Barne- og ungdomsarbeider jobb Ålesund

1-20 fra 279 søkeresultater

Ålesund kommune  -  Ålesund

 ...Arbeidsoppgaver ~ Varierte arbeidsoppgaver innad i senteret, men også i forhold til å samarbeide med og koordinere tjenester fra andre deler av hjelpeapparatet for den enkelte bruker. Kvalifikasjoner Treårig sosialfaglig utdanning. Sertifikat for bil.... 
1 dag siden

Ålesund kommune  -  Ålesund

 ...Arbeidsoppgaver ~ Spesialpedagogisk hjelp til barn i førskolealder i barnehage eller i hjemmet med enkeltvedtak. Kvalifikasjoner...  ...Vi søker etter en person som kan arbeide strukturert og målrettet, har gode samarbeidsevner og er fleksibel i forhold til... 
2 dager siden

Ålesund kommune  -  Ålesund

 ...vikariat 30.06.19. Arbeidsoppgaver: ~ Spesialpedagogisk hjelp til barn i førskolealder i barnehage eller i hjemmet med enkeltvedtak....  ...: Vi søker etter en person som kan arbeide strukturert og målrettet, har gode samarbeidsevner og er fleksibel i forhold til... 
2 dager siden

Ålesund kommune  -  Ålesund

 ...etter avtale. Stillingen er en av 3 miljøterapeuter på senteret og går i turnus dag/ kveld/ helg. Arbeidsoppgaver: ~ Varierte...  ...alternativ. Krisesenteret for Sunnmøre er en del av virksomhet for barn og familie som også omfatter helsestasjonstjeneste, barnevern og... 
1 dag siden

Ålesund kommune  -  Ålesund

 ...Spesialpedagog, fast stilling - Barn og familie 100 % fast stilling ledig for snarlig oppstart. Arbeidsoppgaver ~ Spesialpedagogisk hjelp til barn i førskolealder i barnehage eller i hjemmet med enkeltvedtak. Kvalifikasjoner Treårig høyskole med tilleggsutdanning... 
2 dager siden

Ålesund kommune  -  Ålesund

 ...Miljøterapeut - Barn og familie, avd. Krisesenteret 100 % fast stilling ledig for oppstart 15.09.18 eller etter avtale. Stillingen er en av 3 miljøterapeuter på senteret og går i turnus dag/ kveld/ helg. Arbeidsoppgaver ~ Varierte arbeidsoppgaver innad i senteret... 
1 dag siden

Giske kommune  -  Valderøya

 ...Arbeidsoppgåver ~ Arbeid med saker etter lov om barnevernstenester, t.d. mottak av meldingar, undersøkingssaker, førebyggjande barnevernstiltak og førebuing av fylkesnemndsaker. Andre oppgåver kan bli tillagt stillinga. Kvalifikasjonar Helse- og sosialfagleg... 
1 dag siden

Giske kommune  -  Valderøya

 ...Arbeidsoppgåver Vere med å utforme behandlingstilbodet "Rask psykisk helsehjelp" Delta i system- og kompetanseutvikling Kartlegging og vurdering Gjennomføre individuelle-, gruppe- og familiebaserte behandlingstilbod Bruke metodar for rettleia sjølvhjelp... 
9 dager siden

Giske kommune  -  Giske

 ...Ergoterapeut 50 % fast stilling - Barn, familie og helse Det er ledig 50 % fast stilling som ergoterapeut ved eining barn, familie og helse frå snarast. I tillegg til formell utdanning og praksis, blir det lagt vekt på personlege eigenskapar og at ein er skikka for... 
16 dager siden

Ålesund kommune  -  Ålesund

 ...Tittel Spesialpedagog, fast stilling - Barn og familie Kategori Utdanning, Forskning og Utvikling Utdanning og Undervisning Arbeidstid Heltid Arbeidssted Norge, Møre og Romsdal, Ålesund Søknadsfrist Se annonse Ålesund kommune Korsegata... 
2 dager siden

Giske kommune  -  Valderøya

 ...psykisk helseteam for vaksne. Teamleiar for psykisk helsearbeid er næraste overordna. Psykisk helseteneste er organisert i eining barn, familie og helse saman med psykisk helseteam for barn og unge, helsestasjonen, legetenesta, PPT, barnevern, tenester for menneske med... 
9 dager siden

Helse Møre og Romsdal HF  -  Ålesund

 ...Helse Møre og Romsdal HF Døgnseksjon PHBU Molde og Ålesund er sett saman av familieseksjon ved Molde sjukehus og sengepost ved...  ...sosialfag Det er ein fordel om du har erfaring frå arbeid med barn og unge. Utdanningsnivå: ~ Høgskule/universitet Personlege... 
Jooble-søknad 18 dager siden

Giske Kommune  -  Giske

 ...Tittel Ergoterapeut 50 % fast stilling - Barn, familie og helse Kategori Helse og Sosial Helse Arbeidstid Deltid Arbeidssted Norge, Møre og Romsdal, Giske Søknadsfrist Se annonse Giske kommune Valderhaug 4 6050 VALDERØY Giske kommune... 
16 dager siden

Helse Møre og Romsdal HF  -  Ålesund

 ...Helse Møre og Romsdal HF Avdeling for barnemedisin og habilitering har ansvar for medisinske pasientar frå 0-18 år i heile fylket...  ..., Molde og Kristiansund. I Ålesund finn ein sengepost for barn og ungdom, nyfødt intensiv og poliklinikk for barn og ungdom. Det... 
25 dager siden

Kings Bay AS  -  Ålesund

 ...Vi søker til denne stillingen en engasjert og løsningsorientert person, med god forståelse for drift, maskinføring og håndtering av...  ...miljø. Ny-Ålesund er en arktisk utestasjon uten fasiliteter for barn og familie. Nærmere opplysninger om stillingen får du av driftssjef... 
Én måned siden

Møre og Romsdal fylkeskommune  -  Ålesund

Beskrivelse Opplysninger om stillingen Det er ledig to stillinger, både vikariat og fast, som fagarbeider ved Ålesund videregående skole. Begge stillingene er på inntil 89 % og er knyttet til avdeling for Service og samferdsel. Som fagarbeider er din viktigste kvalitet... 
Jooble-søknad 18 dager siden

Sula kommune  -  Langevåg

 ...Arbeidsoppgåver Einingsleiar har heilskapleg ansvar for drift, personal og økonomi. Samla leiing og utvikling av avdelinga i samarbeid med rådmannsnivået og leiargruppa i helse- og sosial Leie og vidareutvikle det faglege tilbodet i samarbeid med avdelingsleiarane... 
23 dager siden

Giske kommune  -  Valderøya

 ...førebyggande helsearbeid på helsestasjonen, i skulehelsetenesta og på helsestasjon for ungdom. Delta i utvikling av digitale løysingar...  ...Utdanning som helsesøster med god kompetanse på barn og unge. Vere oppteken av tidleg innsats og helsefremmande arbeid... 
25 dager siden

Stamina  -  Ålesund

I avdeling Møre og Romsdal, kontorsted Ålesund, er vi på jakt etter to engasjerte medarbeidere til laget vårt. Sammen med våre kolleger vil du være med å utvikle våre tjenester videre, slik at vi kan møte morgendagens utfordringer og bidra til bedre folkehelse. Vi har... 
22 dager siden

Mercuri Urval  -  Ålesund

 ...Spenncon har gjennomført en reorganisering og videreutvikling av virksomheten i Norge, fra en regionbasert modell til et enhetlig og strømlinjeformet selskap på tvers av 5 geografiske markedsområder. Vi opplever sterk vekst og skal nå ansette Salgs- og Markedsdirektør... 
13 dager siden

Hvorfor ser jeg dette? Standardinnstillingen for Jooble viser jobber som er i nærheten av byer/poststeder innenfor maksimalt 25 mil.