13 330 ledige stillinger

Søkeresultater:

Stipendiat i sosialt arbeid

 ...Stipendiat i sosialt arbeid Om stillingen Ved Institutt for barnevern og sosialt arbeid (IBS), Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL) er det en ledig stilling som stipendiat innen tjenesteutvikling i boligsosialt arbeid. Stillingen... 
Tromsø
7 dager siden

Stipendiat i lærerutdanning

 ...profesjonsutdanning. Universitetet er lokalisert i tre byer med hovedsete i Trondheim....  ...ILU ut fire midlertidige stilinger som stipendiat, innenfor følgende kategorier:  To...  ...fagfelt. Søknader som rettes inn mot spesialpedagogikk, forskning på de yngste, pedagogisk... 

NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Trondheim
18 dager siden

Stipendiat i planteprotein biokjemi

 ...Om stillingen Universitetet i Stavanger har ledig stilling som stipendiat i planteprotein biokjemi ved Det teknisk-natuvitenskapelige fakultet, Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi. Stillingen er ledig for snarest mulig tiltredelse. Dette er en utdanningsstilling... 

Universitetet i Stavanger

Stavanger
5 dager siden

Stipendiat i nanofysikk

PhD Research Fellow in Nanotechnology UiB - Knowledge that shapes society Through robust and close interaction with the world around us – globally, nationally and locally – we shall be instrumental in building a society based on knowledge, skills and attitudes....
Bergen
14 dager siden

Stipendiat i nanofysikk

 ...lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar. Vil du vere med å forme framtida? Stipendiat i nanofysikk Ved Institutt for fysikk og teknologi er det ledig ei stilling som ph.d.-stipendiat i nanofysikk. Stillinga er for... 

UNIVERSITETET I BERGEN ADMINISTRASJONEN

Bergen
14 dager siden

To stipendiatar i statsvitskap

 ...samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar. Vil du vere med å forme framtida? Stipendiat Logg inn for å se kontaktinformasjon søkjar to ph.d.-kandidatar i statsvitskap. Dei to stillingane er for ein åremålsperiode på 4 år, kor 25 % av samla tilsetjingstid... 

Universitetet i Bergen

Bergen
1 dag siden

Førsteamanuensis/førstelektor/høgskulelektor i pedagogikk/spesialpedagogikk

 ...Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig inntil to mellombelse stillingar som førsteamanuensis/førstelektor/høgskulelektor i pedagogikk/spesialpedagogikk ved Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett. Stillingane inngår i Institutt for pedagogikk, religion og... 

Høgskulen på Vestlandet

Bergen
13 dager siden

Stipendiat i statsvitenskap

 ...Ved Logg inn for å se kontaktinformasjon (ISV), Logg inn for å se kontaktinformasjon (HSL) er det ledig en stilling som stipendiat i statsvitenskap innen temaet "Norge som tillitssamfunn". Stipendiaten vil inngå i forskningsgruppen i Logg inn for å se kontaktinformasjon... 

UiT Norges arktiske universitet

Tromsø
5 dager siden

Stipendiat i arkeologi

 ...samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL) er det en ledig stilling som stipendiat for søker som ønsker å ta graden philosophiae doctor (ph.d.)...  .... Instituttet driver undervisning, forskning og formidling og i tillegg er det nasjonale senteret Registreringssentralen for... 

UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET UIT CAM...

Tromsø
7 dager siden

Stipendiat

 ...ferdigheiter og haldningar. Vil du vere med å forme framtida? Stipendiat Vi ønskjer deg velkommen som søkjar til ei stilling som...  ...etter svært motiverte og dyktige personar. Doktorgradsutdanninga i økonomi tar sikte på å gi dedikerte kandidatar en solid opplæring... 

UNIVERSITETET I BERGEN ADMINISTRASJONEN

Bergen
21 dager siden

Stipendiat i filosofi

 ...kontaktinformasjon Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning er det en ledig stilling som stipendiat tilknyttet Logg inn for å se kontaktinformasjon . I studieåret 2023/24 vil stillingen også være løst knyttet til forskningsprosjektet PROFOUND ved Center... 

UiT Norges arktiske universitet

Tromsø
5 dager siden

Stipendiat i rettsvitenskap

 ...stillingen Ved UiT Norges arktiske universitet, Det juridiske fakultet, er det ledig en stilling som stipendiat for søkere som ønsker å ta graden philosophia doctor (ph.d.) i rettsvitenskap. Stillingen gjelder for en periode på fire år. Ph.d.-studiet er normert til tre... 

UiT Norges arktiske universitet

Tromsø
5 dager siden

Stipendiat i jordmorfag

 ...Stipendiat i jordmorfag Om stillingen Ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap er det ledig en 100 % stilling som stipendiat innenfor jordmorfag. Tiltredelse snarlig/ etter nærmere avtale. Stillingen er knyttet til Institutt for sykepleie- og helsevitenskap... 
Vestfold
19 dager siden

Stipendiat innen konservering

 ...har som målsetning å ta en aktiv rolle i arbeidet med å utvikle standarder og finne...  ...ønsker prosjekter som åpner for dette. Stipendiaten vil inngå i en større gruppe av stipendiater...  ...er et vilkår for tiltredelse som stipendiat, og det er en forutsetning at kandidaten... 

Universitetet i Oslo

Oslo
5 dager siden

Lærer i spesialpedagogikk, fast, inntil 100 % stilling

 ...med engasjement og kompetanse, og som setter elevenes læring i sentrum. Nå søker vi deg som vil være med å videreutvikle en god...  ...og arbeidsoppgaver: Inntil 100 % fast stilling Spesialpedagogikk knyttet til undervisning i de fleste fag på studieforberedende... 

Troms og Finnmark fylkeskommune Nord-Troms videregående skol...

Nordreisa kommune
13 dager siden

Lærer med spesialpedagogikk til base for elever med særskilte behov

 ...vektlegger profesjonsfaglige fellesskap, og alle lærere deltar også i faggrupper og nettverk som inngår i den kommunale...  ...særskilte behov. Det vil være en base bestående av lærer med spesialpedagogikk, vernepleier og fagarbeidere/assistenter. Spesialundervisning... 

logo Lillestrøm Kommune

Kjeller
4 dager siden

Grunnskolelærer med videreutdanning i spesialpedagogikk

 ...fagmiljøer og et fokus på helsefremmende arbeidsmiljø. Vi utlyser 50% fast stilling som allmennlærer med videreutdanning i spesialpedagogikk ved skolens TO avdeling. Startdato: 01.08.23  Arbeidsoppgaver Stillingens hovedoppgaver er knyttet til elever med behov... 

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE

Vikhammer
11 dager siden

Stipendiat i rettsvitenskap - skatte- og avgiftsrett

 ...Stipendiat i rettsvitenskap - skatte- og avgiftsrett Om stillingene Ved Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo, er det ledig 1-2 stillinger som stipendiat i rettsvitenskap innenfor fagområdet skatte- og avgiftsrett. Stillingen er knyttet til prosjektet... 
Oslo
5 dager siden

Ph.d.-stipendiat - tre-årig midlertidig engasjement

 ...Ph.d.-stipendiat – tre-årig midlertidig engasjement Om Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)  Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)...  ...inkluderingsdepartementet. Visjonen vår er at norsk arbeidsliv skal være i stand til å forebygge sykdom og fremme god helse og skape... 
Oslo
19 dager siden

Stipendiat i flerspråklighet og utdanning

 ...kontaktinformasjon er det ledig ei ph.d.-stilling i prosjektet Multilingulism in Transitions...  ...til MultiTrans-prosjektet skal ph.d.- stipendiaten jobbe med flerspråklige barns språkvalg...  ...til ph.d.-program For ansettelse som stipendiat er det en forutsetning at du blir tatt... 

UiT Norges arktiske universitet

Tromsø
5 dager siden