Beklager, men en feil oppstod og serveren kan ikke behandle din forespørsel for øyeblikket. Prøv igjen om noen minutter.

Psykologspesialist/psykolog jobb Stavanger

1-20 fra 26 søkeresultater

Jæren DPS  -  Bryne (Time)

 ...oppfølging over lang tid. Tilbudet organiseres gjennom gruppebehandling, psykoedukasjon, individualterapi og medikamentell behandling. Psykologene vil ha et selvstendig ansvar for å utrede, diagnostisere, behandle og følge opp pasienter både under og etter innleggelser. I... 
4 dager siden

Jæren DPS  -  Bryne (Time)

 ...internt Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon Vi søker etter autorisert psykologer eller spesialister i klinisk voksenpsykologi. Det kan også være aktuelt å ansette en psykologspesialist med annet fordypningsområde. Må beherske norsk skriftlig og muntlig... 
4 dager siden

Helse Stavanger HF  -  Stavanger

 ...samarbeide godt både med kommune og øvrige deler av spesialisthelsetjenesten. Kvalifikasjoner For å jobbe hos oss må du være psykologspesialist, men relevant erfaring kan kompensere for eventuell manglende utdanning. Du må være psykologutdannet med norsk... 
4 dager siden

Helse Stavanger HF  -  Stavanger

Arbeidsoppgaver Utredening og behandling, individuelt og ev. i gruppe. Delta i teammøter/tavlemøter og behandlingsmøter. Delta i risikovurdering. Gi veiledning innad i teamet. Samarbeid med andre instanser. Dokumentasjon og rapportering. Kvalifikasjoner...
13 dager siden

Jæren DPS  -  Bryne (Time)

 ...Jæren DPS Vi søker etter psykologspesialister/psykologer i fast 100% stilling. Stillingene er knyttet til sengepost K2 og Mestringspoliklinikken (psykosepoliklinikk). Psykologene vil ha sitt arbeid likt fordelt mellom psykosepoliklinikk og sengepost. Psykosepoliklinikk... 
4 dager siden

Jæren DPS  -  Bryne (Time)

 ...Jæren DPS Ved Jæren DPS er det ved Poliklinikken ledig faste stillinger i 100% for psykolog/psykologspesialist. Tiltredelse etter nærmere avtale. Poliklinikken består av 13 psykologer (8 spesialister), 5 leger (3 spesialister), 6 psykiatriske sykepleiere, ergoterapeut... 
4 dager siden

Stavanger

 ...bestå av prosjektleder, case managere, brukerspesialister, psykologspesialist, psykiater og NAV-ansatt. Reisevirksomhet for stillingen...  ...utforme stillingen i nært samarbeid med team/teamleder. For psykolog som ønsker spesialisering kan vi tilrettelegge for at inntil... 
13 dager siden

Helse Stavanger HF  -  Randaberg

 ...Tverrfaglig teamarbeid Tverrfaglig samarbeid internt og eksternt Deltakelse i undervisning og veiledning Psykologspesialister forventes å ha psykologer under spesialisering i veiledning Kvalifikasjoner Psykolog eller psykologspesalist Norsk... 
25 dager siden

Helse Stavanger HF  -  Stavanger

 ...Arbeidsoppgavene utvikles ut fra fagkompetansen (psykologi/medisin) til den som ansettes. Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon som psykolog med godkjent spesialistkompetanse. Det forutsettes at søkeren har vedtakskompetanse og kvalitetsikrer bruken av tvunget vern.... 
12 dager siden

Sola

 ...fagkoordinator i perioden d.d.-30.09.19. Stillinga rapporterer direkte til einingsleiar. I fagavdelinga jobbar det frå før tre psykologar/ psykologspesialistar og ein fagkoordinator. For tida dagtid/ flexitid, men endringar i arbeidstid kan måtte påreknast ved behov eller... 
18 dager siden

Barne-, ungdoms- og familieetaten  -  Stavanger

 ...fagkoordinator i perioden d.d.-30.09.19. Stillinga rapporterer direkte til einingsleiar. I fagavdelinga jobbar det frå før tre psykologar/ psykologspesialistar og ein fagkoordinator. For tida dagtid/ flexitid, men endringar i arbeidstid kan måtte påreknast ved behov eller... 
16 dager siden

Sandnes kommune  -  Sandnes

 ...Ved stilling i helsestasjon gis det familieveiledning og oppfølging av barn i alderen i 0-5 år. Der er også veiledningsgrupper med psykolog for den ansatte. Ved stilling i skolehelsetjenesten vil arbeidsoppgaver innebære veiledning og undervisning i skolen til barn... 
6 dager siden

Jæren DPS  -  Bryne (Time)

 ...jernbane og bussholdeplass. I antall årsverk har vi 6 LIS stillinger og 9,5 overlegestillinger samt 8 psykologstillinger og 10 psykologspesialist stillinger. Senteret har til sammen 170 årsverk. Jæren DPS består av tre differensierte sengeposter, ambulant akutt–team,... 
5 dager siden

Stavanger

 ...(HAVO ) for deg som har lyst på spennende og interessante lederoppgaver i et tverrfaglig miljø bestående av nevrolog, psykiater, psykologer, sosionom, fysioterapeut og fagkonsulenter.Stillingen innebærer ca.50 % klinisk arbeid, men vil variere etter behov. Vi ser etter... 
4 dager siden

Helse Stavanger HF  -  Stavanger

 ...avdeling for rehabilitering Klinisk arbeid etter avtale Kvalifikasjoner Helsefaglig utdanning på masternivå, fortrinnsvis psykolog Erfaring fra habiliteringsfagfeltet Lederutdanning og eller ledererfaring Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for... 
4 dager siden

Jæren DPS  -  Bryne (Time)

 ...jernbane og bussholdeplass. I antall årsverk har vi 6 LIS stillinger og 9,5 overlegestillinger samt 8 psykologstillinger og 10 psykologspesialist stillinger. Senteret har til sammen 170 årsverk. Jæren DPS består av tre differensierte sengeposter, ambulant akutt–team,... 
2 dager siden

Sandnes Kommune  -  Sandnes

 ...Ved stilling i helsestasjon gis det familieveiledning og oppfølging av barn i alderen i 0-5 år. Der er også veiledningsgrupper med psykolog for den ansatte. Ved stilling i skolehelsetjenesten vil arbeidsoppgaver innebære veiledning og undervisning i skolen til barn... 
6 dager siden

Stavanger

 ...Fysioterapeuten har et særlig tett tverrfaglig samarbeid med nevrolog, men inngår i et tverrfaglig team bestående av nevrolog, psykiater, psykologer, sykepleier, sosionom og vernepleiere. HAVO gir spesialiserte tjenester til pasienter med medfødt- eller tidlig erververt... 
4 dager siden

Helse Stavanger HF  -  Stavanger

 ...Arbeidsoppgaver Legen jobber i tverrfaglig team med psykologer, pedagoger og sosialfaglige medarbeidere. Arbeidet består i hovedsak av utredning og behandling av barn/ungdom og deres familier. Vi har et bredt samarbeid med andre instanser, både internt og eksternt... 
11 dager siden

Jæren DPS  -  Bryne (Time)

 ...jernbane og bussholdeplass. I antall årsverk har vi 6 LIS stillinger og 9,5 overlegestillinger samt 8 psykologstillinger og 10 psykologspesialist stillinger. Senteret har til sammen 170 årsverk. Jæren DPS består av tre differensierte sengeposter, ambulant akutt–team,... 
5 dager siden
12

Hvorfor ser jeg dette? Standardinnstillingen for Jooble viser jobber som er i nærheten av byer/poststeder innenfor maksimalt 25 mil.