...Høy barnehagekvalitet er et satsingsområde for Bærum kommune. Takket være politikere som setter de bittesmå veldig høyt gjennomfører...  ...Nøkkelinformasjon: Arbeidsgiver: Bærum kommune Stillingsprosent: 100% Vikariat Startdato: 01.08.2024 Sluttdato: 31.07.2025 Søknadsfrist... 

Lyst til å jobbe i en kommune som setter de små veldig høyt?

Bærum kommune
2 dager siden
 ...lærere som skal ut i permisjon. Derfor trenger vi inntil 300 % vikariat i faget norsk som kan kombineres med andre fag som samfunnsfag,...  ...Høvikveien 30 1363 Høvik Nøkkelinformasjon: Arbeidsgiver: Bærum kommune Stillingsprosent: 100% Vikariat Startdato: 01.08.2024... 

Er du god på klasseledelse? Se her!

Bærum kommune
8 dager siden
 ...til enhver tid, å være en relevant og aktiv samfunnsaktør.Bærum kommune har en tydelig plan for skolen og politikere med engasjement...  ...Nøkkelinformasjon: Arbeidsgiver: Bærum kommune Stillingsprosent: 100% Vikariat Startdato: 01.08.2024 Sluttdato: 31.07.2025 Søknadsfrist... 

Vi søker engasjerte lærere!

Bærum kommune
2 dager siden
 ...århundre. Vi ønsker å være en relevant og aktiv samfunnsaktør.Bærum kommune har en tydelig plan for skolen og politikere med engasjement...  ...til å være praksisskole. Bjørnegård skole har ledig et vikariat som kontaktlærer med undervisning i norsk, krle, samfunnsfag og... 

Kontaktlærer Bjørnegård skole

Bærum kommune
2 dager siden
 ...elever - sette spor som vil styrke elevene resten av livet? I Bærum kommune har du ekstra gode forutsetninger for å gjøre nettopp det....  ...Nøkkelinformasjon: Arbeidsgiver: Bærum kommune Stillingsprosent: 100% Vikariat Startdato: 01.08.2024 Sluttdato: 31.07.2025 Søknadsfrist... 

Spes.pedlærer/faglærer

Bærum kommune
2 dager siden
 ...kollegaene våre.  Høy barnehagekvalitet er et satsingsområde for Bærum kommune. Gjennom kompetanse- og kvalitetsheving, systematisk og grundig...  ...til et godt grunnlag for livslang læring. Vi har ledig to vikariat frem til 31.07.2025 og en fast stilling. Arbeidsoppgaver... 

Vil du være med å videreutvikle god kvalitet i barnehagen vå...

Bærum kommune
2 dager siden
 ...styrke elevene resten av livet? I Bærum kommune har du ekstra gode forutsetninger for å...  ...deg på laget!Skolen har ledig inntil tre vikariater, med mulighet for forlengelse, som kontaktlærere...  ...kommune Stillingsprosent: 100% Vikariat Startdato: 01.08.2024 Sluttdato: 31... 

Vi trenger flere lærere på laget vårt, er du vår nye kontakt...

Bærum kommune
2 dager siden
 ...kontaktinformasjon Arbeidssted Gamle Drammensvei 1369 Stabekk Nøkkelinformasjon: Arbeidsgiver: Bærum kommune Stillingsprosent: 50% Vikariat Startdato: 01.05.2024 Sluttdato: 31.12.2024 Søknadsfrist: 25.04.2024 Logg inn for å se... 

Har du lyst til å jobbe med barn?

Bærum kommune
8 dager siden
 ...og lære! Høy barnehagekvalitet er et satsingsområde for Bærum kommune. Takket være politikere som setter de bittesmå veldig høyt...  ...Arbeidsgiver: Bærum kommune Stillingsprosent: 100, 35% Fast, Vikariat Startdato: 01.08.2024 Søknadsfrist: 25.04.2024 Logg inn... 

Bli vår nye kollega! Gi små barn store muligheter som pedago...

Bærum kommune
18 dager siden
 ...Arbeidstiden er på dagtid, mandag-fredag. Det er ledig et 70% vikariat. Vi søker etter engasjerte personer som liker å gjøre det lille...  ...1357 Bekkestua Nøkkelinformasjon: Arbeidsgiver: Bærum kommune Stillingsprosent: 70% Vikariat Startdato: 01.05.2024... 

Praktisk bistand (PBD)

Bærum kommune
8 dager siden
 ...Bærum kommune har høye ambisjoner for bærumsbarnehagene, og høy barnehagekvalitet er et satsingsområde for kommunen. Gjennom systematisk arbeid bidrar vi til at barna i Bærum får en trygg og god start på sitt utdanningsløp. Våre barnehager skal støtte barnas lærelyst og... 

Vil du som styrer bli med inn i vår magiske hverdag i Jareng...

Bærum kommune
2 dager siden
 ...vil du få en unik anledning til å utnytte din kompetanse for å bidra til å løse viktige samfunnsoppdrag. Bærum kommune er en av Norges største kommuner og har et sterkt fokus på å utnytte mulighetene imoderne teknologi for å møte morgendagens utfordringer og levere... 

Vil du være med å utvikle fremtidens nettverksarkitektur i e...

Bærum kommune
8 dager siden
 ...S kolehelsetjenesten for ungdom? Vi søker helsesykepleier i vikariat da en av våre går ut i svangerskapspermisjon. Du vil være del av...  ...i alle ungdomsskoler, og på noen videregående skoler. I kommunen har vi en rekke tjenester barn, unge og familier kan få hjelp fra... 

Helsesykepleier til skolehelsetjenesten ungdom

Bærum kommune
2 dager siden
 ...søker vi en virksomhetsarkitekt. Endringer i demografien medfører behov for omstilling og nye måter å løse oppgavene på. Bærum kommune har satt seg høye mål for å levere tjenester innenfor Aldring og mestring og e-helse. Fremtidsrettede IT-løsninger og digitalisering... 

Vil du være med å digitalisere fremtidens helse- og omsorgst...

Bærum kommune
8 dager siden
 ...Logg inn for å se kontaktinformasjon Arbeidssted Grindaberget 7 1354 Bærums Verk Nøkkelinformasjon: Arbeidsgiver: Bærum kommune Stillingsprosent: 50% Engasjement Startdato: 01.08.2024 Sluttdato: 31.07.2025 Søknadsfrist: 29.04.2024 Logg inn for... 

Aktivitetsledere på Gullhaug SFO

Bærum kommune
8 dager siden
 ...vil du få en unik anledning til å utnytte din kompetanse for å bidra til å løse viktige samfunnsoppdrag. Bærum kommune er en av Norges største kommuner og har et sterkt fokus på å utnytte mulighetene imoderne teknologi for å møte morgendagens utfordringer og levere... 

Vil du være med å utvikle fremtidens sikkerhetsarkitektur i ...

Bærum kommune
8 dager siden
 ...av å vekke lærelyst, sette spor hos elevene dine og å sikre at de er godt rustet til å mestre livet de står på terskelen til? Bærum kommune har en tydelig plan for skolen og politikere med engasjement for skolens oppdrag. Å jobbe som lærer hos oss innebærer å være del av... 

Leken, lyttende og lærevillig lærer

Bærum kommune
8 dager siden
 ...dagliglivet. Bruker leder assistentenes daglige arbeid, og Bærum kommune har arbeidsgiveransvaret. Dame som bor sentralt i Sandvika...  ...Logg inn for å se kontaktinformasjon 67 Stillingsprosent: 50% Vikariat Sluttdato: 12.04.2024 Søknadsfrist: 27.04.2023 Logg inn for å... 

Brukerstyrt personlig assistent

Bærum kommune
2 måneder siden
 ...vernepleiere: Lønnstilskudd på 30 000 kr ved oppstart og 30 000 kr etter et år for vernepleiere som ikke allerede er ansatt i Bærum kommune. Lønnstilskudd for vernepleiere med ansvar for kapittel 9 vedtak.Brekkeski bolig har nå ledig en fast stilling som vernepleier i... 

Unik mulighet til å løse spennende faglige utfordringer i sa...

Bærum kommune
2 dager siden
 ...Gunnar Langsø, Avdelingsleder,  Logg inn for å se kontaktinformasjon Arbeidssted Åsterudveien 21 1344 Haslum Nøkkelinformasjon: Arbeidsgiver: Bærum kommune Stillingsprosent: 34% Fast Søknadsfrist: 25.04.2024 Logg inn for å se kontaktinformasjon... 

Fast stilling som miljømedarbeider for deg som vil arbeide h...

Bærum kommune
2 dager siden
 ...på kurs – og med dagvakter ligger mye til rette for nettopp det. Du får en tilpasset opplæringsplan, dessuten har ansatte i Bærum kommune mulighet for et kompetanseutviklingsstipend. Og du, siden Busoppveien er et nylig oppstartet botilbud, vil du ha stor mulighet... 

Fag i fokus; ja, hva ellers?

Bærum kommune
8 dager siden
 ...inn for å se kontaktinformasjon Arbeidssted Halvorsens vei 2 1365 Blommenholm Nøkkelinformasjon: Arbeidsgiver: Bærum kommune Stillingsprosent: 53% Engasjement Startdato: 01.08.2024 Sluttdato: 31.07.2025 Søknadsfrist: 26.04.2024 Logg inn for... 

Er du vår nye assistent på SFO?

Bærum kommune
12 dager siden
 ...Solbergveien avlastningshjem er en av fem avlastnings- og barneboliger som en del av Barne- og ungdomstjenester i Bærum kommune. Avlastningshjemmet gir avlastning til familier som har barn i alderen 0-18 år, som har en nedsatt funksjonsevne. Avlastningshjemmet har 5 døgnplasser... 

Er du vernepleier og har lyst å jobbe med barn og ungdom? Sø...

Bærum kommune
2 dager siden
 ...gir tilbud til pasienter med et større og mer sammensatt behov for lindrende behandling enn det ordinære kort- og langtidsplasser i kommunen skal kunne tilby og håndtere. Hospice gir lindrende behandling (palliasjon), pleie og omsorg til pasienter med kronisk og/eller... 

Sommervikar - sykepleier Hospice

Bærum kommune
2 dager siden
 ...Høy barnehagekvalitet er et satsingsområde for Bærum kommune. Takket være politikere som setter de bittesmå veldig høyt gjennomfører vi en omfattende kompetanse- og kvalitetsheving for alle barnehagene i satsingen TETT PÅ. Gjennom systematisk og grundig arbeid bidrar vi... 

Unik mulighet! Ledig stilling som Pedagogisk leder

Bærum kommune
8 dager siden
 ...nyopprettet stilling som kan bidra til å sikre sammenhengende pasientforløp o g trygge overganger mellom kommunale tjenester, og mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten. Hjemmebaserte tjenester består av seks tjenestesteder, som yter tilbud og tjenester til... 

Pasientforløpskoordinator

Bærum kommune
2 dager siden
 ...Spennende stilling som informasjonssikkerhetsrådgiver i en av Norges største kommuner! Er du lidenskapelig opptatt av informasjonssikkerhet og/eller har en hvit hatt hengende i skapet, så er dette kanskje stillingen for deg. Informasjonssikkerhetsavdelingen i Bærum... 

Informasjonssikkerhetsrådgiver

Bærum kommune
12 dager siden
 ...medfagutviklingsvernepleier i boligen, samt deltagelse på fagdager og fagnettverkbåde internt i Rykkinn arbeidslag, men også ved fagnettverkssamlinger i kommunen. Arbeidsoppgaver Sikre beboer et godt hjem med tjenester i tråd med deres behov og ønsker Delta i legemiddelhåndtering,... 

Vernepleier/sykepleier i turnus

Bærum kommune
18 dager siden
 ...Lyst til å sette spor etter deg i viktige prosjekter? Bærum Kommune Eiendom er en stor eiendomsbesitter, med mål om å være en av landets...  ...er i tråd med kommunens overordnede føringer (f.eks. Kommunal regnskapsskikk og merverdiavgiftsloven) Støtte prosjekteier,... 

Avdelingsleder Porteføljestyring

Bærum kommune
12 dager siden
 ...Har du evnen til å se løsninger fremfor begrensninger, brenner for faget og ønsker at innbyggerne i Bærum kommune skal få bo lengst mulig hjemme? Vi søker en nytenkende leder med engasjement for nye løsninger og samhandling på tvers til det beste for våre innbyggere... 

Avdelingsleder

Bærum kommune
2 dager siden