Søkeresultater

Bo og Aktivitet Psykisk helse: Eltarvåg bofelleskap

 ...ligger veldig flott til ute på Eltarvåg. Dette er et nytt bofelleskap som består av 4...  .... Vi gir tilbud til personer med alvorlig psykisk sykdom og ulike utfordringer som rus, atferdsproblematikk...  ...beboer, oppfølging av fysisk og psykisk helse med fokus på meningsfulle aktiviteter i... 

Helgestilling hos oss ?

Stavanger
15 dager siden

Er DU klar for nye utfordringer innenfor psykisk helse og rus?

 ...Hvis du svarer ja på spørsmålet over er du gjerne den vi leter etter! Vi styrker laget...  ...kommer pasienter med sammensatt og alvorlig psykisk lidelse, ofte med rusproblematikk. Her...  ...Mangfoldserklæring Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen... 

STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS PSYK HELSE VOKSNE STAVANGER D...

Stavanger
2 dager siden

Psykisk helse og rus - oppsøkende team

 ...Avdeling for psykisk helse og sosiale tjenester er en fagavdeling i helse- og omsorgssektoren. Avdelingen gir blant annet tjenester innen fagfeltene psykisk helse- og rusarbeid. Ved seksjon psykisk helse og rus - oppsøkende team er det ledig ~100% fast stilling... 

RANA KOMMUNE PSYKISK HELSE OG RUS

Mo
15 dager siden

Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP), døgnenhet, Kristiansand

 ...Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) gir spesialisthelsetjenester til barn og ungdom...  ...I tillegg til den kliniske virksomheten er det en betydelig forskningsvirksomhet....  ...Miljøterapeutisk arbeid i døgnpost innenfor fagfeltet psykisk helsevern for barn og unge Aktiv... 

Ferievikar 2024- Sykepleiere, vernepleiere, med. stud. m/lis...

Kristiansand kommune
11 dager siden

Klinikk for psykisk helse og rus

 ...Namsenfjorden ligger Sykehuset Namsos, en del av Helse Nord-Trøndelag HF (Helseforetak). Helse...  ...og psykiatrisk helsevern. Klinikk for psykisk helsevern og rus i Helse Nord-Trøndelag...  ...avdelingens virksomhet.Ønsket oppstart i stillingen er 1.3.24 eller etter avtale.... 

Avdelingsleder, Avdeling Namsos

Namsos
15 dager siden

Er den mest spennende lederjobben innenfor psykisk helse din neste stilling?

 ...sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri i Helse Sør-Øst. Vi søker en strategisk,...  ..., som i samarbeid med klinikken for øvrig er opptatt av å bringe avdelingens fagområder...  ...universitetssykehus.no) Les om Klinikk psykisk helse og avhengighet her:  Klinikk psykisk... 

OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF ULLEVÅL - SOMATIKK

Oslo
10 dager siden

Vefsn kommune Psykisk helse

 ...Qvales mestringshus er en del av avdeling for psykisk helse i Vefsn kommune.  Mestringshuset er to-delt med en kafe i første etasje og en møte-/aktivitetsarena i annen etasje.  Vi trenger en vikar for vår miljøterapeut i andre etasje.  Stillingen innebærer i hovedsak dagtidsarbeid... 

Miljøarbeider-/aktivitør - Vefsn kommune avdeling psykisk he...

Vefsn kommune
18 dager siden

Handlingsplan for psykisk helse - Tre-årig prosjektstilling

 ...videreutvikle Innlandet fylkeskommunes vedtatte handlingsplan for psykisk helse i videregående opplæring. Stillingen legges til seksjon for...  ...læring, elevtjenesten og regional kompetanseutvikling. Seksjonen er gjennom voksnes læring ansvarlig for ni karrieresenter i... 

INNLANDET FYLKESKOMMUNE KOMPETANSE OG TANNHELSE ADMINISTRASJ...

Hamar
2 dager siden

Psykisk helse-og rustjeneste søker vikar

 ...om stillingen Vi har ledig et 60 % vikariat som spesialsykepleier i psykisk helse- og rustjeneste, med oppstart 02.01.24 og med varighet til 31.06.24.  Om oss  Psykisk helse- og rustjeneste er en avdeling som ligger under virksomhet helse. Avdelingen har 9,5... 

RØROS KOMMUNE PSYKISK HELSE- OG RUSTJENESTEN

Røros
2 dager siden

Bo og aktivitet psykisk helse

 ...Bofellesskap er på jakt etter hvilende nattevakter, som har engasjement knyttet til arbeid med utfordrende adferd og psykisk helse.  Vi er en inkluderende og raus virksomhet som har ett sterkt fagmiljø med fokus på at brukerne våre får gode mestringsopplevelser og tilfriskningsprosesser... 

Hvilende Nattevakt

Stavanger
10 dager siden

Oppsøkende team, avd. for psykisk helse og rus

 ...Avdeling for psykisk helse og sosiale tjenester – Oppsøkende team. Avdeling for psykisk helse og sosiale tjenester er en fagavdeling i helse- og omsorgssektoren. Fagavdelingen yter bl.a. tjenester innen fagfeltene avhengighet, rus, og psykisk helsearbeid. Ved seksjon... 

RANA KOMMUNE PSYKISK HELSE OG SOSIALE TJENESTER

Mo
9 dager siden

Helgestilling helse/sosialfagleg

 ...ledige 17,6% faste stillingar. Stillingane er ledig frå dags dato. Fint å kombinere med...  ...) Kvalifikasjonar Ønskeleg med 3-årig helse/sosialfaglig høgskule, evt studentar i eit...  ...Ønskeleg med erfaring fra arbeid innan psykisk helse og rus Førarkort kl. B Eventuelle... 

HELSE MØRE OG ROMSDAL HF ÅLESUND BEHANDLINGSSENTER

Ålesund
17 dager siden

Klinikk psykisk helse og avhengighet, Akuttpsykiatrisk psykoseenhet 2

 ...søker nå spesialsykepleier/sykepleier som ønsker å jobbe i en akuttpsykiatrisk avdeling. Vi ser etter deg med erfaring innen psykisk helsevern som er trygg, nysgjerrig og åpen. Nyutdannede sykepleiere med interesse for akuttpsykiatri er velkommen til å søke. Du er god... 

Klar for nye utfordringer i 2024? Psykoseenhet 2 søker engas...

Oslo
11 dager siden

Har du bachelor eller fagbrev innen helsefag og ønsker å jobbe innen psykisk helse?

 ...Døgnenheten i Tana har ledig fast stilling til deg deg som er utdannet Ergoterapeut, Helsefagarbeider eller Hjelpepleier, helst med...  ...? Søk stilling hos oss likevel! Vi tilbyr deg videreutdanning i Psykisk helsearbeid om du starter i 100% fast stilling. Dette er en superduper... 

FINNMARKSSYKEHUSET HF TVERRFAGLIG SPES RUSBEHANDL TANA

Tana
9 dager siden

Hamar kommune, Helse og omsorg, Tjeneste psykisk rus

 ...Tjeneste psykisk helse og rus i Hamar kommune  gir tilbud til mennesker  med ulike utfordringer innen psykisk helse og rus.  Tjenesten består...  ...tilnærming. Svangerskapsvikariatet som lyses ut er ledig i Rask psykisk helsehjelp (RPH) fra 1.mars 2024 - 1.mars... 

Svangerskapsvikariat i Rask psykisk helsehjelp for psykolog ...

Hamar
15 dager siden

Psykisk helse og rus, Ålesund kommune

Ålesund kommune, verksemd psykisk helse og rus , søkjer personale til vårt oppsøkande habiliteringsteam for personar med autismespekterforstyrrelsar...  ...for meistring.  Psykoedukasjon Mykje av arbeidet er praktisk opplæring i ADL funksjoner Samarbeid og rettleiing... 

Helsefagarbeidar/ fagarbeidar

Ålesund
11 dager siden

Lyngdal kommune FLIV Psykisk helse bolig

 ...Virksomhet for forebygging og livsmestring yter tjenester innenfor helsefremming, forebygging, psykisk helse og rusarbeid. Oppgavene i virksomheten er å gi nødvendig helsehjelp til innbyggere og deres familie med behov for tjenester innenfor nevnte områder. Nødvendig... 

Ledige stillinger i avdeling for psykisk helse og rus

Lyngdal kommune
11 dager siden

Forsker, sansetap og psykisk helse

 ...utvikling? Vil du jobbe med problemstillinger knyttet til sansetap og psykisk helse? Vi har ledig fast stilling som forsker. Du får mulighet til...  ...voksne hørselshemmede og døve. Sansetap og psykisk helse er et område med lite forskning både i Norge - og internasjonalt.... 

OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF NASJ SENT FOR HØRSEL OG PSYK HEL...

Oslo
8 dager siden

Seksjon psykisk helse og rus, Oslo kommune, Bydel Stovner

 ...aktivt oppsøkende behandlingsteam) er en modell som legger til rette...  ...med alvorlige, sammensatte psykiske lidelser ofte i kombinasjon...  ...sykepleiere med spesialutdannelse innen psykisk helsearbeid, kontorfaglig,...  ...Stovner, seksjon psykisk helse og rus med ordinært arbeidsforhold... 

Psykiatrisk sykepleier i FACT team

Oslo
11 dager siden