...Sjukehusapoteket i Ålesund har vel 50 ansatte; hvorav ca halvparten er farmasøyter. Sykepleiere, apotekteknikere og farmasøyter jobber sammen, og vi kan vise til et godt arbeidsmiljø gjennom våre arbeidsmiljøundersøkelser. Personalet er fordelt på 4 avdelinger; klinisk... 

SJUKEHUSAPOTEKET I ÅLESUND

Ålesund
9 dager siden
 ...sykepleierstudenter -          Hjelpepleiere/helsefagarbeidere -          Medisinstudenter -          Farmasøytstudenter eller apotekteknikere Vi trenger deg som er opptatt av kvalitet og har et brennende engasjement for god pasientbehandling. Vi er opptatt av å ha... 

SYKEHUSET INNLANDET HF LILLEHAMMER - SOMATIKK

Lillehammer
10 dager siden