Ifølge statistikken vil sjansene dine for å finne en jobb øke med 83.7% hvis du fyller inn stedsnavnet ditt i boksen "sted".

Pedagogisk jobb

1-20 fra 1910 søkeresultater

NLM  -  Kvås
 ...med barn i alderen 1-6 år, men vi har også aldersinndelte grupper. Barnehagen har utvidet kristen formålsparagraf. Vi søker nå: Pedagogiske ledere 1 fast 100 % stilling fra 01.08.18, og en 55 % midlertidig stilling fra 01.08.18. Arbeidsoppgaver Pedagogisk leder har... 
Jooble-søknad 2 dager siden
Oslo kommune, Bydel Vestre Aker  -  Oslo
 ...Arbeidsoppgaver Ansvar for barnets utvikling ut fra sakkyndig vurdering i samarbeid med pedagogisk leder, spesialpedagog og foresatte Ansvar for planlegging og gjennomføring av spesialpedagogiske tiltak med enkeltbarn og grupper Ansvar for planarbeid, utarbeidelse... 
4 dager siden
NLM  -  Finnsnes
 ...til skogen og fjæra. Vi har en flott utelekeplass og en stor lavvo. Barnehagen har utvidet kristen formålsparagraf. Vi søker nå: Pedagogisk leder - barnehagelærer 2 faste stillinger fra 13.08.18, og to årsvikariat fra 01.08.18. Arbeidsoppgaver: ~å arbeide etter... 
Jooble-søknad 7 dager siden
Oslo kommune, Bydel St. Hanshaugen  -  Oslo
Arbeidsoppgaver •Kvaliteten på samspillet og relasjonene mellom barnet og den voksne er viktig for oss •Vi ønsker at barnehagehverdagen skal være fylt med gylne øyeblikk, læring, mestring, humor og glede •Du vil delta i utviklingsprosesser og beslutninger både ...
2 dager siden
NLM  -  Åfjord
 ...barnehagebygningen Heggli som nærmeste nabo til helsesenteret gir oss gode muligheter for samarbeid på tvers av generasjoner. Vi søker nå: Pedagogisk leder / barnehagelærer 100 % stilling, VIKARIAT i perioden 01.08.18 – 31.07.19 Arbeidsoppgaver: ~Pedagogisk arbeid med mye... 
Jooble-søknad 18 dager siden
Oppegård kommune  -  Sofiemyr
 ...Vil du jobbe med Oppegårds viktigste ressurs? I Rognebælia barnehage har vi ledig et 100 % vikariat som pedagogisk leder fra 1. august 2018. Se film fra en av våre barnehager nederst i annonsen!  Om barnehagen Rognebærlia barnehage åpnet i 1991 og har... 
3 dager siden
Bergen kommune  -  Loddefjord
 ...Arbeidsoppgaver Pedagogisk ledelse av barn og voksne på hjemområdet Lede sitt team og kunne delegere ansvar og arbeidsoppgaver Arbeid med barn individuelt og i grupper Ansvar for et godt foreldresamarbeid Være bidragsyter i det faglige miljøet og i arbeidsmiljøet... 
3 dager siden
Oslo kommune, Bydel Bjerke  -  Oslo
 ...Arbeidsoppgaver Planlegge, iverksette, dokumentere og evaluere det pedagogiske arbeidet Skape et godt omsorgs-, utviklings- og læringsmiljø for barna Ansvar for et godt samarbeid med barnas foresatte Ansvar for å veilede det øvrige personlaet Medansvar for... 
2 dager siden
Oslo kommune, Bydel Sagene  -  Oslo
 ...med vedtatte lover og forskrifter samt arbeidsplassens visjoner, mål og planer. Reflektere, planlegge, gjennomføre og evaluere pedagogisk arbeid. Initiere, planlegge og avholde avdelingsmøter. Være ansvarlig for alle barn på avdelingen ved systematisk jobbing... 
3 dager siden
Oslo kommune, Utdanningsetaten  -  Oslo
 ...Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk Utdanningsnivå ~ Høyskole/Universitet Personlige egenskaper Gode pedagogiske evner med et oppriktig engasjement for barns faglige og sosiale utvikling Initiativrik, selvdreven og nytenkende Strukturert... 
9 dager siden
Risør kommune
 ...fleksibel og endringsvillig • Ønske om å bruke naturen til lek og læring • Personlig egnethet vektes i særlig grad Vi tilbyr • Pedagogisk og utviklende fagmiljø • Selvstendighet i jobbhverdagen med vekt på samarbeid • Naturområder og aktivitetsmuligheter i... 
10 dager siden
Oslo kommune, Bydel Frogner  -  Oslo
 ...Arbeidsoppgaver Ansvar for å lede planleggingsarbeid, gjennomføring, dokumentering og evaluering av det pedagogiske arbeidet Ha oversikt og kontroll på det daglige arbeidet, organisere personalet og prioritere arbeidsoppgaver Veiledning og opplæring av pedagogiske... 
2 dager siden
Aurskog-Høland kommune
 ...Tydelig ledelse – ledere som står sammen og som tør å lede og ta avgjørelser. Godt foreldresamarbeid. Vi ønsker oss en pedagogisk leder som:             Kan ta barneperspektivet og legge til rette for og delta i barns lek. Vil bidra til pedagogisk utvikling... 
3 dager siden
Oslo kommune, Bydel Østensjø  -  Oslo
 ...Arbeidsoppgaver Lede, gjennomføre og utvikle det pedagogiske arbeidet med planlegging, dokumentasjon og vurdering Sikre et helhetlig omsorgs-, leke- og læringsmiljø for en barnegruppe Sørge for at barnehageloven og rammeplanen oppfylles gjennom det pedagogiske... 
5 dager siden
Oslo kommune, Bydel Sagene  -  Oslo
 ...Arbeidsoppgaver Ansvar for det pedagogiske arbeid sammen med øvrige ansatte i barnehagen, i forhold til planlegging, tilrettelegging, gjennomføring og evaluering av planer. Ansvar for å veilede og utvikle personalets kompetanse innen drama og teater som arbeidsmetode... 
3 dager siden
Kristiansand kommune  -  Kristiansand S
 ...planlegging, gjennomføring, dokumentasjon, vurdering og utvikling av barnegruppen. Ansvar for den daglige tilretteleggingen av pedagogisk og praktisk arbeid. Veiledning og rådgivning. Påse at barna får omsorg og tilrettelegge for læring ut fra den enkeltes... 
1 dag siden
Oppegård kommune  -  Tårnåsen
 ...Vil du jobbe med Oppegårds viktigste ressurs? I Gimleveien barnehage har vi ledig 100 % vikariat som pedagogisk leder/barnehagelærer fra 1. august- 31.desember 2018, med mulighet til forlengelse. Oppegård kommune har 22 kommunale barnehager. Barnehagene er selvstendige... 
1 dag siden
Oslo kommune, Bydel Grünerløkka  -  Oslo
 ...Arbeidsoppgaver Ansvarlig for det pedagogiske innholdet på egen avdeling Lede planleggingsarbeid, gjennomføring, dokumentering og evaluering av det pedagogiske arbeidet Veiledning, opplæring og oppfølgning av personale på egen avdeling Ansvar for å tilegne... 
8 dager siden
Bergen kommune  -  Bergen
 ...Arbeidsoppgaver Pedagogisk leder skal ha det daglige ansvaret for drift av avdelingen. Du må kunne planlegge godt didaktisk i tråd med barnehagens planer. Vi legger vekt på gode samarbeidsevner, oversikt og evne til å tenke langsiktig, men også kunne ta avgjørelser... 
8 dager siden
Oslo kommune, Bydel Nordstrand  -  Oslo
 ...og læringsmiljø Være aktivt deltagende i fysisk aktivitet; motorisk lek, ski, skøyter, fotball ol Planlegge og gjennomføre pedagogisk arbeid i tråd med avdelingens / barnehagens planer og barnas behov, og utarbeide gode rutiner på avdelingen i samarbeid med dine... 
2 dager siden