Ifølge statistikken vil sjansene dine for å finne en jobb øke med 83.7% hvis du fyller inn stedsnavnet ditt i boksen "sted".

Styrer/pedagogisk leder jobb

1-20 fra 9969 søkeresultater

Eidsvoll (tettsted)

 ...På grunn av at vår styrer har sagt opp sin stilling søker vi hennes erstatter. På grunn av ny pedagognorm søker vi derfor også en pedagogisk leder. For begge stillingene søker vi engasjerte og aktive personer som skal være et positivt bidrag til vår barnehage. Stillingene... 
28 dager siden

Gildeskål kommune  -  Inndyr

 ...Arbeidsoppgaver Administrativ leder iht. gjeldende lover og forskrifter, sentrale og lokale føringer Lede pedagogisk arbeid og utviklingsarbeid Skape gode samarbeidsrelasjoner mellom barnehage – hjem bl.a. via FAU og SU Delta og bidra i ledersamlinger oppvekst... 
5 dager siden

Læringsverkstedet Gruppen AS  -  Oslo

 ...Arbeidsoppgaver Styrer er den øverste administrative og faglige lederen i barnehagen...  ...Veilede og støtte det øvrige personalet i det pedagogiske/metodiske arbeidet Tilrettelegge for... 
20 dager siden

Oslo kommune, Bydel Bjerke  -  Oslo

 ...Arbeidsoppgaver Du skal lede og videreutvikle barnehagen i henhold til vedtatte mål og overordnede føringer. Lede og utvikle...  ...Barnehagelærer eller annen høyskoleutdanning som gir barnehagefaglig og pedagogisk kompetanse (Barnehagelovens § 17 andre ledd) Styrerutdanning... 
1 dag siden

Risløkka Familiebarnehage  -  Oslo

 ...Ledig stilling som styrer/førskolelærer 68% stilling  som styrer/pedagogisk leder stilling. Arbeidoppgavene består, planer, sammarbeid med hjem og barnehage, veiledning av ansatte. Oppfølging av planene, månedsbrev til foreldre. Sørge for nødvendig informasjon til foreldre... 
2 dager siden

Trondheim kommune  -  Ranheim

 ...Arbeidsoppgaver ~ Stillingen som styrer innebærer stort ansvar og stiller krav til selvstendighet...  ...kunnskaper og ferdigheter innen: ~- Ledelse av lærings- og utviklingsprosesser, med... 
22 dager siden

Oslo kommune, Bydel Bjerke  -  Oslo

 ...selvsagt så mye mer enn selve bygget, derfor søker vi nå en styrer til å lede arbeidet med å skape en aktiv og spennende hverdag for barna...  ...Barnehagelærer eller annen høyskoleutdanning som gir barnehagefaglig og pedagogisk kompetanse (Barnehagelovens § 17 andre ledd)... 
1 dag siden

Nesodden kommune  -  Nesoddtangen

 ...Arbeidsoppgaver Som assisterende styrer vil du utføre arbeidsoppgaver delegert fra styrer,og du er styrers stedfortreder. Du...  ...rette for læringsfellesskap for personalet. Du får medansvar for pedagogisk ledelse med fokus på barnehagens satsningsområder.... 
22 dager siden

Gildeskål kommune  -  Inndyr

 ...barnehage - Familie, oppvekst og kultur Styrer/virksomhetsleder 50% fast stilling....  ...løsningsorientert og inkluderende. Har evne til å lede, motivere og inspirere og bidra til en... 
Jooble-søknad 5 dager siden

Oslo kommune, Bydel Ullern  -  Oslo

 ...barnehagestyrer fra 1. oktober 2018 (mulighet for å begynne tidligere). Stillingen er fast. Barnehageteamet består av tre barnehager og ledes av styrer og fagstyrer. Barnehagene i Bydel Ullern har utarbeidet felles visjon og kvalitetsmål. Les mer om oss på Barnehageportalen i... 
21 timer siden

Skattekisten Kulturbarnehage AS  -  Eigersund kommune

 ...Styrer assistent Er du kreativ og har gode samarbeidsevner? Ønsker du å være med å...  ...fordelt med 60% i administrasjonen og 40% på pedagogisk arbeid, i hovedsak arbeid med... 
22 dager siden

Mo

Vi søker pedagogisk leder/barnehagelærer i 100% stilling Vi ser etter en pedagog som er glad i friluftsliv,  er engasjert og skapende....  ...ansatte og 95 barn.  Som pedagogisk leder vil du, sammen med styrer og lederteamet i barnehagen, ha ansvar for å lede det pedagogiske... 
Jooble-søknad 9 dager siden

Risløkka Familiebarnehage  -  Oslo

 ...Tittel Ledig stilling som styrer/førskolelærer Kategori Utdanning, Forskning og Utvikling Utdanning og Undervisning Arbeidstid...  ...stilling som styrer/førskolelærer 68% stilling  som styrer/pedagogisk leder stilling. Arbeidoppgavene består, planer, sammarbeid... 
1 dag siden

Birralee Kindergarten  -  Trondheim

 ...Styrer - Birralee Kindergarten Stiftelse Ledig stilling som styrer ved Birralee Internasjonale Barnehage i Trondheim Fra 1. oktober 2018 har vi ledig...  ...annen høgskoleutdanning som gir barnehagefaglig og pedagogisk kompetanse. · Det er et krav at den som... 
17 dager siden

Gildeskål kommune  -  Gildeskål kommune

 ...Styrer/virksomhetsleder - Gildeskål kommune Storvik barnehage - Familie, oppvekst og...  ...løsningsorientert og inkluderende. Har evne til å lede, motivere og inspirere og bidra til en... 
7 dager siden

Alstahaug kommune  -  Alstahaug kommune

 ...Styrer Sandnes barnehage Alstahaug er en kommune med ca. 7500 innbyggere, sentralt...  ...stillingen som styrer i Sandnes barnehage bli ledig. Stillingen er midlertidig fra avtalt... 
5 dager siden

Ålesund kommune  -  Ålesund

 ...Arbeidsoppgaver Planlegge, gjennomføre og lede arbeidet med barnegruppen. Samarbeide...  ...og samarbeid med de andre lederne og styrer om faglig utvikling. Kvalifikasjoner... 
5 dager siden

Steinkjer

 ...Styrer / barnehagelærer Om Studentinord Nord studentsamskipnad (Studentinord) har ansvar for velferdstjenester til 13.000 studenter...  ...i Nordland og Trøndelag.   Om stillingen Det er ledig stilling som styrer i Studentbarnehagen i Steinkjer fra medio september... 
27 dager siden

Oslo kommune, Bydel Østensjø  -  Oslo

 ...Ansvar for å planlegge, gjennomføre og evaluere det pedagogiske arbeidet på avdelingen i samarbeid med barna, pedagogisk leder og medarbeidere Ansvar for å forberede og...  ...~4 planleggingsdager i året ~ Stedlig styrer i 100% stilling ~ Lønnes i lønnstrinn 31 - 44... 
16 dager siden

Oslo kommune, Bydel Østensjø  -  Oslo

 ...Arbeidsoppgaver Lede, gjennomføre og utvikle det pedagogiske arbeidet med planlegging, dokumentasjon og vurdering Sikre et helhetlig omsorgs-, leke...  ...med grillhytte og skogen rett ved siden av ~ Stedlig styrer ~ Faglig engasjerte kollegaer ~ Høy pedagogtetthet... 
14 dager siden