Søkeresultater: 398 ledige stillinger

 ...Er du faglig engasjert og flink med mennesker?  I den døgnbemannede boligen til Humana omsorg og assistanse i Søgne bor det mennesker med sammensatte utfordringer knyttet til psykisk helse, adferdsproblematikk og psykisk utviklingshemming.  Vi er på jobb for å skape... 

Vil du utvikle deg faglig og karrieremessig innenfor helse o...

Kristiansand kommune
20 dager siden
 ...Er du god til å håndtere barn og unges ulike følelsesuttrykk? Da vil vi gjerne ha deg på laget til Humana omsorg og assistanse i Kristiansand.  Din oppgave blir å gi traumebevisst omsorg og miljøterapeutiske oppgaver overfor unge som av ulike grunner opplever en vanskelig... 

Vil du jobbe med barn og unge og ha en fleksibel turnus?

Kristiansand kommune
15 timer siden
 ...Er du helsefagarbeider og tør by på deg selv i møte med beboere, pårørende, kolleger og innbyggere?   Omsorg og mestring i Lillesand kommune består av Lillesand bo- og aktivitetssenter, Høvåg bo- og aktivitetssenter, Marishei bofellesskap og hjemmebaserte tjenester.Avdelingene... 

Helsefagarbeider 100% vikariat x 2

Lillesand
4 dager siden
 ...Er du helsefagarbeider eller under utdanning i faget, og vil du bidra til fagutvikling i et trivelig arbeidsmiljø? Tør du å by på deg...  ...møte med beboere, pårørende, kolleger og innbyggere?   Enhet for omsorg og mestring i Lillesand kommune består av Lillesand bo- og... 

Helsefagarbeider

Lillesand
4 dager siden
 ...Er du sykepleier eller vernepleier og kan du bidra til fagutvikling i et trivelig arbeidsmiljø?  Tør du å by på deg selv i møte med beboere, pårørende, kolleger og innbyggere?   Enhet for omsorg og mestring i Lillesand kommune består blant annet av Lillesand bo- og... 

Sykepleier/vernepleier - 100% fast stilling x 2

Lillesand
5 dager siden
 ...Søker du en givende og aktiv jobb, hvor du gjør en forskjell for våre kunder? Mio Omsorg søker etter en ny fast hjemmehjelper til spennende oppdrag i Kristiansand. Som ansatt hos oss i Mio Omsorg er du på oppdrag ute hos våre kunder. Våre kunder er eldre i varierende... 

Mio Omsorg

Kristiansand kommune
6 dager siden
 ...Vil du jobbe med psykisk helse i et utviklings- og familieperspektiv? Ved Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) i Kristiansand kan vi tilby spesialiseringsløp med meningsfylte og spennende arbeidsoppgaver i et trivelig tverrfaglig arbeidsmiljø. Spesialiseringsløp... 

Lege i spesialisering i allmennmedisin

Kristiansand kommune
14 dager siden
 ...Vil du jobbe med psykisk helse i et utviklings- og familieperspektiv? Ved Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) i Kristiansand kan vi tilby spesialiseringsløp med meningsfylte og spennende arbeidsoppgaver i et trivelig tverrfaglig arbeidsmiljø. Spesialiseringsløp... 

Lege i spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri/ LiS1-ven...

Kristiansand kommune
14 dager siden
 ...Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) gir spesialisthelsetjenester til barn og ungdom under 18 år og deres familier. ABUP har kliniske enheter i Arendal, Kristiansand og Lister samt én tverrgående merkantil enhet. I tillegg til den kliniske virksomheten er det... 

Psykologspesialist/ psykolog

Kristiansand kommune
5 dager siden
 ...funksjonsnedsettelse praktisk bistand til å gjøre ting som andre kan gjøre selv. BPA gir mulighet til å styre egen hverdag ved å bestemme når, og av hvem en trenger assistanse. Det gir større muligheter til å leve et aktivt og selvstendig liv. Stillingen er utlyst som... 

Brukerstyrt personlig assistent søkes til dame

Kristiansand kommune
5 dager siden
 ...Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) gir spesialisthelsetjenester til barn og ungdom under 18 år og deres familier. ABUP har kliniske enheter i Arendal, Kristiansand og Lister samt én tverrgående merkantil enhet. I tillegg til den kliniske virksomheten er det... 

Psykologspesialist/psykolog

Kristiansand kommune
5 dager siden
 ...Dvergsnes skoleenhet  består av Valsvigveien skole (1.-2 trinn) og Odderhei skole (3.-7. trinn). Høsten 2024 vil vi være ca. 500 elever...  ...rette  for lek og fritidsaktiviteter for barna i SFO Gi barna omsorg og tilsyn Planlegge og delta i aktiviteter ute og inne... 

Dvergsnes skoleenhet, Kristiansand kommune

Kristiansand S
17 dager siden
 ...Er du glad i praktisk arbeid og god på å bygge relasjoner? Vi søker etter deg som ønsker å følge opp elever med særskilte behov. Ved...  ...pedagoger Samarbeid med foresatte Være en trygg voksen som viser omsorg og bidrar til trygghet og gode utviklingsmuligheter for elevene... 

HOLUM SKOLE

Holum
18 dager siden
 ...Jordbærveien barnehage har ledig 100% fast stilling som barne- og ungdomsarbeider, for arbeid med enkeltbarn og barn i gruppe. Stillingen...  ...for alle barn. Bidra aktivt for å forbedre barnas trivsel, helse, læring og utvikling. Bidra aktivt i arbeidet å utvikle... 

JORDBÆRVEIEN BARNEHAGE

Kristiansand S
13 dager siden
 ...flere stillinger ved Vassmyra ungdomsskole, både faste stillinger og vikariater: ~2 faste stillinger på 75 % ~1 fast 50 % stilling...  ...skolehverdagen  Samarbeid med foresatte Delta i teamarbeid Vise omsorg og bidra til trygghet og gode utviklingsmuligheter for... 

VASSMYRA UNGDOMSSKOLE

Mandal
15 dager siden
 ...Liker du å motivere andre og ønsker å gjøre en forskjell. Hos A-larm har vi en ledig stilling som Organisatorisk Rådgiver. Du skal bidra...  ...tiltak Holde seg generelt oppdatert om hva som skjer i helse -- og omsorgskretsen Holde seg spesielt oppdatert på hva som skjer... 

Er du vår nye Organisatorisk Rådgiver?

Kristiansand kommune
4 dager siden
 ...som er tilpasset unge voksne med funksjonshemming som har store og sammensatte bistandsbehov. Beboerne får individuelt tilrettelagt...  ...elektroniske søknader blir behandlet. Arbeidsoppgaver Generell omsorg og pleie Aktivisering/målrettet miljøarbeid Skape et godt... 

Sykepleier/Vernepleier 100 % vikariat ved Storebølgen Eg

Kristiansand kommune
15 timer siden
 ...Kristiansand lufthavn søker etter leder Plass, Brann og Redning. Leder PBR skal bistå driftssjefen i operativ drift og utvikling av...  ...resultatorientert Erfaring fra operativ drift er en fordel (brann, politi, helse og militær) Erfaring fra arbeidsplanlegging  God muntlig og... 

Kristiansand lufthavn, Kjevik, Avinor AS

Kjevik
18 dager siden
 ...Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA) ved Sørlandet sykehus HF gir tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) til rusmiddel...  ...har ansvar for spesialisthelsetjenester innen fysisk og psykisk helse og avhengighetsbehandling. I tillegg utdanner vi helsepersonell,... 

SØRLANDET SYKEHUS HF RUS OG AVHENGIGHETSBEHANDLING POLIKLINI...

Kristiansand S
20 dager siden
 ...I Grimstad Brann og redning er det ledig 100% stilling som leder av beredskapsavdelingen. Brannvesenet består av to avdelinger som skal...  ...forbedringsarbeid slik at arbeidsoppgaver følger krav i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Det vil også bli vektlagt evne... 

Leder beredskap

Grimstad
20 dager siden