...Vikariat som seksjonsleder  Om stillingen En av våre dyktige ledere skal ut i permisjon, derfor søker vi etter seksjonsleder til et vikariat på inntil ett år, med oppstart så snart som mulig. Vi søker en strategisk, utviklingsorientert og engasjert seksjonsleder... 
Trondheim
19 dager siden
 ...stilling innen utendørs kartlegging av universiell utforming. Vikariatene har varighet på fire uker som begge gjennomføres samtidig i avtalt...  ...i videre planlegging og prosjekteringsarbeid i Trondheim kommune. Prosjektet er organisert ved byplankontoret og rådgiver universett... 

Sommervikar - kartlegging av universell utforming

Trondheim
6 dager siden
 ...med skift på kvelder og i helgene. Ytterligere informasjon Dette er et deltidsvikariat på 80% med oppstart etter avtale. Vikariatet har varighet ut april 2025. Vi vurderer søknader fortløpende, send derfor din CV og søknad allerede i dag og fortell oss hvorfor... 

H&M

Trondheim
15 dager siden
 ...initiativ, ansvar og egne avgjørelser Du bidrar til et mangfoldig miljø Vi tilbyr ~ Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler Kontaktinformasjon Iver Dragset, Avdelingsleder,  Logg inn for å se kontaktinformasjon Arbeidssted... 

Kulturskolelærer

Trondheim
1 dag siden
 ...beherske norsk muntlig og skriftlig godt  Personlig egnethet vektlegges Vi tilbyr Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler. Prøvetid seks måneder. Intervju i forbindelse med tilsetting i stillingen. Kontaktinformasjon Geir... 

Kulturskolelærer sekkepipe

Trondheim
1 dag siden
 ...barnehager er det fra 1. august 2024 til 31.august 2025 ledig et vikariat 100 prosent stilling som barnehagelærer. Enheten består av...  ...utvikling. Lønn og arbeidstid etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler. Kontaktinformasjon Kristian Sliper... 

Barnehagelærer

Trondheim
6 dager siden
 ...Dalgård skole og ressurssenter har ledig et vikariat i 50 prosent stillinger som barne- og ungdomsarbeider fra 1. august 2024 - 31. juli...  ...skole og ressurssenter, en universitetsskole i Trondheim kommune, består av et stort mangfold med 650 elever og 160 ansatte.... 

Barne- og ungdomsarbeider

Trondheim
8 dager siden
 ...nærmiljø med gode muligheter for samskaping til beste for barn og unge Kontinuerlig kompetanseheving i forhold til barnehagen og kommunens satsningsområder Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler Kontaktinformasjon Monica Torvik Svalby... 

Barnehagelærer

Trondheim
1 dag siden
 ...bruker kalenderplan, det vil si at du har gode muligheter til å påvirke egen turnus. Mer informasjon om jobb i helse i Trondheim kommune finner du på vår  Logg inn for å se kontaktinformasjon Arbeidsoppgaver Hjemmetjenesten yter tjenester i hjemmet til... 

Helsefagarbeider

Trondheim
1 dag siden
 ...egnethet vil bli vektlagt, også sett i forhold til skolens øvrige personale. Vi tilbyr Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler. Gode muligheter til å bruke egen aktivitetskompetanse i hverdagen. Kontaktinformasjon Laila Røkenes,... 

Barne- og ungdomsarbeider

Trondheim
6 dager siden
 ...at vikarene våre har gjennomført tre vakter med opplæring før vikariatet starter. Vi søker primært fagarbeidere, elever i helsefag og sykepleie...  ...på YouTube om hvordan det er å jobbe i Trondheim kommune Mer informasjon om jobb i helse i Trondheim kommune finnes... 

Sommervikarer

Trondheim
6 dager siden
 ...hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering for å bidra til at brukere kan bo lengst mulig hjemme. Mer informasjon om jobb i helse i Trondheim kommune finnes på vår  Logg inn for å se kontaktinformasjon . Arbeidsoppgaver Utføre sykepleie til våre pasienter etter pasientens... 

Sykepleier

Trondheim
1 dag siden
 ...Økonomitjenesten er en støtte- og utviklingsenhet, som blant annet støtter tjenesteproduserende enheter og kommunedirektøren i Trondheim kommune. Enheten består av enhetsleder, avdelingsledere, økonomirådgivere, lønnsmedarbeidere, medarbeidere innenfor turnusplanlegging og... 

Forretningsrådgiver økonomi

Trondheim
8 dager siden
 ...hjemmetjeneste jobber med hverdagsrehabilitering og hverdagsmestring. Dette er et spennende tverrfaglig samarbeid med andre enheter i Trondheim kommune. Mer informasjon om jobb i helse i Trondheim kommune finnes på vår Logg inn for å se kontaktinformasjon . Arbeidsoppgaver... 

Ergoterapeut

Trondheim
6 dager siden
 ...Lyngmyra barnehage, Skjetlein barnehage, Soltun familiebarnehage og Perslia familiebarnehage. Fra 1. august 2024 iverksetter Trondheim kommune en ny organisering av det spesialpedagogiske tilbudet i alle barnehagene som skal sikre at barn med rett til spesialpedagogisk... 

Fagarbeider/assistent i spesialpedagogisk team

Trondheim
1 dag siden
 ...og menn å søke Vi tilbyr En barnehage med stor faglig kompetanse og engasjement. Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtale. Kontaktinformasjon Kristian Sliper Midling, Enhetsleder,  Logg inn for å se kontaktinformasjon Arbeidssted... 

Assistent

Trondheim
6 dager siden
 ...Trondheim kommunes Miljølaboratorium er i utvikling, og vi søker nå etter en ny kollega til en fast 100 prosent stilling som driftsleder (laboratorieleder) for vårt laboratorium. Miljølaboratoriet tilhører Avdeling vann og avløp i Trondheim bydrift. Laboratoriet... 

Driftsleder LAB

Trondheim
24 dager siden
 ...Stabilitet er svært viktig og personlig egnethet vil bli vektlagt Vi tilbyr Kompetanseheving i forhold til barnehagens og Trondheim kommunes satsningsområder Engasjement for barns beste Et godt og inkluderende arbeidsmiljø Lønn etter sentrale avtaler og... 

Barnehagelærer

Trondheim
6 dager siden
 ...på personlig egnethet, også sett i forhold til skolens øvrige personale. Vi tilbyr Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler Profesjonelt fagmiljø med stor grad av humor og arbeidsglede Samarbeid og støtte i team og ledelse Kontaktinformasjon... 

Lærer

Trondheim
6 dager siden
 ..., og vi trenger flere dyktige vernepleiere med på laget, da vi ønsker å styrke vår tverrfaglige kompetanse. Har du erfaring fra kommune eller spesialisthelsetjenesten er det en fordel, men også nyutdannede vernepleiere er velkommen til å søke. Vi kan tilby deg to ukers... 

Vernepleier

Trondheim
15 dager siden
 ...Utleirahallen, en flerbrukshall som sto ferdig i 2015. Skolen er miljøsertifisert gjennom Grønt flagg og vant i 2021 Trondheim kommunes Miljøpris. Det vises til skolens Logg inn for å se kontaktinformasjon for videre informasjon. Strategi for sterke barnefellesskap... 

Lærer

Trondheim
6 dager siden
 ...Stillingsstørrelse fra 50-100 prosent og varighet fra fire til åtte uker. Nidelven hjemmetjeneste er en av 13 enheter i Trondheim kommune som yter bistand til hjemmeboende pasienter innenfor et avgrenset geografisk område. Vårt kontor ligger sentralt i Trondheim. Vi... 

Sommervikarer

Trondheim
6 dager siden
 ...og vi trenger flere dyktige helsefagarbeidere med på laget da vi ønsker å styrke vår tverrfaglige kompetanse. Har du erfaring fra kommune eller spesialisthelsetjenesten er det en fordel, men også nyutdannede helsefagarbeidere er velkommen til å søke. Vi kan tilby deg minimum... 

Helsefagarbeider

Trondheim
15 dager siden
 ...Trondheim kommune har ledig en fast 100 prosent stilling som rektor ved Solbakken skole. Solbakken  barneskole ligger 11 km fra Trondheim sentrum. Skolen har i dag 120 elever og rundt 17 ansatte. Skolen har en 100 prosent merkantil ressurs og lederstøtte. Skolen... 

Rektor

Trondheim
22 dager siden
 ...inn for å se kontaktinformasjon for å se vårt nye flotte helse- og velferdssenter. Mer informasjon om jobb i helse i Trondheim kommune finnes på vår  Logg inn for å se kontaktinformasjon . Arbeidsoppgaver Gi faglig forsvarlig tjenester til våre pasienter... 

Sykepleier

Trondheim
1 dag siden
 ...beboere som tilbyr hjemmetjenester og et botiltak for ti personer med utviklingshemming. Mer informasjon om jobb i helse i Trondheim kommune finnes på vår  Logg inn for å se kontaktinformasjon . Velkommen som søker hos oss! Arbeidsoppgaver Individuell oppfølging... 

Helgestillinger

Trondheim
6 dager siden
 ...Logg inn for å se kontaktinformasjon - Våre Logg inn for å se kontaktinformasjon Mer informasjon om jobb i helse i Trondheim kommune finnes på vår Logg inn for å se kontaktinformasjon . Arbeidsoppgaver Utføre ordinær pleie til våre brukere i tråd med gjeldende... 

Helsefagarbeider i omsorgsbolig

Trondheim
6 dager siden
 ...miljøtilbud. Enheten ligger sentralt til og har gode buss og trikkforbindelser. Mer informasjon om jobb i helse i Trondheim kommune finnes på vår side Logg inn for å se kontaktinformasjon Arbeidsoppgaver Gi god omsorg til pasienter med ulike pleiebehov... 

Sykepleier

Trondheim
6 dager siden
 ...stilling som avdelingsleder fra 1. september 2024. Helse- og velferdskontoret (HVK) er en koordinerende enhet og veien inn til kommunens helse - og velferdstjenester for personer over 18 år. Enheten har ansvar for at tjenester til mennesker med langvarige  og sammensatte... 

Avdelingsleder

Trondheim
1 dag siden
 ...diskusjoner med stor takhøyde oss i mellom. Vernepleiere er også velkommen til å søke.  Mer informasjon om jobb i helse i Trondheim kommune finnes på vår Logg inn for å se kontaktinformasjon Logg inn for å se kontaktinformasjon Arbeidsoppgaver Utføre faglige... 

Sykepleier dag og aften

Trondheim
1 dag siden