Søkeresultater

Pedagogisk leder

 ...opptatt av barnas lek og utvikling, og her et blikk både for enkeltbarnet og større barnegrupper.  Vi søker en positiv og engasjert pedagogisk leder. Vi er et team bestående av 21 ansatte og 90 barn dette barnehageåret, samt stedlig styrer. Barnehagen er bygget som en... 

LOPPERUD BARNEHAGE

Oslo
3 dager siden

Unik mulighet! Ledig stilling som Pedagogisk leder

 ...motta din søknad. Menn oppfordres til å søke. Stillingen er et vikariat med mulighet for forlengelse. Arbeidsoppgaver Som pedagogisk leder har du det faglige ansvaret for videreutvikling av barnehagen som en god lærings- og omsorgsarena for barn med rammeplanen... 

JARENGA BARNEHAGE

Jar
2 dager siden

Pedagogisk leder

 ...barnehagene. Barnehagebasert kompetanseutvikling er våre vår arbeidsform. Hva vil du bidra med i våre lærende barnehager? Som pedagogisk leder hos oss er du den faglige ambassadøren for god tjenestekvalitet og en trygg og god oppvekst på Tasta. Det er ledig en... 
Stavanger
2 dager siden

Pedagogisk leder

 ...til at barnehage loven og Rammeplanen oppfylles gjennom det pedagogiske arbeidet. Planlegge, gjennomføre, dokumentere og evaluere...  ...Du har gode ferdigheter med bruk av digitale verktøy, også i pedagogisk arbeid med barna. Du er leken og kreativ, og tar i bruk disse... 

TUNBALLEN BARNEHAGE

Nodeland
7 dager siden

Fast stilling - Pedagogisk leder

Havåsen barnehage har ledig 1 fast stilling som pedagogisk leder. Søknadsfrist 14.12.23. Havåsen Barnehage er en 7 avdelings/base barnehage med 4 småbarns avdelinger og 3 store barns avdelinger. Barnehagen åpnet 5.august 2019. Barnehagen har nye flotte lokaler med store... 

HAVÅSEN BARNEHAGE

Kristiansand kommune
3 dager siden

Pedagogisk medarbeider (assistent)

 ...jobb er ledig. Vil du være med å gjøre hver dag verdifull ved å sette hvert barn i fokus? Vi håper det kan være deg. Vi søker pedagogisk medarbeider (assistent) 100% vikariat fra 20.11.23 til 31.07.24. Vi har også behov for 1 pedagogisk medarbeider snarest med usikkerhet... 

STIFTELSEN HAMMAREN

Sola
16 dager siden

Pedagogisk-psykologisk rådgiver - voksenopplæringen

 ...Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) skal bistå barnehager, skoler og voksenopplæringssentre i Oslo i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for bedre tilrettelegging av opplæringen for barn, unge og voksne med særlige behov. PPT skal arbeide forebyggende... 

UTDANNINGSETATEN ADMINISTRASJON

Oslo
3 dager siden

50 % stilling som pedagogisk medarbeider

 ...Stilla barnehage søker pedagogisk medarbeider/assistent i en 50 % stilling i et engasjement frem til sommeren. Faste arbeidsdager vil bli mandag, onsdag og annenhver fredag. Det kan også være mulighet for å jobbe mer iblant. Vi søker en assistent med stort engasjement... 

STILLA BARNEHAGE

Oslo
9 dager siden

Pedagogisk leiar Daggry barnehage, 100% frå mars 2024

Stillingane krev barnehagelærarutdanning. Den som vert tilsett må forplikte seg til å jobbe i samsvar med barnehagens verdier og vedtekter. Sjå meir om dette på heimesida vår. Løn etter PBL-tariff. Pensjonsordning i Storbrand. Politi-attest må leggjast fram før tilsetjing...

DAGGRY BARNEHAGE

Valderøya
15 dager siden

Pedagogisk leder 100% vikariat

9 lekne barn og en ung, engasjert personalgruppe søker ny pedagogisk leder for avdeling Blåveisen i Ullevålsletta barnehage. Blåveisen har barn fra 3- 6 år. Barnehagen er et hjerte i nabolaget og ligger i umiddelbar nærhet til friområder og Nordmarka. Vi søker en person... 

STIFTELSEN ULLEVÅLSLETTA BARNEHAGE

Oslo
1 dag siden

Vikariat - pedagogisk medarbeider

 ...Det er kort vei til fine turområder hele året. Vi er opptatt av friluftsliv og mye utetid. I Åsen barnehage er den overordnede pedagogiske tanken å la barnas ideer, interesser, tanker og nysgjerrighet vise vei for læring. De ansattes rolle er å legge til rette for... 

ÅSEN BARNEHAGE

Mjøndalen
14 dager siden

Pedagogisk leder vikariat

 ...Pedagogisk leder vikariat Nordfold barnehage Nordfold barnehage har en fantastisk beliggenhet med nærhet til fjord, fjell og turområde, og vi bruker nærområdet mye i hverdagen. Barnehagen ligger lunt til med utsikt over Nordfoldfjorden.  Nordfold barnehage er... 
Nordfold
4 dager siden

Pedagogisk leder- vikariat

 ...samarbeid med barneskole og helsestasjon som ligger i samme bygg, et viktig bidrag for å skape et godt oppvekstmiljø. Vi søker pedagogisk leder til vikariat i 5 måneder. Vil du vite mer om Storøya barnehage? Se vår  hjemmeside Arbeidsoppgaver Som... 

STORØYA BARNEHAGE

Fornebu
3 dager siden

Pedagogisk leder 100% stilling

 ...Vår pedagogiske leder skal studere og vi søker derfor en positiv, selvstendig, ansvarsbevisst og samarbeidsvillig barnehagelærer, som har et overordnet ansvar med å organisere og gjennomføre det pedagogiske arbeidet på avdelingen, i samarbeid med øvrig personale. Det... 

STIFTELSEN KANUTTEN BARNEHAGE, TROMSØ

Tromsø
7 dager siden

Pedagogisk leder i 100% stilling

 ...Organisasjonsnummer: 990 565 007 E-post: ****@*****.*** Mobil: (***) ***-**** Heimdal 27.11.2023 ++Stillingsutlysning pedagogisk leder++ Kattemskogen barnehage søker etter pedagogisk leder i 100% fast stilling fra og med 01.03.2024. Kattemskogen barnehage... 

KATTEMSKOGEN BARNEHAGE AS

Kattem
3 dager siden

Pedagogisk leder Kapp barnehage vikariat 100 %

 ...Arbeidssted Sektor for barn og oppvekst består av barnehage, skole, læringssenter, pedagogisk psykologisk tjeneste, helsestasjon- og skolehelsetjeneste, og barneverntjeneste. I Østre Toten kommune satser vi på forebyggende arbeid og tidlig og helhetlig innsats for... 

KAPP BARNEHAGE

Østre Toten kommune
14 dager siden

Pedagogisk-psykologisk rådgiver

 ...2024 som PP-rådgiver.  Stillingen er i PP-tjenesten for videregående opplæring i Asker og Bærum. Veiledningssenteret består av pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), oppfølgingstjenesten, karrieretjenesten og voksenopplæring. Veiledningssenteret har 29 ansatte, hvorav... 

VEILEDNINGSSENTERET ASKER OG BÆRUM

Sandvika
9 dager siden

Solbergtunet søker pedagogisk leder, vikariat.

 ...I Ås kommune har vi to pedagogiske ledere på hver avdeling i de fleste barnehagene. Kommunen har en felles plattform for de kommunale...  ...Barnehagene har fokus på fysisk miljø/læringsmiljø, prosjektarbeid og pedagogisk dokumentasjon som utgangspunkt for felles refleksjon. Vi... 

SOLBERGTUNET BARNEHAGE

Ski
7 dager siden

Pedagogisk leder

 ...prosjektarbeid. Det er for tiden på stor avdeling vi trenger pedagogiske ledere. Den ene stillingen gjelder fra 01.01.24, den andre...  ...godt og nært foreldresamarbeid Kvalifikasjoner Godkjent pedagogisk utdanning som førskolelærer/barnehagelærer Gode digitale... 

SOLSLETTA BARNEHAGE

Vennesla
18 dager siden