...er en bydekkende virksomhet i Stavanger kommune. Virksomheten består av seksjon dagtilbud...  ...Vi har behov for to personer. I det ene vikariatet er ønsket oppstartsdato 15.09.24 og det...  ...Referansenr.: 4809129225 Stillingsprosent: 100% Vikariat Startdato: 16.09.2024 Sluttdato: 12.... 

STAVANGER KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Stavanger
20 dager siden
 ...masse humor, støtte og raushet, og utenom dette har Stavanger kommune mange gode og varierte velferdsordninger. Vi er opptatt av å...  ...Arbeidsgiver: Stavanger kommune Stillingsprosent: 100% Vikariat Startdato: 01.06.2024 Søknadsfrist: 26.05.2024 Epost:... 

Sykepleier/vernepleier til bofelleskap psykiatri

Stavanger
6 dager siden
 ...OG BLI SETT Vi søker nå Salgs- og kunderådgiver 100% til Synsam Stavanger Sentrum!  Vikariatet varer frem til august 2025, med stor mulighet for fast stilling etter endt vikariat.  Hos oss er kunden alltid nummer 1. Sammen med Synsam-teamet vil du få ansvar for hele... 

Synsam Group Norge

Stavanger
20 timer siden
 ...Ved Stavanger kulturskole er det fra 01.08.2024-31.07.2025 ledig vikariat som kulturskolelærer i faget teater. Stillingen er for tiden...  ...Bjergsted, fem kulturskolestasjoner samt en rekke av skolebyggene i kommunen. Kulturskolen har utarbeidet egen kvalitetsplan, hvor målet er... 

Teaterlærer

Stavanger
6 dager siden
 ...samarbeider med Intensivavdelingen og LIS inngår i rotasjon og vakt på intensivavdelingen. Avdelingen har ledig 1 stilling i ett års-vikariat og 2 stillinger med 6 mnd. vikariat med mulighet for forlengelse. Ved spesialistgodkjenning vil stillingen bli konvertert til... 

STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS SOMATIKK VÅLAND

Stavanger
16 dager siden
Hos oss er ingen dag lik Den viktigste oppgaven er å være en omsorgsperson for barna eller ungdommen som du bor med, og være en person som de kan forholde seg til. Du følger opp, hjelper med skole og er med på andre aktiviteter i hverdagen. Noen ganger er dere ute å bowler...

Stendi AS

Stavanger
2 måneder siden
 ...Tjensvoll-barnehagene er en kommunal virksomhet som består av Tjensås, Tjensvoll, Lassamyra og Satelitten barnehage. Barnehagene ligger...  ...4022 Stavanger Nøkkelinformasjon: Arbeidsgiver: Stavanger kommune Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 27.05.2024... 

Pedagogisk leder/Barnehagelærer

Stavanger
7 dager siden
 ...Hagen, Virksomhetsleder,  Logg inn for å se kontaktinformasjon Arbeidssted Skeiehagen 37 4085 Hundvåg Nøkkelinformasjon: Arbeidsgiver: Stavanger kommune Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 05.06.2024 Logg inn for å se kontaktinformasjon... 

Pedagogisk leder/barnehagelærer

Stavanger
16 timer siden
 ...Arbeidsmiljø preget av positivitet og entusiasme  Lønn og stillingskode etter gjeldende tariffavtale  Hjem-jobb-hjem Stavanger kommunes pensjon- og velferdsordning  Kontaktinformasjon Marcel Totolici, AVdelingsleder korps,  Logg inn for å se kontaktinformasjon... 

Korpsdirigent og messingpedagog Hafrsfjord og Mastrafjord sk...

Stavanger
7 dager siden
 ...Stavanger kommune har per tid 135 fastlegehjemler fordelt på 39 legekontor. Hjemlene er i hovedsak tilknyttet næringsdrift.  Det lyses nå ut 2 ledige stillinger ved Stavangerdoktoren. 1 ledig fastlegehjemmel med næringsdrift og 1 midlertidig 2- årig introduksjonsstilling... 

Fastlegehjemmel og introduksjonsstilling for Alis ved Stavan...

Stavanger
17 dager siden
 ...utdanningsinstitusjonene samt sikre et godt praksisløp for alle elever og studenter i helse og velferd.  Med dette arbeidet vil Stavanger kommune vil være blant de første kommunene i Norge som starter opp et eget praksiskontor. Stillingene har en varighet på et år fra... 

Praksiskoordinator

Stavanger
6 dager siden
 ...kulturskole har behov for kordirigent i Auglend skolekor i inntil 15% vikariat skoleåret 2024/2025. Auglend skolekor er tilbud til elever...  ...stillingskode etter gjeldende tariffavtale  Stavanger kommunes pensjon- og velferdsordning  Kontaktinformasjon... 

Dirigent skolekor

Stavanger
3 dager siden
 ...muligheten nå! Vi har to faste ledige helgestillinger på 24% samt et vikariat i perioden 1. august tom 31. desember. Stillingene inngår i...  ...ihht retningslinjer for legemiddelhåndtering i Stavanger kommune. Bidra at bofellesskapet drives i henhold til kommunens og virksomhetens... 

Vil du bli en del av verdens beste arbeidsplass?

Stavanger
3 dager siden
 ...Tastaveden skole er en ungdomsskole i Stavanger kommune med omlag 330 elever og 40 ansatte. Vi har fire klasser på hvert av skolens tre årstrinn. Skolen vår ble ferdig rehabilitert våren 2024, og resultatet har blitt veldig flott! Fra høsten av har vi ledig stilling som... 

Skolekonsulent

Stavanger
25 dager siden
 ...Logg inn for å se kontaktinformasjon Arbeidssted Ragbakken 83 4042 Hafrsfjord Nøkkelinformasjon: Arbeidsgiver: Stavanger kommune Stillingsprosent: 100% Fast Startdato: 19.08.2024 Søknadsfrist: 05.06.2024 Logg inn for å se kontaktinformasjon... 

Sykepleier natt

Stavanger
16 timer siden
 ...Vi planlegger derfor for en organisering der helsefagarbeiderne får spisset sitt ansvarsområde i avdelingene, Vi er Stavanger kommunes eneste rene korttidsykehjem med 70 enerom fordelt på 3 avdelinger. Vi har senger til korttid demens, etterbehandling og ordinær korttid... 

Helsefagarbeider til korttidssykehjem

Stavanger
23 dager siden
 ...til å etablere troverdighet, tillit og innflytelse hos andre Vi tilbyr Mulighet til å jobbe med et viktig samfunnsoppdrag i en kommune med helhetlig satsing Spennende arbeidsoppgaver med mulighet for faglig og personlig utvikling Dyktige medarbeidere og et... 

Veileder som vil gjøre en forskjell?

Stavanger
7 dager siden
 ...fra regionens største legevakt? Stavanger legevakt leverer legevakttjenester for innbyggerne i både Stavanger, Sola og Randaberg kommune. Stavanger legevakt er legevaktssentral også for Ryfylke kommunene. I tillegg til selve legevakten, ligger også kriseteam, voldtektsmottaket... 

Fast 100% stilling lege ved Stavanger legevakt

Stavanger
25 dager siden
 ...fra passiv til aktiv innsats og er en tidlig intervensjon for å forebygge funksjonsreduksjon. Målgruppen er brukere som søker kommunens tjeneste i form av praktisk bistand eller personlig pleie og som har et rehabiliteringspotensiale. Brukerne trener på å kunne klare... 

Fysioterapeut

Stavanger
16 timer siden
 ...Stavanger skal være en god by  å bo i for alle. Som ansatt i Stavanger Kommune får du gjøre en forskjell for byen vår og menneskene som bor her. Med i overkant av 11000 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Sammen bygger vi felleskap.  Bo og aktivitet... 

Krokåsveien bofelleskap søker etter tilkallings- og sommervi...

Stavanger
17 dager siden
 ...tjenestekvalitet i tråd med gjeldende regelverk, økonomiske rammer og Leve HELE LIVET-strategien for helse- og velferdsområdet i Stavanger kommune Drive målrettet og systematisk kvalitetsarbeid i avdelingen Delta i/lede pågående prosjekter, piloter og omstillingsarbeid i... 

Er du vår nye avdelingsleder?

Stavanger
16 timer siden
 ...prioritere Du har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne Vi tilbyr Hos oss får du mulighet til å utgjøre en forskjell for kommunen og innbyggerne Du blir del av et tverrfaglig arbeidsmiljø Gode pensjon- og forsikringsordninger i KLP Fleksibel... 

Simuleringskoordinator

Stavanger
7 dager siden
 ...hverdag med mange ulike tilbud både hjemme på Austbø, og utenfor. Austbø bofelleskap leverer også tjenester til personer i Stavanger kommune som har bosteds adresser både i nabolaget og ellers i kommunen. Målet for Austbø er å ha flest mulig i fulltidsstillinger og alle... 

Miljøterapeut/Miljøarbeider

Stavanger
3 dager siden
 ...Dagsenter og avlastning er en bydekkende virksomhet i Stavanger kommune som gir stabile og tilrettelagte tilbud med ulike bistandsbehov. Virksomheten består av seksjon bolig, seksjon avlastning og seksjon dagtilbud, samt bydekkende veiledningsteam. Vi søker nå etter nye... 

Fast helgestilling og sommervikarer 2024

Stavanger
25 dager siden
 ...gjeldende overenskomst Kontaktinformasjon Ola Ravndal Bjørnestad,  Logg inn for å se kontaktinformasjon Arbeidssted Kongsgata 49 4005 Stavanger Nøkkelinformasjon: Arbeidsgiver: Stavanger kommune Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 02.06.2024... 

Sykepleier/vernepleier

Stavanger
25 dager siden
 ...for å se kontaktinformasjon Logg inn for å se kontaktinformasjon Arbeidssted Nøkkelinformasjon: Arbeidsgiver: Stavanger kommune Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 30.05.2024 Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon Logg inn for å se... 

Veileder NAV

Stavanger
16 timer siden
 ...Samarbeide med beboere, kollegaer og pårørende Administrering av legemidler ihht retningslinjer for legemiddelhåndtering i Stavanger kommune.  Bidra at bofellesskapet drives i henhold til kommunens og virksomhetens verdier og målsetninger  Vi forventer at du holder... 

Vil du bli en del av verdens beste arbeidsplass?

Stavanger
7 dager siden
 ...aggresjonsproblematikk). Boligen inngår i et forskningsprosjekt og ditt arbeid bidrar inn i denne forskningen. I tillegg har kommunen gode velferdsordninger og hjem-jobb-hjem ordning. Stillingen lønnes etter gjeldende tariff og stillingskoder og etter... 

Nattevakt til moderne bofellesskap omgitt av flott natur

Stavanger
7 dager siden
 ...inn for å se kontaktinformasjon Arbeidssted Gunnar Warebergs gate  Stavanger Nøkkelinformasjon: Arbeidsgiver: Stavanger kommune Stillingsprosent: 44% Fast Startdato: 12.08.2024 Søknadsfrist: 05.06.2024 Epost: Logg inn for å se... 

Hvilende nattevakter

Stavanger
9 dager siden
14:I[16442,["956","static/chunks/538ff4e4-07f686ea67fb7f74.js","174","static/chunks/174-1a22bc58d97df6f0.js","496","static/chunks/496-f306a69a0da01aac.js","285","static/chunks/285-b4c3e04a52cfb675.js","9","static/chunks/9-f3c56bae08527d27.js","878","static/chunks/(***) ***-****a739d5a70ff...

Vernepleier/miljøterapeut i barne- og ungdomsbolig

Stavanger
28 dager siden