Barne- og ungdomsarbeider jobb Ålesund

1-20 fra 324 søkeresultater

Ålesund kommune  -  Ålesund
 ...Arbeidsoppgaver Deltagelse i faglig utvikling av barnehagen. Oppfølging av barn i lek, læring og omsorg. Deltagelse i praktiske oppgaver. Kvalifikasjoner ~ Barne- og ungdomsarbeider med interesse for Reggio Emilia arbeidet vårt. Personlige egenskaper... 
2 dager siden
Ålesund kommune  -  Ålesund
 ...Ålesund kommune 100 % fast stilling som barne- og ungdomsarbeider ved Storhaugen barnehage. Arbeidsoppgaver: Deltagelse i faglig utvikling av barnehagen. Oppfølging av barn i lek, læring og omsorg. Deltagelse i praktiske oppgaver. Kvalifikasjoner:... 
1 dag siden
Giske kommune  -  Giske
 ...trygg vaksenperson som er tilstades for barna Vere engasjert i barna sin leik...  ...påkledning) Samarbeide med kollega og foreldre/føresette Rettleie barn i leik... 
3 dager siden
Giske Kommune  -  Giske
 ...Tittel Barne- og ungdomsarbeidar / assistent - tilkallingsvikarar ved Giske oppvekstsenter, barnehage - Oppvekst Kategori Utdanning, Forskning og Utvikling Utdanning og Undervisning Arbeidstid Heltid Arbeidssted Norge, Møre og Romsdal, Giske Søknadsfrist... 
3 dager siden
Haram kommune, Tiltakstenester for barn og unge  -  Brattvåg
 ...Arbeidsoppgåver ~ Arbeidsoppgåver er heimla i lov om kommunale helse-og omsorgstenester, og omfatter helsestasjon, skulehelseteneste,...  ...har relevant kompetanse ift arbeid med psykisk helse blant barn og unge, eller vil forplikte seg til å tileigne seg slik kompetanse... 
4 dager siden
Haram kommune, Tiltakstenester for barn og unge  -  Brattvåg
 ...Haram kommune, Tiltakstenester for barn og unge Det skal vere godt å vekse opp i Haram! Derfor ønsker vi å veve sikkerheitsnettet rundt barn og unge så tett at ingen fell igjennom. Vår visjon er at alle som fyller 18 år skal vere enten i skule eller arbeid. For... 
3 dager siden
Giske kommune  -  Valderøya
 ...Arbeidsoppgåver Kurativt arbeid som fastlege i medhald av fastlegeforskrifta. Helsefremmande og førebyggande arbeid. Tverrfagleg samarbeid. Deltaking i legevakt. Kvalifikasjonar Autorisasjon som lege, helst med spesialitet i allmennmedisin. God... 
13 dager siden
Ålesund kommune  -  Ålesund
 ...Tittel Sosialkurator, barnevern - Barn og familie Kategori Helse og Sosial Sosialtjenester Arbeidstid Heltid Arbeidssted Norge, Møre og Romsdal, Ålesund Søknadsfrist Se annonse Ålesund kommune Korsegata 4 6002 ÅLESUND Ålesund kommune... 
13 dager siden
Giske kommune  -  Valderøya
 ...ledig fastlegeheimel med listestorleik 1200 ved Giske legekontor. Oppstart 15. juni 2018 eller etter avtale. Det er åtte fastlegar og ein turnuslege ved kontoret. Fastlegen arbeider med kurativt arbeid etter normaltariffen og inngår leigeavtale med eige driftsselskap... 
12 dager siden
Helse Møre og Romsdal HF  -  Ålesund
 ...Helse Møre og Romsdal HF Psykisk helsevern for barn og unge er samansett av poliklinikkar i Kristiansund, Molde, Volda og Ålesund (BUP) og ein døgnseksjon med postar i Molde og Ålesund Vi har ledig 1 fast stilling for psykologpesialist f.t med arbeidsstad ungdomspsykiatrisk... 
16 dager siden
Ålesund kommune  -  Ålesund
 ...Arbeidsoppgaver Arbeidsoppgaver vil i hovedtrekk være: Undervisning og opplæring i ulike fagemner for barn i grunnskolen. Gi omsorg og være en trygg voksenperson for det enkelte barn. Bidra i daglige aktiviteter og være tilstede for barna i deres skolehverdag.... 
10 dager siden
Ålesund kommune  -  Ålesund
 ...Arbeidsoppgaver ~ Målrettet miljøterapeutiske arbeid som skal bidra til mestring og gode opplevelser for personer med demens. Kvalifikasjoner Treårig bachelor utdanning innen helse og sosial. Søkere med erfaring fra demensomsorgen blir prioritert.... 
9 dager siden
Slinningen Barnehage SA  -  Ålesund
 ...Pedagogisk leder og pedagog - Slinningen barnehage Vi har to 100% vikariat stillinger ledig. En pedagogisk leder og en pedagog...  ...mulighet for fast stilling.  Arbeidsoppgaver: Ha fokus på barnets beste Være aktiv og engasjert sammen med barna Bidra til godt... 
5 dager siden
Ålesund kommune  -  Ålesund
 ...Arbeidsoppgaver Hverdagsrehabilitering innebærer et tverrfaglig samarbeid mellom fysioterapeut, ergoterapeut og hjemmetjenesten. Arbeidsoppgavene innebærer: Kartlegging, følge opp tiltak, undervisning og veiledning. Kvalifikasjoner Autorisasjon som fysioterapeut... 
9 dager siden
Ålesund kommune  -  Ålesund
 ...Arbeidsoppgaver Du vil som teknisk personell veilede pårørende og helsepersonell innen tekniske spørsmål. Du forstår det komplekse mellom mennesker og teknologi. Du klarer å ser brukes behov i samarbeid med pårørende og helsepersonell. Du vil inngå i et tverrfaglig... 
2 dager siden
Ålesund kommune  -  Ålesund
 ...knyttet til oppfølging av beboere i henhold til vedtak. • Vi arbeider med helsefremmende, forebyggende, behandlende, rehabiliterende og miljøterapeutiske tiltak overfor hver enkelt beboer. Kvalifikasjoner Vi søker medarbeider: • Med bakgrunn... 
2 dager siden
Ålesund kommune  -  Ålesund
 ...Arbeidsoppgaver Spennende og meningsfylt arbeid innen våre tjenester innenfor helse- og omsorg. Varierte oppgaver i en innholdsrik arbeidshverdag i et direkte møte med mennesker En garanti om at din innsats er viktig og av stor betydning for våre brukere... 
2 dager siden
Ålesund kommune  -  Ålesund
 ...sykepleieroppgaver i avdeling Kvalifikasjoner • Offentlig godkjent utdanning som sykepleier • Gode ferdigheter til skriftlig og muntlig kommunikasjon Personlige egenskaper Personlig egnethet for stillingen vil bli lagt stor vekt på • Ha... 
2 dager siden
Ålesund kommune  -  Ålesund
 ...likemannsamtaler på individ nivå, delta i systemarbeid jfr. utvikling av tjenestene tilknyttet virksomheten, delta i veiledning, på fagmøtene og i internundervisning. Kvalifikasjoner Vi ønsker erfaringskonsulent som har egen erfaring med rusavhengighet. Det er en... 
2 dager siden
Ålesund kommune  -  Ålesund
 ...Erfaringskonsulent med egen erfaring som pårørende for rusavhengige bruker den erfaringsbaserte kunnskapen innen likemannsamtaler på individnivå og være aktivt med å utvikle tjenestetilbudene på systemnivå. Erfaringskonsulenten blir tilknyttet tjenestetilbudet Ambulerende... 
2 dager siden

Hvorfor ser jeg dette? Standardinnstillingen for Jooble viser jobber som er i nærheten av byer/poststeder innenfor maksimalt 25 mil.