...jobben passer for deg som: er student eller har helse- og sosialfaglig utdanning på minimum bachelornivå (f.eks. vernepleier, sosionom, sykepleier eller pedagogisk utdanning). ønsker å ha en jobb hvor du kan bidra for å gjøre hverdagen lettere for ungdommer som... 

Sommervikarer og nattevakter (fast)

Stavanger
25 dager siden
 ...journalnotater, planarbeid og standardisert forløp  Kompetanse, kvalifikasjoner og erfaring ~3-årig bachelor; Barnevernspedagog/sosionom/vernepleier eller annen relevant bachelor ~ Vi oppfordrer også deg som mangler formalkompetanse, men har relevant erfaring med... 
Stavanger
9 dager siden
 ...Vi søkjer etter personar med relevant bachelorutdanning/3 årig universitets/høgskuleutdanning; barnevernspedagog, vernepleiar, sosionom, barnehagelærar eller fagbrev/barne -og ungdomsarbeidar.  Du bør ha erfaring med barn med samansette behov. Du bør ha erfaring... 

Vikevåg skule søkjer miljørettleiarar skule/SFO

Stavanger
5 dager siden
 ...Vi søkjer etter personar med relevant bachelorutdanning/3 årig universitets/høgskuleutdanning; barnevernspedagog, vernepleiar, sosionom, barnehagelærar eller fagbrev/barne -og ungdomsarbeidar.  Du bør ha erfaring med barn med samansette behov. Du bør ha erfaring... 

VIKEVÅG SKULE

Stavanger
11 dager siden
 ...nettverk, politi, helseinstansar m.fl. Kvalifikasjonar Fullført 3-årig sosialfagleg høgskuleutdanning som barnevernspedagog, sosionom eller vernepleiar. Søkarar med anna relevant bachelorgrad kan vurderast. Ved deltidsstillingar kan kandidatar med relevant... 

Til deg som ønskjer å vera med på å gjere ein forskjell for ...

Stavanger
3 dager siden
 ...stor del av jobben. Kvalifikasjoner: ~3-årig helse- og sosialfaglig høyskoleutdanning; Barnevernspedagog, vernepleier eller sosionom. ~ Skriver og snakker godt norsk(tilsvarende nivå B1) ~ Førerkort klasse B er et krav ~ Det er et krav om politiattest ~ Håndterer... 

Stendi AS

Stavanger
2 måneder siden
 ...Universitetssykehus. Poliklinikken består av 23 dyktige medarbeidere fordelt over flere yrkesgrupper: psykologer, leger, pedagoger, sosionom, vernepleiere, barnevernspedagog og den kontorfaglige gruppen. Per dags dato består den kontorfaglige gruppen av en kontorleder og... 

Kontorfaglig/1.sekretær

Stavanger
12 dager siden
 ...former for arbeidstrening og aktivitetsterapi. Det tilbys behandling hos psykologspesialist og psykiater. Enheten har musikkterapeut, sosionom, aktivitør og fagarbeidere. Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.... 

STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS PSYK HELSE BARN UNGE RUSAVHEN...

Klepp Stasjon
12 dager siden
 ...tillegg til ulike former for arbeidstrening og aktivitetsterapi. Det tilbys behandling hos psykologspesialist og psykiater. Enheten har sosionom, musikkterapeut, aktivitør og fagarbeidere. Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.... 

HELSE STAVANGER HF AVD RUS OG AVHENGIGHETSBEHANDLING LAR ØST...

Klepp Stasjon
12 dager siden
 ...ønskelig at den personen vi ansetter har; Barnehagefaglig kompetanse i form av formell utdanning ( barnehagelærer, barnevernspedagog, sosionom),eller erfaring fra avdelingsarbeid. Erfaring fra arbeid med oppføling av enkeltbarn vil være en fordel. Kjennskap til ASK (... 

Utøver av spesialpedagogisk hjelp

Randaberg
19 dager siden
 ...jobben passer for deg som: er student eller har helse- og sosialfaglig utdanning på minimum bachelornivå (f.eks. vernepleier, sosionom, sykepleier eller pedagogisk utdanning). ønsker å ha en jobb hvor du kan bidra for å gjøre hverdagen lettere for ungdommer som... 

ABERIA UNG AS AVD STARABERGET

Sandnes
23 dager siden
 ...instanser med fokus på tiltak og hjelp fra ulike tjenester Bistå ift rapporteringsarbeid  Kvalifikasjoner Barnevernspedagog/sosionom Bred erfaring fra kommunal barneverntjeneste, og da fra undersøkelsesarbeid og oppfølging av tiltak Søker må ha faglig... 

Fagkonsulent

Sandnes
3 dager siden
 ...stilling som miljøterapeut 1/miljøterapeut kreves helse eller sosialfaglig bachelor (lærer, sykepleier, vernepleier, ergoterapeut, sosionom, barnevernspedagog, fysioterapeut og førskolelærer).    Har du utdanning fra utlandet må du legge ved godkjenning fra... 

Abri Dialogue Bo- og omsorg felles våren 2024

Sola
15 dager siden