...Pedagogisk fagsenter i Ålesund kommune søkjer etter ein kontorfagleg konsulent i 100 % fast stilling for tiltreding snarast. I Pedagogisk fagsenter har vi både PPT, Grunnskoleteam og Styrka barnehagetilbod med tilsette som følgjer opp barnehagar og skolar i Ålesund... 

ÅLESUND PPT

Ålesund
13 dager siden
 ...sørge for god informasjon til heimen ~ oppfølging av elever med spesialundervisning i skoletiden Kvalifikasjonar Godkjent pedagogisk kompetanse, minimum bachelor Erfaring med drift av SFO Erfaring med Alternativ supplerende kommunikasjon (ASK) Erfaring... 

LERSTAD SKOLE SFO

Ålesund
13 dager siden
 ...Norlandia Barnehager jobber vi strukturert og systematisk etter Rammeplanen for barnehage, ved siden av å følge vår pedagogiske visjon . For å bli best på pedagogisk kvalitet trenger vi dedikerte ansatte som tenker med både hjertet og hodet. Vi legger til rette for... 

NORLANDIA HØGVOLL BARNEHAGE

Ålesund
8 dager siden
 ...Norlandia Barnehager jobber vi strukturert og systematisk etter Rammeplanen for barnehage, ved siden av å følge vår pedagogiske visjon . For å bli best på pedagogisk kvalitet trenger vi dedikerte ansatte som tenker med både hjertet og hodet. Vi legger til rette for... 

NORLANDIA FLISNES BARNEHAGE

Ålesund
1 dag siden
 ...kompetanse innen et eller flere av filosofiens sentrale områder Pedagogiske kvalifikasjoner og undervisningskompetanse Erfaring med og...  .... Søknaden må inneholde: CV, attester og vitnemål pedagogisk mappe, der din utdanningsfaglige kompetanse fremstilles... 

Universitetslektor i ex.phil. ved campus Ålesund og Gjøvik

Ålesund
7 dager siden
 ...- og verdigrunnlag. Personlege eigenskapar ~Engasjement for arbeid med undervisning og formidling til barn og unge. ~Gode pedagogiske og administrative evner. ~Gode på formidling, kommunikasjon og relasjonsbygging. ~Evne til å arbeide både sjølvstendig og i team... 

Ålesund kyrkjelege fellesråd

Ålesund
22 dager siden
 ...og Almejordet barnehagar. Her kan du lese meir om barnehagane. For barnehageåret 2024/2025 kan det bli ledige stillingar som pedagogiske leiar og barnehagelærarar. Både faste stillingar og vikariat. Behovet for pedagogiske leiar og barnehagelærarar vil vere... 

ULSTEIN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Ulsteinvik
10 dager siden
 ...norsk og engelsk Være havets stemme sammen med Atlanterhavsparken Kompetanse Realfagskompetanse på høyskolenivå Formell pedagogisk kompetanse og erfaring med undervisning og formidling Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig Hos oss får du... 

MANPOWER STAFFING SERVICES AS AVD ÅLESUND

Ålesund
1 dag siden
 ...Kompetansekrav og arbeidsområde : Bachelor i vernepleie, sykepleie eller annen relevant utdanning innen helse/sosial/psykologisk/pedagogisk retning Medisinansvarlig Delegert faglig ansvar for tjenestetilbudet Samarbeide med andre yrkesgrupper og pårørende... 

Ecura Bo og Habilitering

Ålesund
28 dager siden
 ...Det er ledig 100% fast stilling som pedagogisk leiar ved Tomrefjord barnehage frå 05.08.2024.   Ved eventuelt intern opprykk vert det ledig 100% fast stilling som barnehagelærar frå 05.08.2024.   Barnehagelærar har medansvar for avdelinga i samarbeid med pedagogisk... 

TOMREFJORD BARNEHAGE

Tomrefjord
2 dager siden
 ...Arbeidsoppgåver barnehagelærar  - medansvar for den daglege drifta og det pedagogiske tilbodet ved avdelinga - medansvar for planlegging, gjennomføring, vurdering og pedagogisk dokumentasjon - medansvar for dagleg leiing, rettleiing, rådgjeving av øvrig personale... 
Tomrefjord
3 dager siden
 ...etter ein vernepleiar for ei fast 100% stilling i bustad for menneske med utviklingshemming. Andre med helse-, sosialfagleg eller pedagogisk høgskuleutdanning kan også søke. Det er ønskjeleg med oppstart frå mai/juni. Avdelinga har komprimert turnus med 14 timers... 
Ulsteinvik
1 dag siden
 ...montessoriskular (rektornettverk), tilsette, føresette og andre naturlege samarbeidsinstansar. Dagleg drift Økonomi / Budsjett Pedagogisk utviklingsarbeid HMS Vi tilbyr Vi kan tilby ein varierande og lærerrik jobb blant engasjerte tilsette med... 

MIDSUND MONTESSORISKULE AS

Midsund
3 dager siden
 ...ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger Søkjarar til stilling som høgskulelektor som ikkje innfrir kravet til pedagogisk kompetanse, kan bli tilsett med vilkår om å opparbeide seg dette etter tilsetjing. Når det gjeld kravet om pedagogisk... 

HØGSKULEN I VOLDA AVD FOR MEDIEFAG

Volda
3 dager siden
 ...er avhengig av kor mange permisjonar og oppseiingar vi får, i tillegg til budsjettildelingar.  Arbeidsoppgåver praktisk og pedagogisk arbeid med barn individuelt og i grupper  vise omsorg for kvart enkelt barn  ta initiativ til og delta aktivt i barnas... 
Hareid
1 dag siden
 ...driver den faglege utviklinga. Hva vi ser etter Barnehagelærarutdanning eller anna høgskuleutdanning som gir barnefagleg og pedagogisk kompetanse Vidareutdanning innan leiing vert vurdert som ein fordel Arbeidserfaring som pedagogisk leiar er ynskjeleg Gode... 

DAGGRY BARNEHAGE

Valderøya
7 dager siden