...verdier og kontinuerlig jobbe med forbedringer sammen med våre kunder som nå er særlig opptatt av miljø, bærekraft og digitalisering. Helse, miljø og sikkerhet er en viktig del av våre leveranser og også vår konkurransekraft. Våre verdier er We Create, We Care, We Can,... 

Bilfinger

Kristiansand S
17 dager siden
 ...søknadsprosessen for å snakke om eventuelle tilpasninger som kan være nødvendige for deg. Rambøll er en global samfunnsrådgiver innen Bygg & arkitektur, Samferdsel & byutvikling, Energi, Vann, Miljø & helse og Management consulting. I Norge har vi 14 kontorer og 1700 ansatte.... 

RAMBØLL NORGE AS AVD KRISTIANSAND

Kristiansand S
26 dager siden
 ...Førsteamanuensis/førstelektor/ universitetslektor i idrettsvitenskap Om stillingen Ved Universitetet i Agder, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap er det ledig en fast 100% stilling som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i idrettsvitenskap, tilknyttet... 
Kristiansand S
8 dager siden
 ...Vil du jobbe med psykisk helse i et utviklings- og familieperspektiv? Ved Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) i Kristiansand kan vi tilby spesialiseringsløp med meningsfylte og spennende arbeidsoppgaver i et trivelig tverrfaglig arbeidsmiljø. Spesialiseringsløp... 

SØRLANDET SYKEHUS HF BARNE- OG UNGDOMSPSYKIATRI POLIKLINIKK ...

Kristiansand S
23 dager siden
 ...Renslig og god orden Kunnskap og erfaring med bensin- og dieselmotorer God forståelse innen lavspent elektro (12V) Normalt god helse og bevegelighet er nødvendig Kunne analysere seg frem til og finne årsaker til tekniske problemer Kunne lære seg nye... 

KRISTIANSAND BÅT OG MOTOR AS

Kristiansand S
23 dager siden
 ...god opplæring i. Jeg har epilepsi og respirasjonssvikt, så jeg trenger tilsyn hele døgnet. Har du planer om å studere noe innenfor helse er dette perfekt for deg! Jeg elsker å høre på musikk og synger av full hals når det er sanger jeg liker. Ellers liker jeg å kose... 

MIO BPA AS AVD KONTOR KRISTIANSAND

Kristiansand S
22 dager siden
 ...Arendal, Kristiansand og Flekkefjord. SSHF har ansvar for spesialisthelsetjenester for befolkningen på Agder. Klinikk for psykisk helse – psykiatri og avhengighetsbehandling (KPH) har om lag 1500 årsverk og dekker spesialisthelsetjenestens tilbud innenfor psykisk... 

UNIVERSITETET I OSLO SENTRALADMINISTRASJON

Kristiansand S
Én måned siden
 ...sommerferie-perioden. Varighet ut august.  Vi intervjuer fortløpende. Før tilsetting må det fremlegges gyldig politiattest. Jf. Helse- og omsorgstjenestelovens § 5-4. Tuberkulinstatus må dokumenteres ved tiltredelse. Iveland kommune er sertifiserte gjennom Likestilt... 

Vikar, tilkallingsvikar og ferievikar som brukerstyrt assist...

Iveland
4 dager siden
 ...Stillingen har varighet på 11 måneder med mulighet for forlengelse.   Arbeidssted for stillingen vil være Klinikk for psykisk helse – psykiatri og avhengighetsbehandling (KPH) Sørlandet sykehus HF. Klinikk for psykisk helse – psykiatri og avhengighetsbehandling... 
Kristiansand S
16 dager siden
 ...Vil du jobbe med psykisk helse i et utviklings- og familieperspektiv? Ved Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) i Kristiansand kan vi tilby spesialiseringsløp med meningsfylte og spennende arbeidsoppgaver i et trivelig tverrfaglig arbeidsmiljø. Spesialiseringsløp... 

SØRLANDET SYKEHUS HF SOMATIKK KRISTIANSAND

Kristiansand S
23 dager siden
 ...Funker Vi tar utgangspunkt i at elevene blir bedre kjent med seg selv og med andre gjennom temaer knyttet til fysisk, psykisk og sosial helse. En grunnleggende del av Sånn Funker Vi er å fremme bruken av aktivitet og bevegelse i skolen.  Mer informasjon om Sånn funker vi... 

"Sånn funker vi" koordinator 100% stilling

Kristiansand kommune
2 dager siden
 ...Kommunalområdet Livsmestring har ansvar for ulike tjenester innenfor rus, psykisk helse og habilitering. Utlyste stillinger er knyttet til Livsmestring Helse øst. Området ledes av enhetsleder og 7 avdelingsledere. Disse betjener ulike bofellesskap, oppfølging og ambulerende... 

Helsefagarbeider/assistent - 2 x15 % fast helgestilling + 6 ...

Kristiansand kommune
2 dager siden
 ...Inkludering, respekt for menneskerettigheter, bærekraft, mangfold på arbeidsplassen, ansvarlig innkjøp og fokus på psykisk og fysisk helse ligger i kjernen av virksomheten. Overskuddsmat leveres til de som trenger det, mobiler gjenbrukes, vi samarbeider med Blå Kors og... 

PHONERO DISTRIBUSJON AS

Kristiansand S
22 dager siden
 ...En meningsfylt jobb Teoretisk og praktisk opplæring Relevante kurs Tett oppfølging med BPA-koordinator Erfaring fra helse- og omsorgssektoren Lønn etter tariff Mio BPA er en av Norges største BPA-leverandører. Vi har lang og bred erfaring, og leverer... 

MIO BPA AS AVD KONTOR KRISTIANSAND

Kristiansand S
29 dager siden
 ...så snart som mulig, så vi vil kalle inn aktuelle kandidater til intervju løpende. Dedicare er i dag det største selskapet innen helse- og sosialfagligbemanning i Norden. Som ansatt i Dedicare får du mulighet til å være fleksibel og velge oppdrag som passer akkurat... 

Dedicare AS

Kristiansand S
29 dager siden
 ...En meningsfylt jobb Teoretisk og praktisk opplæring Relevante kurs Tett oppfølging med BPA-koordinator Erfaring fra helse- og omsorgssektoren Lønn etter tariff Mio BPA er en av Norges største BPA-leverandører. Vi har lang og bred erfaring, og leverer... 

MIO BPA AS AVD KONTOR KRISTIANSAND

Kristiansand S
Én måned siden
 ...til i en av våre renholdsavdelinger. I dag er denne praksisen standard rutine på hoteller over hele verden. Kvalifikasjoner God helse, utholdenhet og styrke - du trenger ikke være et supermenneske, men jobben kan til tider være litt tung, så dette vil hjelpe deg mye... 

SCANDIC SØRLANDET

Kristiansand S
24 dager siden
 ...mulighet til å trekke søknaden. Sykehusapotekene HF er et helseforetak som leverer legemidler og farmasøytiske tjenester til sykehusene i Helse Sør-Øst RHF. Foretaket består av om lag 900 ansatte fordelt på 18 sykehusapotek fra Lillehammer til Kristiansand, samt hovedkontor i... 

Sykehusapoteket i Kristiansand

Kristiansand S
26 dager siden
 ...Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) tilbyr tjenester innenfor psykisk helsevern for barn og unge. Vår målgruppe er barn og ungdom under 18 år og deres familier. ABUP har kliniske enheter i Arendal, Kristiansand og Lister. I tillegg til klinisk virksomhet drives... 

Psykologspesialist

Kristiansand kommune
2 dager siden
 ...En meningsfylt jobb Teoretisk og praktisk opplæring Relevante kurs Tett oppfølging med BPA-koordinator Erfaring fra helse- og omsorgssektoren Lønn etter tariff Mio BPA er en av Norges største BPA-leverandører. Vi har lang og bred erfaring, og leverer... 

MIO BPA AS AVD KONTOR KRISTIANSAND

Kristiansand S
Én måned siden
 ...Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) gir spesialisthelsetjenester til barn og ungdom under 18 år og deres familier. ABUP har kliniske enheter i Arendal, Kristiansand og Lister samt én tverrgående merkantil enhet. I tillegg til den kliniske virksomheten er det... 

Psykologspesialist/ psykolog

Kristiansand kommune
13 dager siden
 ...selvstendig Opptatt av kvalitet og effektivitet Serviceinnstilt og fleksibel Takle hektiske hverdager Interesse og respekt for Helse-, Miljø- og Sikkerhetsarbeid KAPH tilbyr konkurransedyktige betingelser, i et godt og uformelt arbeidsmiljø Vi i Kaph... 

KAPH ENTREPRENØR AS AVD KRISTIANSAND

Kristiansand S
23 dager siden
 ...den døgnbemannede boligen til Humana omsorg og assistanse i Søgne bor det mennesker med sammensatte utfordringer knyttet til psykisk helse, adferdsproblematikk og psykisk utviklingshemming.  Vi er på jobb for å skape et trygt og støttende miljø for dem som bor hos oss og... 

HUMAN CARE AS KONTOR LYSAKER

Kristiansand kommune
24 dager siden
Vær blant de første som søker
Vi søker omsorgsfulle og tålmodige miljøterapeuter med et ønske om å jobbe på helse- og omsorgsboliger. På de ulike boligene vil det være brukere, med ulike utfordringer som f.eks. psykisk utviklingshemming og autisme. Som miljøterapeut vil det være viktig å ha fokus på... 

WRK Bemanning AS

Kristiansand kommune
1 dag siden
 ...lønnsbetingelser i henhold til gjeldende lov og avtaleverk Før tiltredelse må det leveres politiattest(ikke eldre enn 3 måneder) etter Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. Tuberkulinstatus må dokumenteres før tiltredelse. Alle søkere hos oss vil være på en offentlig liste... 

Brukerstyrt personlig assistent(BPA)

Vennesla
4 dager siden
 ...som skal bygge nettet. Glitre Nett har nullvisjon for skader på både oss selv og andre, for å styrke vår oppfølgning av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA), søker vi etter SHA-koordinatorer. Stillingen inngår i selskapets HMS-team og er organisert i seksjonen Mennesker... 

SHA-koordinatorer

Kristiansand kommune
1 dag siden
 ...flere kvinner til å søke seg til vår spennende bransje! Arbeidsoppgaver Som KP vil du ha ansvar for å koordinere sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i bygge- og anleggsprosjekter i  prosjekteringsfasen . Dette er noen av oppgavene du vil håndtere:    Du vil samarbeide... 

SHA-koordinator for prosjektering (KP)

Kristiansand kommune
1 dag siden
 ...opp på kort varsel? Da trenger vi akkurat deg. Vi har stort behov for tilkallingsvikarer i flere av våre avdelinger i enhetene i helse- og omsorgsektoren. Det er muligheter for å jobbe på timetilkalling, og både kortere og lengre vikariater som oppstår. I helse- og... 

Tilkallingsvikarer i helse og omsorgssektoren

Vennesla
18 dager siden
 ...vaskerier i Norge. Vi leverer vask og utleie av tekstiler til de fleste næringer i Norge. Hovedtyngden av våre kunder er innen hotell, helse og industri. Våre kunder er alt fra store helseforetak til små virksomheter. Vi søker nå en Key Account Manager (KAM) i Agder!... 

Trives du med en variert arbeidshverdag?

Kristiansand kommune
15 dager siden
 ...Kvalifikasjoner Spesialutdannet sykepleiere Sykepleiere Vernepleiere Miljøterapeuter Assistenter Studenter (medisin, helse /sosial fag, eller annen relevant utdanning ved Høgskole el Universitet) Kontaktinformasjon Rolf Takvam Dignes, Psykiatrisk... 

Ferievikar 2024 - Spesialutdannet sykepleier, sykepleier, ve...

Kristiansand kommune
18 dager siden