...personleg utvikling nærare. Det viktigaste er at du er motivert til å læra deg faget elkraft og bli energimontør.    Me har for tida ledig stilling på montørbasane i Aurland, Lærdal og Sogndal  Arbeidsoppgåver:   Byggja, montera og dokumentera kabelanlegg,... 

Elektrikar / Energioperatør

Sogndal
8 dager siden
 ...Vil du lede andre og utvikle deg videre innen ventilasjonsfaget? #TeamGk Vi i GK drives av å utvikle, bygge og drifte smarte tekniske løsninger som reduserer klimabelastningen fra gamle og nye bygg. Uansett hvilken type bygg vi jobber med, finner vi løsninger med tanke... 

Serviceleder

Sogndal
20 dager siden
 ...Har du lyst til å jobbe hos oss i Coop? Vi på Coop Prix Balestrand har ledig 100% stilling som butikkmedarbeider, og søker en engasjert og blid medarbeider som liker en utfordrende og variert arbeidsdag. Du er opptatt av å yte god service, og ønsker å bidra til at kundene... 

COOP PRIX BALESTRAND søker butikkmedarbeider - heltid

Sogndal
5 dager siden
 ...utfordringer.  Nortura ønsker nye medarbeidere allerede fra førstkommende uke  . Det betyr at vi veldig gjerne vil snakke med deg som er ledig NÅ! Det er dagtid, mandag til fredag 07.00-15.00; kan forekomme overtid på noen lørdager. Søknader blir behandlet fortløpende!... 

Randstad

Sogndal
Én måned siden
 ...sentralt i doktorgradsprogrammet ansvarleg innovasjon og regional utvikling (RESINNREG) Høgskulen på Vestlandet (HVL) har inntil to ledige stipendiatstillingar i markedsføring og innovasjon ved Fakultet for teknologi, miljø- og samfunnsvitskap   Ved Høgskulen på... 
Sogndal
9 dager siden
 ...i regionen om til dømes vidareutdanning og skule- og barnehagebasert kompetanseutvikling. Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig ei mellombels stilling i inntil 100% som vitskapleg assistent ved Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett, Institutt for pedagogikk... 

Høgskulen på Vestlandet

Sogndal
4 timer siden
 ...Sogndal DPS/Indre Sogn psykiatrisenter har ledig 100% fast stilling som psykiater/overlege frå september 2024 (fleksibel oppstartdato) Vi søker etter psykiater/overlege ved ambulant FACT team, men annan seksjon kan avtalast. Hybride kontorløysingar er mogeleg. Senteret... 

Indre Sogn psykiatrisenter, Helse Førde

Sogndal
22 dager siden
 ...Me har ledig 100 % fast stilling som sjukepleiar/miljøterapeut i psykisk helse- og rustenesta. Stillinga er i psykisk helseteam, med kontorstad hovudsakleg i Sogndal. Ein må rekne med å nytte ein dag i veka i andre soner, som Leikanger og Balestrand etter behov. Dersom... 

Sjukepleiar/miljøterapeut

Sogndal
Én måned siden
 ...Endringsorientert, Omsorg (lat.: Cura), Utvikling, Respekt og Ansvar), og vi ønsker at du kjenner deg igjen i disse. Målet er å være en ledende aktør, og per i dag er vi eneste helseforetak ISO-sertifisert på fire områder (arbeidsmiljø, informasjonssikkerhet, kvalitet og... 

Ecura Bo og Habilitering

Sogndal
20 dager siden
 ...vidareutdanning og skule- og barnehagebasert kompetanseutvikling. Høgskulen på Vestlandet, Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett har ledig åremålsstilling som instituttleiar ved Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking. Fakultet for lærarutdanning,... 
Sogndal
7 dager siden
 ...utdanningsfagleg kompetanse, forsking og utvikling, og strategisk rådgiving. Høgskulen på Vestlandet, Fellesadministrasjonen, har ledig 100% fast stilling som rådgjevar innan UX-design og universell utforming av IKT, campus Haugesund, Stord, Bergen, Sogndal eller... 
Sogndal
15 dager siden
 ...Om stillinga Me har inntil 4 ledige faste 100% stillingar som lærar ved Aurland barne- og ungdomsskule (inntil 2 stillingar) og ved Flåm skule (2 stillingar) frå 01.08.24. Det er fint om du opplyser kva skule du ynskjer å jobbe ved. Grunnskulane våre er fordelt... 

Lærar i grunnskulen

Aurland
6 dager siden
 ...Om stillinga Me vil styrke tilbodet ved helsestasjonen, og har difor ledig nyoppretta fast 100% stilling som helsesjukepleiar frå snarast. Helsestasjonen held til i gode og romslege rom i Fjordsentert på Onstad. Skulehelsetenesta er lokalisert ved Aurland- barne... 

Helsesjukepleiar ved helsestasjonen

Aurland
6 dager siden
 ...Jostedalsbreen, Breheimen og Jotunheimen: Drøymer du om å bli fastlege i Luster? Stillingsinformasjon Luster kommune har frå 01.08.2024 ledig fastlegeheimel med listelengd på 600 pasientar og inntil 20 % kommunale oppgåver. Individuelle tilpassingar og tidlegare/seinare... 

Luster kommune

Luster
16 dager siden
 ...Hydro Aluminium Metal er en ledende leverandør av pressbolter, valseblokker, støpelegeringer, tråd og høyrenhetsaluminium med et globalt produksjonsnettverk med rundt 5000 ansatte. Vi har anlegg for produksjon av primærmetall i Europa, Canada, Australia, Brasil og Qatar... 

norskhydro

Øvre Årdal
15 dager siden
Stillingsinformasjon ~Ledig inntil 100% fast stilling som fagarbeidar ved Skjolden oppvekstsenter avd. barnehage. Kvalifikasjoner ~Fagbrev som barne- og ungdomsarbeidar ~Andre med relevant utdanning og erfaring kan søkje Personlege eigenskapar som vert vektlagd... 

Luster kommune

Luster
16 dager siden
 ...Om stillinga Aurland barne- og ungdomsskule (Abu) har ledig inntil to stillingar som fagarbeidar eller assistent frå komande skuleår. Behov og utfordringar vil avgjere om det vert fast tilsetjing. Stillingane er fordelt som skuleassistent og ved skulefritidsordninga... 

AURLAND BARNE- OG UNGDOMSSKULE

Aurland
15 dager siden
 ...Leiar for skulefritidsordninga Om stillinga Det er for tida ledig stilling som leiar for skulefritidsordninga (SFO) på Aurland...  ...engasjement Arbeids- og ansvarsområde Planlegge drift og lede det daglege arbeidet ved skulefritidsordninga Utvikle... 
Aurland
8 dager siden
 ...Personleg assistent Om stillinga Me har ledig 34 % fast stilling som brukarstyrt personleg assistent til ein mann med behov for assistanse i kvardagen.  Han vekslar på å bu i eige husvære saman med familien, og i avlastningsbustad. Som brukarstyrt personleg assistent... 
Aurland
21 dager siden
 ...Om stillinga Me har ledig 80 % fast stilling som brukarstyrt personleg assistent til ein mann med behov for assistanse i kvardagen frå snarast, med moglegheit for 100% ved seinare høve.  Det er til saman fire personlege assistentar i dette tiltaket. Brukaren bur i... 

AURLAND KOMMUNE HELSEADMINISTRASJON

Aurland
27 dager siden
 ...2024 trenger me fleire omsorgsfulle vaksne på Sfo. «Me står saman for ein trygg oppvekst i eit aktivt og inkluderande læringsmiljø»Ledige stillingar f.o.m. 01.08.24: ~100 % fast stilling som miljørettleiar/fagarbeidar på skule og Sfo med arbeidstid 37,5 t/v ~To... 

Luster kommune

Luster
13 dager siden
 ...Vi har ei ledig vikarstilling ved Inn på tunet (IPT) – SJH , har som mål å betre fysisk og psykisk helse gjennom  variert praktisk arbeid og aktivitetar på skulegardsbruket.  Det er fokus på meistring, utvikling og trivsel i eit sosialt fellesskap på skulegardsbruket... 

Miljøarbeidar/-rettleiar - Inn På Tunet

Aurland
2 dager siden
 ...Me har ledig Kjøkenet på Vik bygde- og sjukeheim har ledig midlertidig stilling som kokk, i hovudsak på helg ca. 20 % stilling frå snarast og eitt år fram i tid. Om ynskjeleg kan stillinga kombinerast som tilkallingsvikar. I april 2025 flyttar kjøkkenet inn i nye... 

Kokk på institusjonskjøkenet til Vik helse- og omsorgssenter...

Vik
6 dager siden
 ...Me har ledig Nyoppretta 100% fast stilling som avdelingsleiar ved Vik bygde- og sjukeheim. Avdelingsleiar inngår i årsturnus, med arbeid kvar 3. helg, og gjennomsnittleg 1 fleksibel dag per veke i avdeling. Utanom arbeidshelga er stillinga dagtid. Kommunen tilbyr... 

Avdelingsleiar ved Vik- bygde og sjukeheim - 2. gangs utlysi...

Vik
6 dager siden
 ...Turist- /sommarvert på Heradshuset Om stillinga Me har ledig 100% mellombels stilling som turistvert til utstillingane i heradshuset i perioden 24.06.24 - 17.08.24.  Johannes Vinjum (1930-1991) blei fødd i Aurland. Til tross for svak helse, og kanskje på grunn... 
Aurland
20 dager siden
 ...Helsefagarbeidar institusjon Om stillinga Me har ledig eit vikariat i 100% stilling som helsefagarbeidar ved Aurland helsetun frå snarast. Helsetunet har 24 plassar fordelt på tre avdelingar, korttid/langtid, sjukeheimsavdeling og avdeling for personar med kognitiv... 
Aurland
Én måned siden
 ...du lyst til å bidra til eit godt oppvekstmiljø? Då håpar me å høyre akkurat frå deg.  Alle stillingane er 100% og faste, og er ledig med tilsetjing snarast, du kan velge ein av desse:   barnehagelærar  i Aurland barnehage  pedagogisk leiar  i Aurland barnehage... 
Aurland
27 dager siden
 ...virksomhet i Norge, Sverige og Danmark, og siden høsten 2022 også i Storbritannia og Irland. Vi ser Europa som vårt fremtidige marked med en visjon om å vokse til å bli et av Europas ledende rekrutterings- og bemanningsselskap innen helse, sosialt arbeid og life science.

DEDICARE AS

Lærdal
15 dager siden
 ...virksomhet i Norge, Sverige og Danmark, og siden høsten 2022 også i Storbritannia og Irland. Vi ser Europa som vårt fremtidige marked med en visjon om å vokse til å bli et av Europas ledende rekrutterings- og bemanningsselskap innen helse, sosialt arbeid og life science.

Dedicare AS

Lærdal
22 dager siden
Vi har tre ledige oppdrag i Vik kommune, som ligger Nord-Vest i landet.  Oppdragene er 100% stilling fra 17.06-11.08.24, på et sykehjem. De har behov for tre helsefagarbeidere, så tips gjerne en venn hvis man har lyst til å reise og oppleve Norge sammen i sommer!... 

QUALITY HEALTH CARE AS

Vik
25 dager siden