Ifølge statistikken vil sjansene dine for å finne en jobb øke med 83.7% hvis du fyller inn stedsnavnet ditt i boksen "sted".

Pedagogisk psykologisk rådgiver jobb

1-20 fra 2655 søkeresultater

Sandnes Kommune  -  Sandnes

 ...Pedagogisk Psykologisk tjeneste har p.t. 24 fagstillinger i tillegg til leder og administrasjonskonsulent. Tjenesten er tverrfaglig sammensatt...  ...PPT har nå en ledig 100% fast stilling som ped.psyk.rådgiver, knyttet opp mot barn i skolealder. Vi har ønske om psykologkompetanse... 
16 dager siden

Ålesund kommune  -  Ålesund

 ...sakkyndig instans i saker om spesialpedagogisk hjelp. Den pedagogisk-psykologiske tjenesten skal sørge for at det blir utarbeidet lovpålagte...  ...behov. Kvalifikasjoner Vi søker etter ped.psyk rådgiver/ rådgiver med solid erfaring og kompetanse fra barnehageområdet... 
17 dager siden

Siljan kommune  -  Siljan

Arbeidsoppgaver Utredningsarbeid hovedsakelig for barn under skolepliktig alder Veiledningsarbeid til foresatte og fagpersoner Sakkyndighetsarbeid Systemrettet arbeid Deltakelse i tverrfaglig samarbeidsteam Kvalifikasjoner Relevant høyere utdanning...
18 dager siden

Sør-Odal Kommune  -  Skarnes

 ...spesielt at tjenesten deltar i flere utviklingsprosjekter i samarbeid med våre barnehager og skoler. Vi søker Pedagogisk-psykologisk rådgiver i 100 % stilling med tiltredelse så snart som mulig. Stillingen er et vikariat i inntil et år med mulighet for en forlengelse... 
20 dager siden

Molde kommune  -  Molde

 ...Helsetjenesten - Pedagogisk psykologisk rådgiver Vi har ledige vikariat, med mulighet for fast ansettelse, som pedagogisk psykologisk rådgivere ved vårt kontor i Molde. Beskrivelse av arbeidssted Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) har som mål å bidra til at... 
17 dager siden

Meløy kommune  -  Meløy

 ...Pedagogisk- psykologisk rådgiver 18/1079 Arbeidssted: Pedagogisk-psykologisk tjeneste - PPT Stillingsprosent: 100 % fast stilling Har du lyst til å oppleve vakre Meløy og Gildeskål? Vi søker etter deg som har lyst til å jobbe i PPT med mange spennende oppgaver... 
9 dager siden

Bergen kommune  -  Bergen

 ...tjeneste under utvikling og omstilling. PPS sentrum, avdeling PPT, har ledig tre 100% PP-rådgiver stillinger: to faste stillinger og ett svangerskapsvikariat. Det er fire Pedagogisk psykologisk sentre (PPS) i Bergen kommune, der PPS Sentrum er ett av dem. PPS Sentrum er... 
Jooble-søknad 9 dager siden

Siljan kommune  -  Siljan

 ...kontoret i Siljan er det ledig 35 % fast stilling som ped.psyk.rådgiver. Siljan er en liten kommune som har egen PPT som er...  ...tjenesten har totalt 2,15 stillinger fordelt på 4 personer. Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) har som mål å bidra til at barn, unge og... 
17 dager siden

Sandnes kommune  -  Sandnes

 ...Sandnes kommune Pedagogisk Psykologisk tjeneste har p.t. 24 fagstillinger i tillegg til leder og administrasjonskonsulent. Tjenesten er...  ...Sandnes PPT har nå en ledig 100% fast stilling som ped.psyk.rådgiver, knyttet opp mot barn i skolealder. Vi har ønske om psykologkompetanse... 
Jooble-søknad 13 dager siden

Alta

 ...avdelingsleder - PPT med mulighet for fast tilsetting. ~ Dersom intern søker ansettes vil det bli ledig et 100 % vikariat som pedagogisk psykologisk rådgiver – PPT med mulighet for fast tilsetting Spørsmål vedrørende stillingene, ta kontakt med virksomhetsleder ved Barn-... 
Jooble-søknad 25 dager siden

Troms fylkeskommune  -  Tromsø

 ...Pedagogisk psykologisk rådgiver i Nord -Troms/Nordreisa Jobbnorge ID: 155008 Ledig 1-60 % fast stilling som pedagogisk psykologisk rådgiver i Nord-Troms (Nordreisa). PPT vgo sine arbeidsoppgaver: Utredning, kartlegging og sakkyndige vurdering etter opplæringsloven... 
23 dager siden

Bergen kommune  -  Nesttun

 ...Bergen kommune Pedagogisk Psykologisk Senter i Sør består av avdeling PPT og avdeling pedagogisk fagsenter Ytrebygda og Fana. Sentret er plassert i seksjon for spesialpedagogiske tjenester. PPS er en viktig samarbeidspartner for skoler og barnehager i Fana og... 
22 dager siden

Oslo kommune, Utdanningsetaten  -  Oslo

Arbeidsoppgaver Sakkyndighetsarbeid : Utredning og vurdering av barn og unge med spesielle behov Rådgivning, kompetanse og organisasjonsutvikling Systemrettet arbeid innenfor prioriterte satsningsområder Kvalifikasjoner Søker må ha formell utdanning som...
23 dager siden

Nedre Eiker kommune  -  Mjøndalen

Arbeidsoppgaver Bistå skoler og barnehager i å identifisere og prøve ut individ og miljørettede tiltak for barn og unge innenfor egne rammer. Sakkyndig utredning og anbefaling av tiltak for barn og unge med behov for spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning. ...
13 dager siden

Oslo kommune, Utdanningsetaten  -  Oslo

 ...Pedagogisk-psykologisk rådgiver - Avd. for ped.psyk.tjeneste og spes.skoler (APS) Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) skal hjelpe barnehagene og skolene i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for bedre å tilrettelegge for alle barn, unge og voksne... 
20 dager siden

Nedre Eiker kommune  -  Nedre Eiker kommune

 ...Ledig 100% fast stilling som PPrådgiver - Pedagogisk psykologisk tjeneste Forebyggende enhet - avdeling PPT - har følgende stilling ledig: 100 % fast stilling som PP-rådgiver fra 01.08.2018.. PPT dekker førskole, grunnskole og voksenopplæring, og er organisert... 
19 dager siden

Barne-, ungdoms- og familieetaten  -  Ås

 ...Pedagogisk rådgiver Jobbnorge ID: 155482 Ved Ås ungdomssenter MultifunC behandling er det ledig stilling som Pedagogisk rådgiver Ved Ås ungdomssenter MultifunC-behandling er det ledig 100 % fast stilling som pedagogisk rådgiver. Pedagogisk team består... 
12 dager siden

Visma Software Labs AS  -  Oslo

 ...Har du et brennende ønske om å være med å utvikle innovative skyløsninger for barnevernet, pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) eller helse- og omsorgstjenesten? 2 stillinger som: Utvikler Bli en del av utviklingsteamet som utvikler fremtidens sky-løsninger for... 
Én måned siden

Bergen

 ...Ved Det psykologiske fakultet er det ledig ei fast stilling (100 %) som seniorkonsulent. Det psykologiske fakultet har for tida kring 1800 studentar fordelt på 16 studieprogram på bachelor-, profesjons- og masternivå. I tillegg kjem om lag 120 studentar på doktorgradsnivå... 
Jooble-søknad 3 dager siden

Oppland fylkeskommune  -  Lillehammer

 ...Fagenhet videregående opplæring har ledig 100 % fast stilling som rådgiver inntak fra 1. oktober 2018. Vi søker deg som - Har gode vurderings- og samarbeidsevner - Har gode kommunikasjonsevner - Er kreativ og har evne til å finne løsninger alene og i team -... 
12 dager siden