...Fast stilling i 100% som Resepsjonist og Servitør. Stillingen er kombinert i resepsjon og spisesal, det er en skift ordning Dag/kveld Helg etter skift ordningen Vi ser etter ein person som er utadvendt å service innstilt og som setter kunden i fokus! For oss er vertskaps... 

BEST WESTERN LÆGREID HOTELL

Sogndal
28 dager siden
 ...karriere med eit liv i frisk luft og fantastiske omgjevnadar. Sogndal kommune vart etablert 01.01.2020 etter kommunereforma. Kommunen har om...  .... God rolle og oppgåveforståing. Vi tilbyr:  ~100 % fast stilling som rådgjevar skogbruk. ~ Varierte og interessante oppgåver... 

Skogbruksrådgjevar

Sogndal
17 dager siden
 ...Om stillinga: Helsestasjonen tilbyr helsefremjande og førebyggande tenester til barn, unge og deira familiar i alle delane av kommunen. Tenesteeininga er organisert i sektor oppvekst, og består av helsestasjon – og skulehelseteneste, helsestasjon for ungdom, minoritetshelse... 

Prosjektstilling - lågterskeltilbod i helsestasjon

Sogndal
1 dag siden
 ...Dei kommunale barnehagane i Sogndal kommune er interessert i å kome i kontakt med personar som kan vere tilkallingsvikar, dvs. ein som barnehagen kan ringje til ved behov for vikar ved tilfeldig fråvær. I tillegg kan det vere aktuelt å nytte søkarar som tilkallingsvikarar... 

Tilkallingsvikar barnehage

Sogndal
13 dager siden
 ...eller minoritetsbakgrunn. Me legg vekt på å leggje til rette arbeidsforholda dersom du har behov for det. Administrasjonsmålet i kommunen er nynorsk. Alle nytilsetjingar vert gjort med ei prøvetid på 6 månader. Me gjer merksam på at i følgje offentleglova § 25, 2.... 

Tilkallingsvikar sjukeheim og heimeteneste

Sogndal
13 dager siden
 ...Me har ledig 100 % fast stilling som sjukepleiar/miljøterapeut i psykisk helse- og rustenesta. Stillinga er i psykisk helseteam, med...  ...Psykisk helseteam er eit lågterskeltilbod til vaksne i Sogndal kommune som har utfordringar innan psykisk helse og-/eller med rusmiddelbruk... 

Sjukepleiar/miljøterapeut

Sogndal
Én måned siden
 ...Velkommen til utfordrarbygda!   Sogndal kommune har akkurat fått tildelt prosjektmidlar til å opprette to 100% stillingar som utekontaktar i 2024.   Utekontaktane skal jobbe førebyggande og oppsøkande blant ungdom i alderen 13-24 år. Stillingane vil ha base på Sogndal... 

Utekontakar - nyoppretta prosjektstillingar

Sogndal
8 dager siden
 ...Sogndal DPS/Indre Sogn psykiatrisenter har ledig 100% fast stilling som psykiater/overlege frå september 2024 (fleksibel oppstartdato...  ...eit  modifisert ambulant FACT  team arbeider vi aktivt ut mot kommunane i vårt opptaksområde. Vi er samlokalisert med Sogndal BUP og... 

Indre Sogn psykiatrisenter, Helse Førde

Sogndal
23 dager siden
 ...straumnett på om lag 2500 km og 14000 nettkundar. Arbeidsplass vil vera på ein av våre lokasjonar i konsesjonsområdet som omfattar kommunane Aurland, Lærdal, Sogndal og Vik i Sogn. Interessert? For meir informasjon om stillinga, ta kontakt med seksjonsleiar for... 

Bli med å skapa den fornybare framtida!

Sogndal
11 dager siden
 ...straumnett på om lag 2500 km og 14000 nettkundar. Arbeidsplass vil vera på ein av våre lokasjonar i konsesjonsområdet som omfattar kommunane Aurland, Lærdal, Sogndal og Vik i Sogn.  Er du klar til å ta del i vår vekst og å bidra til ei grønare framtid? Ta kontakt med... 

Elektrikar / Energioperatør

Sogndal
10 dager siden
 ...straumnett på om lag 2500 km og 14000 nettkundar. Arbeidsplass vil vera på ein av våre lokasjonar i konsesjonsområdet som omfattar kommunane Aurland, Lærdal, Sogndal og Vik i Sogn.  Interessert? For meir informasjon om stillinga, ta kontakt med seksjonsleiar for... 

Prosjektleiar

Sogndal
10 dager siden
 ...Jostedalsbreen, Breheimen og Jotunheimen: Drøymer du om å bli fastlege i Luster? Stillingsinformasjon Luster kommune har frå 01.08.2024 ledig fastlegeheimel med...  ...veiledar. 4 timar kvar månad er sett opp med fast rettleiing, samt ad hoc-rettleiing v/behov (open-dør... 

Luster kommune

Luster
17 dager siden
 ...viktig bidragsytar til at vi realiserer potensialet i bruken av fellesløysingane og bidrar til eit tydeleg verdibodskap. Stillinga er fast og har kontorstad ved Digdir si avdeling på Leikanger, der vi i dag er over 130 tilsette. Arbeidsoppgåver bygge sterke og... 

Er du ein drivande og dyktig relasjonsbyggjar?

Sogndal
17 dager siden
 ...styrke tilbodet ved helsestasjonen, og har difor ledig nyoppretta fast 100% stilling som helsesjukepleiar frå snarast....  ...Visma HsPRo og Visma Samspill i utforming av Individuell plan. Kommunen vår har plan for Barn som pårørande, og helsestasjonen er fyrste... 

Helsesjukepleiar ved helsestasjonen

Aurland
8 dager siden
 ...eit arbeidsmiljø der alle skal oppleve at dei har like moglegheiter og føler seg ivaretekne og verdsette.  Om stillinga 100%  fast stilling  som barnehagelærar frå 1. august 2024. Arbeidsoppgåver Fagleg/pedagogisk arbeid Inngå i stabile relasjonar med barn... 
Sogndal
9 dager siden
 ...Om stillinga Me har inntil 4 ledige faste 100% stillingar som lærar ved Aurland barne- og ungdomsskule (inntil 2 stillingar) og ved...  ...må kommunisere godt på norsk, både munnleg og skriftleg. Aurland kommune nyttar nynorsk som målform. Generell informasjon  Aurland... 

Lærar i grunnskulen

Aurland
8 dager siden
 ...personlig oppfølging fra din kontaktperson i Randstad personlig og faglig utvikling med gode karrieremuligheter på tvers i landet fast ansettelse i Randstad ordnede lønnsforhold etter tariffavtale + tillegg gratis parkering hos Nortura gode... 

Randstad

Sogndal
Én måned siden
 ...Me har ledig Ynskjer du å jobbe som fastlege i ei bygd med fantastiske mogelegheiter for...  ...ved Vik legekontor! Me har no ledig 100 % fast stilling som fastlege, med oppstart i...  ...t. 5 fastlegar og ein LIS1-stilling. Vik kommune er godkjend som utdanningsverksemd for spesialisering... 

Fastlege i Vik kommune (100 % fast stilling)

Vik
1 dag siden
 ...har et solid fagmiljø med bred kompetanse innen aktivt kandidatsøk, kandidatvurderinger og rekruttering til midlertidige oppdrag og faste stillinger hos Adecco. Adecco Karrieresenter er en del av Adecco Norge AS som igjen er 100 prosent eiet av Adecco Group i Sveits. Adecco... 

ADECCO NORGE AS AVD SOGNDAL

Sogndal
24 dager siden
 ...Vil du vera med og lage sommaraktivitetar i Luster kommune? Luster kommune og Luster frivilligsentral skal i samarbeid med lag og organisasjonar tilby FriMoro og sommaraktivitetar i 2024. FriMoro og sommaraktivitetane skal medverke til meistring, samhald, glede og... 

Sommarjobb for ungdom - FriMoro

Luster
29 dager siden
 ...viktig bidragsytar til at vi realiserer potensialet i bruken av fellesløysingane og bidrar til eit tydeleg verdibodskap. Stillinga er fast og har kontorstad ved Digdir si avdeling på Leikanger, der vi i dag er over 130 tilsette. Arbeidsoppgåver bygge sterke og... 

DIGITALISERINGSDIREKTORATET AVD LEIKANGER

Sogndal
20 dager siden
 ...læringsmiljø» Ledige stillingar f.o.m. 01.08.24: ~100 % fast stilling som miljørettleiar/fagarbeidar på skule og Sfo med arbeidstid...  ...ein god stad å vere Me kan tilby Arbeid i ein veldriven kommune med gode og sikre rammevilkår Eit godt og stabilt... 

Miljørettleiar/fagarbeidar/assistent

Luster
16 dager siden
 ...utdanningsfagleg kompetanse, forsking og utvikling, og strategisk rådgiving. Høgskulen på Vestlandet, Fellesadministrasjonen, har ledig 100% fast stilling som rådgjevar innan UX-design og universell utforming av IKT, campus Haugesund, Stord, Bergen, Sogndal eller Førde... 
Sogndal
16 dager siden
 ...in the bar and restaurant industry is required, along with being hospitable and having a twinkle in your eye. ~You should enjoy a fast-paced workday and handle stress well, as well as be a team player contributing to a good work environment   What do we offer you... 
Sogndal
Én måned siden
 ...den veksande barnehagen vår på Indre Hafslo. Me lyser ut 140 % fast stilling som barnehagelærar frå og med 1.august 2024. Som ein del...  ...tariff og avtaleverk. Andre opplysningar ~Administrasjonsmålet i kommunen er nynorsk. ~Alle faste nytilsetjingar vert gjort med ei... 

Luster kommune

Luster
10 dager siden
Stillingsinformasjon ~Ledig inntil 100% fast stilling som fagarbeidar ved Skjolden oppvekstsenter avd. barnehage. Kvalifikasjoner...  ...i arbeidsmiljøet vårt Me kan tilby ~Arbeid i ein veldreven kommune med gode og sikre arbeidsvilkår ~Eit godt miljø med høg fagkompetanse... 

Luster kommune

Luster
17 dager siden
 ...komande skuleår. Behov og utfordringar vil avgjere om det vert fast tilsetjing. Stillingane er fordelt som skuleassistent og ved...  ...skuleåret (med 11% redusert løn) Det er to grunnskular i Aurland kommune, Abu og Flåm skule. Dei er organisert med kvar si avdeling i... 
Aurland
18 dager siden
 ...Om stillinga Me har ledig 34 % fast stilling som brukarstyrt personleg assistent til ein mann med behov for assistanse i kvardagen...  ...inngang til symjehallen Sjå gjerne informasjonsbrosjyre om kommunen vår  her. Kvalifikasjonar erfaring frå arbeid i helse og omsorg... 

AURLAND KOMMUNE HELSEADMINISTRASJON

Aurland
20 dager siden
 ...Om stillinga Me har ledig fast stilling som brukarstyrt personleg assistent til ein mann med behov for assistanse i kvardagen.  Stillinga...  ...inngang til symjehallen  Sjå gjerne informasjonsbrosjyre om kommunen vår  her. Personlege eigenskapar  Me vil at du:  har evne... 

AURLAND KOMMUNE HELSEADMINISTRASJON

Aurland
17 dager siden
 ...Me har ledig Nyoppretta 100% fast stilling som avdelingsleiar ved Vik bygde- og sjukeheim. Avdelingsleiar inngår i årsturnus, med...  ...per veke i avdeling. Utanom arbeidshelga er stillinga dagtid. Kommunen tilbyr tilskot til flytting og buutgifter kr. 40 000,- årleg i to... 

Avdelingsleiar ved Vik- bygde og sjukeheim - 2. gangs utlysi...

Vik
8 dager siden