Ifølge statistikken vil sjansene dine for å finne en jobb øke med 83.7% hvis du fyller inn stedsnavnet ditt i boksen "sted".

Pedagogisk leder og assistent jobb

1-20 fra 21636 søkeresultater

Finnsnes
 ...Barnehagelærer/pedagogisk leder og Assistent/fagarbeider Trollstua barnehage søker barnehagelærer/pedagogisk leder og assistent/fagarbeider Trollstua er en 3 avdelings barnehage som ligger øverst i Mellomlia boligfelt. Barnehagen har ei småbarnsavdeling for barn... 
Jooble-søknad Én måned siden
Risør kommune
 ...avdelings barnehage beliggende på Viddefjell og etablerer en natur- og idrettsavdeling...  ...vektes i særlig grad Vi tilbyr • Pedagogisk og utviklende fagmiljø • Selvstendighet... 
10 dager siden
Sandefjord kommune
 ...tjenestested Sandefjord kommune skal ansette flere pedagogiske ledere i de kommunale barnehagene. Faste stillinger og vikariater i ulike stillingsstørrelser. Som følge...  ...Stillingstype: fast / vikariat Stilling ledig fra: 1. august 2018   Arbeidsoppgaver Du er leder... 
12 dager siden
NLM  -  Holmestrand
 ...-6 år. Vi holder til i lokalene til Fredly bedehus. Barnehagens visjon: Ekte glede på sikker grunn. Vi søker nå: Pedagog og pedagogisk leder   En pedagog 100 % fast stilling fra 01.08.18 og en pedagogisk leder 100 % vikariat fra 1. september 2018 med mulighet for forlengelse... 
Jooble-søknad 12 dager siden
Ekrekroken Barnehage SA  -  Bærum kommune
 ...Pedagogisk medarbeider (assistent) Stilling ledig på 1-3 års avdeling, med 14 barn og 4,2 ansatte. Vi ønsker deg som er ung og entusiastisk, gjerne rett fra videregående. Du må være innstilt på en aktiv jobb som vil kreve mye av deg, men til gjengjeld kan vi garantere... 
15 dager siden
Bergen kommune  -  Bergen
 ...Arbeidsoppgaver Pedagogisk leder skal ha det daglige ansvaret for drift av avdelingen. Du må...  ...vekt på gode samarbeidsevner, oversikt og evne til å tenke langsiktig, men også kunne... 
8 dager siden
Kristiansand kommune  -  Kristiansand S
 ...Arbeidsoppgaver Ansvar for planlegging og gjennomføring av det pedagogiske og praktiske arbeidet på avdelingen, i nært samarbeid med avdelingspersonalet...  ...Personlige egenskaper Trygg og tydelig som pedagogisk leder. Kan jobbe selvstendig. God på samarbeid og evne... 
1 dag siden
Oslo kommune, Bydel Gamle Oslo  -  Oslo
 ...Arbeidsoppgaver Planlegge, gjennomføre og vurdere det pedagogiske arbeidet på avdelingen. Ansvar for pedagogisk dokumentasjon Ansvar for samarbeid med foreldre Kvalifikasjoner Førskolelærer- eller barnehagelærerutdanning Fordypning i småbarnspedagogikk... 
2 dager siden
Oslo kommune, Bydel St. Hanshaugen  -  Oslo
 ...Arbeidsoppgaver •Kvaliteten på samspillet og relasjonene mellom barnet og den voksne er viktig for oss •Vi ønsker at barnehagehverdagen...  ...medarbeidere ~ Tett samarbeid med pedledere og barnehagens leder ~ Personalet med fokus barna og deres hverdag ~ I Heftyes har... 
2 dager siden
NLM  -  Åfjord
 ...plasser for barn i alderen 0 – 5 år, fordelt på 2 avdelinger, og med egen friluftsavdeling i tillegg for barn 3 – 5 år med 12 plasser...  ...for samarbeid på tvers av generasjoner. Vi søker nå: Pedagogisk leder / barnehagelærer 100 % stilling, VIKARIAT i perioden 01.08.18... 
Jooble-søknad 18 dager siden
Oslo kommune, Bydel Bjerke  -  Oslo
 ...Arbeidsoppgaver Planlegge, iverksette, dokumentere og evaluere det pedagogiske arbeidet Skape et godt omsorgs-, utviklings- og læringsmiljø for barna Ansvar for et godt samarbeid med barnas foresatte Ansvar for å veilede det øvrige personlaet Medansvar for... 
2 dager siden
Oslo kommune, Bydel Sagene  -  Oslo
 ...Arbeidsoppgaver Ta initiativ og bidra aktivt med faglige vurderinger i lederteamet...  ...ressurser. Vær konstruktiv og tydelig. Lede den daglige driften av avdelingen. Følge... 
3 dager siden
Bergen kommune  -  Loddefjord
 ...Arbeidsoppgaver Pedagogisk ledelse av barn og voksne på hjemområdet Lede sitt team og kunne delegere ansvar og arbeidsoppgaver Arbeid med barn individuelt og i grupper Ansvar for et godt foreldresamarbeid Være bidragsyter i det faglige miljøet og i arbeidsmiljøet... 
3 dager siden
Kolåsbakken barnehage SA  -  Oslo
 ...Pedagogisk leder. Småbarnsavdelingene  består av 13 barn, og en grunnbemanning på 4 voksne, hvorav to pedagogiske ledere. Storbarnsavdelingene består av...  .... Pedagogiske ledere har veiledningsansvar for assistentene, samt overordnet ansvar for foreldresamarbeidet... 
17 dager siden
NLM  -  Finnsnes
NLM-barnehagene AS er eid av Norsk Luthersk Misjonssamband, og består av 33 barnehager rundt omkring i landet. Vi er et ikke-kommersielt...  ...har utvidet kristen formålsparagraf. Vi søker nå: Pedagogisk leder - barnehagelærer 2 faste stillinger fra 13.08.18, og to årsvikariat... 
Jooble-søknad 7 dager siden
Birkenes kommune  -  Birkeland
 ...Arbeidsoppgaver Lede og veilede personalet, og lede det pedagogiske arbeidet på avdelingen Bidra til å holde sterkt faglig fokus og være reflektert rundt egen praksis Bidra positivt inn i barnehagens utviklingsarbeid Arbeide i tråd med rammeplanen og barnehagens... 
8 dager siden
Trollskogen Barnehage  -  Oslo
 ...Pedagogisk leder Svangerskapsvikariat ledig på småbarnsavdeling med 13 barn fra 1-3 år fra 15 juni 2018 til og med 22 april 2019. Vi forventer at: - Du er utdannet førskolelærer...  ...og faglig dyktig. - Fagarbeidere/assistenter med ledererfaring/erfaring fra arbeid... 
8 dager siden
Oslo kommune, Utdanningsetaten  -  Oslo
 ...Du vil være en del av ledergruppen på AKS og være en sentral del av å utvikle vår AKS...  ...Erfaring fra skole/barnehage Erfaring som leder eller veileder er ønskelig Gode... 
9 dager siden
Stavanger kommune  -  Hafrsfjord
 ...for å gi alle barn god omsorg og være en god rollemodell....  ...- organisere og gjennomføre pedagogisk arbeid i barnehagen. Personal...  ...målrettet og handlekraftig som leder Oppmerksom på andres... 
12 dager siden
Kristiansand kommune  -  Kristiansand S
 ...Arbeidsoppgaver Daglig ansvar for å lede arbeidet med planlegging, gjennomføring, dokumentasjon, vurdering og utvikling av barnegruppen. Ansvar for den daglige tilretteleggingen av pedagogisk og praktisk arbeid. Veiledning og rådgivning. Påse at barna får... 
1 dag siden