...fagbrev  Førarkort klasse B, og gjerne klasse C  Flytande i norsk, både munnleg og skriftleg  Personlege eigenskapar:   Stor vekt på HMS, og du tek aldri snarvegar  Evne til å skapa ein trygg og sikker arbeidskvardag  Fagleg dyktigheit og ein naturleg... 

Elektrikar / Energioperatør

Sogndal
10 dager siden
 ...godt etablert miljø og vi håper du vil oppleve en arbeidshverdag fylt med utfordrende og spennende arbeidsoppgaver, hvor vi legger vekt på at våre medarbeidere kan trives og samarbeide på tvers av ulike fagområder. Hvorfor velge GK? Våre avdelinger er preget av... 

Serviceleder

Sogndal
21 dager siden
 ...Vi oppfordrar alle som er kvalifisert til å søkja jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn eller minoritetsbakgrunn. Vi legg vekt på å leggje til rette arbeidsforholda dersom du har behov for det. Administrasjonsmålet i kommunen er nynorsk. Alle... 

Sogndal kommune Skogbruk

Sogndal
17 dager siden
 ...Omstillingsdyktig og løysingsorientert Positiv og omgjengeleg Høg arbeidskapasitet Påliteleg og lojal Det vert lagt vekt på personlege eigenskapar. Søkjar må ha førarkort klasse B og kunne disponere eigen bil i tenesta. Vi tilbyr: Ein meiningsfylt... 

Prosjektstilling - lågterskeltilbod i helsestasjon

Sogndal
1 dag siden
 ...Stipendiaten vil inngå i phd-programmet "Ansvarleg innovasjon og regional utvikling" (RESINNREG). Ei framtidsretta forskarutdanning med vekt på ansvarleg innovasjon for ei berekraftig regional utvikling. RESINNREG er eit tverrfagleg phd-program, organisert i tre... 
Sogndal
10 dager siden
 ...Me oppfordrar alle som er kvalifisert til å søkja jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn eller minoritetsbakgrunn. Me legg vekt på å leggje til rette arbeidsforholda dersom du har behov for det. Administrasjonsmålet i kommunen er nynorsk. Alle... 

Tilkallingsvikar sjukeheim og heimeteneste

Sogndal
13 dager siden
 ...Me oppfordrar alle som er kvalifisert til å søkja jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn eller minoritetsbakgrunn. Me legg vekt på å leggje til rette arbeidsforholda dersom du har behov for det.    Administrasjonsmålet i kommunen er nynorsk. Alle... 

Utekontakar - nyoppretta prosjektstillingar

Sogndal
8 dager siden
 ...Me oppfordrar alle som er kvalifisert til å søkja jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn eller minoritetsbakgrunn. Me legg vekt på å leggje til rette arbeidsforholda dersom du har behov for det. Administrasjonsmålet i kommunen er nynorsk. Alle... 

Sjukepleiar/miljøterapeut

Sogndal
Én måned siden
 ...framstillingsevne i norsk og engelsk. Personlege eigenskapar: Gode leiareigenskapar og ein motiverande og inkluderande leiarstil med vekt på samarbeid og medverknad Evne til strategisk heilskapleg perspektiv Gode evner til kommunikasjon, samhandling og til å bygge... 
Sogndal
9 dager siden
 ...forståeleg måte Meistrer eit høgt arbeidstempo God evne til å veksle mellom det operative og det langsiktige Det vert lagt vekt på at personen som vert tilsett er personleg egna for stillinga Vi tilbyr: Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordningar i... 
Sogndal
16 dager siden
 ...og foreldre. ~Evne til å samarbeida godt i team og arbeida sjølvstendig når nødvendig. ~Menn vert oppmoda om å søkja. Me legg vekt på ~Me verdset medarbeidarar med gode kommunikasjon- og samarbdeissevner som evna til å arbeida sjølvstendig og som del av eit team... 

Luster kommune

Luster
10 dager siden
 ...Me søkjer deg som har erfaring innan kokkefaget, utdanning er ikkje avgjerande men positivt. Me legg stor vekt på at alle våre gjester skal trivast hos oss, med ønskje om å kome att. Me ønskjer at du set den gode serviceopplevinga høgt, er kvalitetsbevist og at du er... 

Pizzakokk

Luster
8 dager siden
 ...~Førarkort for personbil ~Det vert stilt krav om politiattest ~Ønskje om kompetanse innan rettleiing og akuttmedisin Me legg vekt på ~Det vil bli lagt vekt på personlege eigenskapar ~Verdsetje andre sin kompetanse og bidra inn i eit fagleg fellesskapet ~Fagleg... 

Luster kommune

Luster
17 dager siden
 ...foreldrerettleiingsprogram som til dømes COS gode datakunnskapar med kjennskap til journalsystemet Visma HsPro Personlege eigenskapar Me vil legge vekt på personlege eigenskapar, og vil at du: har evne til å arbeide sjølvstendig er god på oppgåveløysing og tek ansvar kan... 

Helsesjukepleiar ved helsestasjonen

Aurland
8 dager siden
 ...eller deler av utdanninga di i utlandet, ber vi om ei autorisert oversetjing av papira dine og godkjenning frå HKDIR (   Vi legg vekt på: sjølvstende praktisk og strukturert tilnærming til oppgåveløysing gode samarbeidsevner som for oss inkluderer evne og vilje... 
Leikanger
16 dager siden
 ...kompetanse: Miljørettleiar m/høgskuleutdanning, fagarbeidar innan barne- og ungdomsarbeid,  eller anna relevant utdanning Me legg vekt på personlege eigenskapar og relevant erfaring frå tilsvarande arbeid Me ser etter personar som tek initiativ, er positive og... 

HAFSLO BARNE- OG UNGDOMSSKULE SFO

Hafslo
16 dager siden
 ...Kvalifikasjonskrav Norsk autorisasjon som lege Må beherske norsk skriftleg og munnleg Personleg eigenskapar Ved tilsetjing vil ein legge vekt på personlege eigenskapar og samarbeidsevne. Me tilbyr Fastløn eller løn etter avtale Tilrettelegging for spesialisering i... 

Fastlege i Vik kommune (100 % fast stilling)

Vik
1 dag siden
 ...jobbe innan eldreomsorg, og er engasjert og interessert i faget. Me søkjer deg som er fleksibel og løysingsorientert. Me legg stor vekt på personlege eigenskapar og er opptatt av gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, at du tek initiativ, og har evne til å arbeide både... 
Aurland
Én måned siden
 ...til å skaffe jobb til partnar  Sjå gjerne informasjonsbrosjyre om kommunen vår  her. Personlege eigenskapar Me legg stor vekt på motivasjon og personlege eigenskapar: god pedagogisk egenskap vere løysingsorientert bidra aktivt til eit godt arbeidsmiljø... 
Aurland
29 dager siden