Beklager, men en feil oppstod og serveren kan ikke behandle din forespørsel for øyeblikket. Prøv igjen om noen minutter.
Ifølge statistikken vil sjansene dine for å finne en jobb øke med 83.7% hvis du fyller inn stedsnavnet ditt i boksen "sted".

Spesialsjukepleiar/sjukepleiar/vernepleiar jobb

1-20 fra 679 søkeresultater

Helse Fonna HF  -  Haugesund

 ...frå kor du arbeider. Du får nytte dei kunnskapane som ligg i sjukepleiarfaget Kvalifikasjonar Norsk autorisasjon som sjukepleiar God i norsk skriftleg og munnleg Har gode datakunnskaper Utdanningsnivå ~ Høgskule/universitet, diplom-/ bachelorgrad... 
4 dager siden

Helse Fonna HF  -  Stord

 ...med kor du arbeider. Du får nytte dei kunnskapene som ligg i sjukepleiarfaget Kvalifikasjonar Norsk autorisasjon som sjukepleiar Søkjarar må ha gode norskkunnskapar munnleg og skriftleg Søkjarar med erfaring frå sjukehus vil bli prioriterte. Utdanningsretning... 
4 dager siden

Bergen

 ...Spesialsjukepleiar/sjukepleiar - TK Vest / avd Hordaland Spesialistklinikk Tannhelsetenesta Kompetansesenter Vest (TkVest)/Hordaland er organisert som ei avdeling i Tannhelsetenesta i Hordaland, som blir driven av Hordaland fylkeskommune med stønad frå Helse- og omsorgsdepartementet... 
11 dager siden

Helse Bergen  -  Voss

 ...Medisinsk overvaking Intensivbehandling Generell sjukepleie Kvalifikasjonar Norsk autorisasjon som sjukepleiar...  ...Sjukepleie Sjukepleie videreutdanning Utdanningstittel: Spesialsjukepleiar/Sjukepleiar Utdanningsnivå ~ Høgskule/universitet, diplom... 
6 timer siden

Helse Fonna HF  -  Haugesund

 ...vil vere ein del av det tverrfaglege teamet og arbeidsfellesskapet i einingane Kvalifikasjonar Offentleg godkjenning som sjukepleiar Må beherske norsk skriftleg og munnleg Du må ha 1 års relevant erfaring Utdanningsretning Sjukepleie videreutdanning... 
11 dager siden

Helse Førde  -  Kyrkjebø

 ...Arbeidsoppgåver Sjukepleiar/ vernepleiar har ansvar for å ivareta pasientens behov for sjukepleie/ miljøterapi Utføre delegerte medisinsk faglege oppgaver i samarbeid med behandlar Har ansvar for at pårørende blir ivaretatt Samarbeide tverrfagleg kring pasientbehandling... 
5 dager siden

Helse Bergen  -  Bergen

 ...Arbeidsoppgåver Sjukepleie/miljøterapi til pasientar som treng behandling og rehabilitering Du deltar i miljøbehandlinga i eit...  .... Kvalifikasjonar Norsk autorisasjon som sjukepleiar/vernepleiar gjerne med vidareutdanning innan: rus og psykiatri, SEPREP eller... 
13 dager siden

Helse Førde HF  -  Kyrkjebø

 ...Psykiatrisk klinikk har ledig 100% fast turnusstilling som sjukepleiar/ vernepleiar, for tida på DPS døgn Tronvik. Einingsleiar er næraste overordna på avdelinga. Psykiatrisk klinikk gjev allmennpsykiatriske tenester til 13 kommunar i Sunnfjord/Ytre Sogn. Klinikken... 
5 dager siden

Helse Fonna HF  -  Stord

 ...Ferievikar sommaren 2019: Spesialsjukepleiar/sjukepleiar, Stord sjukehus - Helse Fonna HF Er du sjukepleiar på jakt etter sommarjobb? Likar du action og høg aktivitet? Eller er du meir opptatt av samtale og miljøterapi? Syns du beinbrot og operasjonssår er spennande... 
3 dager siden

Framtidsfylket  -  Aurland

Vikariat for sjukepleiar / vernepleiar- Aurland helsetun Ved Aurland helsetun er det ledig eit vikariat i 100 % frå snarast i inntil eitt år. Arbeidsoppgåver - Bistand til bebuarar ved institusjonen - Pasientansvarleg sjukepleiar/vernepleiar har fagansvar og er bindeleddet... 
Jooble-søknad 7 dager siden

Helse Fonna HF  -  Haugesund

 ...Er du sjukepleiar/spesialsjukepleiar og ønskjer 100 % fast stilling? - Helse Fonna HF Vi søkjer sjukepleiarar som er fleksible, trivs med nye utfordringar og som liker å samhandle med nye kolleger og ulike pasientgrupper. Vi har gleda av å tilby deg 100 % stilling... 
8 dager siden

Klepp Kommune Psykisk Helse Og Rus  -  Klepp kommune

 ...Sjukepleiar/vernepleiar natt 18/2737 Stillingane er for tida turnus med arbeid natt og 3. kvar helg. Arbeidsoppgåver Sjølvstendig ansvar for å ivareta helsefremjande, førebyggjande, rehabiliterande og miljøterapeutiske tiltak for brukarar med behov for praktisk... 
6 timer siden

Os Kommune  -  Os

 ...Vernepleiar/sjukepleiar 100% - Varafjell avlastningssenter Os kommune ligg sør på Bergenshalvøya, der kyst- og fjordlandskapet møtest. Kommunen kan by på dei vakraste natur- og kulturopplevingar, og elles dei fleste tenester både fastbuande og tilreisande har bruk... 
4 dager siden

Stranda kommune  -  Hellesylt

 ...på tvers i avdelingane Pleie og hjelp til brukarane Heimevakt i turnus Kvalifikasjonar Offentleg godkjend sjukepleiar/vernepleiar Søkjar må ha førarkort klasse B Gode norskkunnskapar, både skriftleg og muntleg Personlege eigenskapar blir vektlagt... 
2 måneder siden

Sund Kommune  -  Skogsvåg

 ...helsehjelp slik at brukarane kan bu heime så lenge som mogleg. Heimetenesta har ledig fast 80 % fast stilling for kreft/ palliativ sjukepleiar frå snarast. Arbeidsoppgåver ~ Utøve god pleie og omsorg til pasientar i tenesta ~ Kliniske vurderingar, iverksette tiltak... 
5 dager siden

Bergen

 ...oppgåve kan vere judisielle døgnobservasjonar etter straffeprosesslova §167, etter oppdrag frå domstol og sakkyndige. Som sjukepleiar/ vernepleiar/ miljøterapeut vil du då inngå i eit rettspsykiatrisk team. Personen som er innlagd til observasjon er ikkje ein pasient,... 
12 dager siden

Helse Bergen  -  Bergen

 ...Fleksibilitet med tanke på arbeidsoppgåver/drift i både dagbehandling, nysjukearbeid og gruppepoliklinikk Kvalifikasjonar Spesialsjukepleiar eller spesialvernepleiar med vidareutdanning i psykisk helsearbeid eller innan rus Erfaring frå psykiatri/ rusfeltet og... 
11 dager siden

Vinje kommune  -  Vinje

 ...Vernepleiar/psykiatrisk sjukepleiar/sjukepleiar (ID 1575) Vinje helse og omsorg ¿ psykisk helse og rus 100% fast stilling som vernepleiar/psykiatrisk sjukepleiar/sjukepleiar, frå snarast ¿ ID 1575 Turnusstilling med arbeid kvar 3. helg. Me oppmodar menn om å søkje... 
17 dager siden

Helse Bergen  -  Bergen

 ...sjukehuset, samt DPS og kommune ved utskriving Pårørandearbeid Fagutvikling Kvalifikasjonar Norsk autorisasjon som sjukepleiar/vernepleiar Erfaring frå akuttpsykiatri vil vere ein fordel Må meistre norsk skriftleg og munnleg Må ha grunnleggjande IKT-... 
13 dager siden

Os Kommune Hordaland  -  Os

Arbeidsstad Varafjell avlastningssenter er kommunen sitt avlastningstilbod til foreldre med funksjonshemma barn og unge. Det er for tida 26 barn og deira pårørande som nyttar tilbodet ved avlastninga. Varafjell avlastningssenter ligg strategisk plassert i Industrivegen...
5 dager siden