...Vi har ledig 90% fast stilling for sjukepleiar/vernepleiar ved Avrusing rusbehandling TSB Ålesund. Seksjon for avrusing tilbyr både planlagde og rusakutte innleggingar og har 17 døgnplassar. Seksjonen er døgnbemanna. Fagmiljøet er tverrfagleg og inkluderer mellom anna... 
Ålesund
1 dag siden
 ...Vi har ledig 1-års vikariat i 100 % stilling som spesialsjukepleiar/sjukepleiar/spesialvernepleiar/vernepleiar ved Lokal Sikkerhetspsykiatri HMR Ålesund. Stillinga er f.t. på natt. Vi tilbyr f.t. langvakter 12,5 time med arbeid kvar 4. helg og ordinær nattevaktturnus... 
Ålesund
1 dag siden
 ...pasientar og pårørande Bistå i oppfølging av medisinsk behandling Kvalifikasjonar Krav om utdanning som sjukepleiar eller vernepleiar Bør ha relevant vidareutdanning. Ønskeleg med spesifikk kompetanse knytt til ulike typar behandlingsmetodikk og/eller... 

HELSE MØRE OG ROMSDAL HF POLIKLINIKK ÅLESUND BUP

Ålesund
7 dager siden
 ...denne rollen forventes det at du bidrar med din fagkompetanse og erfaring. Det er ønskelig at teamene består av en sykepleier, en vernepleier og en sosionom for å utfylle hverandre og få et best mulig tverrfaglig perspektiv. På den måten klarer vi å gi god og bred faglig... 

Stendi AS

Ålesund
2 måneder siden
 ...det kommer til utdanningsnivå ønsker vi at du oppfyller minst ett av følgende krav: Utdanning innen barnevern, sosialt arbeid, vernepleier eller annen relevant utdanning på bachelornivå. Annen relevant bachelor vil også vurderes. Unntaksvis kan du som har et relevant... 

BUFETAT MIDT HUMLA AKUTTSENTER

Ålesund
8 dager siden
 ...institusjonen. Kvalifikasjoner Vi ser etter deg som har:  Utdanning på bachelornivå innen barnevern, sosialt arbeid eller vernepleier. Annen relevant bachelor vil også vurderes.  Erfaring fra institusjon. Kunnskap om lovverket som regulerer arbeidet vårt.... 

BUFETAT MIDT HUMLA AKUTTSENTER

Ålesund
8 dager siden
 ...det kommer til utdanningsnivå ønsker vi at du oppfyller minst ett av følgende krav: Utdanning innen barnevern, sosialt arbeid, vernepleier eller annen relevant utdanning på bachelornivå. Annen relevant bachelor vil også vurderes. Unntaksvis kan du som har et relevant... 

BUFETAT MIDT HUMLA AKUTTSENTER

Ålesund
8 dager siden
 ...Vi ser etter ein vernepleiar for ei fast 100% stilling i bustad for menneske med utviklingshemming. Andre med helse-, sosialfagleg eller pedagogisk høgskuleutdanning kan også søke. Det er ønskjeleg med oppstart frå mai/juni. Avdelinga har komprimert turnus med 14 timers... 
Ulsteinvik
1 dag siden
 ...4.helg Tett samarbeid med avdelingsleder, fagkonsulent og boligleder.   Kompetansekrav og arbeidsområde : Bachelor i vernepleie, sykepleie eller annen relevant utdanning innen helse/sosial/psykologisk/pedagogisk retning Medisinansvarlig Delegert faglig... 

Ecura Bo og Habilitering

Ålesund
28 dager siden
 ...klinisk undersøkelse og vurdering av pasientar Arbeid i to-delt turnus Kvalifikasjonar - Norsk autorisasjon som sjukepleiar/vernepleiar - Ønskeleg med vidareutdanning i psykisk helsearbeid - Erfaring frå psykisk helsearbeid i kommunen og/eller... 
Volda
2 dager siden
 ...Er du ein engasjert vernepleiar eller sjukepleiar med eit stort hjarte for å arbeide med personar med ulike funskjonsnedsettingar? Då kan dette vere stillinga for deg!  Vi har ledig 100 % fast stilling som vernepleiar/sjukepleiar i turnus med langvakter og arbeid kvar... 
Sykkylven
2 dager siden
 ...bistand til ADL-trening gi bistand til daglege gjeremål og fritidsaktivitetar føre journal Kvalifikasjonar bachelor i vernepleie, sjukepleie eller helse- og sosialfag relevant erfaring innan liknande arbeid gode datakunnskapar ein fordel: erfaring... 

HERØY KOMMUNE BU- OG HABILITERINGSAVDELINGA ADM

Fosnavåg
2 dager siden
 ...pasientar og TUD-pasientar (tvungent vedtak utan døgnopphald) i kommunen. Teama er tverrfagleg samansett med psykiater, sosionom, vernepleiar, sjukepleiar mfl. Ver venleg å legge ved dine attestar og vitnemål til søknaden.  Arbeidsoppgåver Kartlegging og... 

HELSE MØRE OG ROMSDAL HF DPS SUNNMØRE POLIKLINIKK VOLDA

Volda
3 dager siden
 ...avdelingsleiarane og einingsleiar  Du har rapporteringsansvar for di avdeling til einingsleiar Kvalifikasjonar Offentleg godkjent vernepleiar eller sjukepleiar utdanning Ynskjeleg relevant vidareutdanning innan leiing eller anna relevant vidareutdanning Relevant... 
Sykkylven
3 dager siden
 ...kjem til utdanningsnivå ønsker vi at du oppfyller minst eit av følgande krav: Du har utdanning innan barnevern, sosialt arbeid, vernepleiar eller anna utdanning på bachelornivå. Du er under relevant høgskule-/universitetsutdanning. Unntaksvis kan du som har eit... 

BUFETAT MIDT SUNNMØRSHEIMEN UNGDOMSHEIM AVD NYGÅRDVEIEN

Volda
2 dager siden
 ...etter gjeldande tariffavtale, lover og reglement Pensjonsordning og frivillig fritidsforsikring Tverrfagleg yrkesgruppe som vernepleiar, sosionom, barnevernspedagog og fagarbeidar Moglegheiter for fast stilling etter endt studieforløp Kontaktinformasjon... 

Tilkallingsvikar bu og habilitering

Ørsta
Én måned siden
 ...Beklager, denne stillingen utløp den 21.02.2024. Jeg søker assistent(er) med helsefaglig bakgrunn (fagarbeider, sykepleier, vernepleier eller annen relevant helsebakgrunn) i fast stilling. Det er fleksibelt, og jeg tilbyr alt fra 10% til 80% stilling.  Jeg er en 23... 

Prima Omsorg AS

Vatne
19 dager siden