Barne- og ungdomsarbeider jobb Ålesund

1-20 fra 339 søkeresultater

Ålesund kommune  -  Ålesund

 ...Kvalifikasjoner Treårig sosialfaglig utdanning med relevant videreutdanning, helst i familieterapi. Erfaring fra arbeid med barn og familier er ønskelig, gjerne fra arbeid i barnevernet God skriftlig og muntlig framstillingsevne. Sertifikat for bil. Personlige... 
9 dager siden

Ålesund kommune  -  Ålesund

 ...Familieveileder - Barn og familie 100 % fast stilling ledig for snarlig oppstart. Stillingen som familieveileder er et av flere forebyggende tiltak mot barn og familier knyttet til ressursbasen. Den er en del av virksomhet for barn og familie som også omfatter helsestasjonstjeneste... 
9 dager siden

Helse Møre og Romsdal HF  -  Ålesund

 ...Arbeidsoppgåver Ekspedering i poliklinikkskranke Ventelisteadministrasjon Telefonbetjening Elektronisk handsaming av tilvisingar og innkomande post Utsending av brev og annan post Kvalifikasjonar Gode norskkunnskapar Utdanning som helsesekretær/ evt... 
11 dager siden

Giske kommune  -  Valderøya

 ...Arbeidsoppgåver ~ Arbeid med saker etter lov om barnevernstenester, t.d. mottak av meldingar, undersøkingssaker, førebyggjande barnevernstiltak og førebuing av fylkesnemndsaker. Andre oppgåver kan bli tillagt stillinga. Kvalifikasjonar Helse- og sosialfagleg... 
16 dager siden

Helse Møre og Romsdal HF  -  Ålesund

 ...Kvalifikasjonar Norsk autorisasjon og norsk spesialistgodkjenning God kunnskap i norsk/nordisk språk, skriftleg og muntleg Personlege eigenskapar Personleg eignaheit vil bli vektlagt Gode kommunikasjonseevner Må trivast i eit aktivt miljø Like varierte... 
Én måned siden

Giske kommune  -  Valderøya

 ...arbeid som fastlege i medhald av fastlegeforskrifta. Arbeid som tilsynslege ved sjukeheim fire timar per veke. Helsefremmande og førebyggande arbeid. Tverrfagleg samarbeid. Deltaking i legevakt. Kvalifikasjonar Autorisasjon som lege, helst med fullført... 
3 dager siden

Helse Møre og Romsdal HF  -  Ålesund

 ...Helse Møre og Romsdal HF Avdelinga har ledig fast 75% stilling for jordmor ved Seksjon føde/barsel Ålesund frå 01.12.2018. Vi har...  .... Føde/barselavdelinga er nyleg resertifisert som Mor -barn venleg i høve til amming. Fødeavdelinga har ca 1400 fødslar pr år... 
Jooble-søknad 5 dager siden

Helse Møre og Romsdal HF  -  Ålesund

 ...Helsesekretær/Sekretær - Poliklinikk barn og ungdom - Ålesund sjukehus - Helse Møre og Romsdal HF Poliklinikk barn og ungdom ligg under Avdeling for barnemedisin og habilitering.Her får du arbeide i eit godt, tverrfagleg arbeidsmiljø Seksjonen har ledig 50% vikariat... 
10 dager siden

Giske kommune  -  Valderøya

 ...Giske kommune Det er ledig vikarstilling i fastlegeheimel med listestorleik 1000 ved Giske legekontor og kommunalt arbeid i 10,67 % stilling knytt til sjukeheimsplassar. Oppstart 26.11.2018 eller etter avtale. Vikariatet gjeld i fire månader, men kan bli forlengt... 
2 dager siden

Helse Møre og Romsdal HF  -  Ålesund

 ...Helse Møre og Romsdal HF Poliklinikk barn og ungdom ligg under Avdeling for barnemedisin og habilitering.Her får du arbeide i eit godt, tverrfagleg arbeidsmiljø Seksjonen har ledig 50% vikariat for helsesekretær/sekretær frå snarast og til 30.06.2019 Arbeidstid... 
Jooble-søknad 10 dager siden

Helse Møre og Romsdal HF  -  Ålesund

 ...Helse Møre og Romsdal HF Nyfødt intensivseksjon har 13 pasientplassar, der 4 av dei er intensivplassar. Vi dekkjer nyfødt- tilbodet for heile fylket og behandlar premature barn frå og med 26. svangerskapsveke Seksjonen har eit godt arbeidsamiljø med flotte kollegaer... 
5 dager siden

Helse Møre og Romsdal HF - x nivå  -  Ålesund

 ...Helse Møre og Romsdal HF - x nivå Kristiansund sjukehus er eit av fire sjukehus i Helse Møre og Romsdal. Avdeling for barnemedisin og habilitering omfatter barne- og ungdomsavdelingane og barnehabiliteringstjenesta i føretaket. Ved Kristiansund sjukehus er det sengepost... 
Jooble-søknad Én måned siden

Helse Møre og Romsdal HF  -  Ålesund

 ...Helse Møre og Romsdal HF Psykisk helsevern for barn og unge består av poliklinikkar i Volda, Kristiansund, Molde og Ålesund (BUP) og Døgnseksjon PHBU Molde og Ålesund (tidlegare UPS i Ålesund og Familieseksjon i Molde). Har du lyst å jobbe saman med oss for ein... 
Én måned siden

BRISK KOMPETANSESENTER  -  Ålesund

 ...Vil du bidra til at barn utvikler seg til å bli den beste versjonen av seg selv? Vår styrer søker nye utfordringer og vi søker derfor en dyktig styrer / pedagogisk leder som kan styrke vårt dyktige team. Stillingen har en administrativ del på 40% og 60% er knyttet... 
6 dager siden

Yapril As  -  Langevåg

 ...Då noverande kommunalsjef for kultur og oppvekst går av med pensjon, søkjer vi no etter hennar etterfølgjar. Kommunalsjefen er ein del...  ...områda barnehage, grunnskule, vaksenopplæring, tiltakseining for barn og unge samt kultur. Vi søkjer no ein synleg, tydeleg og... 
1 dag siden

Asplan Viak  -  Ålesund

 ...satsningsområde for Asplan Viak. Våre rådgivere er involvert i flere av landets største samferdselsprosjekter innen både veg, bane og flyplass. Hos oss vil du bli en viktig del i et av landets ledende, tverrfaglige rådgivningsmiljø. I vår samferdselsavdeling vil du... 
3 dager siden

TESS  -  Ålesund

 ...helnorsk profesjonell servicebedrift etablert i 1968 med en omsetning på over 2,8 milliarder NOK. TESS er markedsleder innen slanger og sveiseprodukter og en av de ledende på arbeidstøy og vern i Norge. TESS har mer enn 130 servicesentre i Norge, samt servicesentre i... 
6 dager siden

Ålesund kommune  -  Ålesund

 ...Arbeidsoppgaver ~ Oppfølging av brukere i form av kartlegging, trening og tilrettelegging i brukers hjem og samarbeid med andre faggrupper ved behov. Kvalifikasjoner Autorisasjon som ergoterapeut. Ønskelig med bil disponibel i stillingen. Personlige... 
9 dager siden

Haram kommune, Eigedom og teknisk drift  -  Brattvåg

 ...Ansvar for IK/HMS-systemer Oppfølging av enøktitlak i byggene Brukarkontakt Forvaltning av utleigebustader Prosjektleiing og byggeleiing Sakshandsaming innan fagfeltet Andre oppgåver knytt til avdelinga Kvalifikasjonar Godkjent utdanning som... 
6 dager siden

Toptemp  -  Ålesund

 ...Tidligere erfaring fra kundeservice og produksjonsarbeid? For vår kunde DunlopHiflex AS søker vi ny medarbeider til avdeling Ålesund.  DunlopHiflex skal styrke sin posisjon i Møre og Romsdal og har ledig stilling som Produksjons- og Servicemedarbeider ved sitt kontor... 
Én måned siden

Hvorfor ser jeg dette? Standardinnstillingen for Jooble viser jobber som er i nærheten av byer/poststeder innenfor maksimalt 25 mil.