Søkeresultater: 36 ledige stillinger

 ...Vil du bidra til at elevane ved Orstad skule får ein lærerik og god kvardag? Vi søker etter klinisk vernepleiar / vernepleiar i 100 % stilling Orstad skule er en 1. -10 skole med læringssenter som er lokalisert mellom Kvernaland og Klepp stasjon. Det er totalt ca... 

ORSTAD SKULE

Klepp Stasjon
8 dager siden
 ...at beboerne får en meningsfull og innholdsrik hverdag, og bistå dem i praktiske og sosiale gjøremål. Vi har nå en ledig 100% vernepleier/sykepleierstilling med langvakter hver 4. helg Aktuelle kandidater vil innkalles til intervju fortløpende. Arbeidsoppgaver... 

KYRKJEHAUGEN BOFELLESSKAP

Stavanger
8 dager siden
 ...årsverk bestående av sykepleiere, vernepleiere, sosionomer, helsefagarbeidere og assistenter. Vi har nå behov for en sykepleier/ vernepleier i et års vikariat med mulighet for forlengelse fra 01.06.24. Arbeidstiden er turnusarbeid med dag- og kveldsvakter, 3. hver helg.... 

GJESDAL KOMMUNE MILJØTJENESTENE FISKEBEKK

Ålgård
1 dag siden
 ...personer med demens i Sola kommune, ønsker å styrke personalgruppen på forsterket skjermet enhet med en dyktig og kompetent sykepleier/vernepleier i 100% fast stilling. Her kan du velge den turnusen som passer deg best! Vi har ønsketurnus, langturnus eller langhelg turnus.... 

TABO 3BC, Sola kommune

Tananger
18 timer sidenNy
 ...Hei! Er du utdannet sykepleier, vernepleier eller under utdanning og ønsker en unik mulighet? Da bør du lese videre! Vi har nå en spennende stilling ledig hos en livsglad jente på 4 år, der du vil få mulighet til å utvikle deg innen faget ditt på en helt unik måte. Grunnet... 

ASSISTERMEG AS AVD STAVANGER

Sola
2 dager siden
Her kan du velge den turnusen som passer deg best! TABO sykehjem, avd. E søker etter en trygg og engasjert sykepleier/vernepleier i 100% fast stilling.  Vi har ønsketurnus, langturnus eller langhelg turnus. Avdelingen har lavt sykefravær, et positivt og hyggelig arbeidsmiljø... 

TABO avd. E, Sola kommune

Tananger
18 timer sidenNy
 ...håndtering Organisering og administrasjon av testmedikament Kvalifikasjoner Må være minimum autorisert sykepleier eller vernepleier med kompetanse til blodprøvetaking og –håndtering samt administrering av medikament Må ha grunnleggende IKT-kompetanse. Må... 

STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS PSYK HELSE VOKSNE VÅLAND DØGN...

Stavanger
18 timer sidenNy
 ...Sengepost Kløver 2 har ledig 100% stilling for sykepleier/vernepleier  Hver dag jobber våre dyktige og engasjerte medarbeidere for at våre pasienter skal motta god behandling basert på sykehusets kjerneverdier; Menneskeverd og kunnskap i sentrum. Nå er vi på utkikk etter... 

NKS JÆREN DISTRIKTSPSYKIATRISKE AS

Bryne (Time)
3 dager siden
 ...tåler høyere arbeidspress i perioder God fysisk og psykisk helse Kvalifikasjoner: Minimum 3-årig høyere utdanning som vernepleier, barnevernspedagog, sosionom eller tilsvarende Relevant arbeidserfaring kan kompensere for utdanning Erfaring fra psykisk helsearbeid... 

Miljøterapeutisk personell med erfaring rus og psykiatri søk...

Stavanger
3 dager siden
 ...pensjon Lønns- og arbeidsvilkår iht. lokale og sentrale avtaler. Vi har egen stipendavtale for bachelorstudenter innen sykepleie/vernepleie. Pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse KLP. Generell informasjon/søknadsprosess I samsvar med... 

LANDSBYHJEMMET

Randaberg
8 dager siden
 ...ta det med i planleggingen og tilretteleggingen for eleven.  Kvalifikasjoner Godkjent 3-årig universitet-/høyskoleutdanning (vernepleier, barnehagelærer, barnevernspedagog) Ønskelig at du har kunnskap om og/eller erfaring med:      - Barn/ungdom med... 

EIGANES SKOLE

Stavanger
7 dager siden
 ...Ansvarsvakt Kvalifikasjonar Krav til stillinga: Fullført 3-årig sosialfagleg høgskuleutdanning (sosionom, barnevernspedagog eller vernepleiar) tilsvarande 180 studiepoeng. Søkjarar med anna relevant bachelorgrad som til dømes sjukepleiar, pedagog, psykolog eller lærar... 

Vi har ledig 6 faste stillingar som miljøterapeut (natt)

Stavanger
6 dager siden
 ...arbeidet ved avdelinga. Kvalifikasjonar Krav til stillinga: Minimum fullført bachelor som barnevernspedagog, sosionom eller vernepleiar (180 studiepoeng). Anna relevant bachelorgrad kan vurderast. Relevant leiarerfaring, gjerne innan offentleg sektor samt... 

BUFETAT VEST STAVANGER AKUTTSENTER RØYNEBERG

Røyneberg
8 dager siden
 ...bruker. Dokumentere/rapportere i CosDoc: tiltaksplan,observasjoner, mål, tiltak og evalueringer Kvalifikasjoner Autorisert vernepleier/sykepleier Bachelorgrad innen helse/sosialfag. Andre aktuell bachelorgrader  (miljøveileder) Dersom du har annet... 

AUSTBØ BOFELLESSKAP

Hundvåg
8 dager siden
 ...unge med psykiske lidelser, og deres familier. Legen jobber i tverrfaglig team med psykologer, leger, pedagoger, sosionomer, vernepleier, sykepleier og klinisk barnevernpedagog. Bidra med kompetanseheving internt og eksternt ift samarbeidspartnere Bidra aktivt... 

STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS PSYK HELSE BARN UNGE OG RUS B...

Sandnes
18 timer sidenNy
 ...omsorgstilbud for personer over 18 år med rusrelaterte utfordringer. Tilbudet drives av en privat stiftelse og er bemannet med sykepleiere, vernepleier og sosionom. Til sammen 3,5 årsverk. Vår målsetting er å bedre helsetilstand og livskvalitet, samt forebygge og redusere risiko... 

STIFTELSEN HUSET

Sandnes
1 dag siden
 ....  Kvalifikasjonar Krav til stillinga:  Fullført 3-årig sosialfagleg høgskuleutdanning (sosionom, barnevernspedagog eller vernepleiar) tilsvarande 180 studiepoeng.  Søkjarar med anna relevant bachelorgrad som til dømes sjukepleiar, pedagog, psykolog eller lærar... 

Er du vår nye fagkoordinator i turnus

Stavanger
6 dager siden
 ...utvikling og tiltro til egne framtidsmuligheter Hva skal til for å lykkes hos oss? Du er barnevernspedagog, sosionom eller vernepleier Du som har annen relevant bachelorgrad, eksempelvis sykepleier, lærer eller barnehagelærer, vil også bli vurdert Du er faglig... 

Vi søker miljøterapeuter til våre barnevernsinstitusjoner

Sandnes
6 dager siden
 ...Skal du bli sykepleier eller vernepleier? Kunne du tenkt deg erfaring fra psykiatri? Vi har ledige helgestillinger for syke- og vernepleierstudenter på post A3, utredningspost for psykose, ved Stavanger universitetssykehus. Vi tilbyr bonusavtaler for syke- og vernepleierstudenter... 

STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS SOMATIKK VÅLAND

Stavanger
18 timer sidenNy
 ...for faglig utvikling og utvidet fagansvar ~ Påvirke og medvirke på egen arbeidsplass Vi søker deg som har: Bachelor i vernepleie, sosialt arbeid, barnevern. Andre helse/pedagogikk utdanninger på bachelor nivå kan vurderes. Erfaring fra arbeid med mennesker... 

Bohab Vest utvides og trenger miljøterapeuter i medleverstil...

Sandnes
7 dager siden