Beklager, men en feil oppstod og serveren kan ikke behandle din forespørsel for øyeblikket. Prøv igjen om noen minutter.

Sosionom jobb Bodø

1-6 fra 6 søkeresultater

NORDLANDSSYKEHUSET HF SOMATIKK - BODØ  -  Bodø

 ...barneleger, psykologer, spesialpedagoger, fysioterapeut og sykepleiere. Ved behov samarbeides det med andre yrkesgrupper som ergoterapeut, sosionom, ernæringsfysiolog, ortopedteknikker m.fl. Arbeidsoppgaver Generelle og spesifikke utredninger av mentale og kognitive... 
10 dager siden

BODØ KOMMUNE ADMINISTRASJON  -  Bodø

 ...herunder helsetjenester i hjemmet, aktivitetstilbud, avlastning mm. Kvalifikasjoner Vi søker etter vernepleiere, sykepleiere, sosionomer, barnevernspedagoger og helsefagarbeidere samt studenter på disse utdanningene, gjerne med erfaring fra arbeid med mennesker med... 
3 dager siden

BODØ FENGSEL  -  Bodø

 ...spesialisthelsetjenesten, LAR, legevakten, fastlegene, oppfølgingstjenesten i kommunen. Internt er vi i tett samarbeid med kriminalomsorgen, skole, sosionom, og prest/diakon. Kvalifikasjoner Offentlig godkjent sykepleier med minst to års erfaring som sykepleier. Må beherske... 
2 dager siden

Nordlandssykehuset HF  -  Bodø

 ...barnepsykiater, en konst.overlege, en LIS. Fire psykologspesialister, tre psykologer. En familieterapeut, en klinisk konsulent og en sosionom/kommunikolog. Poliklinikken har eget spe- og småbarnteam, og vi har årlig studenter i hovedpraksis. Den som får tilbud om... 
8 dager siden

NORDLANDSSYKEHUSET HF VOKSENPSYKIATRI - BODØ  -  Bodø

 ...behandling, voldsrisikovurdering og -håndtering, individualsamtaler og nettverksarbeid Kvalifikasjoner Sykepleier, vernepleier, sosionom, barnevernspedagog, pedagog, politi Helsefagarbeider Studenter - fortrinnsvis innen helse og sosialfag eller politi Andre... 
17 dager siden

Nordlandssykehuset  -  Bodø

 ...behandling, voldsrisikovurdering og -håndtering, individualsamtaler og nettverksarbeid Kvalifikasjoner: Sykepleier, vernepleier, sosionom, barnevernspedagog, pedagog, politi Helsefagarbeider Studenter - fortrinnsvis innen helse og sosialfag eller politi Andre... 
22 dager siden