
2 dager siden
 ...aktivitet Samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere om et helhetlig tilbud Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon som vernepleier/miljøterapeut (minimum 3 årlig relevant bachelorgrad). Ønskelig med minimum 3 år erfaring med brukergruppen. Gode... 

SOLA KOMMUNE ÅSENHAGEN AVLASTNINGSBOLIG

Sola
4 dager siden
 ...skule og fritidsaktivitetar. Kvalifikasjonar Krav om: Minimum fullført bachelor som barnevernspedagog, sosionom eller vernepleiar (180 studiepoeng). Anna relevant bachelorgrad kan vurderast. God munnleg og skriftleg framstillingsevne. Sjølvstende i skriftleg... 

BUFETAT VEST SANDNES UNGDOMSSENTER

Sandnes
15 timer sidenNy
 ...prosedyrar Primærkontaktansvar for minimum 3 bebuarar som innebærer tett oppfølgning av bebuar og pårørande, sammen med sjukepleiar/vernepleiar Tett samarbeid med sjukepleiar/vernepleiar Kvalifikasjonar Helsefagarbeidar med autorisasjon Gode norskkunnskaper... 

KLEPPHEIMEN SJUKEHEIM

Kleppe
15 timer sidenNy
 ...hjelpetjenesten har ulik fagbakgrunn og innehar til sammen bred tverrfaglig kompetanse. Du vil få kollegaer med bakgrunn som sosionom, vernepleier, sykepleier, jurist, ergoterapeut og pedagogisk psykologisk rådgiver Formålet med hjelpetjenesten er bistand til å få på plass... 

Pedagogisk psykologisk rådgiver/spesialpedagog i Løvemammaen...

Sola
2 dager siden
 ...Hei! Er du utdannet sykepleier, vernepleier eller under utdanning og ønsker en unik mulighet? Da bør du lese videre! Vi har nå en spennende stilling ledig hos en livsglad jente på 4 år, der du vil få mulighet til å utvikle deg innen faget ditt på en helt unik måte. Grunnet... 

Er du autorisert sykepleier/vernepleier og glad i barn? Se h...

Sola
12 dager siden
 ...dokumenter i elektronisk journal (Profil). Du må delta i å utføre praktiske gjøremål. Kvalifikasjoner Student /elev innen vernepleie, sykepleier, helsefagarbeid og andre helsefag. Andre med interesse for omsorgsfag kan også søke. Du må ha digitale ferdigheter... 

SANDNES KOMMUNE ENHET FOR FUNKSJONSHEMMEDE

Sandnes
7 dager siden