...Narvik kommune har ledig fast 100% stilling for fysioterapeut. Stillingen er organisert i enhet helse og rehabilitering som består av fysio- og ergoterapitjenesten, Fagteam hverdagsrehabilitering, Friskliv og mestring, lokalt hjelpemiddellager og REO som er en sengepost... 

Fysioterapeut

Narvik
24 dager siden
 ...kommunal forebyggende helsetjeneste som gir støtte til å endre levevaner og mestre helseutfordringer. Målet er å fremme fysisk og psykisk helse og forebygge eller begrense utvikling av sykdom. Gjennom et strukturert oppfølgingstilbud gir vi hjelp til mestring av egen helse... 

Fysioterapeut

Narvik
4 dager siden
 ...Narvik kommune har ledig fast 100 % stilling som fysioterapeut. Stillingen er organisert under enhet Helse og rehabilitering. Under enheten ligger fysio- og ergoterapitjenesten, Fagteam hverdagsrehabilitering, Friskliv og mestring, lokalt hjelpemiddellager og REO som består... 

Fysioterapeut

Narvik
24 dager siden
Narvik kommune - et samfunn i utvikling Narvik kommune, i hjertet av Nord-Norge, tilbyr spennende karrieremuligheter og en unik kombinasjon av naturopplevelser og kultur. Med 22.000 innbyggere er Narvik samtidig ideell for jobbsøkere som søker både det urbane og det...

Sommervikarer/tilkallingsvikarer REO

Narvik
Én måned siden
 ...og skal bidra til at Furumoen sykehjem er et godt sted å bo, besøke og arbeide. For å imøtekomme morgendagens endringer innenfo helse - og omsorgstjenester jobber vi med flere spennende utviklingsprosekter. Vi vil sørge for at du får god opplæring og tilføre deg... 

FURUMOEN SYKEHJEM

Narvik
18 dager siden
 ...Narvik kommune har ledig fast 100 % stilling som fysioterapeut. Stillingen er organisert under enhet Helse og rehabilitering. Under enheten ligger fysio- og ergoterapitjenesten, Fagteam hverdagsrehabilitering, Friskliv og mestring, lokalt hjelpemiddellager og REO som består... 

NARVIK KOMMUNE REHABILITERING, ETTERBEHANDLING OG OBSERVASJO...

Narvik
24 dager siden
 ...fremhever viktigheten av godt samspill internt, og ha et nært og godt samarbeid med kommunehelsetjeneste, UiT Norges arktiske universitet, Helse Nord RHF og andre helseforetak i regionen.  Les mer om oss på unn.no . UNN har et særskilt ansvar for tilrettelegging av... 

UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF NARVIK - SOMATIKK

Narvik
19 dager siden
 ...fremhever viktigheten av godt samspill internt, og ha et nært og godt samarbeid med kommunehelsetjeneste, UiT Norges arktiske universitet, Helse Nord RHF og andre helseforetak i regionen.  Les mer om oss på unn.no . UNN har et særskilt ansvar for tilrettelegging av... 

Kostverter UNN Narvik , Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Narvik
22 dager siden
 ...fremhever viktigheten av godt samspill internt, og ha et nært og godt samarbeid med kommunehelsetjeneste, UiT Norges arktiske universitet, Helse Nord RHF og andre helseforetak i regionen.  Les mer om oss på unn.no . UNN har et særskilt ansvar for tilrettelegging av... 

LIS 2-3 Medisinsk avdeling Narvik, Universitetssykehuset Nor...

Narvik
17 dager siden
 ...fremhever viktigheten av godt samspill internt, og ha et nært og godt samarbeid med kommunehelsetjeneste, UiT Norges arktiske universitet, Helse Nord RHF og andre helseforetak i regionen.  Les mer om oss på unn.no . UNN har et særskilt ansvar for tilrettelegging av... 

UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF NARVIK - SOMATIKK

Narvik
19 dager siden
 ...Velkommen til oss! I 2019 etablerte vi Hålogaland Helse og Omsorg. Drivkraften var at vi ønsket å jobbe med omsorg på vår måte, etter å ha høstet erfaringer i fagfeltet gjennom ulike roller både i privat og offentlig virksomhet. Visjonen var å skape den arbeidsgiveren... 

Hålogaland Helse og Omsorg

Narvik
Én måned siden
 ...Vil du lede og utvikle helse- og omsorgstjenestene i Kjøpsvik? Enhet Kjøpsvik omsorg består at Prestegårdstunet sykehjem og Kjøpsvik hjemmetjeneste. Samlet leverer enheten heldøgns omsorg institusjon, hjemmesykepleie, praktisk bistand og dagsenter. Enheten er en sentral... 

Enhetsleder Kjøpsvik omsorg

Narvik
26 dager siden
 ...rusavhengige. Seksjonen har til sammen 22 døgnplasser, 8 avrusningsplasser og 57 stillingshjemler. Seksjonen har et regionalt ansvar for hele Helse Nord, og tar derfor imot pasienter fra alle de tre nordligste fylkene, Nordland, Troms og Finnmark. Russeksjon Narvik har i tillegg... 

Sommervikariat for lege eller legestudent med lisens ved Rus...

Narvik
2 måneder siden
 ...helgeavtaler og vikariater i ferie. Du må være over 18 år. Våre tilkallingsvikarer har en sentral og viktig plass i å levere gode helse og omsorgstjenester. Hvis du vil være med på dette og forme og videreutvikle helse- og omsorgstjenestene våre - så er dette jobben... 

Tilkallingsvikarer

Narvik
2 måneder siden
 ...oppfølging, sørge for at de får hjelp til å mestre dagliglivets aktiviteter, og hvor det er en målsetting å bidra til økt mestring, bedre helse og økt livskvalitet?  Psykisk helse og rus er inndelt i Rop Nord og Rop Sør, hvor Rop Nord er sentrumsområdene og Rop Sør er... 

Tilkallingsvikar/sommervikar i RoP Nord og RoP Sør

Narvik
2 måneder siden
 ...I enheten Kjøpsvik omsorg, har vi to flotte avdelinger som leverer helse og omsorgstjenester  - en avdeling for hjemmetjeneste og en for sykehjem. Begge trenger tilkallingsvikarer og søker deg som vil jobbe deg inn et spennende fagmiljø og som gir deg utviklende arbeidsoppgaver... 

Tilkallingsvikarer i Sykehjem og Hjemmetjeneste - Kjøpsvik

Narvik
2 måneder siden
 ...og søknad i dag.    Arbeidsoppgaver:  Utføre renhold i henhold til arbeidsomfang og planer  Følge retningslinjer innenfor Helse, miljø og sikkerhet (HMS).  Opptre som en positiv representant for vårt firma og aktivt jobbe for å opprettholde dette.  Vi ser... 

TomaGruppen

Narvik
Én måned siden
 ...Kvalifikasjoner: Tilfredsstillende vandel Førerkort klasse B / klasse BE (tilhenger) er en fordel God fysisk og psykisk helse Fleksibel i forhold til arbeidstid og sted (som trafikkdirigent innebærer det en del reising hvor overnatting vil forekomme) Beherske... 

AVARN SECURITY SERVICE AS AVD NARVIK

Narvik
Én måned siden
 ...Kvalifikasjoner Tilfredsstillende vandel Fylt 18 r Beherske norsk flytende bde muntlig og skriftlig God fysisk og psykisk helse Har ndvendig modenhet og personlig egnethet Er lsningsorientert fleksibel selvstendig og ansvarsfull Er sosial og... 

PSS Securitas

Narvik
2 måneder siden
 ...Kvalifikasjoner Tilfredsstillende vandel Fylt 18 år Beherske norsk flytende, både muntlig og skriftlig God fysisk og psykisk helse Har nødvendig modenhet og personlig egnethet  Er løsningsorientert, fleksibel, selvstendig og ansvarsfull Er sosial og... 

PSS Securitas

Narvik
2 måneder siden
 ...Vi søker etter en sykepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid og rus. Andre med relevant helse- eller sosialfaglig utdanning og som har videreutdanning i psykisk helsearbeid kan vurderes.  Stillingen er lokalisert under enhet for forebyggende helsetjenester... 

Sykepleier med videreutdanning i psykisk helse og rus

Evenes
4 dager siden
 ...Forsvarsbygg når dette skjer. Arbeidsoppgaver : Utføre renhold i henhold til arbeidsomfang og planer Følge retningslinjer innenfor Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Opptre som en positiv representant for selskapet Bringe innspill til nærmeste leder Kontroll av... 

TomaGruppen

Gratangen
17 dager siden