Ifølge statistikken vil sjansene dine for å finne en jobb øke med 83.7% hvis du fyller inn stedsnavnet ditt i boksen "sted".

Pedagogisk psykologisk rådgiver jobb

1-20 fra 3241 søkeresultater

Frogn Kommune  -  Frogn kommune
 ...PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK RÅDGIVER (120 % fast + 80 % vikariat) Hva er viktig for deg? Vil du være med på å stille dette spørsmålet til innbyggerne i Frogn kommune? Da kan du søke jobb i Enhet for psykososialt arbeid. Enheten består av helsestasjonstjenester, skolehelsetjenester... 
1 dag siden
Oslo kommune, Utdanningsetaten  -  Oslo
Arbeidsoppgaver Hjelpe skolene og barnehagene i arbeide med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling. Sakkyndighetsarbeid. Utredning og vurdering av elever i grunnskole Kvalifikasjoner Søker må ha formell utdanning som: Cand.psychol, cand.paed, cand....
1 dag siden
Lillesand kommune  -  Lillesand kommune
 ...Opplæringsloven og Barnehageloven. PP-tjenesten er sakkyndig og rådgivende instans i forhold til saker som omhandler retten til spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp.  Arbeidet som pedagogisk psykologisk rådgiver består i å utrede og utarbeide sakkyndige... 
2 dager siden
Frogn Kommune  -  Frogn kommune
 ...FAGKOORDINATOR PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE (50% fast stilling) Hva er viktig for deg? Vil du være med på å stille dette spørsmålet til...  .... Vi har også ledige stillinger som PP-rådgiver. Disse lyses ut samtidig. Stillingene kan med fordel kombineres... 
3 dager siden
Sandnes Kommune  -  Sandnes
 ...Pedagogisk Psykologisk tjeneste har p.t. 24 fagstillinger og i tillegg leder og administrasjonskonsulent. Tjenesten er tverrfaglig sammensatt. Vi er organisert i to avdelinger, en som dekker PPTs arbeidsoppgaver innenfor førskole, og en som dekker grunnskole og voksenopplæring... 
22 dager siden
Sandnes kommune  -  Sandnes
Arbeidsoppgaver Arbeidsoppgavene i PP-tjenesten er mange og varierte; Systemrettet og tverrfaglig arbeid Sakkyndighetsarbeid Konsultasjon til skole og barnehage Rådgivning til elever og foresatte Kvalifikasjoner Høyere utdanning på master-/hovedfagsnivå...
22 dager siden
Oslo kommune, Utdanningsetaten  -  Oslo
 ...Oslo kommune, Utdanningsetaten Pedagogisk-Psykologisk tjeneste (PPT) skal hjelpe skolene i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for bedre å tilrettelegge for alle barn og unge med særlige behov. PPT er Oslo kommunes sakkyndige instans i forbindelse... 
Jooble-søknad 20 timer siden
Sola
 ...utviklingen, samt tildeling av nye arbeidsoppgaver fått tildet midler til to nye faste 100 % stillinger (37,5 t/u) som pedagogisk psykologisk rådgiver fra 15.08.2018. Sola PPT har pr. i dag 9 fagstillinger som pedagogisk psykologisk rådgivere, inkludert leder og 50 % stilling... 
16 dager siden
Kommunalavdeling oppvekst, Askøy PPT  -  Askøy kommune
 ...Pedagogisk psykologisk rådgiver - Askøy PPT Pedagogisk psykologisk tjeneste i Askøy kommune har en 100 % ledig fast stilling fra 01.05.2018. Vi søker etter en pedagogisk psykologisk rådgiver, med bakgrunn som psykolog eller spesialpedagog. Arbeidsoppgaver vil i... 
27 dager siden
Nannestad kommune  -  Nannestad kommune
Arbeidsoppgaver Veiledning og rådgivning på individ- og systemnivå i skoler og barnehager Utredning av fagrelaterte og sosiale vansker hos førskolebarn og skoleelever Sakkyndig instans i fht behov for spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp i skole og barnehage...
9 dager siden
Stavanger kommune  -  Stavanger
Arbeidsoppgaver - Utredningsarbeid - Sakkyndig vurdering av opplæringsbehov - Veiledning av de voksne rundt barna - Konsultasjoner og kursvirksomhet - Stillingene er knyttet opp mot arbeid i skole og barnehage. En av stillingene er særlig knyttet opp til førskolefeltet...
6 dager siden
Stavanger kommune  -  Stavanger
Arbeidsoppgaver - Direkte arbeid med barn individuelt og i grupper innenfor logopediske fagområder. - Sakkyndighetsarbeid - Kartlegging og testing - Veiledning til foreldre, skoler, barnehager m.fl. - Bistå barnehage og skole i arbeid med kompetanse- og organisasjonsutvikling...
8 dager siden
Fusa Kommune  -  Eikelandsosen
 .... Pedagogisk-psykologisk tjeneste skal bistå barnehagane og skulane i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å...  ...logopedi. Arbeidsoppgåver Som pedagogisk-psykologisk rådgivar vil du: Utreda barn og unges funksjonsnivå i barnehage og... 
2 dager siden
Bergen kommune  -  Laksevåg
Arbeidsoppgaver Lede og være en pådriver i PPS Vest i tråd med føringer og vedtak i «Sammen for kvalitet – Spesialpedagogisk plan 2014 – 2024» Utøve strategisk ledelse og skape resultater gjennom styring, samhandling og involvering Budsjett- og resultatoppfølging...
5 dager siden
Stavanger kommune  -  Stavanger
 ...Ped.psyk.rådgiver - PPT - Pedagogisk -psykologisk tjeneste I PPT jobber psykologer, rådgivere, pedagogisk-psykologisk rådgivere, logopeder og spesialpedagoger. Arbeidsoppgavene er todelte. PPT skal bistå skole og barnehage i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling... 
2 dager siden
Nannestad Kommune  -  Nannestad kommune
 ...av PP-rådgivere, utøvende spesialpedagoger for førskolebarn, logoped, merkantil og leder. Vi har også ledig et vikariat som PP-rådgiver ut 2018 PP-tjenesten er hjemlet i opplæringsloven §5-6 og barnehageloven § 19c og er sakkyndig og rådgivende instans i forhold til... 
9 dager siden
Siljan kommune  -  Siljan
Arbeidsoppgaver Være en del av kommunalsjefens ledergruppe Sitte fast i Tiltaksteam barn og unge Ansvar for fag og personalledelse Direkte klientarbeid med utredning -og rådgivningsarbeid, konsultasjon og veiledning, samt sakkyndighetsarbeid Bidra til helhetlig...
4 timer siden
Stavanger kommune  -  Stavanger
 ...Psykolog - PPT - Pedagogisk -psykologisk tjeneste Org. nr: - Stillingsident: 3748596806 Presentasjon av stillingen: I PPT jobber psykologer, rådgivere, pedagogisk-psykologisk rådgivere, logopeder og spesialpedagoger. PPT skal bistå barnehage og skole i arbeidet... 
3 dager siden
Stavanger kommune  -  Stavanger
 ...Logoped - PPT - Pedagogisk -psykologisk tjeneste Org. nr: - Stillingsident: 3746730316 Presentasjon av stillingen: I PPT jobber psykologer, rådgivere, pedagogisk-psykologisk rådgivere, logopeder og spesialpedagoger. Arbeidsoppgavene er todelte. PPT skal bistå... 
7 dager siden
Stavanger kommune  -  Stavanger
 ...Stavanger kommune I PPT jobber psykologer, rådgivere, pedagogisk-psykologisk rådgivere, logopeder og spesialpedagoger. Arbeidsoppgavene er todelte. PPT skal bistå barnehage og skole i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling, og ta enkeltsaker som henvises... 
Jooble-søknad 7 dager siden