15 334 ledige stillinger

Søkeresultater:

Vil du arbeide saman med oss og vere med på å vidareutvikle tenester til menneske med psykiske helse- og/eller rusproblem? Har du engasjement for fagfeltet og deler raust omsorg, kunnskap og erfaring med andre? Då ønskjer vi akkurat deg!

 ...Knarvik Avdelinga gjev tilbod til menneske med psykiske lidingar og ROP-lidingar. Vi arbeider for å skape verdige og trygge butilhøve...  ...arbeidserfaring innan fagfeltet Vidareutdanning innan psykisk helse- og rusarbeid  Sertifikat klasse B Ønskt kompetanse ~... 
Isdalstø
2 dager siden

Stipendiatstillingar i helse- og sosialfag

 ...Stipendiatstillingar i helse- og sosialfag  Om stillinga Høgskulen i Volda søkjer etter stipendiatar ved Avdeling for Samfunnsfag og historie, Institutt for sosialfag (ISF). Aktuelle forskingsområde for stipendiatstillingane er: - arbeid med familiar og nettverk... 
Volda
8 dager siden

Miljøveileder/miljøterapeut 100% dagtid - Psykisk helse og rus

 ...Psykisk helse og rus – dagtjenesten har ledig 100% (37,5t) vikariat. Tiltredelse så raskt som mulig. Stillingen vil vare frem til juni...  ...kompetanseutvikling er derfor et av satsingsområdene. Helse og omsorg gir støtte til etter- og videreutdanning for sine ansatte og for... 
Hønefoss
2 dager siden

Helgestilling høgskole/helsefagstudenter helse og sosialfag

 ...Sykehuset Innlandet HF Reinsvoll, Avdeling for akuttpsykiatri og psykosebehandling. Enhet for subakutt behandling er en lukket, subakuttpost som gir behandling til pasienter som trenger forsterkede rammer og struktur utover den tida akuttposten kan tilby. Vi har 8... 

Avdeling for akuttpsykiatri og psykosebehandling, Enhet suba...

Vestre Toten kommune
15 dager siden

Ferievikarer psykisk helse og rusvern

 ...I perioden medio juni - medio august 2023 har vi bruk for ferievikarer dag/kveld, og ferievikarer natt, for sykepleier, vernepleier, fagarbeider i helse og assistent innenfor: Vinkelbygget Hybelhuset Dersom du ønsker å jobbe et spesielt sted så ber vi om at dette... 

HÅ KOMMUNE PSYKISK HELSE OG RUSVERN

Varhaug
13 dager siden

Husvert på Ljabrubakken Omsorg+

 ...Ljabrubakken Omsorg+ er et tilbud for eldre over 67 år som ønsker en god alderdom med trygghet og tilrettelegging for sosiale sammenkomster. Personalet på Omsorg+ setter den enkeltes behov i sentrum, og målet er at den enkelte skal ha det best mulig. Vår bemanning består... 

Stendi AS

Oslo
6 dager siden

Aberia Omsorg AS søker miljøterapeuter og nattevakter til Oslo

 ...Aberia Omsorg søker etter 4 miljøterapeuter i 100% medleverturnus og 3 nattevakter. Det er behov på tre forskjellige brukere. Ved tiltredelse vil arbeidet foregå...  ...atferdsanalytiske prinsipper. Følge opp vedtak etter helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9.... 

ABERIA AS

Oslo
8 dager siden

Saksbehandler i helse- og omsorgstjenesten

Kommunene i 4 k (Berlevåg, Båtsfjord, Tana og Nesseby) har startet samarbeid om saksbehandling i helse- og omsorgstjenesten og etablerer nå felles forvaltningskontor med Båtsfjord som vertskommune. Saksbehandlerne skal være tilsatt i egen kommune, men underlagt leder av... 
Tana
1 dag siden

Nattevakt søkes til Godthaab Helse og Rehabilitering

 ...sykepleier i en fast stilling 50% natt. Sykepleier natt jobber sammen med en hvilende nattevakt som i utgangspunktet sover mellom kl. 0.00 og 06.00. Hovedfokus for sykepleier natt ved Godthaab er beredskap! Du vil ha ansvar for døgnpasienter på mellom 38 og 50 pasienter... 

GODTHAAB HELSE OG REHABILITERING

Bekkestua
13 dager siden

Helse og sosial

 ...Tjenesteområdet Helse og sosial, avdeling Psykisk helse og rusvern i Vinkelbygget, har ledig vikariat for helsefagarbeider i 20 % helgestilling. Stillingen har arbeidshelg hver 4. uke og langvakter lørdag og søndag. Vikariatet gjelder for perioden 19.06.23 til og med... 
Nærbø
1 dag siden

Rus og psykisk helse - Aktivitetsteam - Tilkallingsvikar

Enhet for rus og psykisk helse yter tjenester etter Helse og omsorgstjenesteloven for brukere med rus og/eller psykiske helseutfordringer. I Aktivitetsteam, som ligger under Mottaksteam i enheten, er det behov for tilkallingsvikar ved sykdom og ferieavvikling. Aktivitetsteam... 

HORTEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Horten
2 dager siden

Faglærer i Helse- og oppvekstfag

 ...Hop videregående skole As har ledig stilling som faglærer i helse- og oppvekstfag fra 01.august 2023. Arbeidsoppgaver : Undervisning i programfag Ivaretakelse og oppfølging av klassen som helhet og av enkeltelever med særskilte behov Faglig-administrative... 

HOP VIDEREGÅENDE SKOLE AS

Ask
3 dager siden

Me søkjer student innan helse og sosialfag til helgestilling

 ...Me søker: Me søkjer deg som er student innan helse og sosialfag til ei spanande stilling på helg. Stillinga er 19% fast og me kan tilby...  ...: Ved arbeid i barnehage, skule, barnevern, helse og omsorg, skal det leggast fram godkjent politiattest. Ved arbeid i barnehage... 

VINDAFJORD KOMMUNE ADMINISTRASJON TILRETTELAGDE TJENESTER

Ølen
14 dager siden

Helgestillinger student helse og sosial ved Åselia/Åsebråten

 ...livsmestring gir tjenester til personer med funksjonshemming/ utviklingshemmede i bofellesskap eller i privat bolig etter Lov om kommunale helse og omsorgstjenester. Den ledige stillingen er ved avdeling Åselia / Åsebråten og har turnus med arbeid på dag- og kveldstid hver 2.... 

FREDRIKSTAD KOMMUNE ÅSLIA BOLIGER OG ÅSEBRÅTEN BOFELLESSKAP

Fredrikstad
3 dager siden

Fast stilling i psykisk helse- og rustjeneste, Barn- Unge og Familieteam.

 ...Helseavdelingen i Våler kommune består av psykisk helse- og rustjeneste med barn- unge og familieteam, legetjeneste, helsestasjon- og skolehelsetjeneste, ergo- og fysioterapitjeneste og flere interkommunale tjenester. Vi er opptatt av tidlig innsats, forebygging og tverrfaglig... 

VÅLER KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Våler (Solør)
7 dager siden

Sommvikarer seksjon rus og psykisk helse

 ...Ønsker du en spennende sommerjobb og tilegne deg erfaring innen psykisk helse og rus? Trives du med å ha en variert arbeidshverdag, der du kan bruke deg selv og dine interesser for å øke livskvaliteten til mennesker med rus og psykiatri utfordringer?  Bo og aktivitet... 
Stavanger
2 dager siden

Ferievikar i helse og velferd 2023

Hei, ynskjer du å arbeide i Gloppen Kommune i sommar? Helse og velferd har behov for ferievikarar i fleire av våre einingar. Er du omgjengeleg...  ...Tverrfagleg samarbeid  Bu- og omsorgstenesta: Pleie, omsorg og oppfølging av pasientar Tverrfagleg samarbeid... 

GLOPPEN KOMMUNE HELSE OG VELFERD STAB

Sandane
7 dager siden

Ledige stillinger i Åpen omsorg - Helsefagarbeidere

 ...Åpen omsorg i Rollag kommune søker vernepleiere, sosionomer og helsefagarbeidere. Søknadsfrist: 01.04.2023 ~100 % fast stilling - helsefag fra 1.juni 2023 ~23 % fast stilling - helsefag fra medio juni 2023 ~23 % fast stilling - helsefag fra dags dato ~16 % fast stilling... 

ROLLAG KOMMUNE HELSE- OG SOSIALADMINISTRASJON

Rollag
15 dager siden