Det er ledig 1 års vikariat i 100 % stilling som behandler ved BUP Tynset med oppstart etter avtale. BUP Tynset er en del av BUP Innlandet, som består av 5 poliklinikker samt ulike døgntilbud. BUP Tynset sitt opptaksområde er kommunene Stor-Elvdal, Rendalen, Alvdal...

Sykehuset Innlandet HF

Tynset
Én måned siden
Har du ledererfaring fra helse- og sosialsektoren? Ønsker du å utvikle deg som leder?  Signo er en landsdekkende, diakonal stiftelse med syv ulike virksomheter. Vi har 1300 ansatte og gir tegnspråklige tjenester til døve/hørselshemmede og døvblinde innen helse, velferd...

Randstad

Andebu
21 dager siden
 ...videreutdanning, ferier og avstand til arbeidsplassen. Vi forventer at du har: ~3-årig sosialfaglig høyskoleutdanning. Herunder sosionom, barnevernspedagog og vernepleier. ~ Traumekompetanse ~ Gode samarbeidsevner og kan jobbe selvstendig. ~ God skriftlig... 

Stendi AS

Oslo
2 måneder siden
 ...forventes det at du bidrar med din fagkompetanse og erfaring. Det er ønskelig at teamene består av en sykepleier, en vernepleier og en sosionom for å utfylle hverandre og få et best mulig tverrfaglig perspektiv. På den måten klarer vi å gi god og bred faglig oppfølging av... 

Stendi AS

Ålesund
2 måneder siden
 ...masterutdanning som bygger på helse- og sosialfaglig kompetanse. Alternativt vil bachelor i sosialfaglig arbeid, fortrinnsvis sosionom eller barnevernspedagog med relevant videreutdanning eller bred erfaring kan kompensere for masterkravet. Andre utdanninger kan også... 
Hamar
8 dager siden
 ...Fact der det er behov. Personalgruppen ved avdelingen består av et tverrfaglig team med sykepleiere, lis-lege, psykolog, psykiater, sosionom, psykomotorisk fysioterapeut, musikkterapeut, og ergoterapeut. Vi er opptatt av å tilby god kvalitet på miljøterapien, og vi... 
Nesttun
8 dager siden
 ...ansvars- og arbeidsområde. Utdanning og erfaring   Du må ha sosialfagleg høgskule på minimum bachelornivå til eksempel sosionom, vernepleiar, barnevernspedagog fagleg tryggheit evne til å arbeide sjølvstendig god norsk munnleg og skriftleg... 
Bergen
8 dager siden
 ...Brenner for gode liv og rettferdighet for barn og unge Har 3-årig sosialfaglig høgskoleutdanning, fortrinnsvis barnevernspedagog/sosionom Ønskelig med gode datakunnskaper og erfaring fra fagprogrammet Familia Stillingens ansvar og arbeidsområder... 
Breivikbotn
8 dager siden
 ...Senter for foreldre og barn avdeling Sudmannske i Bergen, har ledig 2 faste 100 % stillingar som spesialutdanna barnevernspedagog/ sosionom/ vernepleiar. Senter for foreldre og barn har som kjerneoppgåve å bistå kommunale barneverntenester med spesialisert utgreiing... 
Søreidgrend
11 dager siden
 ...påregnes. Kvalifikasjoner Til stillingen er det krav om at du har treårig høgskoleutdanning, fortrinnsvis barnevernspedagog eller sosionom. Det er også krav om god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne, og førerkort kl. B. Det er ønskelig med mastergrad,... 
Fjerdingby
12 dager siden
 ...helg. Kvalifikasjoner For å være formelt kvalifisert til stillingen må du: være utdannet barnevernspedagog, vernepleier, sosionom eller ha en annen relevant utdannings på minimum bachelornivå kommunisere godt på norsk ha førerkort (minimum) klasse B Det... 
Vinje
12 dager siden
 ...etter behandlingsopphold Journalføring Bistå annet fagpersonell med nødvendig faglig kompetanse Kvalifikasjoner Klinisk sosionom / klinisk vernepleier / klinisk barnevernspedagog / psykiatrisk sykepleier Ønskelig med erfaring fra barnevernstjenesten /... 
Stavanger
11 dager siden
 ...skjermede rom for faglig arbeid. Personalgruppen består av en ledende miljøterapeuter, vernepleiere, miljøterapeuter blant annet sosionomer, ergoterapeuter, sykepleiere, pedagoger og barnevernsfaglig utdannede, foruten en dyktig gruppe helsefagarbeidere og miljøarbeidere... 
Oslo
12 dager siden
 ...gjennomfører sin hviletid. Hvem er du? Du har helse- og sosialfaglig utdanning på minimum bachelornivå (f.eks. vernepleier, sosionom, sykepleier, barnevernspedagog eller pedagogisk utdanning). Søkere med andre relevante bachelorutdanninger, erfaring,... 
Sandnes
4 dager siden
 ...slags bakgrunn har du? Det er krav om fullført bachelorgrad innan helse- og sosialfagleg høgskuleutdanning, som barnevernpedagog, sosionom eller vernepleiar. Det er ynskjeleg med rettleiarutdanning og -røynsle Det er ynskjeleg med fagleg relevant vidareutdanning,... 
Bergen
13 dager siden
 ...100% stilling for psykologspesialist. Seksjonen består av psykiater, psykologspesialister, psykolog, spesialsykepleiere og klinisk sosionom. Som behandler i poliklinikken får du mulighet til å delta i utvikling av eksisterende pasientforløp og etablering av nye... 
Kragerø
6 timer sidenNy
 ...omsorgspersoner for disse ungdommene. Hvem er du? Du har helse- og sosialfaglig utdanning på minimum bachelornivå (f.eks. vernepleier, sosionom og barnevernspedagog). Andre relevante utdanninger kan også vurderes. Du har relevant erfaring med miljøterapeutisk arbeid med... 
Breistein
8 dager siden
 ...grunnet gruppens sammensetning For å være kvalifisert til stillingen må du: være utdannet barnevernspedagog, vernepleier, sosionom eller ha en annen relevant bachelor (relevant institusjonserfaring kan i særlige tilfeller kompensere for manglende bachelor)... 
Arendal
1 dag siden
 ...vergemålslaget vil du arbeide sammen med ca. 20 medarbeidere med variert faglig bakgrunn, blant annet jurister, statsvitere, økonomer, sosionomer og sykepleiere. Vårt hovedoppdrag er å opprette frivillige vergemål for voksne og vurdere om mindreårige er uten en fungerende... 
Stavanger
7 dager siden
 ...Denne jobben passer for deg som: Har helse- og sosialfaglig utdanning på bachelornivå (f.eks. Barnevernspedagog, vernepleier, sosionom, sykepleier eller pedagogisk utdanning). Har jobbet med miljøterapeutisk arbeid tidligere. Du bør være trygg, stødig og omsorgsfull... 
Oslo
6 dager siden
 ...hver 3. helg. Kvalifikasjoner For å være kvalifisert til stillingen må du: være utdannet barnevernspedagog, vernepleier, sosionom eller ha en annen relevant bachelor. Søkere under utdanning med fullført 90 stp, kan vurderes. Søkere med dokumentert særlig relevant... 
Kongsberg
15 dager siden
 ...politiattest må fremlegges ved ansettelse) For miljøterapeutstillinger: Autorisert vernepleier, sykepleier, barnevernspedagog, sosionom eller annen relevant bachelor Egenskaper: Positiv og engasjert Faglig oppdatert Løsningsorientert Ønske om å utvikle... 

Vi søker faglig sterke medarbeidere til faste stillinger i m...

Asker
9 dager siden
 ...12 er mindre stillinger og helgestillinger. I tillegg har vi flere veldig gode vikarer. Det jobber både sykepleier, vernepleiere, sosionomer, lærere, barnehagelærere, barnevernpedagoger, helsefagarbeidere, hjelpepleiere, studenter, assistenter og lærlinger på... 
Nesttun
1 dag siden
 ...avdeling over 400 årsverk. Psykosebehandling 4 ledes av en seksjonsleder og er tverrfaglig sammensatt med vernepleiere, sykepleiere, sosionom, helsefagarbeidere, merkantilt personell, psykiatere og psykologspesialist. Seksjonen har 11 sengeplasser. Psykoseseksjonene er... 
Grålum
11 dager siden
 ...oppgaver kan tilfalle stillingen avhengig av fremtidige behov i tjenesten Kvalifikasjoner Utdanningskrav: barnevernspedagog eller sosionom, ønskelig med relevant videreutdanning tilsvarende 30 studiepoeng eller mer Har oppdatert saksbehandlererfaring utover 5 år,... 
Oslo
11 dager siden
 ...trygge, forutsigbare rammer som skal gi barn og ungdom struktur i hverdagen. Vi søker etter barnevernspedagoger, vernepleiere og sosionomer, eller andre med relevante bachelorgrader. Er du miljøarbeider med erfaring fra barnevernsinstitusjon er du også velkommen til å... 
Bodø
10 dager siden
 ...fortløpende. Spesifiser hvilken stilling du søker Kvalifikasjoner ~3-årig helse- og sosialfaglig høyskoleutdanning, Vernepleier, sosionom eller barnevernspedagog. Annen utdanning på minimum bachelor nivå kan bli vurdert på Terapeut stillingene. Lang relevant erfaring... 
Undheim
3 dager siden
 ...poliklinisk rusakuttmottak, rusakuttmottak sengepost og to avgiftningsenheter. Seksjonen er bemannet med spesialsykepleiere/sykepleiere, sosionomer, psykologer/psykologspesialister, leger i spesialisering og overleger. Tverrfaglig samarbeid er sentralt i vår pasientbehandling.... 

Helgestilling for sykepleier ved Rusakuttmottak døgn, Oslo u...

Oslo
1 dag siden
 ...Kvalifikasjoner Du oppfyller følgende krav: Du har treårig relevant høyskoleutdanning tilsvarende 180 studiepoeng, eksempelvis som sosionom, barnevernspedagog eller vernepleier. Andre relevante bachelorutdanninger vil bli vurdert. For å bli godkjent som spesialutdannet... 
Sarpsborg
8 dager siden
 ...godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.. Søkere med sosialfaglig utdannelse vil plasseres i fagspesifikke stillingskoder: sosionom, vernepleier, barnevernspedagog i tråd med lokal lønnspolitikk for Bufetat. Medlemskap i statens pensjonskasse jf. Lov om... 
Barkåker
13 dager siden