Beklager, men en feil oppstod og serveren kan ikke behandle din forespørsel for øyeblikket. Prøv igjen om noen minutter.
Ifølge statistikken vil sjansene dine for å finne en jobb øke med 83.7% hvis du fyller inn stedsnavnet ditt i boksen "sted".

Pedagogisk psykologisk rådgiver jobb

1-20 fra 2288 søkeresultater

Bodø kommune

Beskrivelse Beskrivelse Vil du jobbe med ungdom og kultur? Synes du ungdomsmedvirkning høres interessant ut? Synes du det er viktig at alle unge har ei verdifull fritid? Er du kreativ og liker å jobbe med mennesker? Er du fleksibel og liker å jobbe i team? Beskrivelse...
Jooble-søknad 17 dager siden

Lillesand kommune  -  Lillesand kommune

 ...Opplæringsloven og Barnehageloven. PP-tjenestener sakkyndig og rådgivende instans i forhold til saker som omhandler retten tilspesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp. Arbeidet som pedagogisk psykologisk rådgiver består i å utrede og utarbeide sakkyndige... 
12 dager siden

Gjerdrum Kommune  -  Gjerdrum kommune

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er kommunens sakkyndige, rådgivende og veiledende instans i arbeid med tilpasset opplæring og i forhold til barn og unge med særskilte behov i barnehage og skole. Stillingen inngår i et team med fire pedagogiske-psykologiske rådgivere... 
4 dager siden

Oslo kommune, Utdanningsetaten  -  Oslo

Arbeidsoppgaver Hjelpe barnehagen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge barnehagetilbudet bedre til rette for barn med særlige behov. Sakkyndighetsarbeid: Utredning og vurdering av barn i barnehagealder. Kvalifikasjoner ...
7 dager siden

Sandnes Kommune  -  Sandnes

Pedagogisk Psykologisk tjeneste har p.t. 24 fagstillinger i tillegg til leder og administrasjonskonsulent. Tjenesten er tverrfaglig sammensatt...  ...nå ledig en fast stilling og to årsvikariater som ped.psyk.rådgiver, knyttet opp mot barn både i førskole og i skolealder.... 
Én måned siden

LUNNER KOMMUNE  -  Roa

 ...utvikling av læringsmiljøet, slik at flere barn og unge opplever mestring, og ivaretas innenfor ordinær tilpasset opplæring. Pedagogisk-psykologisk tjeneste sitt arbeidsområde er todelt. Det skal arbeides systemrettet i barnehager og skolen. Prioriterte områder er... 
13 dager siden

Søgne og Songdalen PP-tjeneste, kommune  -  Søgne kommune

 ...danne en ny Kristiansand kommune. Enheten har fra 1. mars 2019 ledig: · 60 % fast stilling som pedagogisk sykologisk rådgiver · 40 % vikariat som pedagogisk psykologisk rådgiver Arbeidsoppgaver Arbeidsoppgavene blir primært tilknyttet kommunens oppvekstområder... 
16 dager siden

Stavanger kommune  -  Stavanger

Arbeidsoppgaver ~ Seksjonsleder har ansvar for faglig og administrativ ledelse av seksjonen i samsvar med til enhver tid gjeldende retningslinjer og planer. Seksjonsleder inngår i ledergruppen som består av virksomhetsleder og tre seksjonsledere. Kvalifikasjoner...
11 dager siden

Samnanger Kommune  -  Tysse

Pedagogisk Psykologisk Teneste er sakkunnig instans når det gjeld vurdering av rett tilspesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp. PPT skal hjelpa barnehagar og skular med å leggja til rette for barn og elevar med særskilte behov. Tenesta skal støtta barnehagar og... 
5 dager siden

Oslo kommune, Utdanningsetaten  -  Oslo

 ...Oslo kommune, Utdanningsetaten Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) skal hjelpe barnehage og skole i arbeidet med kompetanseutvikling...  ...seksjon for fagteam. Det søkes etter pedagogisk-psykologisk rådgiver til: -seksjon for barnehage. Tilsetting i PPT er... 
7 dager siden

Fredrikstad kommune  -  Fredrikstad

 ...Tittel Pedagogisk psykologisk rådgiver 100% fast stilling Kategori Helse og Sosial Helse Psykiatri- og psykologitjenester Utdanning, Forskning og Utvikling Utdanning og Undervisning Grunnskole/Videregående skole Arbeidstid Heltid Arbeidssted... 
11 dager siden

Valle kommune  -  Valle (tettsted)

Arbeidsoppgåver Utgreiing og sakkunnig vurdering Konsultasjonar og rettleiing Systemarbeid og kompetanseutvikling Tverrfagleg samarbeid lokalt og med spesialisthelsetenesta Kvalifikasjonar Erfaring frå PPT Erfaring med testkompetanse og utredning...
12 dager siden

Stavanger kommune  -  Stavanger

 ...Stavanger kommune Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) har et todelt mandat som er regulert i Opplæringsloven § 5-6 og Barnehageloven §...  ...psykolog, pedagog, spesialpedagog, pedagogisk psykologisk rådgiver, barnevernspedagog, logoped. Arbeidsoppgaver: ~ Seksjonsleder... 
Jooble-søknad 11 dager siden

Oslo

 ...Om stillinga Ved Psykologisk institutt er det ledig stilling som datahandterer/senioringeniør (SKO1181). Den som får stillinga skal jobbe tett opp mot instituttet sine forskarar og får en viktig rolle knytt til handtering av forskingsdata og laboratorieverksemd ved instituttet... 
7 dager siden

Oslo

 ...Om stillingen Ved Psykologisk institutt lyses det ut stilling som Universitetslektor (SKO1009). Stillingen vil være en del av Avdeling for klinikk, praksis og klinisk ferdighetstrening og ha følgende ansvarsområder: 1. Være praksiskoordinator for praksis-elementene... 
Én måned siden

Grimstad

The University of Agder, Faculty of Health and Sport Sciences, invites applications for a temporary, 100 % position as PhD Research Fellow in Psychological defense and traumatized sexuality at the Department of Psychosocial Health for three years. The position is located...
Jooble-søknad 12 dager siden

Universitetet i Agder  -  Grimstad

 ...psykososial helse . Doktorgradsprosjektet Dette doktorgradsprosjektet fokuserer på hvordan seksuelle overgrep kan utløse psykologiske forsvarsmekanismer og overlevelsesstrategier, og hvordan dette kan påvirke seksuelle og sosiale relasjoner. Seksuelle relasjoner... 
11 dager siden

Oslo kommune, Bydel Vestre Aker  -  Oslo

 ...Arbeidsoppgaver Ansvar for barnets utvikling ut fra sakkyndig vurdering i samarbeid med pedagogisk leder, spesialpedagog og foresatte Ansvar for planlegging og gjennomføring av spesialpedagogiske tiltak med enkeltbarn og grupper Ansvar for planarbeid, utarbeidelse... 
8 timer siden

Oslo kommune, Bydel Alna  -  Oslo

 ...Arbeidsoppgaver Pedagogisk Leder: Hovedansvar for planlegging, utførelse og oppfølging av pedagogiske planer for barnegruppa og enkeltbarn Pådriver i det systemastiske språkarbeidet Ansvar for å opparbeide, utvikle og ivareta et godt samarbeid med foreldre... 
10 dager siden

Asker

 ...Barne- og familieenheten avd. pedagogikk søker pedagogisk psykologisk rådgiver Vi har ledig et vikariat 100 % stilling som PP-rådgiver med oppstart 1. mars og frem til 31.12.2019. Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) har som mål å bidra til at barn, unge og... 
6 dager siden