...Pedagogisk Bemanning avd Tromsø- søker vikarer til barnehager Pedagogisk Bemanning er et bemannings og rekrutteringsbyrå rettet mot barnehager og skoler. Vil du være med på å laget og få spille i rollen som hverdagshelt? - Ja, da er du på riktig sted. Er du... 

Pedagogisk Bemanning avdeling Tromsø - søker dyktige medarbe...

Tromsø
19 dager siden
 ...barnehagelæreren. Ha det faglige og administrative ansvaret på avdelingen Veilede og støtte det øvrige personalet Gjennomføre pedagogisk og praktisk arbeid sammen med det øvrige personalet Være støtte og en trygg havn for barna Arbeide for et godt og faglig... 

SOLDAGEN BARNEHAGE AS

Tromsø
Én måned siden
 ...Personlig egnethet vil bli vektlagt ved tilsetting Personlige egenskaper Har gode kommunikasjon- og samarbeidsevner Har pedagogiske ferdigheter, og evner til å jobbe både selvstendig og i team Er serviceinnstilt og kvalitetsbevisst Er smidig, ryddig og... 
Tromsø
10 dager siden
 ...8, sammen med Kvaløy menighet. Menighetspedagogene på Kvaløya deler kontor og sammen planlegger man og støtter hverandre i det pedagogiske og kreative arbeidet. Menighetene ønsker å formidle kristen tro, tradisjon og praksis gjennom opplevelser, musikk, aktiviteter... 

TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD

Tromsø
22 dager siden
 ...og rutiner som er iverksatt i de ulike tiltakene. Ønskede kvalifikasjoner, men ikke et krav ~3-årig helse, sosialfag eller pedagogisk utdannelse er ønskelig, og/eller annen relevant kompetanse. ~ Andre bachelor utdanninger kan komme i betraktning, eksempelvis ergoterapeut... 

Nattevakter og vikarer søkes til spennende tiltak

Tromsø
10 dager siden
 ...med Erfaring fra klinisk allmennmedisin. Erfaring med veiledning . Gjennomført nettbasert klinisk veiledningskurs eller pedagogisk mappe. Det forutsettes at den som tilsettes forplikter seg til å gjennomføre dette innen tre år fra tiltredelsesdato dersom dette... 

Fastlegevikar - Kraft Universitetshelsesenter

Tromsø
10 dager siden
 ...ved å ha egen pasientbehandling. I tillegg til bred klinisk erfaring er det viktig med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, pedagogiske ferdigheter og evne til å arbeide både selvstendig og i samhandling med andre. Personlig egnethet vil bli vektlagt... 
Tromsø
10 dager siden
 ...ved å ha egen pasientbehandling. I tillegg til bred klinisk erfaring er det viktig med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, pedagogiske ferdigheter og evne til å arbeide både selvstendig og i samhandling med andre. Personlig egnethet vil bli vektlagt... 

Tannlege/veileder

Tromsø
9 dager siden
 ...Opplæringsloven Undervisningskompetanse i norsk, historie, engelsk og samfunnskunnskap (minimum 60 studiepoeng) og godkjent praktisk-pedagogisk utdanning Fordel å ha et ekstra fag som tilbys ved skolen Søkere må kommunisere godt på norsk skriftlig og muntlig... 

Undervisningsstillinger norsk, historie, engelsk, samfunnsku...

Tromsø
10 dager siden
 ...Samarbeide med foresatte. Delta aktivt i utviklingsarbeid i skole/SFO gjennom samarbeid og samhandling med skolens ansatte. Pedagogisk og støttende arbeid rundt enkeltelever/grupper av barn gjennom skoledagen. Kvalifikasjoner Ønskelig med fagbrev i barne- og... 

Fagarbeider/barneveileder

Tromsø
10 dager siden
 ...språkutdanning - fortrinnsvis på masternivå - men også de med utdanning på grunnfagsnivå eller bachelor kan komme i betraktning.. Pedagogisk utdanning. Forståelse og engasjement for styrking av samisk språk og samisk kultur. Personlige egenskaper Du har et... 

Samisk språklærer / rådgiver

Tromsø
20 dager siden
 ...til et sunnere liv og gjennomfører styrke og kondisjonstrening i gruppe. Kvalifikasjoner Helsefaglige, idrettsfaglig eller pedagogisk utdanning, og med interesse for forebyggende helse. God norsk fremstillingsevne skriftlig og muntlig. Søkere med annet språk enn... 

Frisklivsveileder ved Frisklivssentralen

Tromsø
12 dager siden
 ...søkere med forsknings- og undervisningskompetanse innen et eller flere av disse områdene: Didaktikk og utdanningsforskning. Pedagogisk psykologi, med allmennpedagogisk orientering Kvantitativ forskningsmetode Aktuelle søkere må ha mastergrad i pedagogikk,... 
Tromsø
26 dager siden
 ...kompetanse som underviser og veileder gjennom en systematisk og samlet fremstilling.  Ferdighetene skal dokumenteres i form av en pedagogisk mappe.  Søkere bedømmes, men rangeres ikke basert på utdanningsfaglig kompetanse.  De som ikke oppfyller kravene ved... 

Førsteamanuensis i statistikk, fast stilling

Tromsø
20 dager siden
 ...språkutdanning - fortrinnsvis på masternivå - men også de med utdanning på grunnfagsnivå eller bachelor kan komme i betraktning.. Pedagogisk utdanning. Forståelse og engasjement for styrking av samisk språk og samisk kultur. Personlige egenskaper Du har et... 

TROMSØ KOMMUNE SAMISK SPRÅKSENTER

Tromsø
22 dager siden
 ...minoritetsspråklige elever i Tromsø. Skolens ledergruppe består av rektor og to fagledere. Ledergruppen preges av godt samarbeid, har fokus på pedagogisk utviklingsarbeid, har høy faglig kompetanse og er tydelige ledere med fokus på et godt arbeidsmiljø. På vår skole får du møte... 

Fagleder - Borgtun skole

Tromsø
12 dager siden
 ...kompetanse som underviser og veileder gjennom en systematisk og samlet fremstilling.  Ferdighetene skal dokumenteres i form av en pedagogisk mappe.  For professor- og dosentstillinger stilles det krav om minimum tre års undervisningspraksis i høyere utdanning i... 
Tromsø
26 dager siden
 ...eksempel spesialsykepleier i kardiologisk sykepleie. Vi har sykepleiere med videreutdanning i for eksempel smertesykepleie, pedagogisk veiledning, kardiologisk sykepleie. Avdelingen legger til rette for slike utdanninger ved interesse. Hvis du går med en tanke å søke... 

Hjerte-lunge-karkirurgisk sengepost, Universitetssykehuset N...

Tromsø
22 dager siden
 ...kompetanse som underviser og veileder gjennom en systematisk og samlet fremstilling.  Ferdighetene skal dokumenteres i form av en pedagogisk mappe.  Hvis den utdanningsfaglige kompetansen kan tilegnes i løpet av to år etter ansettelsen vil søkere bedømmes, men ikke... 
Tromsø
Én måned siden
 ...dokumenteres. Ønskede kvalifikasjoner Relevant videreutdanning og / eller mastergrad. Veiledningskompetanse eller annen pedagogisk erfaring  Erfaring med Prosjektarbeid. Fag- og kvalitetsutvikling. Utarbeide rutiner, rutinebeskrivelser og presentasjoner... 

Fag- og kvalitetskoordinator

Tromsø
10 dager siden
 ...prosjektskissen.   I tillegg kan det tas hensyn til annen erfaring av betydning for gjennomføring av doktorgradsstudiet, samt eventuelle pedagogiske kvalifikasjoner. I vurderingen vil vi også vektlegge personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Vi søker kandidater som... 
Tromsø
20 dager siden
 ...kompetanse som underviser og veileder gjennom en systematisk og samlet fremstilling.  Ferdighetene skal dokumenteres i form av en pedagogisk mappe. Hvis den utdanningsfaglige kompetansen kan tilegnes i løpet av to år etter ansettelsen vil søkere bedømmes, men ikke... 

Kombinert stilling som lege og førsteamanuensis i molekylær ...

Tromsø
5 dager siden
 ...doktorgradsavhandling Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse Spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet vil tillegges stor vekt. Vi forventer at du som ansettes i førstelektorstilling leder utviklingsarbeid ved utdanningen... 
Tromsø
4 dager siden
 ...faglig og sosialt. Du må være i relativt god form og glad i naturen, da vi bruker tur og aktiviteter utenfor skolen som et viktig pedagogisk virkemiddel. Er du engasjert i ungdommer, liker teamsamarbeid, har pågangsmot og godt humør, er du kanskje den vi leter etter?... 

Lærer

Tromsø
1 dag siden
 ..., høy arbeidsmoral og som elsker å leke!  Som barnehagelærer hos oss vil du få god anledning til å utvikle deg faglig i et godt pedagogisk miljø. For nyutdannede har vi egen veiledning individuelt og i gruppe gjennom det første arbeidsåret, og vi har veiledning og opplæring... 

FUS AS

Tromsø
4 dager siden
 ...på utfordringer? Ja? Da er du FUS! Arbeids - og ansvarsoppgaver vil blant annet være: ~Ansvar for å gjennomføre og synliggjøre pedagogisk utvikling på sin avdeling/base ~Betrakte barnehagen som helhet og ha omsorg for alle barn Vi tilbyr: ~Godt samarbeid med... 

FUS AS

Tromsø
4 dager siden
 ...forskrift til Opplæringsloven Undervisningskompetanse i matematikk og naturfag (minimum 60 studiepoeng) og godkjent praktisk-pedagogisk utdanning Fordel å ha et ekstra fag som tilbys ved skolen Søkere må kommunisere godt på norsk skriftlig og muntlig Personlige... 
Kvaløya
10 dager siden
 ...Alle som tilsettes ved skolen, må forplikte seg til skolens pedagogiske plattform og aktivt bidra til å videreutvikle skolens fokusområder...  ...60 studie-poeng) innenfor idrett og godkjent praktisk-pedagogisk utdanning Personlige egenskaper Søker må ha gode relasjonelle... 
Tomasjord
4 dager siden