Ifølge statistikken vil sjansene dine for å finne en jobb øke med 83.7% hvis du fyller inn stedsnavnet ditt i boksen "sted".

Stipendiat jobb

1-20 fra 121 søkeresultater

Oslo universitetssykehus HF  -  Oslo

Kvalifikasjoner Må beherske norsk skriftlig og muntlig Godkjent turnustjeneste, og i et spesialistløp innen fysikalsk medisin og rehabilitering Utdanningsretning ~ Medisin Utdanningsnivå ~ Universitet Personlige egenskaper Pasientorientert...
12 dager siden

Oslo

 ...Stipendiatstillingen vil bli tilknyttet forskergruppen Misjons- og diakonihistorisk forskning («MiDiHi») ( Ph.d.-program Stillingen som stipendiat er en utdanningsstilling der hensikten er at stipendiaten skal oppnå en doktorgrad (ph.d.) etter endt forskerutdanning.... 
Jooble-søknad 15 dager siden

Stavanger

 ...Universitetet i Stavanger har ledig stilling som stipendiat i medievitenskap ved Institutt for medie- og samfunnsfag fra 1.1.2019. Dette er en utdanningsstilling som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling. Stillingen har forskerutdanning... 
Jooble-søknad 6 dager siden

Universitetet i Stavanger  -  Stavanger

 ...Universitetet i Stavanger har ledig stilling som stipendiat i samfunnsfag/samfunnsfagdidaktikk ved Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk. Dette er en utdanningsstilling som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling... 
6 dager siden

Bergen

There is vacancy for two PhD positions in information theory at the Department of Informatics . The positions are for a fixed-term period of 4 years with 25% compulsory other work (e.g. teaching duties). The workplace is the research center Simula UiB AS . About...
Jooble-søknad 14 dager siden

Bergen

 ...Ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Det medisinske fakultet, er det ledig ei stilling som stipendiat (100 %) for ein periode på tre (3) år. Arbeidsstad vil vere i Bergen. Stillinga er finansiert av Noregs forskingsråd, og er knytt til prosjektet «Development... 
Jooble-søknad 12 dager siden

Universitetet i Stavanger  -  Stavanger

 ...utvikling av innovative og brukerrettede velferdstjenester som en del av sine satsningsområder. I denne forbindelse søkes det etter stipendiat innenfor barnevern ved Institutt for sosialfag. Dette er en utdanningsstilling som i hovedsak skal gi lovende forskere... 
1 dag siden

Universitetet i Stavanger  -  Stavanger

 ...Stipendiat i miljøhumaniora Jobbnorge ID: 156337 Universitetet i Stavanger har ledig stilling som stipendiat i mijøhumaniora, knyttet til doktorgradsprogram Literacy, ved Instiuttt for kultur- og språkvitenskap. Dette er en utdanningsstilling som i hovedsak... 
11 dager siden

Bergen

 ...Ved Det medisinske fakultet, Klinisk institutt 1 er det ledig ei stilling som stipendiat (100 %) i ein periode på fire (4) år med 25 % pliktarbeid, eller til maksimalt 4 månader etter fullført doktorgrad dersom graden er fullført før fire år. Pliktarbeidet vil vere tutorgruppeundervisning... 
Jooble-søknad 18 dager siden

Universitetet i Stavanger  -  Kjeller

 ...Universitetet i Stavanger har ledig stilling som stipendiat i nanopartikkelbasert tracerteknologi ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for energiressurser. Stillingen er tilknyttet Det Nasjonale IOR-senteret. Dette er en utdanningsstilling som i... 
21 dager siden

Universitetet i Bergen  -  Namsos

 ...Ved Institutt for geografi, Universitetet i Bergen, er det ledig ei stilling som stipendiat for 4 år. 25 % av samla tilsetjingstid er arbeidsplikt som skal utførast ved instituttet. Instituttet ligg under Det samfunnsvitskaplege fakultet og har for tida 19 fast vitskapeleg... 
Én måned siden

Nord universitet  -  Bodø

 ...masternivå. For mer informasjon når det gjelder opptakskrav, se: Vi tilbyr Stillingene lønnes etter Statens regulativ, stipendiat, kode 1017, LR 20, ltr. 51, NOK 449.400,- Fra lønnen går lovfestet tilskudd til Statens pensjonskasse. God låne-,... 
18 dager siden

Universitetet i Bergen  -  Bergen

 ...Stipendiat (2) i informasjonssteori Jobbnorge ID: 157068 Ved Institutt for informatikk er det ledig to stillingar som stipendiat i informasjonsteori. Stillingane er for ein åremålsperiode fire år, der 25% er pliktarbeid (til dømes undervisning). Arbeidsstaden... 
13 dager siden

Bergen

There is a vacancy for a PhD position at the Department of Geography for 4 years. Department of Geography is part of Faculty of Social Sciences and hosts 19 permanent academic staff, 5 post-docs and 30 PhD candidates. Staff and PhD scholars carry out fieldworks and...
Jooble-søknad Én måned siden

NTNU  -  Trondheim

 ...Ved Institutt for psykologi er det ledig en midlertidig stilling som stipendiat i sosial- og personlighetspsykologi for en periode på tre år uten pliktarbeid. Dette er en utdanningsstilling som skal gi lovende forskerrekrutter anledning til faglig utvikling i form av... 
6 dager siden

Oslo universitetssykehus HF  -  Oslo

Oslo universitetssykehus HF Nevrokirurgisk avdeling søker en lege som har gjennomført godkjent turnustjeneste, og som er i spesialistløp innen fysikalsk medisin og rehabilitering. Vi ønsker at du har interesse og erfaring med vurderinger knyttet til spinale problemstillinger...
Jooble-søknad 12 dager siden

Universitetet i Stavanger  -  Stavanger

 ...Universitetet i Stavanger har ledig stilling som stipendiat innenfor arbeidsinkludering i NAV ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag. Dette er en utdanningsstilling som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling. Stillingen... 
6 dager siden

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og ut...  -  Oslo

 ...Tittel Stipendiat Kategori Utdanning, Forskning og Utvikling Utdanning og Undervisning Arbeidstid Heltid Arbeidssted Norge, Oslo, Oslo Søknadsfrist Se annonse Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) Økernveien... 
18 dager siden

Bergen

 ...Ved Geofysisk institutt er det ledig ei stilling som stipendiat i fornybar energi. Stillinga er for ein åremålsperiode på 4 år. 25 % av samla tilsetjingstid er arbeidsplikt (til dømes undervisning). Stillinga er knytt til forskningsgruppa i eksperimentell meteorologi... 
25 dager siden

Universitetet i Bergen  -  Bergen

 ...Stipendiat i makroøkologi/paleoøkologi Jobbnorge ID: 156590 Ved Institutt for biovitskap, Universitetet i Bergen, er det ledig ei stilling som stipendiat i makroøkologi/paleoøkologi. Stillinga er knytt til forskingsgruppa Ecological and Environmental Change... 
25 dager siden