Ifølge statistikken vil sjansene dine for å finne en jobb øke med 83.7% hvis du fyller inn stedsnavnet ditt i boksen "sted".

Stipendiat jobb

1-20 fra 150 søkeresultater

Sykehuset Østfold HF  -  Grålum

Arbeidsoppgaver ~ Koordinere og utføre studien i Norge og være kontaktperson for internasjonale sentra. Kandidaten skal være pådriver for å gjøre klart det nye spørreskjemaet og implementere dette i klinikken. Formålet med stillingen er at kandidaten skal oppnå doktorgrad...
22 dager siden

Sykehuset Østfold HF  -  Sarpsborg

 ...Stipendiat Det lyses herved ut en stilling som ph.d.- kandidat for en periode på 3 år innenfor klinisk relatert forskning på venøs trombose. Studien er et samarbeidsprosjekt mellom OUS, HiØ og SØ, og har mottatt eksterne midler. Studien er en internasjonal multisenterstudie... 
22 dager siden

Oslo

 ...Stipendiat innen sykepleievitenskap Om stillingen Avdeling for sykepleievitenskap ved Institutt for helse og samfunn har ledig stilling som doktorgradsstipendiat - 100% stilling for en periode på tre år innen sykepleievitenskap. Stillingen er finansiert av Norsk... 
14 dager siden

Steinkjer

Research fellow in business administration Research fellow in business administration Global challenges demand new insight, innovative solutions and local legitimacy. Nord University is a young university with strong regional ties and a global perspective. We are...
Jooble-søknad 14 dager siden

Oslo

Job description A position as a research fellow is vacant in the Department of Special Needs education, The Faculty of Educational Sciences, within the subject area of ?Language learning in primary school children with hearing loss". The research fellow's Ph.D. project...
2 dager siden

Havforskningsinstituttet  -  Bergen

 ...Stipendiat - marine forressurser Jobbnorge ID: 155129 Om stillingen Ved Havforskningsinstituttet har vi en ledig 3-årig stilling som stipendiat, som skal jobbe med nye marine fôrressurser og bestemmelse av tungmetaller og arsen. Stillingen er tilknyttet forskningsgruppen... 
16 dager siden

Universitetet i Agder  -  Grimstad

 ...infrastrukturprosjekter. WISENET Lab har som mål å oppnå internasjonal forskningsstatus. Aktuelle forskningsemner for ph.d-prosjektet Stipendiaten skal arbeide innen smart elektroniske systemer som inkluderer avansert design og implementering av kommunikasjons- og... 
8 dager siden

Oslo

 ...Om stillingen Avdeling for helsefag, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo har ledig stilling som stipendiat for en periode 3 år innen helsefag. Den utlyste stillingen er finansiert av Det medisinske fakultet, og vil bidra til å styrke forskningen på... 
14 dager siden

Universitetet i Oslo  -  Oslo

 ...Stipendiat, NumLit Om stillingen Institutt for pedagogikk har ledig stilling som stipendiat for en periode på 4 år i det NFR finansierte prosjektet: Development of numeracy and literacy: Influence from cognitive skills, social background and gender (NumLit). Prosjektet... 
28 dager siden

Universitetet i Bergen  -  Namsos

 ...Ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitskap , Universitetet i Bergen, er det ledig ei 3-årig stilling som stipendiat i statsvitskap. Stillinga er tilknytt forskingsprosjektet TROPICO - Transforming into Open Innovative and Collaborative Governments... 
Én måned siden

Universitetet i Bergen  -  Bergen

 ...Stipendiat (4 år) Jobbnorge ID: 155168 Ved Det medisinske fakultet, Klinisk institutt 2 , er det ledig ei stilling som stipendiat (100 %) frå snarast eller seinast frå september 2018. Stillinga er ledig for ein periode på fire (4) år med 25 % pliktarbeid, eller... 
12 dager siden

Universitetet i Bergen  -  Bergen

 ...Stipendiat i journalistikk Jobbnorge ID: 154436 Ved Institutt for informasjons- og medievitskap er det ledig stilling som stipendiat i journalistikk. Tilsetting er for 4 år og 25% av samla tilsettingstid er arbeidsplikt som skal utførast ved instituttet.... 
29 dager siden

Oslo

 ...Om stillingen Stilling som stipendiat innen farmakognosi er ledig ved Farmasøytisk institutt. Tilsettingen gjelder for en periode på inntil 4 år med 25 % pliktarbeid. Pliktarbeidet vil i hovedsak bestå av undervisning i studieprogrammet farmasi.  Ingen kan tilsettes... 
22 dager siden

Universitetet i Bergen  -  Bergen

 ...Stipendiat i kvartærgeologi Jobbnorge ID: 154852 Ved Institutt for geovitenskap er det ledig ei stilling som stipendiat i kvartærgeologi. Stillinga er for ein åremålsperiode på tre år, med høve til eit fjerde år beståande av pliktarbeid (til dømes undervising... 
22 dager siden

Bergen

 ...Ved Kjemisk institutt er det ledig ei stilling som stipendiat i uorganisk kjemi. Stillinga er for ein åremålsperiode på 4 år, kor 25 % av tida er knytt til pliktarbeid, primært i samband med undervisning og formidling. Om prosjektet/arbeidsoppgåver Stillinga... 
20 dager siden

Nord universitet  -  Levanger

 ...Stipendiater innen psykisk helse Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud... 
22 dager siden

Universitetet i Bergen  -  Bergen

 ...Stipendiat i fornybar energi Jobbnorge ID: 155154 Ved Geofysisk institutt er det ledig ei stilling som stipendiat i fornybar energi. Stillinga er for ein åremålsperiode på 4 år. 25 % av samla tilsetjingstid er arbeidsplikt (til dømes undervisning). Stillinga... 
16 dager siden

Nord universitet  -  Rana kommune

 ...Stipendiat i bedriftsøkonomi Jobbnorge ID: 154040 Om stillingene Er du faglig nysgjerrig, analytisk og strukturert og vil du være med og utvikle fremtidens økonomiutdanning i et sterkt fagmiljø? Ved Handelshøgskolen Nord universitet, er det ledig inntil fire fireårige... 
14 dager siden

Stavanger

 ...Universitetet i Stavanger har ledig stilling som stipendiat i CO 2 metanisering ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for energi- og petroleumsteknologi. Dette er en utdanningsstilling som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig... 
Jooble-søknad Én måned siden

Oslo

 ...Stipendiat innen geriatri (demensforskning) Om stillingen Institutt for klinisk medisin (Klinmed), Medisinsk klinikk, Geriatrisk avdeling har ledig stilling som stipendiat for en periode på 3 år. Forskningsprosjektet «Early biomarker of Alzheimer’s disease using... 
Jooble-søknad 22 dager siden