Ifølge statistikken vil sjansene dine for å finne en jobb øke med 83.7% hvis du fyller inn stedsnavnet ditt i boksen "sted".

Spesialsjukepleiar/sjukepleiar/vernepleiar jobb

1-20 fra 652 søkeresultater

Helse Førde  -  Nordfjordeid

 ...Stillinga inngår i vaktordning med 3- delt turnus med aktive vakter og heimevakter Kvalifikasjonar Autorisert sjukepleiar eller vernepleiar med relevant vidareutdanning. Klinisk erfaring og/ eller interesse for for arbeid med alderspsykiatri Førarkort klasse... 
12 dager siden

Helse Møre og Romsdal HF  -  Ålesund

 ...Følgje seksjonen sine kompetansehevingstiltak. Bidra til fagleg utvikling av sjukehuspsykiatrien. Kvalifikasjonar Sjukepleiar. Vernepleiar. Ønskeleg med relevant erfaring og/eller vidareutdanning i psykisk helsearbeid eller rus, men personleg eignaheit veg... 
8 dager siden

Helse Møre og Romsdal HF  -  Ålesund

Arbeidsoppgåver ~ Hjå oss arbeider du med ungdom som har det vanskeleg på ulike områder. Pårørande, og andre samarbeidspartnarar rundt ungdommen, er viktige resurssar i arbeidet med å forstå den enkelte. Kvalifikasjonar Du må ha minimum 3-årig bachelor innan...
6 dager siden

Helse Førde  -  Førde

 ...Arbeidsoppgåver Arbeidet i teamet er tverrfagleg. Sjukepleiar og lege jobbar tett på kvarandre. Teamet har ansvar for inneliggande pasientar, og deira pårørande, i palliativ eining. Samt tilsyn på pasientar på andre avdelingar, polikliniske pasientar og heimebesøk... 
11 dager siden

Helse Møre og Romsdal HF  -  Ålesund

 ...- Avdeling for sjukehuspsykiatri Sunnmøre - Klinikk for psykisk helse og rus. Det er ledig 2 stillinger for spesialsjukepleiar/sjukepleiar/vernepleiar frå 1.12.2018. 70% fast stilling som sjukepleiar/spesialsjukepleiar frå 01.12.2018. 100% vikariat som sjukepleiar... 
Jooble-søknad 7 dager siden

Helse Fonna HF  -  Odda

 ...Arbeidsoppgåver Sjukepleieoppgåver Fagutvikling Stedfortredar for funksjonsleiar Kvalifikasjonar Norsk autorisasjon som sjukepleiar Minimum 2 års erfaring som sjukepleiar med erfaring innan intensiv/overvåkning Utdanningsretning ~ Sjukepleie... 
1 dag siden

Helse Bergen  -  Bergen

 ...samarbeid med leger, fysioterapeuter, leketerapi, skole og sekretæren. Kvalifikasjonar Autorisasjon spesialsjukepleier/sjukepleier Mestrer norsk muntlig og skriftlig Personlege eigenskapar Du har pasientfokus Du har respekt for hver enkelt pasient... 
11 dager siden

Voss

 ...OM STILLINGA: Voss sjukehus Intensiv/oppvakningsavdeling har ledig ein fast 100% stilling for spesialsjukepleiar/autorisert sjukepleiar. Stillinga er pt. 3 delt turnus, med arbeid kvar 3. helg. Stillinga er ledig frå 01.09.2018 eller etter nærare avtale med leiar.... 
19 dager siden

Skodje kommune  -  Skodje

 ...omsorgssenter, to delt turnus (dag/kveld). Stillinga er ledig frå 1. desember 2018. Kvalifikasjonar Autorisasjon sjukepleiar eller vernepleiar. Ønskeleg med vidareutdanning i geriatri eller demensomsorg. Gode norskkunnskaper, skriftleg og munnleg. Evne... 
5 dager siden

Helse Møre og Romsdal HF  -  Hjelset

 ...arbeidsoppgåver vil vere behandling og stabilisering av menneske med akutt psykisk sjukdom Kvalifikasjonar Bachelor i sjukepleie Ønskjer søkjere med vidareutdanning innen psykisk helse, men sjukepleiare utan vidareutdanning kan óg søkje Ein må mestre norsk... 
7 dager siden

Helse Fonna HF  -  Haugesund

 ...for pasientar, foreldre og grupper. Kvalifikasjonar Spesialsjukepleiar med vidareutdanning i nyføddsjukepleie, pediatri eller intensivsjukepleie...  ...liknande avdeling er ein fordel. Utdanningsretning ~ Sjukepleie videreutdanning Utdanningsnivå ~ Høgskule/... 
7 dager siden

Helse Møre og Romsdal  -  Ålesund

 ...Ålesund - Avdeling for sjukehuspsykiatri Sunnmøre - Klinikk for psykisk helse og rus. Det er ledig 2 stillinger for spesialsjukepleiar/sjukepleiar/vernepleiar frå 1.12.2018. 70% fast stilling som sjukepleiar/spesialsjukepleiar frå 01.12.2018. 100% vikariat som... 
6 dager siden

Helse Førde  -  Nordfjordeid

 ...delt turnus ~ Jobb kvar 3.helg Kvalifikasjonar Må beherske godt norsk både munnleg og skriftleg Bachelor sjukepleie Bachelor vernepleie Ønske om vidareutdanning i psykisk helsevern Utdanningsretning Sjukepleie Vernepleie Utdanningsnivå... 
6 dager siden

Helse Fonna HF  -  Haugesund

 ...for pasientar, foreldre og grupper. Kvalifikasjonar: Spesialsjukepleiar med vidareutdanning i nyføddsjukepleie, pediatri eller intensivsjukepleie...  ...liknande avdeling er ein fordel. Utdanningsretning: ~ Sjukepleie videreutdanning Utdanningsnivå: ~ Høgskule/... 
7 dager siden

Helse Møre og Romsdal HF  -  Ålesund

 ...dekkjer behovet for akuttinnleggingar for heile fylket. Døgnseksjon PHBU Ålesund har ledig fast 100 % stilling for spesialsjukepleiar/sjukepleiar f.t med arbeid på dag/kveld og arbeid kvar 3.helg. Dato for oppstart etter nærare avtale med seksjonsleiar Arbeidsoppgåver... 
Jooble-søknad 6 dager siden

Framtidsfylket  -  Sandane

Vernepleiar/sjukepleiar/miljøterapeut/helsefagarbeider- helgestillingar - Miljøarbeidertenesta Miljøarbeidertenesta yter tenester til menneske med psykisk utviklingshemming. Åsateigen, Åsavegen og Myklebusttunet yter tenester til vaksne bebuarar som bur i eigne bustadar... 
Jooble-søknad 5 dager siden

Lindås Kommune  -  Lindås

 ...einingar/ avdelingar, og skal primært dekkje langtidsfråvær. I ressursbanken er det ledig fleire faste 100% stillingar som sjukepleiar/ vernepleiar i turnus med arbeid i snitt kvar 3.helg med arbeidstad i: Eining for sjukeheimstenester Eining for heimetenester... 
11 dager siden

Osterøy kommune 2018  -  Osterøy kommune

 ...Sjukepleiar/vernepleiar i psykiatri Nær byen, nær naturen. Osterøy, ei av dei største innlandsøyene i Nord-Europa, eit levande lokalsamfunn med allsidig næringsliv, godt utbygd servicetilbod og vakkert landskap. Folketalet aukar og har passert 8 000 innbyggjarar.... 
6 dager siden

Gloppen kommune  -  Sandane

 ...Arbeidsoppgåver ~ Dei tilsette skal yte helse- og omsorgstenester til brukarane. Kvalifikasjonar Autorisasjon som sjukepleiar / vernepleiar / helsefagarbeidar, sosionom eller anna relevant utdanning. Søkjarar må vere over 18 år og beherske flytande norsk... 
6 dager siden

Sykkylven kommune  -  Sykkylven

 ...Sjukepleiar/vernepleiar/sosionom Sykkylven ligg sentralt i hjartet av Sunnmørsalpane og har ca. 7 800 innbyggjarar. Sykkylven har eit godt utbygd barnehage- og utdanningstilbod med vidaregåande skule, eit breitt og aktivt idretts- og kulturliv og eit framgangsrikt... 
8 dager siden