Søkeresultater: 63 ledige stillinger

 ...allmennmedisin? Det er nå ledig en 2- årig introduksjonsstilling i næringsdrift fra 1.august eller omgående i fastlegepraksis for leger i spesialisering til allmennmedisin. Legen jobber uten listeansvar på etablerte legers liste ved senteret. Det  garanteres stedlig veiledning... 

Stavanger medisinske senter

Stavanger
5 dager siden
 ...Det forutsettes at praksisen videreføres i sammelokaler, samt at ny hjemmelshaver inngår internavtale og selskapsavtale med de andre legene førinntreden i gruppepraksisen. Hjemmelen har etableringstilskudd for nye fastleger til Stavanger.  Introduksjonsstillingen er et... 

Fastlegehjemmel og introduksjonsstilling for Alis ved Stavan...

Stavanger
13 dager siden
 .... Legefunksjon ved fengselshelsetjenesten kan også være aktuelt for stillingen ved behov. Kvalifikasjoner Autorisasjon som lege med fullført Lis1/turnustjeneste i Norge. Kandidaten må være spesialist i allmennmedisin eller inngå avtale om spesialisering innen... 

Fast 100% stilling lege ved Stavanger legevakt

Stavanger
21 dager siden
 ...ordinær norsk klasse tidligere. Her har vi både lærere som snakker norsk og lærere som også har et annet morsmål. Vi har ett ledig vikariat for tospråklige lærer i ukrainsk/russisk. Tiltredelse 1.august 2024. Arbeidsoppgaver Norskopplæring for elever 2.-10. trinn.... 

GRØDEM SKOLE

Randaberg
12 dager siden
 ...fleksibel og ansvarlig. Vi har behov for to personer. I det ene vikariatet er ønsket oppstartsdato 15.09.24 og det andre vikariatet 15.10...  ...kommune Referansenr.: 4809129225 Stillingsprosent: 100% Vikariat Startdato: 16.09.2024 Sluttdato: 12.09.2025 Søknadsfrist:... 

STAVANGER KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Stavanger
17 dager siden
 ...Er du vår nye lege i spesialisering / LIS 3? Klinikk psykisk helsevern voksne er en av de største klinikkene i Helse Stavanger. Klinikken består av de fire sykehusavdelingene akutt, affektiv psykose, alder og sikkerhet i tillegg til fire DPS beliggende i henholdsvis... 

STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS PSYK HELSE VOKSNE VÅLAND POLI...

Stavanger
21 dager siden
// English will follow Leger Uten Grenser rykker ut og redder liv der behovene er størst. I over 70 land gir vi gratis medisinsk hjelp til mennesker i nød - uansett hvem, uansett hvor. Siden vi ikke søker statlige midler, er økonomisk støtte fra privatpersoner helt avgjørende... 

Leger Uten Grenser

Stavanger
17 dager siden
 ...intensivavdelingen. Avdelingen har ledig 1 stilling i ett års-vikariat og 2 stillinger med 6 mnd. vikariat med mulighet for forlengelse...  ...Kvalifikasjoner Søkere må ha godkjent norsk autorisasjon som lege Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig... 

3 stk. vikariat som LIS ved Anestesiavdelingen

Stavanger
12 dager siden
Orre barnehage har ledig stilling som Barne -og ungdomsarbeidar/ assistent i 100% vikariat   Orre barnehage er ein kommunal barnehage, som ligger på Pollestad i Klepp kommune. Barnehagen er ein avdelingsbarnehage, men med godt samarbeid på tvers av avdelingane. Personalet... 

ORRE BARNEHAGE

Orre
12 dager siden
 ...en meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre. Hillevåg arbeidsgård består av 2 ulike grupper, Aktivitetshuset og Sansehuset. Vikariat som er ledig er ved Aktivitetshuset.  Vi et et dagtilbud for voksne mennesker med psykisk utviklingshemming med ulike utfordringer... 

STAVANGER KOMMUNE DAGSENTER OG AVLASTNING HILLEVÅG ARBEIDSGÅ...

Stavanger
12 dager siden
 ...Barne- og ungdomsklinikken i Stavanger søker legar som ønsker seg inn i pediatri! Vi har ledig fast stilling som LIS2/3 frå 24.06.24...  ...oppstart 24.06.24. Ved intern tilsetjing kan det oppstå ledige vikariat.   Den som får tilbod om tilsetjing må legga fram tilfredsstillande... 

Fast stilling LIS pediatri

Stavanger
5 dager siden
Hos oss er ingen dag lik Den viktigste oppgaven er å være en omsorgsperson for barna eller ungdommen som du bor med, og være en person som de kan forholde seg til. Du følger opp, hjelper med skole og er med på andre aktiviteter i hverdagen. Noen ganger er dere ute å bowler...

Stendi AS

Stavanger
2 måneder siden
 ...avhengighetsmedisin. Vi søker nå etter LIS 2/3 innen rus og avhengighets medisin i fast stilling ved poliklinikken LAR Øst i Stavanger. Leger som venter LIS-avtale kan også søke og vurderes for midlertidig engasjement. Vi ønsker en lege med norsk autorisasjon, med interesse... 

HELSE STAVANGER HF AVD RUS OG AVHENGIGHETSBEHANDLING LAR ØST...

Stavanger
16 dager siden
 ...pasienter den beste behandlingen i bransjen. Stillingen er et 100% vikariat i 6 måneder, med mulighet for forlengelse. Hovedoppgaven din...  .... Vi er 10 hyggelige ansatte, og er en god blanding av både leger, embryologer, helsesekretærer og sykepleiere. Et faglig dyktig... 

Medicus

Stavanger
2 måneder siden
 ...Vi søker nysgjerrige og lærevillige leger til spesialisering i indremedisin og Hematologi...  ...hva kandidaten trenger. Vi har ledig  vikariater på 1 år med mulighet for forlengelse...  ...Stavanger HF Stillingsprosent: 100% Vikariat Søknadsfrist: 29.05.2024 Logg inn... 

Ledig vikariat 100% stilling LIS 2/3 i hematologi

Stavanger
3 dager siden
 ...Vi søker etter lege i spesialisering i onkologi ved avdeling for blod og kreftsykdommer, Stavanger Universitetssjukehus. Vi ønsker oss...  ...sammen med LIS i hematologi. Oppstart etter avtale.  Vikariat er på 1 år med mulighet for forlengelse Stillingen lyses også... 

Lege i spesialisering - onkologi,vikariat 100%

Stavanger
3 dager siden
 ...Nødvendlig opplæring og kurs Allsidige arbeidsoppgaver Lønn etter tariff Vi er en privat tannklinikk på Hommersåk, med to tannleger og to tannhelsesektretærer. Tannklinikken er del av et større Helsehus med leger og fysioterapeuter, som vi deler fellesarealer med.... 

TANNLEGE PRESTVOLD AS

Hommersåk
17 dager siden
 ...kompetanse bredt. Gode pasientforløp er svært viktig for vår driftsform og vi jobber derfor tverrfaglig med fysio/ergo, pasientkoordinator, lege og annet helsepersonell for å få dette til så godt som mulig. Vi har høy legedekning med 5 leger på dagtid mandag til fredag.... 

Haugåstunet sykehjem (5), Stavanger kommune

Stavanger
19 dager siden
 ...vurdering, planlegging og utførelse av tiltak Utøve helhetlig individuelt tilpasset pleie og omsorg Tverrfaglig samarbeid med lege, fagarbeidere, sykepleiere, assistenter samt andre faggrupper Samarbeid med pårørende Sikre dokumentasjon etter gjeldende lovverk... 

Enhet for sykehjem, Rundeskogen 4.etg, Sandnes kommune

Sandnes
12 dager siden
 ...faglig vekst. Gode pasientforløp er svært viktig for vår driftsform og vi jobber derfor tverrfaglig med fysio/ergo, pasientkoordinator, lege og annet helsepersonell for å få dette til så godt som mulig.  Vi er opptatt av at den helsefaglige kompetansen skal brukes på... 

HAUGÅSTUNET SYKEHJEM

Stavanger
19 dager siden