...pasientliste ved Fauske legesenter. På Fauske har vi et ungt og fremoverlent legemiljø. Vi ønsker oss kollegaer som sammen med oss...  ...med elektroniske resepter. Elektronisk samhandling med Pleie- og omsorg er etablert. Arbeidsoppgaver Fastlegepraksis Kommunal tilsynsoppgave... 

Fastlege - Fauske legesenter

Fauske
1 dag siden
 ...Ferievikarer helse og omsorg Vil du være med å utgjøre en forskjell for mennesker som trenger det?Vi søker sommervikarer for 2024 I forbindelse med at våre dyktige medarbeidere skal ha sommerferie,  viI vi i perioden 10.juni til 18.august ha behov for vikarer i... 
Moldjord
14 dager siden
 ...Ferievikarer helse og omsorg Det søkes etter motiverte og engasjerte ferievikarer for sommeren 2024 til institusjon/sykehjen, hjemmetjenesten, renhold, vaskeri og kjøkken. Søkere bes prioritere hvilke områder det søkes på. Her kan du fylle inn ønsket informasjon... 
Vega
9 dager siden
 ...Ledig fra snarest etter avtale. Lund omsorgssenter kan tilby: Sykehjemsavdeling med 26 plasser fordelt på 23 langtidsplasser og 3 korttidsplasser. Det er i tillegg 1 KØH seng og 1 "lindrende" seng. Sykehjemmet er delt i 3 avdelinger, som alle har hver sin dagligstue... 

Sykepleier ved Lund omsorgssenter - 100% fast stilling

Lund
1 dag siden
 ...for perioden 2024 - 2026. Vi har god erfaring med lærlingar, og kan tilby 2 års læretid med oppstart hausten 2024. For lærling...  ...sjukeheim, heimetenesta og tenesta for psykisk utviklingshemma. I helse og omsorgssektoren har vi mange dyktige medarbeidarar som vil ta... 

Vil du bli lærling i Solund kommune?

Solund kommune
1 dag siden
 ...historie", sa Henrik Sørensen. Midt mellom Oslo og Bergen, i foten av Hardangervidda, ligg...  ...gjeremål. Det betyr alt frå pleie og omsorg til å bli med på ulike aktiviteter. På Svingen...  ...30, 7 dagar i veka. Avdelding for psykisk helse har trong for ferievikarar til arbeid i... 

Ferievikarar i Vinje helse og meistring

Vinje
1 dag siden
 ...Pleie- og omsorgstjenesten i Meråker kommune trenger deg som ferievikar fra uke 25 til...  ...Hjemmesykepleien Hjemmehjelp Sykehjemmet Omsorg for funksjonshemmede Meråker legekontor...  ...Arbeidsoppgaver   Gi omsorg og fremme helse og livskvalitet hos mennesker i alle aldre... 

MERÅKER KOMMUNE ETATSADMINISTRASJON HELSE PLEIE OG OMSORG

Meråker
2 dager siden
 ...teller.  Vi har dyktige medarbeidere med høy faglig kompetanse, og et godt arbeidsmiljø.  Vi har ledige stillinger for sykepleier/...  ...brukt hele sin kompetanse. Vi er også i planleggingsfasen av nytt helse- og administrasjonsbygg, noe som vil gi oss mange og spennende utfordringer... 

Sykepleier/vernepleier søkes til fast stilling på natt - Se ...

Tydal
13 dager siden
 ...være med å gjøre en forskjell for barn, unge og eldre med ulike helseutfordringer....  ...med funksjonsnedsettelse, rus og psykisk helse. ~ Helsesenteret lab/skiftestue: behov for...  ...Arbeidsoppgaver Gi helsehjelp, pleie, omsorg, praktisk bistand og veiledning Bidra til... 

SALTDAL KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Rognan
2 dager siden
 ...Ønsker du sommerjobb i 2024 ? - Da må du søke nå !! Helse og omsorg søker etter ferievikarer sommeren 2024. Vi ønsker deg som er ute etter en spennende og meningsfylt jobb i sommer ! Vi har behov for ferievikarer i perioden uke 27 - 32  Vi har ledig i flere avdelinger... 

ÅMLI KOMMUNE ADM HELSE OG VELFERD

Åmli (tettsted)
3 dager siden
 ...fast stilling som sykepleier i vårt team innenfor kommunalt rus- og psykisk helseteam. Andre med 3-årig helsefaglig utdanning kan...  ...og moderne lokaler, og er en del av virksomhetsområdet helse og omsorg. Enheten er lokalisert på Otnes- med sine naturskjønne omgivelser... 

Rendalen kommune søker

Rendalen
16 dager siden
 ...Solund kommune har slått saman institusjonstenesta og heimetenesta til ei eining, der ei samla personalgruppe har ansvar for både sjukeheimspasientar...  ...helg. Arbeidsoppgåver er mellom anna: personleg hjelp og omsorg til brukarar i og utanfor institusjon bidra til god... 

Helgestilling ved Solundheimen og heimetenesta i Solund komm...

Solund kommune
10 dager siden
 ...Plan for legetjenester med svært god faglig understøtting og gode rammebetingelser. Fyldig utdanningsplan for ALIS og bruk...  ...behov. Høyt søkelys på godt samarbeid med øvrige tjenester i helse og omsorg, NAV og samarbeidende sykehus. Interkommunal legevakt i moderne... 

Ledig fastlegehjemmel i Krødsherad kommune, sentralt i Buske...

Krødsherad kommune
10 dager siden
 ...2024. Vi ønsker deg velkommen til å søke ferievikariat hos oss, og vi søker etter; Sykepleiere Vernepleiere...  ...Søkere vil bli kontaktet fortløpende Arbeidsoppgaver: ~ Yte helse og omsorgstjenester Kvalifikasjoner: Det er ønskelig med... 

Opplev fjellbygda Tydal i kombinasjon med arbeid

Tydal
16 dager siden
 ...Ferievikarer helse og omsorg 2024 Dyrøy kommune har ledige stillinger som ferievikarer i pleie- og omsorgstjenesten (omfatter sykehjem, hjemmetjenesten, PU, hjemmehjelp og BPA) Om stillingene: Dyrøy kommune har ledige stillinger i pleie- og omsorgstjenesten som... 
Brøstadbotn
13 dager siden
 ...Ferievikarer helse og omsorg 2024 Om stillingen Lyngen kommune har behov for ferievikarer ved:  Hjemmetjenesten avd. indre og ytre Lyngen, hjemmehjelp Indre og Ytre Lyngen, Solhov bosenter, Lenangen omsorgssenter, legekontoret på Lyngseidet, rus og psykisk helse... 
Nord-lenangen
19 dager siden
 ...dyktige medarbeidere med høy faglig kompetanse, og et godt arbeidsmiljø.  Vi har to ledige...  .... Vi er også i planleggingsfasen av nytt helse- og administrasjonsbygg, noe som vil gi...  ...tilknyttet omsorgstjenesten Utøve god omsorg overfor vår brukergruppe Arbeid på sykehjem... 

Se hva Tydal kan tilby deg - vi har ledige helsefagarbeider ...

Tydal
13 dager siden
 ...selvstendig bolig. Fire av gruppene yter tjenester til en enkelt person 24/7 og hvor ansatte går 12,5 timer vakter (Kringla, Stasjonsveien og Stenshjem bo).  To av gruppene yter helse- og omsorgstjenester og har vanlige vakter dag og kveld, evt 12,5 timer vakter (... 

Vernepleier, sykepleier eller miljøterapeut i Tjenester til ...

Hol
16 dager siden
 ...Tydal kommune søker etter lærlinger: 1 lærling i barne- og ungdomsarbeiderfaget 1 lærling i helsearbeiderfaget 1 lærling i kokkefaget.  I oppvekst møter du dyktige og inkluderende medarbeidere som ønsker å bidra til at du får en variert, utfordrende og lærerik... 

Lærlinger Tydal kommune

Tydal
13 dager siden
 ...Om stillingen Enhet for helse og omsorg, har ledig et vikariat som 100 % sykepleier fra og med omgående og ut året 2024, stillingen kan bli fast ansettelse.  Arbeidssted for tiden er på legetjenesten. Arbeidsoppgaver Kautokeino legekontor har 5 legehjemler... 

KAUTOKEINO KOMMUNE HELSE OG OMSORG ADMINISTRASJON

Kautokeino
3 dager siden
 ...Ferievikarer i Helse, - rehabilitering og omsorg Om oss Nordkapp kommune ønsker deg velkommen til å bo og arbeide i Norges nordligste kommune. Nordkapp kommune er organisert i sektorene Helse,- rehabilitering- og omsorg, Oppvekst,- velferd- og kultur, Tekniske... 
Honningsvåg
20 dager siden
 ...Har du lyst på en spennende og meningsfylt sommerjobb? Melhus kommune trenger enda flere dyktige og motiverte medarbeider og kanskje...  ...ved Horg, Hølonda og Buen kjøkken. Kommunen har tre helse og omsorgssenter. Buen helse og omsorgssenter som ligger i Melhus... 
Lundamo
1 dag siden
 ...Sommarvikarar i helse og omsorg Om stillinga Me treng ferievikarar i perioden 17.06.2024 - 30.09.2024 på desse stadane i helse og omsorg: 1. helsetun  2. kjøken 3. heimebaserte tenester  4. dagtilbod for heimebuande personar med kognitiv svikt  5. bu og... 
Aurland
23 dager siden
 ...hjelpepleiere, studenter på helsefaglige studier og sykepleiere. Helst har du arbeidserfaring...  ...på utkikk etter deg som kan gi 'kreativ omsorg', da hver enkelt beboer har ulike ønsker...  .... Du har helst arbeidserfaring i helse- og omsorgsyrket fra tidligere. Vi har forskjellige... 

BJØLSENHJEMMET

Oslo
13 dager siden
 ...som ferievikar måtte har førarkort  klasse B. Vil du vera med på spanande dagar – oppleva- utforske og finna ut av dei ulike yrkene me kan tilby innan Helse og Omsorg i Vindafjord? Kanskje er det innan helse du og vil utdanne deg på sikt? Me kan lova deg travle... 

Vindafjord kommune har mange muligheiter til deg som vil ver...

Vindafjord kommune
23 dager siden
 ...Å være tilkallingsvikar innebærer at helse- og omsorgssektoren kan ta kontakt med deg, når vi har behov for vikar. Tilkallingsvikaren har...  ...Begge behandlingssentrerne tilbyr omsorgsboliger med heldøgns omsorg, langtids-/korttids-/rehabiliterings-/opptrenings- og avlastningsplasser... 

Hol kommune v/ helse- og omsorgsetaten søker etter:

Hol
24 dager siden
 ...Ergoterapeut - helse og omsorg Om stillinga Vi har ledig 100% fast stilling som ergoterapeut i kommunalområde helse og omsorg i Aurland kommune. Ergoterapitenesta er veletablert i kommunen, og det er tett samarbeid mellom ergoterapeut og andre tilsette i helse... 
Aurland
Én måned siden
 ...du hjemmeboende i Lurøy eller utabygds fra og ønsker å oppleve Helgelandskysten i sommer...  ...tjeneste, og de som jobber innenfor omsorg trives godt i jobben sin. Her kan du se hva...  ...og positive til å gjøre en god jobb innen helse- og omsorgstjenesten i Lurøy kommune Du... 

LURØY KOMMUNE PLEIE- OG OMSORGSSEKTOR ADMINISTRASJON

Lurøy
8 dager siden
 ...Fjaler kommune treng vikarar til Helse- og omsorg sommaren 2024 i perioden 01. juni - 31. august, og vi søkjer etter deg. Vi tilset fortløpande så det er ingen grunn til å vente med å søke. Vi har ledig ferievikariat ved følgande einingar: ~Fjaler sjukeheim... 

Fjaler kommune

Fjaler kommune
28 dager siden
 ...Lysing etter sommarvikarar i helse og omsorg 2024. Ynskjer du ein hyggeleg og meiningsfull sommarjobb i nydelege Eidfjord i Hardanger? Søknadsfrist 15.03.2024 Søknad med CV sender du på elektronisk skjema Arkivsak nr: 24/68 Hva vi ser etter Dei dyktige medarbeidarane... 

EIDFJORD KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Eidfjord
6 dager siden