Ifølge statistikken vil sjansene dine for å finne en jobb øke med 83.7% hvis du fyller inn stedsnavnet ditt i boksen "sted".

Pedagogisk rådgiver jobb

1-20 fra 2127 søkeresultater

Risør kommune - Sentraladministrasjon  -  Risør
 ...Pedagogisk psykologisk rådgiver Vi har 2 ledige stillinger i PPT. Vi har 2 ledige stillinger som pedagogisk psykologisk rådgiver ved PP-tjenesten for Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Gjerstad kommune - Aust Agder. PP- tjenesten er interkommunal og Risør kommune... 
4 dager siden
Larvik Kommune  -  Larvik
 ...PP-tjenesten i Larvik har ledig 100 % fast stilling som pedagogisk-psykologisk rådgiver. Vi er fleksible på oppstartdato. Dato for oppstart fastsettes i samråd med aktuell kandidat. Arbeidsoppgaver PP-tjenesten i Larvik består av en aktiv og engasjert gruppe medarbeidere... 
10 dager siden
Kristiansand kommune  -  Kristiansand kommune
 ...Pedagogisk-psykologisk rådgiver - PPT PP-tjenesten i Kristiansand er organisert i 1 læringsmiljøteam og 3 geografiske oppvekstteam. Tjenesten har til sammen 33 ansatte og innehar høy faglig kompetanse og stort fokus på kvalitet og kompetanseutvikling. Oppvekstsektoren... 
1 dag siden
Troms fylkeskommune  -  Harstad
 ...Pedagogisk psykologisk rådgiver Jobbnorge ID: 144360 Pedagogisk psykologisk rådgiver. Vi har ledig 2 faste stillinger som PP-Rådgiver i Troms. Arbeidssted: 1-100% fast stilling som pedagogisk psykologisk rådgiver med arbeidssted i Tromsø.... 
11 dager siden
Molde kommune  -  Molde
 ...Helsetjenesten - Pedagogisk psykologisk rådgiver Molde, rosenes og jazzens by, er i sterk utvikling. Byen er regionsenteret i Romsdal, en bo- og arbeidsmarkedsregion med om lag 75.000 innbyggere. Næringslivet er preget av vekst og optimisme; blant annet er Molde en... 
3 dager siden
Lillehammer kommune  -  Lillehammer
 ...Pedagogisk/psykologisk rådgiver - PPT PP-tjenesten har kontorer i Familiens hus i Lillehammer kommune. PPT er underlagt tjenesteområde grunnskole. Grunnskolen i Lillehammer kommune er organisert i ett tjenesteområde med skolesjefen som øverste leder. TO-grunnskole... 
4 dager siden
Vefsn kommune  -  Vefsn kommune
 ...Pedagogisk psykologisk rådgiver - PPT Da en av våre PP-rådgivere har fått jobb som leder hos oss, ønsker vi oss en ny kollega som kan bli en del av vårt team. Ved PPT for Vefsn-regionen er det 7 årsverk fordelt på 5,5 PP-rådgivere, merkantil og leder. Vi har ledig... 
15 dager siden
Oslo kommune, Utdanningsetaten  -  Oslo
 ...Pedagogisk -psykologisk rådgiver - PPT E - Ansatte Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) skal bistå skolene i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for bedre å tilrettelegge for barn og unge med spesielle opplæringsbehov. PPT er Oslo kommunes... 
2 dager siden
Røyken Kommune  -  Røyken kommune
 ...Tjenesten er organisert som egen virksomhet under kommunalsjef for oppvekst og utdanning. Tjenesten har 10 årsverk fordelt på 8 pedagogisk-psykologisk rådgiverstillinger, avdelingsleder og enhetsleder. Tjenesten er lokalisert i Rådhuset i Røyken. Vi retter vår praksis... 
6 dager siden
Trysil kommune  -  Trysil
 ...Vikariat 50 % Spesialpedagog/ pedagogisk-psykologisk rådgiver Ledig stilling - Vikariat 50 % Spesialpedagog/ pedagogisk-psykologisk rådgiver Trysil kommune vil ha: - barn og unge som mestrer språket, vennskapet og kroppen. - barn og unge som tør, vil og... 
9 dager siden
Flekkefjord
PEDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVER - Lister Pedagogisk Psykologiske Tjeneste (Lister PPT) er organisert som en interkommunal tjeneste for kommunene Farsund (vertskommune), Lyngdal, Kvinesdal, Flekkefjord og Sirdal. Tjenesten har fire regionale kontorer og PPT sitt arbeid... 
Én måned siden
Røyken kommune  -  Røyken kommune
 ...Tjenesten er organisert som egen virksomhet under kommunalsjef for oppvekst og utdanning. Tjenesten har 10 årsverk fordelt på 8 pedagogisk-psykologisk rådgiverstillinger, avdelingsleder og enhetsleder. Tjenesten er lokalisert i Rådhuset i Røyken. Vi retter vår praksis... 
6 dager siden
Kongsvinger kommune  -  Kongsvinger
 ...Pedagogisk rådgiver (Arkivsak-ID: 17/2643) Kongsvinger kommune har etablert en støtteenhet for forvaltning av myndighet og tjenester etter barnehageloven, opplæringsloven og helselovgivningen. Målet er å bidra til at brukeres rettigheter og kommunens tjenester får... 
Én måned siden
Christiania Barnehave Nordstrand  -  Oslo
 ...Pedagogisk leder Vi søker DEG! D u som gir barna mulighet til å oppleve det unike i seg selv, du som gir av deg selv og gjør hver dag til noe spesielt. På vår småbarnsavdeling har vi ledig fast stilling som pedagogisk leder . Avdelingen huser 14 barn fra... 
48 minutter siden
Søgne kommune  -  Søgne kommune
 ...Pedagogisk psykologisk rådgiver - Søgne og Songdalen PP-tjeneste Søgne og Songdalen har felles interkommunal PP-tjeneste med 13 ansatte. Vi består av enhetsleder, fagleder, merkantilt personale, 8 ped.psyk. rådgivere og en logoped. Søgne kommune er vertskommune. PPT... 
17 dager siden
Salangen kommune  -  Salangen kommune
 ...Pedagogisk/ psykologisk rådgiver 50% stilling (Ref.nr: 97) Pedagogisk/ psykologisk rådgiver 50% stilling Fra 01.01.18 vil PPT få ledig 50% fast stilling som pedagogisk/ psykologisk rådgiver. PPT er kommunenes sakkyndige instans vedrørende lovpålagte oppgaver... 
22 dager siden
Stabekk
 ...Vi ønsker oss en pedagogisk leder som er engasjert, ser nytteverdien av et godt foreldresamarbeid og evner å jobbe strukturert med barnehagens satsningsområder. Som pedagogisk leder i Strand barnehage vil du jobbe tett sammen med lederteamet og dine medarbeidere.... 
8 dager siden
Stavanger
 ...til en liten og koselig barnehage, med stabilt og godt arbeidsmiljø og engasjerte medarbeidere! På avdeling Tjensvoll har vi to pedagogiske ledere, og to assistenter, og 20 barn i alderen 1-6år.       Avdelingen ligger i underetasjen i Tjensvoll kirke i trivelige lokaler... 
18 dager siden
Frikult AS  -  Mo
 ...Båsmo:  Fast 100%-stilling som barnehagelærer ved vår storavdeling Ytteren:  Fast 100% -stilling som som barnehagelærer / pedagogisk leder Frikultbarnehagen kan tilby: Konkurransedyktige betingelser Faglig veieding og utviking Behjelpelig med bolig... 
12 dager siden
Sandefjord kommune
Vi har ledig stilling som saksbehandler/rådgiver i lønningsseksjonen. Seksjonen utbetaler lønn etter gjeldende regelverk til medarbeidere, pedagogisk personale, godtgjørelser til folkevalgte, tjenestepensjoner, ytelser til fosterhjem, støttekontakter, avlastning mv. Videre... 
Jooble-søknad 3 dager siden