2 564 ledige stillinger

Søkeresultater:

Stipendiat i sosialt arbeid

 ...Stipendiat i sosialt arbeid Om stillingen Ved Institutt for barnevern og sosialt arbeid (IBS), Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL) er det en ledig stilling som stipendiat innen tjenesteutvikling i boligsosialt arbeid. Stillingen... 
Harstad
7 dager siden

PhD stipendiat

 ...motivert for et spennende doktorgradsprosjekt som vil kunne ha en positiv innvirkning på livene til ungdommer med ADHD. Som kombinert stipendiat og kliniker vil du ha en unik mulighet til å utvikle dine faglige ferdigheter og kunnskaper, og du vil bli en attraktiv... 

SYKEHUSET INNLANDET HF GJØVIK - SOMATIKK

Gjøvik
8 dager siden

Stipendiat i nanofysikk

PhD Research Fellow in Nanotechnology UiB - Knowledge that shapes society Through robust and close interaction with the world around us – globally, nationally and locally – we shall be instrumental in building a society based on knowledge, skills and attitudes....
Bergen
14 dager siden

Stipendiat

 ...Stipendiat UiB - Kunnskap som formar samfunnet Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar. Vil du vere med å forme framtida? Stipendiat... 
Bergen
22 dager siden

Stipendiat i nanofysikk

 ...og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar. Vil du vere med å forme framtida? Stipendiat i nanofysikk Ved Institutt for fysikk og teknologi er det ledig ei stilling som ph.d.-stipendiat i nanofysikk. Stillinga er... 

UNIVERSITETET I BERGEN ADMINISTRASJONEN

Bergen
14 dager siden

Klinisk stipendiat

 ...Beskrivelse Det er ledig en stilling som klinisk stipendiat SKO 1378 ved Barne- og ungdomsklinikken (BAR) i pediatri, ved Institutt for klinisk medisin. Arbeidssted for undervisning er Ullevål eller Rikshospitalet. Stillingen er ledig fra august 2023. Tilsettingen... 
Oslo
1 dag siden

To stipendiatar i statsvitskap

 ...og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar. Vil du vere med å forme framtida? Stipendiat Logg inn for å se kontaktinformasjon søkjar to ph.d.-kandidatar i statsvitskap. Dei to stillingane er for ein åremålsperiode... 

Universitetet i Bergen

Bergen
1 dag siden

Stipendiat i planteprotein biokjemi

 ...Om stillingen Universitetet i Stavanger har ledig stilling som stipendiat i planteprotein biokjemi ved Det teknisk-natuvitenskapelige fakultet, Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi. Stillingen er ledig for snarest mulig tiltredelse. Dette er en utdanningsstilling... 

Universitetet i Stavanger

Stavanger
5 dager siden

Stipendiat innen kvantitativ helse- og omsorgstjenesteforskning

 ...Stipendiat innen kvantitativ helse- og omsorgstjenesteforskning ved Senter for omsorgsforskning, vest  Stipendiatstillingen er knyttet til prosjektet «Tidlig innsats i omsorgstjenestene: virkninger av ny modell for vurdering og tildeling av tjenester». Det er ønskelig... 

Høgskulen på Vestlandet

Bergen
5 dager siden

Stipendiat innen helsekommunikasjon

 ...Oslo. Ved Logg inn for å se kontaktinformasjon , Logg inn for å se kontaktinformasjon , er det ledig en åremålsstilling som stipendiat innen fagområdet helsekommunikasjon i feltet public health, tilknyttet det allerede godkjente prosjektet («Quality of health... 

OsloMet - storbyuniversitetet

Oslo
17 dager siden

Stipendiat innen kvantitativ helse- og omsorgstjenesteforskning

PhD position Research Fellow - ANeED-study- joint effort This is Western Norway University of Applied Sciences With about 18,000 students, Western Norway University of Applied Sciences is one of the largest higher education institutions in Norway. A broad range...
Bergen
7 dager siden

Stipendiat innen psykisk helse

 ...Stipendiat innen psykisk helse  Om stillingen Ved Nord universitet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, er det ledig en midlertidig stilling som doktorgradsstipendiat i helsetjenesteforskning med utgangspunkt i hvordan helsetilbudene endres ved overgangen... 
Bodø
26 dager siden

Stipendiat innen hjertesykdom hos kvinner

 ...Stipendiat innen hjertesykdom hos kvinner Dette er NTNU NTNU er et breddeuniversitet med en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil og et tyngdepunkt innen profesjonsutdanning. Universitetet er lokalisert i tre byer med hovedsete i Trondheim. På NTNU jobber... 
Trondheim
8 dager siden

Stipendiat i rettsvitenskap

 ...Om stillingen Ved UiT Norges arktiske universitet, Det juridiske fakultet, er det ledig en stilling som stipendiat for søkere som ønsker å ta graden philosophia doctor (ph.d.) i rettsvitenskap. Stillingen gjelder for en periode på fire år. Ph.d.-studiet er normert... 

UiT Norges arktiske universitet

Tromsø
5 dager siden

Stipendiat i statsvitenskap

 ...Institutt for samfunnsvitenskap (ISV), Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL) er det ledig en stilling som stipendiat i statsvitenskap innen temaet "Norge som tillitssamfunn". Stipendiaten vil inngå i forskningsgruppen i Governance og... 

UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET UIT CAM...

Tromsø
7 dager siden

Stipendiat i rettsvitenskap - skatte- og avgiftsrett

 ...Stipendiat i rettsvitenskap - skatte- og avgiftsrett Om stillingene Ved Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo, er det ledig 1-2 stillinger som stipendiat i rettsvitenskap innenfor fagområdet skatte- og avgiftsrett. Stillingen er knyttet til prosjektet... 
Oslo
5 dager siden

Stipendiat innen konservering

 ...internasjonalt samarbeid, og vi ønsker prosjekter som åpner for dette. Stipendiaten vil inngå i en større gruppe av stipendiater, og ha...  ...Opptak til doktorgradsprogram er et vilkår for tiltredelse som stipendiat, og det er en forutsetning at kandidaten kan gjennomføre... 

UNIVERSITETET I OSLO SENTRALADMINISTRASJON

Oslo
5 dager siden

Stipendiat i lærerutdanning

 ...omfattende forskningsaktivitet og doktorgradsutdanning rettet mot skole og utdanning.  Nå lyser ILU ut fire midlertidige stilinger som stipendiat, innenfor følgende kategorier:  To stipend skal være knyttet til det tematiske satsningsområdet «Fellesskap», som er et nylig... 

NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Trondheim
18 dager siden

Stipendiat i vitskapsteori ved Senter for vitskapsteori (SVT)

 ...og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar. Vil du vere med å forme framtida? Stipendiat i vitskapsteori ved Senter for vitskapsteori (SVT) Velkommen som søkjar til ei stipendiatstilling i vitskapsteori ved Senter... 

UNIVERSITETET I BERGEN DET HUMANISTISKE FAKULTET

Bergen
20 dager siden

Stipendiat innen samfunnsøkonomi

 ...Om stillingen Ved Handelshøgskolen , Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi er det en ledig stilling som stipendiat innen samfunnsøkonomi, for søker som ønsker å ta graden philosophiae doctor (ph.d). Stillingen gjelder for en periode på fire år. Ph.d... 

UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET UIT CAM...

Tromsø
7 dager siden