...STAMI søker PhD-stipendiat til nytt prosjekt Om gruppen Du vil bli en del av gruppe for Arbeidspsykologi og -fysiologi (APF). APF er en tverrfaglig gruppe bestående av forskere og andre ansatte med kompetanse innen arbeidspsykologi, arbeidsfysiologi, epidemiologi... 
Oslo
28 dager siden
 ...Seksjon for forsking og innovasjon i Helse Møre og Romsdal lyser ut ei 100% stilling som PhD-stipendiat i 3 år knytt til COBRA-prosjektet (Cardiac Toxisity in Breast Cancer Patients after Radiotherapy) som er eit regionalt prosjekt som undersøker kort- og langtidseffektar... 

HELSE MØRE OG ROMSDAL HF ÅLESUND SJUKEHUS - SOMATIKK

Ålesund
8 dager siden
 ...Ved Høgskulen på Vestlandet er det ledig ei stilling som stipendiat innan historie ved Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett....  ...Utvikle ein digital database med det skriftlege materiale frå PhD-prosjektets case. Organisere ein prosjektworkshop på campus... 

HØGSKULEN PÅ VESTLANDET STORD

Stord
13 dager siden
 ...ferdigheiter og haldningar. Vil du vere med å forme framtida? Stipendiat i hydrotermisk biogeokjemi Ved Institutt for geovitskap er...  ...i Bergen. Om prosjektet/arbeidsoppgåver Denne PhD-stillinga er retta mot termiske innflytelse på remineralisering... 

UNIVERSITETET I BERGEN DET MATEMATISK-NATURVITENSK FAK

Bergen
8 dager siden
 ...Stipendiat innen biehelse Om stillingen Ved NMBU Veterinærhøgskolen, Institutt for Parakliniske fag, Faggruppe for parasittologi...  ...kunne tilsettes må kandidaten oppfylle kravene for opptak til PhD-programmet i veterinærvitenskap ved NMBU. For mer utfyllende informasjon... 
Ås
22 dager siden
 ...Stipendiat i matematikkdidaktikk UiB - Kunnskap som formar samfunnet Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar. Vil du vere med å forme framtida... 
Bergen
8 dager siden
 ...Stipendiat i industriell dyrevelferd Om stillingen Ved Institutt for automasjon og prosessteknologi (IAP), Fakultet for ingeniørvitenskap...  ...og EEG/EKG. Søkeren skal utarbeide en beskrivelse av PhD-prosjektet på maks to sider. Dokumentet må beskrive hvilke av... 
Tromsø
26 dager siden
 ...Om stillingen Universitetet i Stavanger har ledig stilling som stipendiat i pedagogikk ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora , Institutt for barnehagelærerutdanning. Stillingen er ledig fra 01.08.2024. Dette er en utdanningsstilling som i hovedsak... 

UNIVERSITETET I STAVANGER ULLANDHAUG

Stavanger
22 timer sidenNy
 .... september 2024. Arbeidsoppgaver Stipendiaten skal arbeide med problemstillinger innen...  ...program. Denne stillingen gir opptak til PhD programmet i Samfunnsutvikling og...  ...Stillingen innplasseres i stillingskode 1017 Stipendiat (ltr. 54 - 65). Stipendiater innplasseres... 

NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU) CAMPUS...

Ås
12 dager siden
 ...Ledig stilling som klinisk stipendiat Beskrivelse Det er ledig stilling som klinisk stipendiat SKO 1378 ved Kvinneklinikken, Institutt...  ...i forbindelse med søknad om opptak på Det medisinske fakultets PhD-program, vises det til følgende nettside: Karakterkrav for... 
Oslo
15 dager siden
 ...Stipendiat i religionsdidaktikk UiB - Kunnskap som formar samfunnet Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar. Vil du vere med å forme framtida... 
Bergen
20 dager siden
 ...PhD-fellowship Job description The Centre for Development and the Environment, University of Oslo (SUM-UiO) is seeking applications for one doctoral candidate position under the MSCA-DN: ‘Understanding Latin American Challenges in the 21st Century (LAC-EU)’. The... 
Oslo
27 dager siden
 ...PhD Research Fellow in pure mathematics UiB - Knowledge that shapes society Through robust and close interaction with the world around us – globally, nationally and locally – we shall be instrumental in building a society based on knowledge, skills and attitudes... 
Bergen
Én måned siden
 ...PhD Fellowship in EU/EEA Law Job description The University of Stavanger invites applicants for a PhD Fellowship in EU/EEA Law at UiS School of Business and Law, Department of Accounting and Law. The position is vacant from August 15 th. 2024. This is a trainee... 
Stavanger
27 dager siden
 ...Faculty of chemistry, biotechnology and food sciences (KBM) at the Norwegian University of Life Sciences (NMBU) has a vacant three-year PhD–position related to environmental microbial communities, with the possibility of extension for up to one year. The primary goal of... 

NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU) CAMPUS...

Ås
6 dager siden
 ...Stipendiat knyttet til temaet lesing Om stillingen Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo, har ledig...  ...av stipendiatperioden.  For mer informasjon om fakultetets PhD-program, se nettside . Arbeidssted vil være Blindern campus i... 
Oslo
Én måned siden
 ...og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar. Vil du vere med å forme framtida? Stipendiat i digital kultur – 2 stillingar Velkommen som søkjar til to stipendiatstillingar ved Institutt for lingvistiske, litterære og... 

Universitetet i Bergen

Bergen
1 dag siden
 ...Ph.d. Stipendiat i fiskehelse/fiskeimmunologi UiB - Kunnskap som formar samfunnet Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar. Vil du vere med... 
Bergen
8 dager siden
 ...Stipendiat i terrestrisk økologi. UiB - Kunnskap som formar samfunnet Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar. Vil du vere med å forme framtida... 
Bergen
26 dager siden
 ...Stipendiat i hydrogenrensing Om stillingen Universitetet i Stavanger har ledig stilling som stipendiat i hydrogenrensing ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi, Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi. Stillingen er ledig fra 01.08.2024 med... 
Stavanger
Én måned siden
 ...vi å utvikle ei endå betre forståing for denne metoden for opplæring og utvikling av kulturarv, og lyser ut prosjektstilling for stipendiat innan handlingsboren kunnskap. Vi søker etter deg som Er nysgjerrig på korleis handlingsboren kunnskap kan bidra til å vidareutvikle... 

NORDMØRSMUSEA AS HOVEDKONTOR

Kristiansund N
7 dager siden
 ...PHD er en del av det internasjonale mediebyrånettverket Omnicom Media Group. Vi er et vekstfokusert mediebyrå drevet av innovasjon og kreativitet. PHD ble grunnlagt i London i 1990 og var det første mediebyrået som tilbød strategisk og kreativ planlegging i en tid da... 

Omnicom Media Group Norway

Oslo
6 dager siden
 ...Ph.d.-stipendiat i uorganisk kjemi og katalyse UiB - Kunnskap som formar samfunnet Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda...  ...inngå i ei forskingsgruppe, og vil jobbe saman med forskarar, PhD-, MSc- og BSc-studentar. Kvalifikasjonar og eigenskapar... 
Bergen
2 dager siden
 ...Stipendiat i risikostyring og samfunnssikkerhet Om stillingen Universitetet i Stavanger har ledig stilling som stipendiat i risikostyring...  ...er tilknyttet studieprogrammer på Bachelor-, Master- og PhD-nivå innen fagområdene samfunnssikkerhet, industriell økonomi,... 
Stavanger
Én måned siden
 ...Job description Applications are invited for a 3-year position in a Research Fellowship as PhD Candidate in Molecular Nutrition to be based at the Department of Nutrition, Institute for Basic Medical Sciences University of Oslo. The fellowship period is 3 years and... 

UNIVERSITETET I OSLO SENTRALADMINISTRASJON

Oslo
13 dager siden
 ...Stipendiat innen fysioterapi Dette er Høgskulen på Vestlandet Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund. Vi har sterke... 
Bergen
26 dager siden
 ...Stipendiat i profesjonsvitenskap med fokus på involveringspraksiser Om stillingen Ved Nord universitet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, er det ledig en åremålsstilling som doktorgradsstipendiat i profesjonsvitenskap. Stillingen tilbys fortrinnsvis som... 
Bodø
5 dager siden
 ...PhD kandidat ved GAMUT, NORCE Helse og samfunn Om NORCE Helse og samfunn NORCE er et nytt og fremtidsrettet forskningsinstitutt...  ...NORCE Helse og samfunn, har ledig midlertidig stilling som PhD stipendiat i forskningsprosjektet “Memory for Music: Effects of individual... 
Bergen
9 dager siden
 ...About the position A 100 % PhD position in biotechnology is available at Inland Norway University of Applied Sciences (INN), Faculty of Applied Ecology, Agricultural Sciences and Biotechnology. The position will run for 3 years, starting in August 2024. The candidate... 

HØGSKOLEN I INNLANDET HAMAR

Hamar
5 dager siden
 ...You will find more information about working at NTNU and the application process here. About the job For a position as a PhD Candidate, the goal is a completed doctoral education up to an obtained doctoral degree. The adoption of AI has experienced remarkable... 

NTNU FAKULTET FOR INFORMASJONS- TEKNOLOGI OG ELEKTRONIKK

Gjøvik
1 dag siden