...deg. Les meir om Ålesund og omland her. Kontaktinformasjon Siw K. Kringstad, Seksjonsleiar, (***) ***-****, Siw.K.Kringstad@helse-mr.no Arbeidsstad Vegsundvegen 68 6020 Ålesund Nøkkelinformasjon: Arbeidsgivar: Helse Møre og Romsdal HF Referansenr.... 

HELSE MØRE OG ROMSDAL HF DPS SUNNMØRE DØGNSEKSJONEN VEGSUND

Ålesund
2 dager siden
 ...Avdeling for sjukehuspsykiatri Sunnmøre består av 5 seksjonar: Lokal Sikkerhetspsykiatri HMR, Utgreiing og Behandling, Akutt psykisk helse, Spesialisert habilitering Sunnmøre og Alderpsykiatri Sunnmøre. Akutt psykisk helse Ålesund har 12 sengeplassar fordelt på to... 

HELSE MØRE OG ROMSDAL HF ÅLESUND SJUKEHUS - SOMATIKK

Ålesund
13 dager siden
 ...Helse Møre og Romsdal styrkar det polikliniske tilbodet. I den samanheng søker vi etter engasjerte fagkonsulentar som vil vere med å utvikle og bygge vidare på vårt tilbod ved Ålesund DPS poliklinikk psykisk helse. Poliklinikken har i dag 42 behandlarstillingar fordelt... 

HELSE MØRE OG ROMSDAL HF DPS SUNNMØRE POLIKLINIKK ÅLESUND

Ålesund
7 dager siden
 ...fornuftig fagkunnskap innanfor drone, trafikk, båt, arrest og hundeteneste Personalansvar og resultatansvar for seksjonen Ansvar for helse, miljø og tryggleik i seksjonen Tjenesteplanlegging, kompetanseplanlegging og fagleg utvikling ved seksjonen Utvikle godt... 

ÅLESUND POLITIHUS

Ålesund
7 dager siden
 ...Avdeling for sjukehuspsykiatri Sunnmøre består av 5 seksjonar: Lokal Sikkerhetspsykiatri HMR, Utgreiing og Behandling, Akutt psykisk helse, Spesialisert habilitering Sunnmøre og Alderspsykiatri Sunnmøre. Lokal Sikkerhetspsykiatri HMR er ein fylkesdekkjande... 
Ålesund
1 dag siden
 ...Initiativrik, fleksibel og løysingsorientert. God på samarbeid og relasjon, men også kunne jobbe sjølvstendig. Godt humør, god helse og stabilitet er viktig. Vi tilbyr Eit godt og sosialt arbeidsmiljø. Eit positivt og inkluderande læringsfellesskap.... 

HATLANE SKOLE

Ålesund
13 dager siden
 ...pensjonsordning og fordelaktige forsikringsvilkår Kontaktinformasjon Beate Olsbø Nilsen, Seksjonsleiar, (***) ***-****, beate.olsbo.nilsen@helse-mr.no Arbeidssted Geilebergvegen 20 6017 Ålesund Nøkkelinformasjon: Arbeidsgiver: Helse Møre og Romsdal HF... 

HELSE MØRE OG ROMSDAL HF ÅLESUND SJUKEHUS - SOMATIKK

Ålesund
14 dager siden
 ...Helse Møre og Romsdal styrkar det polikliniske tilbodet innan psykisk helse og rus. I den samanheng lyser vi no ut ei 60% fast stilling som helsesekretær/sekretær i vår merkantile Gruppe ved DPS Ålesund poliklinikk. Poliklinikken er ein allmenpsykiatrisk poliklinikk... 

HELSE MØRE OG ROMSDAL HF DPS SUNNMØRE POLIKLINIKK ÅLESUND

Ålesund
7 dager siden
 ...Helse Møre og Romsdal styrkar det polikliniske tilbodet ytterlegare. I den samanheng søker vi etter psykiaterar som vil vere med å utvikle og bygge vidare på vårt tilbod ved Ålesund DPS poliklinikk psykisk helse. Poliklinikken har i dag 42 behandlarstillingar fordelt... 

HELSE MØRE OG ROMSDAL HF DPS SUNNMØRE POLIKLINIKK ÅLESUND

Ålesund
7 dager siden
 ...russisk, dari og hebraisk Kjennskap til rettighetsforskriften Kjennskap til traumebevisst omsorg Kompetanse på rus, psykisk helse og veiledning  Personlige egenskaper Du evner å være både tydelig og klar, men også lyttende overfor våre beboere. Du evner... 

BUFETAT MIDT HUMLA AKUTTSENTER

Ålesund
8 dager siden
 ...interesserte til eit informasjonsmøte med omvisning 27.2 kl 18. Oppmøte i 1 etasje på kreftbygget. Påmelding til Liv.Bodil.Angvik.Ipsen@helse-mr.no Arbeidsoppgåver Som sjukepleiar i sengeposten har du ansvar for å yte avansert sjukepleie til kreftpasientar i alle... 

HELSE MØRE OG ROMSDAL HF ÅLESUND SJUKEHUS - SOMATIKK

Ålesund
10 dager siden
 ...Sjå her for meir informasjon! Kontaktinformasjon Astrid Birgitte Aakernes, Seksjonsleiar, (***) ***-****, Astrid.Birgitte.Aakernes@helse-mr.no Arbeidsstad Vestmoa 27 6018 Ålesund Nøkkelinformasjon: Arbeidsgivar: Helse Møre og Romsdal HF Referansenr.:... 
Ålesund
1 dag siden
 ...Bli ein del av vår satsing på barn og unge si psykiske helse! Innanfor barn og unge sitt psykiske helsevern, aukar vi no bemanninga på våre poliklinikkar for å møte den aukande etterspurnaden etter våre tenester.  Vi søker dedikerte fagfolk med ulik kompetanse som... 

HELSE MØRE OG ROMSDAL HF POLIKLINIKK ÅLESUND BUP

Ålesund
7 dager siden
 ...og tillit er naturlig for deg. PostNord setter høye krav til sikkerhet og kvalitet, det er derfor viktig at du har høyt fokus på helse, miljø og sikkerhet. Erfaring fra transportbransjen vektlegges, også administrativt. Ledererfaring vil vektlegges. Vi gjør oppmerksom... 

POSTNORD AS AVD ÅLESUND

Ålesund
14 dager siden
 ...lastast opp som vedlegg til søknad/CV. Kontaktinformasjon Marthe Louise Rekdal Farstad, Seksjonsleiar, (***) ***-****, marthe.farstad@helse-mr.no Arbeidssted Åsebøen 6017 Ålesund Nøkkelinformasjon: Arbeidsgiver: Helse Møre og Romsdal HF Referansenr.:... 

HELSE MØRE OG ROMSDAL HF ÅLESUND SJUKEHUS - SOMATIKK

Ålesund
1 dag siden
 ...Endeleg skal Helse Møre og Romsdal ta inn lærlingar i portørfaget! Foretaket vart på slutten av 2023 godkjent som lærebedrift i portørfaget, og frå august 2024 har vi mogeleheit til å ta inn dei fyrste lærlingane. I fyste omgang er det planlagt mottak av portørlærlingar... 

HELSE MØRE OG ROMSDAL HF ÅLESUND SJUKEHUS - SOMATIKK

Ålesund
10 dager siden
 ...sosialfag (ISF). Det er tilgjengeleg inntil to stillingar. Aktuelle forskingsområde for stipendiatstillingane er ulike relevante tema innan helse- og sosialfag, til dømes:   - arbeid med familiar og nettverk - rus - psykisk helsevern - fleirkulturelt arbeid -... 

HØGSKULEN I VOLDA FELLESADMINISTRASJONEN

Volda
2 dager siden
 ...salg, har interesse for interiør og design, og ønske om å lære mye om god og riktig belysning. Riktig lys påvirker både trivsel og helse. Vår visjon er å gjøre det enkelt å kjøpe belysning. Når kunden kommer til oss skal de merke at vi kan faget vårt. Som... 

Er du en potensiell superselger med interessere for interiør...

Ålesund
16 dager siden
 ...på å få begeistre deg. Les meir om Ålesund og omland her. Kontaktinformasjon Inger Ann Berge, Seksjonsleiar, Inger.Ann.Berge@helse-mr.no Arbeidsstad Geilebergvegen 20 6017 Ålesund Nøkkelinformasjon: Arbeidsgivar: Helse Møre og Romsdal HF Referansenr... 

HELSE MØRE OG ROMSDAL HF POLIKLINIKK ÅLESUND BUP

Ålesund
7 dager siden
 ...Ålesund og omland her Kontaktinformasjon Christina Margrete Duwe, Sekjonsleiar (lege), (***) ***-****, Christina.Margarete.Duwe2@helse-mr.no Arbeidsstad Åsehaugen 5 6017 Ålesund Nøkkelinformasjon: Arbeidsgivar: Helse Møre og Romsdal HF Referansenr.:... 
Ålesund
3 dager siden
 ...helsefagarbeider/ufaglært med relevant kompetanse Du har erfaring fra arbeid med laveffektiv samhandling, traume bevisst omsorg og helse og omsorgstjenesteloven Kap. 9. Du har erfaring med målrettet miljøarbeid. Du behersker norsk skriftlig og muntlig.... 

Stendi AS

Ålesund
2 måneder siden
 ...Bli ein del av vår satsing på barn og unge si psykiske helse! Innanfor barn og unge sitt psykiske helsevern, aukar vi no bemanninga på våre poliklinikkar for å møte den aukande etterspurnaden etter våre tenester.  Vi søker dedikerte fagfolk med riktig kompetanse og... 

HELSE MØRE OG ROMSDAL HF POLIKLINIKK ÅLESUND BUP

Ålesund
7 dager siden
Pleie- og omsorgsavdelinga søker etter helsepersonell til arbeid hos barn som treng døgnkontinuerleg pleie, omsorg og tilsyn. Behovet er for tida i heimetenestene i ytre Herøy. Arbeidet skjer i heim og skule, med eigne basar begge stadane. Brukarane har i hovudsak 1...

HERØY KOMMUNE PLEIE- OG OMSORGSAVDELINGA ADMINISTRASJON

Fosnavåg
9 dager siden
 ...Kvalifikasjoner Plettfri vandel  Fylt 20 år  Behersker norsk flytende, både muntlig og skriftlig  God psykisk og fysisk helse  Har nødvendig modenhet og personlig egnethet som kreves av en ordensvakt  Er løsningsorientert, fleksibel, selvstendig og... 

PSS Securitas

Ålesund
2 måneder siden
 ...spesialisering.  Kontaktinformasjon Christine Vaksdal Nilsen, Seksjonsleder (lege), (***) ***-****, Christine.Vaksdal.Nilsen@helse-mr.no Arbeidssted Åsehaugen 1 6017 Ålesund Nøkkelinformasjon: Arbeidsgiver: Helse Møre og Romsdal HF Referansenr.: (***) ***-****... 

HELSE MØRE OG ROMSDAL HF ÅLESUND SJUKEHUS - SOMATIKK

Ålesund
9 dager siden
 ...stor frihet og fleksibilitet.  Boligen som ligger på øya Giske i Sunnmøre har plass til 6 beboere. Kjennskap til lov om kommunale helse-og omsorgstjenester kap. 9 vil være en fordel da beboerne er innenfor psykiatri og utviklingshemning. Du vil være en del av et team... 

Stendi AS

Ålesund
2 måneder siden
 ...Ansvarlege leiarar i dei ulike fagmiljøa avgjer kven som får tilbod om utdanningsstilling. Dersom du får tilbod om utdanningsstilling i Helse Møre og Romsdal, mottek du stønad ut frå gjeldande retningsliner. Hugs å søke om opptak på aktuell studiestad innan gjeldande frist.... 

HELSE MØRE OG ROMSDAL HF ÅLESUND SJUKEHUS - SOMATIKK

Ålesund
13 dager siden
 ...fagkonsulent og boligleder.   Kompetansekrav og arbeidsområde : Bachelor i vernepleie, sykepleie eller annen relevant utdanning innen helse/sosial/psykologisk/pedagogisk retning Medisinansvarlig Delegert faglig ansvar for tjenestetilbudet Samarbeide med andre... 

Ecura Bo og Habilitering

Ålesund
28 dager siden
 ...Med omsorg i fokus Stendi AS er Nordens største private aktør innen helse og omsorg. Vi skreddersyr miljøterapeutisk tilbud tilpasset den enkelte beboer eller familiens behov innenfor områdene barnevern, barne- og voksenpsykiatri, rus, autisme og utviklingshemming.... 

Stendi AS

Ålesund
2 måneder siden
 ...pensjonsordning og fordelaktige forsikringsvilkår Kontaktinformasjon Kristen Rasmussen, Seksjonsleiar, (***) ***-****, Kristen.Rasmussen@helse-mr.no Arbeidssted Åsehaugen 5 6017 Ålesund Nøkkelinformasjon: Arbeidsgiver: Helse Møre og Romsdal HF Referansenr.:... 

HELSE MØRE OG ROMSDAL HF ÅLESUND SJUKEHUS - SOMATIKK

Ålesund
10 dager siden