Pedagogisk jobb Trondheim

1-20 fra 90 søkeresultater

Melhus kommune  -  Melhus
 ...Pedagogisk leder Gåsbakken skole og barnehage er et oppvekstsenter med en barnehage med 2 avdelinger, en skolefritidsordning og skole med 1. - 7. trinn. Den ligger lengst sør i Melhus kommune, 3 mil fra kommunesenteret.Barnehagen har en kapasitet på ca 40 plasser... 
14 dager siden
Trøndelag fylkeskommune  -  Trondheim
 ...fylkeskommune Ved PPT for videregående opplæring i Trøndelag fylkeskommune er det i Trondheimsregionen ledig ett års vikariat som pedagogisk-psykologisk rådgiver. Stillingen har tiltredelse snarest. Den fylkeskommunale PP-tjenesten arbeider med elever i de videregående... 
Jooble-søknad 6 dager siden
Trøndelag fylkeskommune  -  Trondheim
 ...Pedagogisk-psykologisk rådgiver - Avdeling for utdanning Ved PPT for videregående opplæring i Trøndelag fylkeskommune er det i Trondheimsregionen ledig ett års vikariat som pedagogisk-psykologisk rådgiver. Stillingen har tiltredelse snarest. Den fylkeskommunale... 
7 dager siden
Trondheim kommune  -  Saupstad
 ...er det med snarest mulig oppstart og for perioden frem til og med 31. desember 2018 ledig ett vikariat i 100 prosent stilling for pedagogisk psykologisk rådgiver. Barne- og familietjenestene (BFT) er kommunens samlede tjenester for barn og familier som trenger særlig... 
11 dager siden
Trøndelag fylkeskommune  -  Jakobsli
 ...målsettinger som fylkestinget setter, og elevenes læring skal stå i sentrum. Du får det overordnede ansvaret for skolens drift og elevenes pedagogiske utvikling. For å oppnå best mulig resultat må du samarbeide tett med både skoleeier og lokalt nærings- og arbeidsliv og... 
14 dager siden
Trondheim kommune  -  Trondheim
 ...Arbeidsoppgaver Pedagogisk arbeid med enkeltbarn og grupper Planlegging og utøvelse av det pedagogiske arbeidet i samarbeid med øvrige barnehagelærere Foreldresamarbeid Veiledning av assistenter, fagarbeidere og vikarer Bidra til og være en drivkraft i... 
6 dager siden
Trondheim kommune  -  Trondheim
 ...Miljøteamet består av seks medarbeidere med tverrfaglig kompetanse relatert til barne- og ungdomsarbeid. Teamet er koblet til det pedagogiske personalet via skolens rådgiverapparat. Teamet støtter elevene og gir dem nødvendig hjelp til å mestre skoledagen under... 
1 dag siden
Trondheim kommune  -  Trondheim
 ...Arbeidsoppgaver Lede det pedagogiske arbeidet i sin gruppe Organisere, motivere og praktisere pedagogisk arbeid sammen med barn og voksne Samarbeide med de andre gruppene i barnehagen og ha evne og vilje til å skape gode relasjoner Støtte barns kompetanse,... 
47 minutter siden
Trondheim kommune  -  Trondheim
 ...Arbeidsoppgaver Pedagogisk arbeid med enkeltbarn og grupper Planlegging og utøvelse av det pedagogiske arbeidet i samarbeid med de øvrige barnehagelærere Ansvar for veiledning av fagarbeidere og assistenter Kontakt og samarbeid med foreldre/foresatte Være... 
13 dager siden
Trondheim kommune  -  Trondheim
 ...Arbeidsoppgaver Ansvar for å lede og iverksette det pedagogiske arbeidet - planlegging, gjennomføring, dokumentasjon, vurdering og utvikling. Veilede og lede teamet og utøve godt faglig skjønn. Implementering av rammeplanen. (Fra teori til praksis). Pådriver... 
6 dager siden
Trondheim kommune  -  Trondheim
 ...Arbeidsoppgaver Videreutvikling av enheten vår sammen med øvrige personalet. Medansvar for utvikling av barnehagen som pedagogisk virksomhet og samarbeid med andre tjenester Kvalifikasjoner ~ Godkjent førskolelærerutdanning/barnehagelærerutdanning... 
12 dager siden
Trondheim kommune  -  Trondheim
 ...ferdighetsområder for en elevgruppe de har felles ansvar for. Kontaktlæreroppgaven må kunne påregnes. Kvalifikasjoner Godkjent pedagogisk utdanning med gode kunnskaper i basisfagene Vi har behov for kompetanse i følgende fag: engelsk, norsk, matematikk, naturfag,... 
12 dager siden
Trondheim kommune  -  Trondheim
 ...Arbeidsoppgaver Pedagogisk ansvar, lede og organisere arbeidet for ei barnegruppe, samt lede medarbeidere mot felles mål. Bidra til et godt og nært samarbeid med foreldre og andre samarbeidspartnere Medansvar for endrings- og utviklingsarbeid av barnehagen som... 
12 dager siden
Trondheim kommune  -  Trondheim
 ...Utdanningstittel: Barnehagelærer/førskolelærer Utdanningsnivå ~ Høyskole / Universitet Personlige egenskaper Evne til å lede pedagogisk arbeid i en barnegruppe samt lede medarbeidere mot et felles mål Inneha gode samarbeidsegenskaper med tanke på barn, foreldre... 
12 dager siden
Trondheim kommune  -  Trondheim
 ...administrative arbeidsoppgaver menes blant annet vikarordning for lærerne, personalansvar på 1.-4.trinn, oppfølging av faglige og pedagogisk arbeid på trinnene, aktivt deltakende i skolens utviklingsarbeid, medlem i skolens plangruppe og AMG, skole/hjem samarbeid,... 
5 dager siden
Trondheim kommune  -  Trondheim
 ...Foredragsvirksomhet. Kvalifikasjoner Søkere må ha minimum 3-årige høyskoleutdannelse som barnevernspedagog/ sosionom eller annen pedagogisk utdanning på bachelornivå. Det er ønskelig med søkere med videreutdanning innen feltet, og erfaring i arbeid med risikoutsatt... 
2 dager siden
Trøndelag fylkeskommune  -  Vikhammer
 ...Utlyste fag kombineres ut fra skolens behov Kvalifikasjoner Godkjent undervisningskompetanse i ovennevnte fag Godkjent pedagogisk utdannelse Undervisningserfaring fra videregående skole Utdanningsnivå Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad /... 
2 dager siden
Løvset barnehage  -  Melhus
 ...pedagogikk.  Du skal ha hovedansvaret for å følge opp de barna som har behov for tilrettelegging og støtte, og må samarbeid nært med pedagogiske ledere i forhold til planarbeid og spesialpedagogiske tiltak i gruppen. Vi ønsker at du skal være med å utvikle tilbud i vår... 
14 dager siden
Trondheim kommune  -  Trondheim
 ...helsesøsterutdanning Erfaring fra skolehelsetjeneste Det er ønskelig med relevant videreutdanning innenfor psykisk helsearbeid og pedagogisk arbeid Beherske relevante dataverktøy Forskrivningsrett prevensjon Gode engelskkunnskaper er ønskelig... 
8 dager siden
Trondheim
 ...bli lagt vekt på evne til å initiere og lede utviklingsarbeid. Det blir lagt stor vekt på interesse for og/eller erfaring med pedagogisk utviklingsarbeid, nye undervisningsmetoder og internasjonalisering. Personlige egenskaper som nysgjerrighet, selvstendighet, fleksibilitet... 
Jooble-søknad 28 dager siden

Hvorfor ser jeg dette? Standardinnstillingen for Jooble viser jobber som er i nærheten av byer/poststeder innenfor maksimalt 25 mil.