Lerstad skole SFO har ledig stilling som SFO-leder med tiltredelse 1. april 2024. Du har relevant treårig høyskoleutdanning. Du har gjerne...  ...atferd, forebygging eller ASK-kompetanse. Hovedoppgavene blir å lede SFO-personalet og å følge opp elever i SFO. Skolen har omtrent... 

LERSTAD SKOLE SFO

Ålesund
13 dager siden
Vi etter deg som er engasjert og serviceinnstilt resepsjonist i et vikariat. Vi er på utkikk etter resepsjonister som tar initiativ og samarbeider godt med de andre kollegaene og alltid prøver å finne den beste løsningen for kundene, uansett hva som dukker opp. Skikkelig...

THON HOTEL BARONEN

Ålesund
3 dager siden
Lykkeliten Barnehage søker en engasjert medarbeider i 100% stilling, vikariat , med mulighet for forlengelse. Ønskede egenskaper Fleksibel, engasjert og trygg voksenperson for barna. Evne til å bygge gode relasjoner og kommunisere godt med barn og voksne. God...

LYKKELITEN BARNEHAGE

Ålesund
10 dager siden
 ...Er du klar for å forme og lede Norges beste kundereise? En reise som ikke bare beveger, men også transformerer måten kunder opplever energibransjen på? Wattn har høye ambisjoner, og søker nå etter en CCO som får det kommersielle ansvaret på tvers av selskapets forretningsområder... 

WATTN AS AVD ÅLESUND

Ålesund
13 dager siden
 ...intern omrokkering kan andre stillingar og anna stillingsprosent bli ledig. Du er velkomen som søkjar til ein meningsfylt arbeidsdag!...  ...Rekdal Farstad, Seksjonsleiar, (***) ***-****, marthe.farstad@helse-mr.no Arbeidssted Åsebøen 6017 Ålesund Nøkkelinformasjon... 

HELSE MØRE OG ROMSDAL HF ÅLESUND SJUKEHUS - SOMATIKK

Ålesund
1 dag siden
 ...utviklande fagmiljø ved DPS døgnseksjon - allmennteam! Vi har ledig 100 % fast stilling som psykiater/overlegespesialist i voksenpsykiatri...  ...K. Kringstad, Seksjonsleiar, (***) ***-****, Siw.K.Kringstad@helse-mr.no Arbeidsstad Vegsundvegen 68 6020 Ålesund... 

HELSE MØRE OG ROMSDAL HF DPS SUNNMØRE DØGNSEKSJONEN VEGSUND

Ålesund
2 dager siden
 ...Sikkerhetspsykiatri HMR, Utgreiing og Behandling, Akutt psykisk helse, Spesialisert habilitering Sunnmøre og Alderpsykiatri Sunnmøre....  ...vitnemål vert lasta opp som vedlegg til søknaden din. Vi har ledige helsestillingar frå 14 til 22 prosent med arbeid kvar 3.helg.... 

HELSE MØRE OG ROMSDAL HF ÅLESUND SJUKEHUS - SOMATIKK

Ålesund
13 dager siden
 ...Vi har ledig fast stillin g som leiar av seksjon for operative fag, øving og beredskap, ved Felles eining for operative tenester (FOT...  ...Personalansvar og resultatansvar for seksjonen Ansvar for helse, miljø og tryggleik i seksjonen Tjenesteplanlegging, kompetanseplanlegging... 

ÅLESUND POLITIHUS

Ålesund
7 dager siden
 ...Vi har ledig 1-års vikariat i 100 % stilling som spesialsjukepleiar/sjukepleiar/spesialvernepleiar/vernepleiar ved Lokal Sikkerhetspsykiatri...  ...Sikkerhetspsykiatri HMR, Utgreiing og Behandling, Akutt psykisk helse, Spesialisert habilitering Sunnmøre og Alderspsykiatri Sunnmøre.... 
Ålesund
1 dag siden
 ...Vi har ledig vikariat 100% stilling for sjukepleiar/vernepleiar ved Avrusning rusbehandling TSB Ålesund, med oppstart frå snarast....  ...Aakernes, Seksjonsleiar, (***) ***-****, Astrid.Birgitte.Aakernes@helse-mr.no Arbeidsstad Vestmoa 27 6018 Ålesund Nøkkelinformasjon... 
Ålesund
2 dager siden
 ...opplæring med ein erfaren sjukepleiar. Sjukepleiarstudent: Vi har ledige 13% stilling med arbeid kvar tredje helg. Sjukepleiar/...  ...i 1 etasje på kreftbygget. Påmelding til Liv.Bodil.Angvik.Ipsen@helse-mr.no Arbeidsoppgåver Som sjukepleiar i sengeposten har du... 

HELSE MØRE OG ROMSDAL HF ÅLESUND SJUKEHUS - SOMATIKK

Ålesund
10 dager siden
 ...Hei! Vil du bli den nye kollegaen vår? Vi har ledig 100 % fast stilling som sekretær/helsesekretær hos oss. Som sekretær er du ofte...  ...Beate Olsbø Nilsen, Seksjonsleiar, (***) ***-****, beate.olsbo.nilsen@helse-mr.no Arbeidssted Geilebergvegen 20 6017 Ålesund... 

HELSE MØRE OG ROMSDAL HF ÅLESUND SJUKEHUS - SOMATIKK

Ålesund
14 dager siden
 ...eit godt fagleg fellesskap? Poliklinikken (BUP) i Ålesund har ledig stilling både i generalistteam, og i vårt akutt/ambulant team som...  ...Inger Ann Berge, Seksjonsleiar, Inger.Ann.Berge@helse-mr.no Arbeidsstad Geilebergvegen 20 6017 Ålesund Nøkkelinformasjon... 

HELSE MØRE OG ROMSDAL HF POLIKLINIKK ÅLESUND BUP

Ålesund
7 dager siden
 ...situasjonen. Ved Humla akuttsenter, avd. institusjon er det nå ledig 100% stilling som miljøterapeut/spesialutdannet miljøterapeut....  ...Kjennskap til traumebevisst omsorg Kompetanse på rus, psykisk helse og veiledning  Personlige egenskaper Du evner å være både... 

BUFETAT MIDT HUMLA AKUTTSENTER

Ålesund
8 dager siden
 ...Vi har ledig 2 vikariat med 1 års varigheit for lege i spesialisering innan fødselshjelp og kvinnesjukdomar med oppstart frå snarast....  ...Duwe, Sekjonsleiar (lege), (***) ***-****, Christina.Margarete.Duwe2@helse-mr.no Arbeidsstad Åsehaugen 5 6017 Ålesund... 
Ålesund
3 dager siden
 ...Vi har ledig stilling for lege i spesialisering innan barnesjukdommar! 100% vikariat for lege i spesialisering frå 01.03.24 - 31.08....  ...Seksjonsleder (lege), (***) ***-****, Christine.Vaksdal.Nilsen@helse-mr.no Arbeidssted Åsehaugen 1 6017 Ålesund Nøkkelinformasjon... 

HELSE MØRE OG ROMSDAL HF ÅLESUND SJUKEHUS - SOMATIKK

Ålesund
9 dager siden
 ...Helse Møre og Romsdal styrkar det polikliniske tilbodet. I den samanheng søker vi etter engasjerte fagkonsulentar som vil vere med å utvikle og bygge vidare på vårt tilbod ved Ålesund DPS poliklinikk psykisk helse. Poliklinikken har i dag 42 behandlarstillingar fordelt... 

HELSE MØRE OG ROMSDAL HF DPS SUNNMØRE POLIKLINIKK ÅLESUND

Ålesund
7 dager siden
 ...personer med spisskompetanse innen feltet Bli en del av landets ledende fagmiljø innen målrettet miljøarbeid og atferdsanalyse...  ...Bachelor i vernepleie, sykepleie eller annen relevant utdanning innen helse/sosial/psykologisk/pedagogisk retning Medisinansvarlig Delegert... 

Ecura Bo og Habilitering

Ålesund
29 dager siden
 ...Initiativrik, fleksibel og løysingsorientert. God på samarbeid og relasjon, men også kunne jobbe sjølvstendig. Godt humør, god helse og stabilitet er viktig. Vi tilbyr Eit godt og sosialt arbeidsmiljø. Eit positivt og inkluderande læringsfellesskap.... 

HATLANE SKOLE

Ålesund
13 dager siden
 ...Helse Møre og Romsdal styrkar det polikliniske tilbodet innan psykisk helse og rus. I den samanheng lyser vi no ut ei 60% fast stilling som helsesekretær/sekretær i vår merkantile Gruppe ved DPS Ålesund poliklinikk. Poliklinikken er ein allmenpsykiatrisk poliklinikk... 

HELSE MØRE OG ROMSDAL HF DPS SUNNMØRE POLIKLINIKK ÅLESUND

Ålesund
7 dager siden
 ...Helse Møre og Romsdal styrkar det polikliniske tilbodet ytterlegare. I den samanheng søker vi etter psykiaterar som vil vere med å utvikle og bygge vidare på vårt tilbod ved Ålesund DPS poliklinikk psykisk helse. Poliklinikken har i dag 42 behandlarstillingar fordelt... 

HELSE MØRE OG ROMSDAL HF DPS SUNNMØRE POLIKLINIKK ÅLESUND

Ålesund
7 dager siden
 ...Vi har ledige stillingar for Lege i spesialisering (ALIS) Smertepoliklinikk og Fedmepoliklinikk Smertepoliklinikken ved Ålesund sjukehus...  ...Rasmussen, Seksjonsleiar, (***) ***-****, Kristen.Rasmussen@helse-mr.no Arbeidssted Åsehaugen 5 6017 Ålesund... 

HELSE MØRE OG ROMSDAL HF ÅLESUND SJUKEHUS - SOMATIKK

Ålesund
10 dager siden
 ...Vi har ledig vikariat for Lege i spesialisering innan Øre-Nese- Hals sjukdomar i perioden 01.04.24 - 31.08.24 ØNH-seksjonen har 5 overlegar...  ...Monika Dahl Berget, Seksjonsleiar, (***) ***-****, Monika.Berget@helse-mr.no Lars Friedrich Duwe, Sekjsonsoverlege, (***) ***-****, Lars.... 

HELSE MØRE OG ROMSDAL HF ÅLESUND SJUKEHUS - SOMATIKK

Ålesund
7 dager siden
 ...salg, har interesse for interiør og design, og ønske om å lære mye om god og riktig belysning. Riktig lys påvirker både trivsel og helse. Vår visjon er å gjøre det enkelt å kjøpe belysning. Når kunden kommer til oss skal de merke at vi kan faget vårt. Som... 

Er du en potensiell superselger med interessere for interiør...

Ålesund
16 dager siden
 ...Bli ein del av vår satsing på barn og unge si psykiske helse! Innanfor barn og unge sitt psykiske helsevern, aukar vi no bemanninga på våre poliklinikkar for å møte den aukande etterspurnaden etter våre tenester.  Vi søker dedikerte fagfolk med ulik kompetanse som... 

HELSE MØRE OG ROMSDAL HF POLIKLINIKK ÅLESUND BUP

Ålesund
7 dager siden
 ...og tillit er naturlig for deg. PostNord setter høye krav til sikkerhet og kvalitet, det er derfor viktig at du har høyt fokus på helse, miljø og sikkerhet. Erfaring fra transportbransjen vektlegges, også administrativt. Ledererfaring vil vektlegges. Vi gjør oppmerksom... 

POSTNORD AS AVD ÅLESUND

Ålesund
14 dager siden
 ...Stipendiatstillingar i helse- og sosialfag Om stillinga Høgskulen i Volda søkjer etter stipendiatar ved Avdeling for Samfunnsfag og historie, Institutt for sosialfag (ISF). Det er tilgjengeleg inntil to stillingar. Aktuelle forskingsområde for stipendiatstillingane... 
Volda
3 dager siden
 ...avdelinger. Vi vet at tiden i barnehagen har stor påvirkning på helse, utvikling og læring og vi har derfor forventinger til våre...  ...stillingen. Kontaktpersoner: Nina Heltne Helland Daglig leder (***) ***-**** ****@*****.*** Som en av Norges største barnehagekjeder... 

FUS AS

Ålesund
23 dager siden
 ...Endeleg skal Helse Møre og Romsdal ta inn lærlingar i portørfaget! Foretaket vart på slutten av 2023 godkjent som lærebedrift i portørfaget, og frå august 2024 har vi mogeleheit til å ta inn dei fyrste lærlingane. I fyste omgang er det planlagt mottak av portørlærlingar... 

HELSE MØRE OG ROMSDAL HF ÅLESUND SJUKEHUS - SOMATIKK

Ålesund
10 dager siden
 ...Hareid kommune har fire grunnskular og eining for vaksenopplæring/ressurssenteret. Frå skuleåret 2024/2025 kan det bli ledig faste stillingar og vikariat som: lærar på barnesteget  lærar på ungdomssteget lærar vaksenopplæring/ressurssenteret Behovet vil vere... 

HAREID KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Hareid
1 dag siden